Ukázky studentských prací

David Macháč: Z cyklu Chataři (Bakalářská diplomová práce 2006)

Tereza Vlčková: Two (Bakalářská diplomová práce 2008)

Jaroslav Kocián: Sestry (Klauzura 4. ročník)

Magda Sokalská: Něco o děvčátku (Bakalářská diplomová práce 2007)

Krzysztof Goluch: Stopy (Bakalářská diplomová práce 2007)

Pavel Smejkal: Stars (Baklářská diplomová práce 2006)

Barbora a Radim Žůrkovi: Potomci ( Klauzura 1. ročník)

Jan Langer: Ve svých světech (Osobnosti Opavského kulturního života 2008)

Julie Štýbnarová: Autoportréty (Klauzura 1. ročník)

Adam Tuchliński: Ukrajina ( Klauzura 4. ročník)

Rafal Siderski: Magic hour (Klauzura 2. ročník)

Václav Němec:Bez názvu (Klauzura 1. ročník)

Dušan Kochol: Autoportréty (Bakalářská diplomová práce 2006)

Tomáš Hliva:Bez názvu (Klauzura 1. ročník)

Filip Zawada: Portréty (klauzura 1. ročník)

Petr Hasal: Svatební cesta (Magisterská diplomová práce 2008)

Libor Fojtík: Plastic family (Bakalářská diplomová práce 2008)

Hana Pokorná: Portréty (Bakalářská diplomová práce 2008)

Marek Malůšek: Tiché město Opava (Bakalářská diplomová práce 2008)

Petr Nagy: Veřejné bazény (Bakalářská diplomová práce 2008)

Barbora Prášilová: les (Bakalářská diplomová práce 2008)

Anna Gutová: Ztracená místa (Bakalářská diplomová práce 2008)

 

Diplomové práce

Teoretické diplomové práce (seznam dle evidence knihovny FPF SLU - stav k 21.10.2002)
  

Osobní stránky studentů

Nimcová Lucia, www.luco.sk

Arendt Bartosz www.bartoszarendt.com

Best William www.williambest.com

Blatný Milan, BcA. www.fano.cz

Bystrowka Anna www.annabystrowska.viewbook.com

Cónová Magdalena, BcA. www.magdalenaconova.com

Márová Markéta www.freesam.org

Dobeš Roman www.romandobes.com

Dyntera Jan, BcA. www.dyntera.com

Fojtík Libor, BcA. www.kitjof.net

Forecki Mariusz , BcA. www.tamtamgency.com.pl

Giba Marcin, BcA. www.marcingiba.art.pl

Grabowiecki Marcin www.marcingrabowiecki.com

Gratz Adam, BcA. www.adamovo.com

Grocholski Michał www.michalgrocholski.com

Hordziej Karol www.hordziej.com/blog

Horký Lukáš www.lukashorky.cz

Hrubý Martin, BcA. www.volny.cz/martinhruby

Hunterová Jana www.janahunterova.com

Kedrová Karolína www.karolina-kedrova.com

Kocián Jaroslav, BcA. www.jaroslavkocian.com

Malůšek Marek, BcA. www.fotomosty.info

Marczuk Andrzej, BcA. www.andrzejmarczuk.com

Matuszna Anna www.annamatuszna.com

Novotný Vladimír www.kiva.cz

Ozogán Peter, BcA. www.ozogan.cz

Pandulová Eva www.jednymo.com

Pikous Šimon www.pikous.com

Pogoda Bartłomiej www.bartpogoda.com

Prášilová Barbora, BcA. www.baraprasilova.com

Rasch Jan, BcA. www.rasch.cz

Rzepka-Dziedzic Joanna www.joannarzepka.art.pl

Siderski Rafał www.rafalsiderski.com

Skaličková Gita, BcA. www.gitka.com.

Sláma Vojtěch, BcA. www.vojtechslama.com

Steinmetz Veronika, BcA.www.steinmetz-photodesign.com

Szczesniak Szymon, BcA. www.szymonszczesniak.com

Szewczyk Krzysztof, BcA.www.krzysztofszewczyk.com

Tuchliński Adam, BcA. www.adamtuchlinski.com

Vašků Václav www.fotomat.cz

Veber Imrich www.imko.estranky.cz

Vondrouš Roman www.vondrous.com

Wágner Martin www.martinwagner.cz

Yokoyama Yoshimi www.yoshimiyokoyama.com

Zawada Filip, Mgr. www.filipitoito.com

Zyguła Dorota www.dorotazygula.pl

Žůrek Radim www.zurkovi.com

Žůrková Barbora www.zurkovi.com
studenti         http://foto.tvorba.cz

Seznam studentských a diplomových prací ke stažení

Magisterské diplomová práce:

Václav Peták: Vztah filmu a fotografie ve 20. století - 2 MB
Petr Vilgus: Pestrý týden - (MgA, 2001) - verze v PDF (3,3 MB)
Jolana Havelková: Fotografické dílo Rudolfa Sikory - komprimovaný formát ZIP (14,9 MB)
Kateřina Jochová: Josef Ehm, život a výber z tvorby 30. - 60. let - komprimovaný formát ZIP (55 MB)
Vít Šimánek: Romové v české fotografii od 60. let 20. století do součastnosti - formát PDF (2,4 MB)
Lucia Nimcová: Současná ženská fotografie na Slovensku - formát RTF (192 kB)
Naďa Kováříková: Živnostenská fotografie v Kolíně od počátku do 50. let 20. století - formát DOC (697 kB)
Miroslav Němeček: Jan Šmok - formát DOC (423 kB) a obrázky komprimovaný formát ZIP (31 MB)
David Raub: Fotografie na knižních obálkách Devětsilu - komprimovaný formát ZIP (13,6 MB)
Miroslav Kotěšovec: Karel Kruis - komprimovaný formát ZIP (16 MB)
Tomáš Veselý: "Fotografové v současné české reklamě" - komprimovaný formát ZIP (6 MB)
Lenka Šavrdová: "Autoakt v české fotografii" - komprimovaný formát ZIP (34 MB)
Barbora Kuklíková: "Česká fotografická ilustrace od počátků do současnosti" - komprimovaný formát ZIP (10 MB)

Radka Tippmanova: Světová digitální fotomontáž - komprimovaný formát ZIP (1,81 MB)

 

Bakalářské diplomová práce:

 

Doležalová Radka - Mateřství v české fotografii 1968-2008. pdf
Olveczký Tomáš - Současná brněnská fotografie 2000 až 2010. pdf
Štepařová Renáta -Viktor Stoilov nakladatelství Torst a fotografie. pdf
Štybnarová Julie - Módní fotografie 50.let. pdf
Žůrek Radim - Mladé české fotografky. pdf
Žůrková Barbora - Organizace výstav zahraničních fotografů v ČR po roce 1989. pdf

Martin Štěrba: Svědci průmyslového pokroku - 2 MB
Peter Javorík: Tabu vo fotografii - 20 MB
Dušan Kochol: Britská módna fotografia šesťdesiatych rokov - 12 MB
Michal Popieluch: Dokumentární fotografie ostravských autorů po roce 1989 do současnosti - 18 MB
Adam Tuchliński: Tomasz Tomaszewski – fotograf s posláním - 32 MB
Miloš Vorel: Fotooddělení hasičského sboru Praha ve 20. a 30. letech 20. stol. - 5 MB
Krzysztof Szewczyk: Mieczysław Szczuka a jeho teorie fotomontáže na pozadí evropské avantgardy v meziválečném období - 3 MB
Barbora Krejčová: Fotomontáže Jiřího Krohy mezi dvěma světovými válkami – 4,8 MB
Petr Hasal: Humor v současné české fotografii - PDF (1,2 MB)
Jaroslav Vraj: Digitální médium v české výtvarné fotografii - doc (1,6 MB)
Irena Vodáková: Jaroslav Krejčí - doc (3,6 MB)
Markéta Bendová: Pes v české fotografii - doc (45,5 MB)
Václav Peták: Film a fotografie 1918-1945 - doc (2,5 MB)
Jana Frýdlová: Státní grafická škola - ZIP (3,22 MB)
Petr Miškay: Horalé objektivem českých a slovenských fotografů - ZIP (7 MB)
Martina Novozámská: Vztahy české a německé fotografické avantgardy - ZIP (2,41 MB)
Václav Beitler: Současná česká portrétní fotografie - komprimovaný formát ZIP (20 MB)
Jan Branč: Neostrost ve fotografii - text - doc (2,5 MB)
Linda Kriegerbecková: Fotografie Ericha Einhorna - komprimovaný formát ZIP (14 MB)
Martin Říha: Počátky fotografické tvorby Jaromíra Funkeho do roku 1924 - texty formát PDF (2,26 MB), titulní strany formát PDF (128 kB) a jmenný rejstřík formát PDF (128 kB).
Matěj Stránský: Varšavské ghetto ve fotografiích (BcA, 2001) - formát RTF (1,2 MB)
Petra Zůnová: Dokumentární fotografie na Institutu tvůrčí fotografie na přelomu 2. a 3. tisíciletí (BcA. 2002) - ZIP formát - texty (265 kB), přílohy - JPG (1,2 MB)
Michal Kubíček: Deset let Institutu tvůrčí fotografie (BcA, 2002) - formát DOC - (1,4 MB)
Petr Vilgus: Fotografie v období protektorátu Čechy a Morava (BcA, 1997) - zkrácená verze - formát DOC (188 kB) nebo verze v PDF (278 kB)
Hana Wawerková-Kořánová: Vývoj české fotografie s tématem dětí po 2. světové válce - komprimovaný formát ZIP (17 MB)
Antonín Kratochvíl: Josef Kratochvíl - text - doc (145 kB)
Laura Piskorová: Tibor Huszár - text - doc (179 kB)
Linda Petrovová: Fotografie Judity Csáderovej - text - doc (111 kB)
Jan Vrabec: Fotografie města 40.let 20.století - komprimovaný formát zip (10,6 MB)
Jana Štěpánová: Transgender image a tendence zobrazení v současné fotografii - zip (875 kB) a pdf (926 kB)

Matěj Třešnak: Fotografický blesk v současné české fotografii - komprimovaný fotmát zip (24,9 MB)
Milan Blatný: Vojta Dukát - komprimovaný formát zip (32,5 MB)
Gita Skaličková: Současná česká portrétní fotografie v tvorbě nejmladších autorů - komprimovaný formát zip (45,6 MB)
Alžběta Rubešová: Steven Klein: - zip (9,36 MB)

Ostatní práce:

Petr Vilgus: Fotografická tvorba v Polsku a Maďarsku 1900–1945
(seminární práce FAMU, 2004) – (verze v PDF - 150 kB)

"Petr Vilgus: Výstavní síň divadla Semafor v letech 1980–1990
– (seminární práce FAMU, 2006) - (verze v PDF - 11,5 MB)"

"Petr Vilgus: ČESKÉ ILUSTROVANÉ ČASOPISY MEZI ROKY 1918–1945 NA PŘÍKLADU
PRAŽSKÉHO ILUSTROVANÉHO ZPRAVODAJE
A PESTRÉHO TÝDNE

– (Doktorská dizertační práce) - (verze v PDF - 159 MB)"


Studijní materiály, texty, sylaby

Evžen Sobek – Teoretické práce české fotografické avantgardy (formát doc, 620 kB)
Čítanka teorie fotografie (formát PDF, 250 kB)
Sylaby 2008/2009 - formát PDF          

Sylaby 2007/2008 - formát PDF – 1,76 Mb..
DOPLŇKY K VÝUCE PONEŠ 2007-2008
PREZENTACE PONEŠ 2007-2008
STUDIJNÍ PODKLADY PONEŠ 2007-2008

KROTKA HISTORIA FOTOGRAFII CZESKIEJ

   
  

Fotografická snímací technika pro studenty ITF k zapůjčení

Digitální fotoaparát Canon 20D
Počet kusů: 6
Objektiv 18 – 55 mm – 6ks
Objektiv 12 – 24 mm zn.Sigma
Objektiv 70 – 200 mm zn. Sigma
Objektiv 70 – 200 mm zn.Canon,
Objektiv 100mm zn. Canon

Digitální fotoaparát Nikon D70
Objektiv nikkor 70 – 200mm
Objektiv Sigma 70 – 200mm
Objektiv nikkor 18 – 50mm
Objektiv nikon 35mm Shift
Blesk Nikon SB-80DX

Objektivy Canon
Objektiv TS-E 24 mm
Objektiv TS-E 90 mm
Objektiv 2,8/ 20 mm

Fotoaparát Canon 5D
Počet kusů: 2

Fotoaparát Canon D1
Počet kusů: 1

Fotoaparát Sinar s příslušenstvím
Počet kusů: 3
Objektiv 150 mm – 3ks
Objektiv 210 mm – 2ks
Objektiv 65 mm
širokouhlý měch, roll kazety, kazety –plochý film

Fotoaparát Hasselblad X-pan
počet kusů: 4

Fotoaparát Hasselblad 501 cm
Počet kusů: 3
Objektiv 40 mm
Objektiv 50 mm
Objektiv zakl. 80 mm
Objektiv 160 mm
Objektiv 120 mm
Objektiv 300 mm
Polaroid kazeta
3ks mezikroužky

Fotoaparát Pentax
Počet kusů: 3
Objektiv 55 mm – 2ks
Objektiv 75mm Shift
Objektiv 90 mm
Objektiv 135 mm
Objektiv 300 mm
Mezikroužky – 3ks
Filtry + měřící hranol

Digitální stěna zn. Phase one – Hasselblad, Sinar
Počet kusů: 1

Záblesková souprava Henssel Contra
500W 7ks
1000W 3ks

 

Doba zapůjčení max. 14 dní - osobní převzetí a předání - zodpovědný: David Machač (kl. 553 644 386, 777 13 33 75, e-mail: mach10itf@fpf.slu.cz.

Interní řád práce v ateliéru, temné komoře a digitální pracovně a výpůjční řád fotografické techniky ITF FPF SU

1/ Fotografický ateliér, temnou komoru a digitální pracovnu v budově FPF SU na Bezručově náměstí 13 mohou používat jen studenti, pedagogové a zaměstnanci ITF, ostatní studenti a pedagogové Slezské univerzity výhradně s povolením vedoucího ITF.

2/ Každý, kdo chce tato pracoviště využívat, se musí nejméně 3 dny předem domluvit o termínu se správcem majetku na ITF (dále jen správcem), v současnosti Davidem Macháčem.

3/ Ateliér, temnou komoru i digitální pracoviště je třeba převzít i odevzdat za přítomnosti správce a provést o tom záznam v knize využívání technických pracovišť ITF. Ten, kdo pracoviště využívá, plně zodpovídá za to, že v nich nedojde k žádnému poškození či znečištění. Jakékoliv případné závady je třeba nahlásit správci, který rozhodne o způsobu jejich odstranění. V případě větších závad o jejich opravě rozhoduje vedoucí ITF.

4/ Fotoaparáty, objektivy a blesky a další technické vybavení, určené k půjčování, je určeno jen pro studenty a pedagogy ITF, ostatní studenti a pedagogové SU si je mohou půjčit se souhlasem vedoucího ITF. Výpůjční doba je maximálně 14 dnů, pouze v případě, že není žádný další zájemce, je možno výpůjčku po dohodě se správcem prodloužit.

5/ Půjčování je možné jen osobně, kdy půjčující za přítomnosti správce zkontroluje technický stav a potvrdí ho svým podpisem ve výpůjční kartě i v knize výpůjček. Tímto podpisem přejímá plnou zodpovědnost za případná poškození. Jakékoliv závady musí půjčující okamžitě hlásit správci, v případě většího rozsahu i vedoucímu ITF, a co nejrychleji je dát na vlastní náklady opravit. Při případné ztrátě musí co nejrychleji zajistit na své náklady získání stejného fotoaparátu, objektivu, blesku či dalšího fotografického vybavení.

6/ Veškeré vypůjčené předměty je nutno vrátit správci osobně. Správce za přítomnosti půjčujícího zkontroluje, že nedošlo k poškození, a ukončení výpůjčky potvrdí svým podpisem ve výpůjční kartě i v knize výpůjček. V žádném případě není možné, aby půjčující předal sám vypůjčený předmět dalšímu zájemci.

7/ Pokud není dodržena výpůjční lhůta a půjčující si nedomluvil její prodloužení se správcem knihovny, je mu zaslána e-mailem či poštou upomínka. Když ani potom do týdne vypůjčený předmět osobně nevrátí, může být na základě rozhodnutí vedoucího ITF vyloučen z další možnosti používat technické vybavení ITF.

V Opavě 15. 12. 2004

prof. PhDr. Vladimír Birgus
vedoucí ITF FPF SUDavid Macháč, správce ateliéru, digitální pracovny, temné komory a techniky ITF

 

Seznam knih z knihovny ITF

zde

 

Dokumentární publikace studentů ITF pod vedením pana Doc. Mgr. Jindřicha Štreita

rok

jméno a příjmení

název obrazové publikace

počet foto

formát

1994 Číž Roman Peto a divadlo 15 28,5*18,5
1995 Misiarz Jan Pivovar 15 24,5*22
1995 Sobotka Jakub Broněk 12 26*18,5
1995 Vilgus Petr Tichý hluk Hlučínska 14 29*23,5
1996 Szymon Piotr Kalwaria Zebrzydowska 10 31,5*18,5
1997 Ančinec Lubomír Léto 1997 17 36*24
1997 Ernekr Jaromír Kotelna ce – 02 – 01 – 06 – 146 14 28*22
1997 Kouba Martin Adéla 12 30,5*23
1997 Nimcová Lucie ABSOLUT 20 26,5*17
1997 Śliwa Maria Wizje 6 28,5*20,5
1997 Šimáková Jarmila Horní Maxov 19 28,5*20
1997 Škabrada Jiří Lidé Hlučínska Píšť 24 28*22
1997 Štencek Jiří COLOMBINA salon 16 19,5*23
1997 Vojtek Lubo zberne surovín 16 27,5*20
1998 Bechný Lumír Výlov 12 28,5*23
1998 Boukal David  Koloniál Holešovice 21 28,5*18,5
1998 Chlad Miroslav Vnitřní svět 18 20,5*28
1998 Jochová Kateřina Ukrajinci 16 29*22
1998 Kosař Martin BACUKAŘI 14 27,5*19,5
1998 Kukula Petr Terezín 20 24*18
1998 Linhartová Zlatuše Lidé Hlučínska – Zábřeh 14 25*21
1998 Otomar Miroslav Pokojíček 13 28,5*21
1998 Plitz Martin GYMNAZIUM 20 31*22,5
1999 Krupka Jiří Petr 10 28,5*21,5
1999 Kurc David Night Club Hotel Větrov 12 28*21,5
1999 Sapák Svatopluk Kolokroky 20 26,5*21,5
1999 Sklenka Martin Hlavou v oblacích 16 37*24,5
1999 Skýpala Vladimír Jiné dětství 14 25*20
1999 Tabery Jan SKATE 21 29*29,5
1999 Váňová Petra Babička a děda 12 26*18,5
1999 Zůnová Petra Ivan Kryštofek Sběrné suroviny 15 27,5*23
2000 Čihula Pavel Nedělní rána na Starém Městě 10 26*20,5
2000 Dvořak Gabriel Chuffi Corp 11 28*21
2000 Galle Tomáš dance party 21 28*21,5
2000 Hanová Katarina PATA 16 30*21
2000 Hrubý Martin Charita 12 28*20,5
2000 Chlad Miroslav Zlín a jeho lidé 18 20,5*28
2000 Kotěšovec Miroslav WC pražského metra 33 28,5*17,5
2000 Krigebercková Linda  tAm Zpět 20 20*20,5
2000 Křesadlová Krupková Lada okno, kde bydlí… 13 25*20
2000 Novotná Barbora Síla vůle 15 24*18
2000 Petyniak Otmar
Husův domov výchovný ůstav pro nezletilé matky
11 30*22
2000 Poneš Karel Jak dopadnout Šilhavého Xavera 17 31*24
2000 Procházka Martin Jiní o lidech, my s lidmi 10 28*22,5
2000 Raub David Poslední dny života 11 29*20
2000 Steinzová Lucie WEIMAR 1999 16 29*22,5
2000 Stojaníková Klára Hlína na faře 20 23*29,5
2000 Tomášková Veronika ,, Záchranka ” 13 32*24,5
2000 Vraj Jaroslav Zlín 13 25*23
2000 Wawerková Hana Přestávky 1.B 12 26*21,5
2000 Zapletalová Veronika Pivečkův lesopark    
2001 Adamíček Radovan KONEC ? 13 26*20,5
2001 Benešová Petra Ego sum, dui sum 16 27*20
2001 Dostálková Daniela Rumuni 14 28,5*16
2001 Fleischer Ivan Zrcadleni 25 25,5*19
2001 Koch Sonia Černorudí 10 22,5*23
2001 Malá Kateřina Vlak 18 29*21
2001 Matela Pavel MADE IN Miroslav Matoušek 12 28*19
2001 Pecháčková Marika Věznice v  Řepích 14 21*15
2001 Písaříková Kamila Za přehlídkou 22 22*15,5
2001 Pužmanová petra Arteterapie 12 30*20,5
2001 Santler Jaromír Fotoklub Líheň 12 30*20,5
2001 Supernak Paveł Dzieci z pro vita 16 40*25
2001 Szcześniak Szymon The wedding 16 30*20,5
2001 Šavrdová Lenka Život na veterině 12 23*17,5
2001 Šimánek Vít J. H. Krchovský Básně 15 27*23
2001 Šimurda Petr
E pericoloso sporgersi – nenahýbejte se z oken
11 31*23
2001 Trojanová Veronika Salon 22 28*20,5
2001 Vodňanský Tomáš Bratři 14 28*20
2001 Zátorský Jan Mentawajové 12 27*19,5
2001 Zwyrtek Tomasz Mama a syn 16 22*19
2002 Bejtler Václav Odjinud 20 24,5*19
2002 Branč Jan  Babička Miluška 12 40*29
2002 Frýdlová Janka Sbor Morganovy státní univerzity 12 27*19,5
2002 Goldbrichová hana Rok na vsi 15 31*15,5
2002 Havlík Přemysl Zasvěcený život 14 27*19,5
2002 Kaliberová Irena Cesta 15 24,5*15
2002 Kessner Milan Venda 12 23*17
2002 Ouřadová Lenka Dolní Palata – ústav sociální péče 11 21,5*14,5
2002 Pospíšil Jiří Život na chytu 20 29,5*24
2002 Smělík Marek Doprava doleva 13 29,5*21,5
2002 Tupá Martina Lidé z  Friska 13 29*21,5
2002 Vaca Jan Děti ze silnice 14 30*23
2002 Zezulka Marek Jatka 14 30*23
2003 Bednarska Katarzyna FOOTBALL 13 30*20,5
2003 Čermáková Lucie  LILA 12 23*17
2003 Garčic Lukáš Keramikus 10 23,5*17
2003 Giba Marcin Gimnastycy 12 27,5*18
2003 Haratyk Miroslav Tornádo Luu 14 24,5*21
2003 Hasal Petr ahoj, jsem robin … 20 29*22,5
2003 Hrdina Jiří Lidé 15 33*25,5
2003 Hubač Robo Cigáni 9 27*19
2003 Jedlička Jan  Na hradě 15 19*14
2003 Juránek Jan  Western 15 20*19,5
2003 Kroul Jiří Moji přátelé 12 20,5*20,5
2003 Kubień Agata Pieskie życie 14 39*30
2003 Neubauer Branislav Smrak 15 21*12
2003 Novozámská Martina Kouřová Hora 12 27*18,5
2003 Pakosta Martin Zobrazení 16 30*21,5
2003 Pařízek Jan Nouzová stavba 22 22*14
2003 Pech Luboš UVNITŘ 15 29,5*20
2003 Peták Václav Samota 13 29,5*21,5
2003 Plánková Alena Môj brat 4teenager 17 20*19,5
2003 Rasch Jan Pohledy z Rumunska 13 26,5*19,5
2003 Rendl Miroslav Pojízdná prodejna 15 21*16,5
2003 Rusňáková Kateřina Dětství 17 16,5*16
2003 Sláma Vojtěch inženýrská zátiší 34 22,5*22,5
2003 Sosna Jiří Zahradníkův rok 10 29*18
2003 Válek Antonín Příbuzní 14 29,5*23,5
2004 Bartoš Jan Filmové Léto    
2004 Cibulková Michaela
tři týdny s Antonínem “peel the onion”
34 21*21
2004 Exnarová Alžběta Stáj svatý kříž 16 23,5*17,5
2004 Gratz Adam  žluté lázně  14 29*21
2004 Handrejch Jan Jára ( da ) Cimrman 16 21,5*15,5
2004 Hudeček Alexandr Alžírská 13 22*14,5
2004 Kovářová Kateřina From wesley square 14 26,5*17
2004 Látal Štěpán Černošce - Mokropsy 17 28,5*19,5
2004 Navara Richard Hradní Stráž 34 22*20
2004 Pavienský Zbyněk Dobráci 26 22*20
2004
Pavlíková Casadiová Vlasta
Kravín 12 30*21
2004 Polak Silvi Hotel 19 23*24,5
2004
Polanecká Gabriela
Gabriela § George
14 25,5*21,5
2004
Popieluch Michal
JAM
12 24*19,5
2004
Puchała Seweryn
o mých kamarádech z pokoje
13 25*20
2004
Rosecká Blanka
Paravánu
12 22,5*16
2004
Smejkal Maria Pavel
Nachádzate sa tu
22 28*20
2004
Wolagiewicz Lukasz
RITUAL
16 20,5*19,5
2004
Zerzoň Jiří
Janáčkův Máj
14 30,5*18,5
 
Balco Andrej
Věštci moji rodáci
16 19,5*20,5
 
Bárta Ivan
Smithfield horse market in Dublin
23 33*27,5
  Bartkiewitz Magda zabawki dutých chłopcow … 11 28*27,5
  Bendová Markéta Zahrádka Letná 16 22,5*15
  Dabrowski Kuba Warszaw 11 28,5*19,5
  Davidov Martin Bára 15 23*27
  Górski Andrzej Wojsko 20 28,5*30,5
  Grzegorz Klatka zakład 13 26*37,5
  Hardyn Marek We are the champions 11 35*24
  Holzbachová Petra ROMANO LAVUTARIS 11 22,5*16
  Hudáková Maria Šilheřovice 13 24,5*20
  Juchelková Iveta Život pod psa 14 27,5*18,5
  Juklová Martina Tržnice Ředhošť 10 26*26,5
  Karásek Jan FAŠANEK 20 30,5*23,5
  Kníž Vlado Václava Parkanová 20 17,5*23
  Krásenský Tomáš Zakázané ovoce a zelenina 15 28,5*19
  Kuklíková Barbora JULINKA 17 28,5*20,5
  Matusiaková Anna Cirkus Humberto 12 29*22,5
  Mirovský Josef OSINALICE 7 12 15*19,5
  Palátová Alena
Swingové středy v Dělnickém domě
14 29*20
  Pavlíková Jitka Čas na prázdniny 22 27,5*21
  Pavlíková Marta Moji rodiče 9 36*23,5
  Petr Robert žst . Praha Smíchov 11 26,5*18
  Polkosnik Robert Po drugiej stronie lustra 13 20,*21,5
  Procházka Lukáš 0. Máj 16 24*17,5
  Procházková Alžběta  Moji rodiče 14 29*20,5
  Roubal Pavel Oči v dlaních 11 30*21
  Řezníčková Kateřina Zámek 14 23,5*17
  Sadloňová Jana 2 Cesty 20 31*20,5
  Santarius Marek Základní škola 12 28,5*16
  Schweigerová Veronika Americký pibulteriér 20 30,5*21,5
  Sikula Ondřej Ostrava 15 23,5*16
  Simerová Kateřina Sociterapeutická farma 18 30*21
  Smělík Marek Katedrála Sv. Petra a Pavla 24 24,5*31
  Steinmetz Veronika Salem day ( S ) 113 28,5*18,5
  Strettiová Klára Hry fotografie 10 25,5*21
  Szemző Viktor 5 16 26,5*17,5
  Šimánek Vít Interna    
  Tuchliński Adam Lelów Leżajsk 19 28*27
  Vášová Naďa hra o moči 13 27*19,5
  Velnerová Andrea Kociánka 20 23*27,5
  Vinárková Petra Charita 14 29,5*19,5
  Vrabec Jan Posilovna 13 30*23,5
  Zapletalová Alena dětský domov sluníčko 10 20,5*13,5
  Zmeškalová Renata Ostravačice 18 29,5*23
  Žákovič Robert Divadelní svět 12 38,5*25,5

 

Knihovna ITF cd

zobrazit kompletní seznam cd
  

!!!Copyright!!!

Materiály ke stažení a učební texty zveřejněné na těchto stránkách slouží výhradně k osobním studijním potřebám. Jakékoli další rozmnožování, distribuce a šíření je možné pouze s písemným svolením vydavatele nebo autorů.