Dušan Kochol: Autoportréty (Bakalářská diplomová práce, 2006)