Pavel Smejkal: Stars (Bakalářská diplomová práce 2006)