Knihovna ITF
319105229 ITF Vilém Reichmann : stromy : agáve Uherský Brod Závodní klub pracujících Uh. Brod 27.1.2003
3191000609 ITF Scheufler, Pavel Fotografické album Čech 1839-1914 Praha Odeon 1989 10.2.2003
3191000610 ITF Baran, Ludvík Miloslav Stibor [1990] Ostrava Profil 1990 16.1.2003
3191000611 ITF Dufek, Antonín, 1943- Alfred Stieglitz Praha Odeon 1990 6.2.2003
3191000612 ITF Dufek, Antonín, 1943- Alfred Stieglitz Praha Odeon 1990 6.2.2003
3191000613 ITF Birgus, Vladimír, 1954- František Drtikol [Birgus, Braný] Praha Odeon 1988 3.2.2003
3191000616 ITF Tauš, Gustav Video Praha Státní nakladatelství technické literatury 1989 15.8.2003
3191000617 ITF Toeplitz, Jerzy Dějiny filmu. I. díl 1895-1918 Praha Panorama 1989 8.7.2003
3191000618 ITF Toeplitz, Jerzy Dějiny filmu. I. díl 1895-1918 Praha Panorama 1989 8.7.2003
3191000621 ITF Morvay, György Fotolexikon Bratislava Alfa 1984 10.2.2003
3191000622 ITF Morvay, György Fotolexikon Bratislava Alfa 1984 10.2.2003
3191000985 ITF Stibor, Miloslav, 1927- Fotografie pro lidové školy umění Praha Státní pedagogické nakladatelství 1978 16.1.2003
3191001244 ITF Uždil, Jaromír Mezi uměním a výchovou Praha Státní pedagogické nakladatelství 1988 8.7.2003
3191001788 ITF Co je fotografie : 150 let fotografie Praha Videopress 1989 10.2.2003
3191003452 ITF Freud, Sigmund, 1856-1939 O člověku a kultuře Praha Odeon 1989 6.2.2003
3191003513 ITF Halmos, Paul R. I have a photographic memory Providence American Mathematical Society 1987 10.2.2003
3191003795 ITF Praktikum černobílé fotografie aq promítání pro pedagogické fakulty Praha Státní pedagogické nakladatelství 1964 8.7.2003
3191003796 ITF Kulhánek, Jaroslav Fotografický receptář Praha Merkur 1974 10.2.2003
3191003797 ITF Šťastný, Bohumil Zvětšování Praha Práce 1971 8.7.2003
3191003800 ITF Pavlík, Bohuslav Základy fotografie [Pavlík] Praha Za svobodu 1949 8.7.2003
3191003804 ITF Skříčka, Metoděj Promítací technika pro 8mm a 16mm film v praxi : (provoz, údržba a opravy) Praha SNTL 1977 8.7.2003
3191003805 ITF Einhorn, Erich Rozhovory o fotografii Praha Orbis 1958 6.2.2003
3191003806 ITF Noel, Ladislav Škola fotografie pre začiatočníkov Martin Osveta  [Martin] 1978 10.2.2003
3191003807 ITF Pavlinec, M. Svetelné filtre vo fotografii Bratislava Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry 1958 10.2.2003
3191003808 ITF Pavlinec, M. Svetelné filtre vo fotografii Bratislava Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry 1958 10.2.2003
3191003809 ITF Kulhánek, Jaroslav Fotografické tabulky Praha Česká vědeckotechnická společnost : socialistická akademie 1970 10.2.2003
3191003810 ITF Stereoskopia a stereoskopická fotografia Bratislava Slovenské nakladatelstvo technickej literatúry 1963 8.7.2003
3191003811 ITF Windisch, Hans Nová škola fotografie Praha SNTL 1968 8.7.2003
3191003813 ITF Tausk, Petr Okamžitá fotografia : súčasnosť, možnosti, perspektívy Martin Osveta  [Martin] 1977 15.8.2003
3191003820 ITF Švidkovskij, Oleg Alexandrovič Syntéza umění Praha Odeon 1975 15.8.2003
3191003918 ITF Hálová, A. Fotografický slovník Praha Orbis 1955 26.8.2002
3191003923 ITF Mehliss, W. E. Praktická mikrofotografie Praha SNTL-Nakladatelství technické literatury 1979 31.1.2003
3191003947 ITF Holló, Dénes Příručka filmaře-amatéra Praha SNTL-Nakladatelství technické a ekonomické literatury 1982 15.8.2003
3191003948 ITF Fotografické a filmové příslušenství : návrhy pro zhotovení a použití Praha SNTL 1982 8.7.2003
3191003949 ITF Vědecká fotografie ve fotografické praxi Praha SNTL 1978 8.7.2003
3191003951 ITF Fotografie na malý formát Praha SNTL 1972 8.7.2003
3191003952 ITF Lauschmann, Jan Výroba a vlastnosti citlivého fotografického materiálu Praha Státní nakladatelství technické literatury 1959 10.2.2003
3191004141 ITF The art of the movies 8.7.2003
3191004762 ITF Joos, Georg Wissenschaftliche photographie : eine Einführung in Theorie und Praxis Leipzig Akademische Verlagsgesellschaft Geest end Portig 1952 10.2.2003
3191007340 ITF Chalupecký, Jindřich, 1910-1990 Na hranicích umění : několik příběhů M776 Praha Prostor 1990 10.2.2003
3191007415 ITF Hall, Edward T. Poza kultura Państwowe wydawnictwo naukowe 1984 26.8.1999
3191008001 ITF Hejdánek, Ladislav, 1927- Filosofie a víra M476 Praha ISE : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1990 4.11.1997
3191009179 ITF Bauer, Alois Pravidla českého pravopisu stručně a nově Olomouc Fin 1992 25.11.1997
3191011143 ITF Poláková, Jolana Myšlenkové tvoření : nárys obecné teorie M2963 Praha Filosofický ústav AV ČR 1993 11.12.1997
3191012162 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Encyklopedie českých a slovenských fotografů Praha ASCO 1993 30.4.1998
3191012370 ITF Malina, Jaroslav O tvořivosti ve vědě, politice a umění. I  M24 Brno Nakladatelství Svoboda-Libertas 1993 14.7.1997
3191012372 ITF Malina, Jaroslav O tvořivosti ve vědě, politice a umění. III M24 Praha Nakladatelství Svoboda-Libertas 1993 14.7.1997
3191012571 ITF Nietzsche, Friedrich, 1844-1900 Ecce homo M2628 Praha Naše vojsko 1993 23.6.1997
3191012572 ITF Patočka, Jan, 1907-1977 Přirozený svět jako filosofický problém M1851 Praha Československý spisovatel 1992 7.10.1997
3191012573 ITF Grof, Stanislav, 1931- Dobrodružství sebeobjevování Praha GEMMA 89 1993 15.7.1996
3191012574 ITF Freud, Sigmund, 1856-1939 Totem a tabu : vtip a jeho vztah k nevědomí : teoretická část Praha Práh 1991 3.4.1998
3191012576 ITF Chesterton, Gilbert Keith, 1874-1936 Ortodoxie M3562 Brno Nakladatelství Tomáše Janečka 1993 22.7.1997
3191012577 ITF Ve světě taoismu : Sborník M3563 Praha Avatar 1992
3191012578 ITF Skalka, Jarolím Základy pedagogiky dospělých Praha Státní pedagogické nakladatelství 1989 12.8.1997
3191012580 ITF Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání M3566 Praha Vyšehrad 1992
3191012581 ITF Steiner, Rudolf, 1861-1925 Filosofie svobody : Základy moderního světového názoru. Výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody M3567 Praha Baltazar 1991
3191012582 ITF Kožíšek, Karel Kniha, která léčí M3568 Praha Eminent 1992
3191012598 ITF Kraus, Wolfgang, 1924- Kultura a moc : proměna přání M3584 Olomouc Votobia 1993 22.5.1998
3191012917 ITF Davis, Keith Lidský faktor a personální management Praha VICTORIA PUBLISHING 1992 1.9.1995
3191012918 ITF Štikar, Jiří Psychologický výkladový atlas Praha Karolinum 1993 27.6.2002
3191012919 ITF Bydžovská, Lenka Volné směry : časopis secese a moderny Praha TORST 1993 18.7.1996
3191012921 ITF Walther, Ingo F., 1940- Marc Chagall 1887-1985 : malířství jako poezie Köln Benedikt Taschen 1994 15.8.2003
3191012922 ITF Osma a Skupina výtvarných umělců : 1907-1917 : teorie, kritika, polemika Praha Odeon 1992 15.8.2003
3191012923 ITF Walther, Ingo F., 1940- Paul Gauguin 1848-1903 : poutník mezi světy Köln Benedikt Taschen 1992 15.8.2003
3191013125 ITF Jung, Carl Gustav, 1875-1961 Duše moderního člověka Brno Atlantis 1994 24.10.1995
3191013126 ITF Tresmontant, Claude Dějiny vesmíru a smysl stvoření Praha ERM 1993 15.8.2003
3191013127 ITF Waldenfels, Hans Lexikon náboženství Praha Victoria Publishing 1994 25.10.1995
3191013128 ITF Dragomirecký, Andrej Informační teorie psychiky Praha Stratos 1994 14.10.1998
3191013129 ITF Fromm, Erich, 1900-1980 Umění být Praha Naše vojsko 1994 10.2.2003
3191013130 ITF Halevi, Shimon Z´ev ben Vesmír v kabale Praha VOLVOX GLOBATOR 1994 3.1.1996
3191013131 ITF Souriau, Étienne Encyklopedie estetiky Praha VICTORIA PUBLISHING 1994 1.11.1995
3191013135 ITF Walther, Ingo F., 1940- Pablo Picasso 1881-1973 : genius století Köln Slovart 1992 10.2.2003
3191013136 ITF Walther, Ingo F., 1940- Vincent van Gogh 1853-1890 : vize a skutečnost Köln Benedikt Taschen 1992 10.2.2003
3191013137 ITF Kulturní tradice dálného výchoud Praha Odeon 1980 15.8.2003
3191013138 ITF Hora-Hořejš, Petr Toulky českou minulostí. Třetí díl, [Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627)] [Praha] BARONET 1994 18.5.1998
3191013139 ITF Vlček, Tomáš Honoré Daumier Praha Odeon 1981 15.8.2003
3191013140 ITF Blažíček, Oldřich J. Michelangelo Praha Odeon 1975 5.2.2003
3191013141 ITF Seifertová, Hana Georg Flegel Praha Odeon 1992 28.8.1996
3191013143 ITF Blažíček, Oldřich J. Raffael Praha Odeon 1982 5.2.2003
3191013144 ITF Krsek, Ivo, 1922-1993 Petrus Paulus Rubens Praha Odeon 1990 5.2.2003
3191013145 ITF Sedlák, Jan Paul Gauguin Praha Odeon 1977 13.11.1998
3191013146 ITF Blažičková-Horová, Naděžda Bedřich Havránek Praha Odeon 1994 5.2.2003
3191013147 ITF Míčko, Miroslav, 1912-1970 Paul Cézanne [Odeon] Praha Odeon 1970 15.8.2003
3191013148 ITF Mžyková, Marie Vojtěch Hynais Praha Odeon 1990 6.2.2003
3191013149 ITF Tomeš, Jan Antonín Slavíček [Tomeš] Praha Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění 1966 9.2.1998
3191013150 ITF Prahl, Roman Edouard Manet Praha Odeon 1991 8.7.2003
3191013151 ITF Petrová, Eva Nicolas Poussin Praha Odeon 1987 5.2.2003
3191013152 ITF Fiala, Vlastimil Henri Matisse Praha Odeon 1967 6.2.2003
3191013153 ITF František Kaván [Karlíková] Praha Odeon 1992 5.2.2003
3191013154 ITF Macková, Olga Oldřich Blažíček Praha Odeon 1990 5.2.2003
3191013156 ITF Mráz, Bohumír Fernand Léger Praha Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění 1979 4.7.1997
3191013157 ITF Nezval, Vítězslav, 1900-1958 Rudolf Kremlička Praha Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1955 23.6.1997
3191013158 ITF Volavková, Hana Mikoláš Aleš Praha Odeon 1982 6.2.2003
3191013159 ITF Kotalík, Jiří Václav Špála [Odeon] Praha Odeon 1972 15.8.2003
3191013160 ITF Lamač, Miroslav František Kupka Praha Odeon 1984 6.2.2003
3191013161 ITF Wittlich, Petr Edvard Munch Praha Odeon 1985 5.2.2003
3191013162 ITF Reitharová, Eva Adolf Kosárek [Odeon] Praha Odeon 1984 8.7.2003
3191013163 ITF Brabcová, Jana Luděk Marold Praha Odeon 1988 5.2.2003
3191013164 ITF Karlíková, Ludmila Antonín Hudeček [Karlíková] Praha Odeon 1983 5.2.2003
3191013165 ITF Macková, Olga Josef Mánes Praha Odeon 1970 5.2.2003
3191013166 ITF Lamač, Miroslav Vincent van Gogh Praha Odeon 1966 6.2.2003
3191013167 ITF Volavka, Vojtěch Karel Purkyně [Volavka, Vojtěch] Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1962 26.2.2001
3191013168 ITF Krsek, Ivo, 1922-1993 Claude Monet Praha Odeon 1982 6.2.2003
3191013170 ITF Volavková, Hana Max Švabinský Praha Odeon 1970 6.2.2003
3191013171 ITF Henri de Toulouse-Lautrec [Odeon] Praha Odeon 1985 15.8.2003
3191013172 ITF Neumann, Jaromír Auguste Renoir Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1963 5.2.2003
3191013173 ITF Neumann, Jaromír Pieter Bruegel Parha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1965 5.2.2003
3191013276 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Fotograf František Drtikol Praha Prostor 1994 10.2.2003
3191013527 ITF Grof, Stanislav, 1931- Za hranice mozku : Narození, smrt, transcedence M2152 Praha Gemma 89 1992 8.7.2003
3191013528 ITF Norberg-Schulz, Christian Genius loci : k fenomenologii architektury Praha Odeon 1994 6.2.2003
3191013529 ITF Lahoda, Vojtěch, 1955- Karel Černý Praha Odeon 1994 10.2.2003
3191013530 ITF Fromm, Erich, 1900-1980 Strach ze svobody Praha Naše vojsko 1993 4.9.2000
3191013531 ITF Le Bon, Gustave Psychologie davu Praha KRA 1994 14.10.1998
3191013532 ITF Foucault, Michel, 1926-1984 Diskurs ; Autor ; Genealogie : tři studie 1994 20.9.1999
3191013533 ITF Canetti, Elias, 1905-1994 Masa a moc Praha Arcadia 1994 19.6.1996
3191013534 ITF Buriánek, Jiří Systémová sociologie : problém operacionalizace Praha Univerzita Karlova 1993 15.8.2003
3191013535 ITF Foucault, Michel, 1926-1984 Dějiny šílenství v době osvícenství : Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby M3581 Praha Lidové noviny 1994 4.1.1980
3191013536 ITF Arendt, Hannah, 1906-1975 Krize kultury : (čtyři cvičení v politickém myšlení) Praha Mladá fronta 1994 10.2.2003
3191013538 ITF Levy, David J. Realismus : pojednání o interpretaci a společenské realitě Brno Proglas 1993 13.2.1996
3191013540 ITF Choucha, Nadia Surrealismus a magie Praha VOLVOX GLOBATOR 1994 24.10.1995
3191013542 ITF Levy, David J. Politický řád : filozofická antropologie, modernita a ideologická výzva Praha Sociologické nakladatelství 1993 7.8.1996
3191013543 ITF Pojem krize v dnešním myšlení Praha Filosofický ústav AV ČR 1992 1.11.1995
3191013544 ITF Liessmann, Konrad, 1953- O myšlení : úvod do filosofie Olomouc Votobia 1994 2.9.1996
3191014595 ITF Choucha, Nadia Surrealismus a magie Praha VOLVOX GLOBATOR 1994 24.10.1995
3191014659 ITF Umění pro všechny smysly : meziválečná avantgarda v Československu Praha Národní galerie v Praze 1993 26.2.1999
3191023398 ITF Blatner, David Reálně o virtuální realitě : umění a věda virtuální reality Brno Jota 1994 20.6.1996
3191023400 ITF Nadeau, Maurice Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty Olomouc Votobia 1994 24.10.1995
3191023404 ITF Mrázková, Daniela Příběh fotografie : vyprávění o historii světové fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích osudů významných osobností a mezních vývojových okamžiků Praha Mladá fronta 1985 21.2.1996
3191023405 ITF Vallieri, Dora Henri Rousseau Praha Odeon 1980 22.3.1996
3191023406 ITF Orienti, Sandra Edouard Manet : [souborné malířské dílo] Praha Odeon 1983 21.2.1996
3191023407 ITF Bergschicker, Heinz Der zweite Weltkrieg : Eine Chronik in Bildern Berlin Deutsche Militärverlag 1968 22.3.1996
3191023789 ITF Hanke, Jiří, 1944- Lidé z Podprůhonu Praha KUKLIK 1995 10.6.1996
3191025569 ITF Popis jednoho zápasu : česká výtvarná avantgarda 80. let Rychnov nad Kněžnou Orlická galerie 1989 20.11.1996
3191025570 ITF Hüttinger, Eduard Degas Bindlach Gondrom 1993 20.11.1996
3191025572 ITF Cabanne, Pierre Whistler Bindlach Gondrom 1993 19.11.1996
3191025573 ITF Noël, Bernard Magritte Bindlach Gondrom 1993 19.11.1996
3191025574 ITF Chevalier, Denys Klee Bindlach Gondrom 1992 20.11.1996
3191025575 ITF Cogniat, Raymond Bonnard Bindlach Gondrom 1993 19.11.1996
3191042800 ITF Dějiny českého výtvarného umění. (IV/2), 1890-1938 Praha Academia 1998 28.6.1999
3191042801 ITF Dějiny českého výtvarného umění. (IV/1), 1890-1938 Praha Academia 1998 28.6.1999
3191042802 ITF Typography : when, who, how Köln Könemann c1998 20.4.2000
3191042803 ITF Sudek, Josef Smutná krajina : (Severozápadní Čechy 1957-1962) Litoměřice Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1999 19.4.2000
3191042804 ITF Lutterer, Ivan Český člověk : fotografie z let 1982-1996 Lomnice nad Popelkou Studio JB 1997 19.4.2000
3191042805 ITF Tetiva, Vlastimil Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století Hluboká nad Vltavou Alšova jihočeská galerie 1998 18.4.2000
3191042806 ITF Uchalová, Eva Česká móda : elegance první republiky : 1918-1939 Praha Uměleckoprůmyslové muzeum 1996 20.4.2000
3191042807 ITF Petrová, Eva Skupina 42 Praha Akropolis 1998 19.4.2000
3191042808 ITF Uchalová, Eva Česká móda : od valčíku po tango : 1870-1918 Praha Olympia 1997 19.4.2000
3191042809 ITF Lahoda, Vojtěch, 1955- Český kubismus [Praha] BRÁNA 1996 19.4.2000
3191042810 ITF Photo-Publics Cheyco Leidmann München Grossbild-Technik [19?] 20.4.2000
3191042811 ITF Photographie der moderne in Prag 1900-1925 : Vladimír Jindřich Bufka, František Drtikol, Karel Němec, Karel Novák, Josef Sudek, Josef Anton Trčaka, Alois Zych Wien Österreichisches Fotoarchiv im Museum moderner Kunst Wien [1991] 20.4.2000
3191042812 ITF Faber, Monika Anton Josef Trčka : 1893-1940 Salzburg Rupertinum 1999 19.4.2000
3191042813 ITF Tina Modotti Milano Gruppo editoriale Fabbri 1983 19.4.2000
3191042814 ITF Webb, Alex Under a grudging sun : photographs from Haiti libéré 1986-1988 New York Thames and Hudson 1989 20.4.2000
3191042815 ITF Černá, Marie Dějiny výtvarné kultury. 1 Praha Idea servis 1995 19.4.2000
3191042816 ITF Mráz, Bohumír Dějiny výtvarné kultury. 2 Praha Idea servis 1997 19.4.2000
3191042818 ITF Vošahlíková, Pavla Zlaté časy české reklamy Praha Karolinum 1999 18.4.2000
3191042819 ITF Parr, Martin Common sense Stockport Dewi Lewis 1999 19.4.2000
3191042820 ITF Česká fotografická moderna : [V.J. Bufka, F. Drtikol, K. Novák, J.A. Trčka,] Praha Uměleckoprůmyslové muzeum 1989 20.4.2000
3191042821 ITF Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně Brno Moravská galerie v Brně 1998 20.4.2000
3191042822 ITF McCullin, Don Don McCullin : a retrospective [London] The British Council 1993 20.4.2000
3191042823 ITF Pijoan, José Dějiny umění. 6 Praha Knižní klub 1999 16.12.1999
3191042824 ITF Pijoan, José Dějiny umění. 5 Praha Knižní klub 1999 5.10.1999
3191042825 ITF Pijoan, José Dějiny umění. 4 Praha Knižní klub 1999 15.6.1999
3191042826 ITF Pijoan, José Dějiny umění. 3 Praha Knižní klub 1998 1.4.1999
3191042827 ITF Pijoan, José Dějiny umění. 2 Praha Knižní klub 1998 4.1.1999
3191042828 ITF Pijoan, José Dějiny umění. 1 Praha Knižní klub 1998 4.1.1999
3191042829 ITF Bajger, Kryštof Česko-polský polsko-český oboustranný slovník Český Těšín Agave 1999 15.4.1999
3191043313 ITF Ján Šmok Praha KANT (Karel Kerlický) [2000] 15.8.2000
3191043380 ITF World Photography Feltham HAMLYN 1981 25.7.2000
3191043381 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Česká fotografická avantgarda 1918-1948 Praha KANT (Karel Kerlický) [199?] 26.7.2000
3191043382 ITF Prahl, Roman Antonín Chitussi Praha Národní galerie v Praze 1996 26.7.2000
3191043383 ITF Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka Praha Národní galerie v Praze 1992 26.7.2000
3191043384 ITF Nešlehová, Mahulena Bohumil Kubišta Praha Národní galerie v Praze 1993 26.7.2000
3191043385 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Fotografie v českých zemích 1839-1999 : chronologie Praha Grada Publishing 1999 26.7.2000
3191043386 ITF European photography. Guide 6 Göttingen European Photography 1997 26.7.2000
3191043387 ITF Czech, Jan Nostalgie umění Praha Pražská scéna 1996 26.7.2000
3191043388 ITF Koukolík, František, 1941- Mozek a jeho duše Praha Makropulos 1997 26.7.2000
3191043389 ITF Fotografía pública : photography in Print 1919-1939 Madrid Museo Nacional neuvedeno 26.7.2000
3191043390 ITF Samek, Bohumil, 1932- Umělecké památky Moravy a Slezska. [D.] 1., A-I Praha Academia 1994 9.12.1996
3191043391 ITF Samek, Bohumil, 1932- Umělecké památky Moravy a Slezska. 2, [J-N] Praha Academia 1999 31.5.1999
3191043392 ITF Štreit, Jindřich, 1946- A coeur perdu 3.1.2000
3191043393 ITF Dayan, Philippe Vanités : Photographes de Mode des XIX et XX Siécles Paříž Centre National de la Photographie (Paris) 1993 26.7.2000
3191043394 ITF Novák, Pavel Zlínská architektura 1900-1950 Zlín Agentura ČAS 1993 26.7.2000
3191043395 ITF Gidal, Tim N. Deutschland - Beginn des modernen Photojournalismus Luzern Verlag C. J. Bucher 1972 26.7.2000
3191043396 ITF Griffiths, Phillip A. Dunkle odyssee Frankfurt nad Mohanem Zweitausendeins 1996 26.7.2000
3191043397 ITF Weiermai, Peter 100 Jahre 100 Bilder : eine Geschichte der Fotografie Frankfurt nad Mohanem Frankfurter Kunstverein 1995 26.7.2000
3191043398 ITF Halík, Pavel Česká architektura - Czech architecture 1989-1999 Praha 1999 26.7.2000
3191043399 ITF Topor, Roland Quel Monde : Martin Parr Paříž Dewi Lewis 1995 26.7.2000
3191043400 ITF Schmeidler, Karel Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě : this research project No:159/94 has been supported by CEU research support scheme Prague Brno PC-DIR 1997 26.7.2000
3191043401 ITF Blažičková-Horová, Naděžda Adolf Kosárek 1830-1859 Praha Národní galerie v Praze 1990 26.7.2000
3191043402 ITF Erich Heckel : zur Vollendung des achten Lebensjahrzehntes Essen Das Museum Folkwang 1964 26.7.2000
3191043403 ITF Kesnerová, Gabriela Krajina v díle Josefa Mánesa Praha Národní galerie v Praze 1991 26.7.2000
3191043404 ITF Marcel Duchamp ; Man Ray ; Francis Picabia Paříž Galerie Montaigne 1989 26.7.2000
3191043405 ITF Jean Dubuffet Praha Národní galerie v Praze 1993 26.7.2000
3191043406 ITF Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze Praha Národní galerie v Praze 1998 26.7.2000
3191043407 ITF Umělecké dílo ve veřejném prostoru : [katalog 4. výroční výstavy Sorosova centra současného umění-Praha] Praha Sorosovo centrum současného umění(Praha) 1997 26.7.2000
3191043408 ITF Jodidio, Philip Contemporary american architects Benedikt Taschen Kolín 26.7.2000
3191043410 ITF Jodidio, Philip Contemporary european architects. Vol. VI Kolín Benedikt Taschen 1998 26.7.2000
3191043411 ITF Jodidio, Philip Contemporary american architects. Vol.II Kolín Benedikt Taschen 1996 26.7.2000
3191043437 ITF Encyklopedie výtvarného umění Praha Svojtka a Vašut 1996 8.8.2000
3191043438 ITF Fahr-Becker, Gabriele Art-nouveau Kőln Könemann 1997 8.8.2000
3191043439 ITF Elger, Dietmar Expressionism : a revolution in German art Kőln Taschen 1998 8.8.2000
3191043440 ITF Thomasová, Karin Dejiny výtvarných štýlov 20.storočia Pallas 1994 8.8.2000
3191043441 ITF Kesner, Ladislav, 1961- Nejstarší čínské umění ve sbírkách Národní galerie v Praze Praha Národní galerie v Praze 1989 8.8.2000
3191043442 ITF Křížová, Květa Šlechtický interiér 19. století v dobových zobrazeních ze zámeckých sbírek Praha Panorama 1993 8.8.2000
3191043443 ITF Konečný, Dušan Umění věků : vybraná díla ze sovětských sbírek Praha Odeon 1977 8.8.2000
3191043444 ITF John, Jiří Jiří John : 10 úvah o umění, o přírodě, o životě a umírání [Monografie s ukázkami z malířského díla] Praha Odeon 1988 29.3.1989
3191043445 ITF Beckett, Wendy Toulky světem malířství Praha Fortuna Print 1996 25.6.1996
3191043446 ITF Beran, Vladimír Aktualizovaný typografický manuál Praha Kafka design 1999 8.8.2000
3191043447 ITF Beran, Vladimír Aktualizovaný typografický manuál Praha Kafka design 1999 8.8.2000
3191043448 ITF Copplestone, Trewin Moderní umění Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1965 11.11.1996
3191043450 ITF Svátek, František Kultury na hranici : Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel Vídeň Promedia 1995 8.8.2000
3191043451 ITF Contemporary photographers New York St. James Press 1995 8.8.2000
3191043452 ITF ICP encyclopedia of photography New York A Pound Press Book 1984 8.8.2000
3191043453 ITF Neue Geschichte der Fotografie Kőln Könemann 1998 8.8.2000
3191043454 ITF Morganová, Pavlína Akční umění Olomouc Votobia 1999 8.8.2000
3191043455 ITF Morganová, Pavlína Akční umění Olomouc Votobia 1999 8.8.2000
3191043456 ITF Praha : architektura XX. století Praha Zlatý řez 1998 8.8.2000
3191043457 ITF Rozhovory s Beyusem Olomouc Votobia 1999 8.8.2000
3191043458 ITF Choquer, Luc Planete France Paris Contrejour 1989 9.8.2000
3191043459 ITF Horáček, Radek Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách Praha CERM, akademické nakladatelství 1998 9.8.2000
3191043461 ITF Šálková, Jana Josef Šíma [katalog k výstavě] Praha Národní galerie v Praze 1992 9.8.2000
3191043462 ITF Ernst, Max Graphik und Bücher Stuttgart Sammlung Lufthansa 1991 9.8.2000
3191043463 ITF Koetzle, Michael 1000 nudes : Uwe Scheid collection Kőln Benedikt Taschen Verlag 1994 8.8.2000
3191043464 ITF Kandinsky, Wassily O duchovnosti v umění Praha Triáda 1998 8.8.2000
3191043465 ITF Hendl, Jan Úvod do kvalitativního výzkumu Praha Karolinum 1997 8.8.2000
3191043466 ITF Ritzer, George Mcdonaldizace společnosti : výzkum měnící se povahy soudobého společenského života Praha Academia 1996 8.8.2000
3191043467 ITF Hubík, Stanislav Sociologie vědění : základní koncepce a paradigmata Praha Sociologické nakladatelství 1999 8.2.2000
3191043468 ITF Caillois, Roger Hry a lidé : maska a závrať Praha Nakladatelství Studia Ypsilon 1998 8.8.2000
3191043469 ITF Saudek, Jan, 1935- Jan Saudek Kőln Taschen 1998 9.8.2000
3191043470 ITF Pstružina, Karel Svět poznávání : k filozofickým základům kognitivní vědy Olomouc Nakladatelství Olomouc 1998 12.1.1999
3191043471 ITF Caillois, Roger Hry a lidé : maska a závrať Praha Nakladatelství Studia Ypsilon 1998 8.8.2000
3191043472 ITF Corbinová, Juliet Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie Boskovice Sdružení Podané ruce 1999 9.8.2000
3191043473 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 7., ř-š Praha Encyklopedie Diderot 1999 7.1.2000
3191043474 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 8., t-ž Praha Encyklopedie Diderot 1999 7.1.2000
3191043475 ITF Slaměník, Ivan, 1949- Sociální psychologie Praha ISV 1997 5.8.1997
3191043476 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 6., p-r Praha Encyklopedie Diderot 1999 7.1.2000
3191043477 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 5., m-o Praha Encyklopedie Diderot 1999 7.1.2000
3191043478 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 4., k-l Praha Encyklopedie Diderot 1999 14.1.2000
3191043479 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 3., g-j Praha Encyklopedie Diderot 1999 6.1.2000
3191043480 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2., c-f Praha Encyklopedie Diderot 1999 6.1.2000
3191043481 ITF Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 1., a-b Praha Encyklopedie Diderot 1999 6.1.2000
3191043482 ITF Man Ray Kőln Könemann 1997 9.8.2000
3191043483 ITF August Sander Kőln Könemann 1997 8.8.2000
3191043484 ITF August Sander Kőln Könemann 1997 8.8.2000
3191043485 ITF Weegee [Kőnemann] Kőln Könemann 1997 8.8.2000
3191043486 ITF Weegee [Kőnemann] Kőln Könemann 1997 8.8.2000
3191043487 ITF André Kertész Kőln Könemann 1997 8.8.2000
3191043488 ITF André Kertész Kőln Könemann 1997 8.8.2000
3191043489 ITF Eugéne Atget Kőln Könemann 1997 9.8.2000
3191043490 ITF Edward Weston Kőln Könemann 1997 9.8.2000
3191043491 ITF Berenice Abbott Kőln Könemann 1997 9.8.2000
3191043492 ITF Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 4., ř-ž Praha Nakladatelský dům OP 1998 16.6.1998
3191043493 ITF Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 1., a-f Praha Nakladatelský dům OP 1996 21.1.1998
3191043494 ITF Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 2., g-l Praha Nakladatelský dům OP 1997 21.1.1998
3191043495 ITF Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 3., m-r Praha Nakladatelský dům OP 1997 21.1.1998
3191043496 ITF Krajina jako domov Žďár nad Sázavou Impreso 1996 9.8.2000
3191043497 ITF Giddens, Anthony Důsledky modernity Praha Sociologické nakladatelství 1998 9.8.2000
3191043498 ITF Hlaváč, Ľudovít Dejiny fotografie Martin Osveta  [Martin] 1987 9.8.2000
3191043499 ITF Malířské umění od A do Z : dějiny malířského umění od počátku civilizace Praha Rebo Productions 1995 29.10.1997
3191043500 ITF Stehli, Iren, 1953- Pražské výlohy 1978-1996 Praha Torst 1996 9.8.2000
3191043501 ITF Meyrowitz, Joel Bystander : a history of street photography London Thames and Hudson 1994 9.8.2000
3191043502 ITF Kállay, Karol Fotografie Bratislava Slovenská národná galéria Bratislava 1996 9.8.2000
3191043896 ITF Belting, Hans Konec dějin umění Praha Mladá fronta 2000 3.7.2000
3191043897 ITF Rookmaaker, H.R. Moderní umění a smrt kultury Praha Návrat domů 1996 9.10.2000
3191043898 ITF Hlaváček, Josef Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.) Praha ARTetFact 1999 9.10.2000
3191043899 ITF Dufek, Antonín, 1943- Vilém Reichman České Budějovice FOTO MIDA 1994 9.10.2000
3191043900 ITF The photography book London Phaidon 1997 9.10.2000
3191043901 ITF Remeš, Vladimír Cesty československé fotografie : vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků Praha Mladá fronta 1989 9.10.2000
3191043902 ITF Mrázková, Daniela Příběh fotografie : vyprávění o historii světové fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích osudů významných osobností a mezních vývojových okamžiků Praha Mladá fronta 1985 21.2.1996
3191043903 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Česká fotografická avantgarda 1918-1948 Praha KANT (Karel Kerlický) [199?] 26.7.2000
3191043904 ITF van Veen, Anneke Pieter Oosterhuis (1816-1885) Amsterdam Focus 2000 10.10.2000
3191043905 ITF Sanne Sannes (1937-1967) Amsterdam Focus 2000 10.10.2000
3191043906 ITF Broos, Kees Piet Zwart (1885-1977) Amsterdam Focus 2000 10.10.2000
3191043907 ITF Boom, Mattie Eduard Isaac Asser (1809-1894) : pionier van de Nederlandse fotografie Amsterdam Focus 10.10.2000
3191043908 ITF Jacob Olie Jbz (1834-1905) Amsterdam Focus 2000 9.10.2000
3191043909 ITF Emmy Andriesse Amsterdam Focus 2000 10.10.2000
3191043910 ITF Paul Citroen (1896-1983) Amsterdam Focus [2000] 10.10.2000
3191043911 ITF Koen Wessing Amsterdam Focus 2000 10.10.2000
3191043912 ITF Jan Versnel Amsterdam Focus 1997 10.10.2000
3191043913 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Jistoty a hledání v české fotografii 90. let [Praha] KANT (Karel Kerlický) 1996 12.8.2003
3191043914 ITF Koudelka, Josef, 1938- Exiles London Thames and Hudson 1988 9.10.2000
3191043915 ITF Ruhrberg, Karl, 1924- Art of the 20th century. Volume I, Painting Köln Taschen c1998 9.10.2000
3191043916 ITF Honnef, Klaus Art of the 20th century. Volume II., Sculpture, new media, photography Köln Taschen 1998 9.10.2000
3191044076 ITF Kolář, Jiří Odpovědi : památce Jiřího Padrty Praha Pražská imaginace 1984 17.10.2000
3191044077 ITF Šabouk, Sáva Břehy realismu Praha 1973 17.10.2000
3191044079 ITF Musil, Jiří Lidé a sídliště Praha 1985 11.2.1998
3191044080 ITF Město v české kultuře 19. století v Praze Národní galerie v Praze 1983 17.10.2000
3191044081 ITF Disman, Miroslav Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele Praha Karolinum 1993 10.6.1996
3191044857 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-2002. VIII., Man - Miž Ostrava Výtvarné centrum Chagall 2002 20.3.2003
3191044928 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-2002. IX., Ml-Nou Ostrava Výtvarné centrum Chagall 2001 20.3.2003
3191045483 ITF Quantum mechanics using Maple : with 75 exercises and cross platform
3191045483 ITF Graves, Carson, 1947- The zone system for 35mm photographers : a basic guide to exposure control Boston Focal Press 1996 27.2.2001
3191046329 ITF Šimlová, Štěpánka Štěpánka Šimlová : Sladké sny za hořkých nocí Praha Galerie hlavního města Prahy 2001 15.5.2001
3191046330 ITF Jetelová, Magdalena Magdalena Jetelová : Foto, Skulpturen München Walter Storms 1999 15.5.2001
3191048132 ITF Souček, Ludvík, 1926-1978 Války, vojáci, fotografie Praha Naše vojsko 1968 4.12.2001
3191048133 ITF Fotorok 58 Praha Orbis 1959 4.12.2001
3191048134 ITF Fotografický obzor : spojené měsíčníky Fotografický obzor a Rozhledy fotografa amatéra : oficiální orgán Svazu českých klubů fotografů amatérů. Ročník XLVII., 1939 v Praze Politika 1939 4.12.2001
3191048210 ITF Volek, Jaroslav Základy obecné teorie umění Praha Státní pedagogické nakladatelství 1968 4.12.2001
3191048211 ITF De Micheli, Mario Umělecké avantgardy dvacátého století Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1964 4.12.2001
3191048212 ITF Řapek, Jiří, 1928- Alfons Mucha [Torst, 2000] Praha Torst 2000 5.12.2001
3191048213 ITF Srp, Karel, 1958- Jindřich Štyrský Praha Torst 2001 5.12.2001
3191048214 ITF Chocholová, Blanka Zdeněk Tmej : Totaleinsatz Praha Torst 2001 5.12.2001
3191048215 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Jaroslav Rössler Praha Torst 2001 5.12.2001
3191048216 ITF Anděl, Jaroslav Alexandr Hackenschmied Praha Torst 2000 5.12.2001
3191048217 ITF Dufek, Antonín, 1943- Bohdan Holomíček [Torst] Praha Torst 2000 5.12.2001
3191048218 ITF Ewing, William A. Love & desire : photoworks London Thames and Hudson 1999 5.12.2001
3191048465 ITF Křížek, Zdeněk Základy reklamy : učební text Praha Akademie múzických umění v Praze 1994 13.2.2002
3191048646 ITF Bratrstvo : [katalog z výstavy] Brno Moravská galerie [1997] 12.2.2002
3191048647 ITF Documentary dilemmas : aspect of British documentary photography 1983-1993 London The British Council 1994 12.2.2002
3191048648 ITF Morozov, Sergej Tvorčeskaja fotografija Moskva Planeta 1989 13.2.2002
3191048649 ITF Štyrský, Jindřich Emilie přichází ke mně ve snu Praha Torst 2001 13.2.2002
3191048650 ITF Anadromes : biennale diesnús fotografias Skopelu Fotografiko Kendro [199?] 19.2.2002
3191048651 ITF Harry Callahan Köln Könemann 1999 21.1.2002
3191048652 ITF Gray, Colin, [fotograf] The parents Edinburgh Fotofeis 1995 13.2.2002
3191048653 ITF Testino, Mario Party Neckarsulm Stern [2001] 21.1.2002
3191048654 ITF Tina Modotti [ISBN 3-8290-2888-1] Köln Könemann 1999 21.1.2002
3191048655 ITF August Sander 1876-1964 Köln Taschen 1999 21.1.2002
3191048656 ITF Paul Outerbridge 1896-1958 Köln Taschen 1999 21.1.2002
3191048657 ITF Newton, Helmut, 1920- White women München Schirmer-Mosel 1992 15.2.2002
3191048659 ITF Leddick, David George Platt Lynes 1907-1955 Köln Taschen 2000 21.1.2002
3191048660 ITF Five lives : Leni Reifenstahl Köln Taschen 2000 21.1.2002
3191048661 ITF Adam, Hans Christian Karl Blossfeldt 1865-1932 Köln Taschen 1999 21.1.2002
3191048662 ITF Weitzman, Marc, 1959- 1968 : Magnum ve světě [Praha] Philippe Riboton 1998 13.2.2002
3191048682 ITF Srp, Karel, 1958- Emila Medková Praha KANT (Karel Kerlický) 2001 13.2.2002
3191048683 ITF Five hundred self-portraits London Phaidon 2000 21.1.2002
3191048684 ITF Krčil, Bohumil 'Bob' Česká fotografie v exilu : antologie Brno Host 1990 13.2.2002
3191048685 ITF 20 sowjetische Photographen 1917-1940 Amsterdam Fiolet & Draaijer interphoto 1990 12.2.2002
3191048686 ITF Eikona kai eidolo : i nea Elliniki fotografia 1975-1995 Thesaloniki Makedoniko mouseo synchronys technis 1997 27.2.2002
3191049387 ITF Horáček, Radek Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách Praha CERM, akademické nakladatelství 1998 9.8.2000
3191049388 ITF Šmok, Ján Akt vo fotografii Martin Osveta  [Martin] 1969 8.4.2002
3191049389 ITF Jírů, Václav Praha a pražané Praha Orbis 1962 8.4.2002
3191049390 ITF Corey, Melinda Dějiny v datech. Umění Praha Knižní klub 1997 8.4.2002
3191049391 ITF Frynta, Emanuel Eva Fuková Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1963 8.4.2002
3191049392 ITF Československá fotografie : Pražský fotosalon 1965 Praha Odeon 1967 8.4.2002
3191049393 ITF Fárová, Anna Jiří Jeníček Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1962 8.4.2002
3191049394 ITF Novotný, Miloň Londýn Praha Mladá fronta 1968 8.4.2002
3191049395 ITF Dvořák, Karel Miloslav Stibor Ostrava Profil 1984 19.3.1998
3191049396 ITF Bad girls : grasp cord and pull from wrapper London New museum of contemporary Art 1994 8.4.2002
3191049397 ITF Risebero, Bill Modern architecturee and design : an alternative history Cambridge The M.I.T. Press 1989 8.4.2002
3191049398 ITF Frascina, Francis Modernity and modernism : French painting in the nineteenth century New Haven Yale University Press 1993 8.4.2002
3191049399 ITF Hermach, Jiří Eduard Filosofie architektury Praha Triton 2001 8.4.2002
3191049400 ITF Wood, Paul Modernism in dispute : art since the Forties New Haven Yale University Press 1993 8.4.2002
3191049401 ITF Sherman, Cindy Inverted Odysseys Cambridge The M.I.T. Press 1999 8.4.2002
3191049402 ITF Hiebert, Kenneth J. Graphic design sources New Haven Yale University Press 1998 8.4.2002
3191049403 ITF Wittkower, Rudolf Art and architecture in Italy 1600-1750. Volume two, the high baroque 1625-1675 New Haven Yale University Press 1999 8.4.2002
3191049404 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1997. I., A-Č Ostrava Výtvarné centrum Chagall 1998 27.2.2002
3191049405 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1998. II., D-G Ostrava Výtvarné centrum Chagall 1998 27.2.2002
3191049406 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1998. III., H Ostrava Výtvarné centrum Chagall 1999 27.2.2002
3191049407 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1998. IV., CH-J Ostrava Výtvarné centrum Chagall 1999 27.2.2002
3191049408 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1998. V., Ka-Kom Ostrava Výtvarné centrum Chagall 2000 27.2.2002
3191049409 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1998. VI., Kon-Ky Ostrava Výtvarné centrum Chagall 2001 27.2.2002
3191049410 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1998. VII., L-Mal Ostrava Výtvarné centrum Chagall 2001 27.2.2002
3191050251 ITF 6. Internationale Fototage Herten : Monat der Fotografie im Ruhrgebiet Herten BildForum 2001 23.8.2002
3191050252 ITF 1999 : fotografie české společnosti Praha České foto 2000 23.8.2002
3191050253 ITF Letem českým světem 1898-1998 : obraz proměny českých zemí v odstupu století Lomnice nad Popelkou Studio JB 1999 22.8.2002
3191050254 ITF Pinďák, Miroslav Fototechnika Olomouc Rubico 2000 23.8.2002
3191050255 ITF Společnost před objektivem 1918-1989 : fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně Brno Moravská galerie 2000 23.8.2002
3191050256 ITF Teige, Karel, 1900-1951 Vývojové proměny v umění Praha Nakladatelství československých výtvarných umělců 1966 23.8.2002
3191050257 ITF Gregorová, Anna Fotografická tvorba : náčrt estetiky a teórie umeleckej fotografie Martin Osveta  [Martin] 1972 23.8.2002
3191050258 ITF Co je člověk : katalog výstavy z Obecního domu v Praze 1966 Hamburg Gruner & Jahr [1966] 23.8.2002
3191050259 ITF Baran, Ludvík Poetika fotografie : (příručka pro fotoamatéry). II. díl Praha Ústřední kulturní dům železničářů 1984 23.8.2002
3191050260 ITF Baran, Ludvík Fotografie jako dokument a tvorba Praha Ústřední kulturní dům železničářů 1990 23.8.2002
3191050261 ITF Hill, Paul Eadweard Muybridge London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050262 ITF Bowden, Charles Eugene Richards London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050263 ITF Četvertyj Meždunarodnyj Mesjac Fotografiji v Moskve Fotobiennale 2002 Moskva Pravitelstvo Moskvy. Komitet po kulture 2002 23.8.2002
3191050264 ITF Hlaváč, Ľudovít Dejiny fotografie Martin Osveta  [Martin] 1987 9.8.2000
3191050266 ITF Kolesár, Zdeno, 1960- Kapitoly z dejín dizajnu. 1. diel, od prehistórie po 2. svetovú vojnu Bratislava Slovenské centrum dizajnu 1998 23.8.2002
3191050267 ITF Kolesár, Zdeno, 1960- Kapitoly z dejín dizajnu. 2.diel, dizajn v druhej polovici 20. storočia Bratislava Slovenské centrum dizajnu 2000 23.8.2002
3191050268 ITF Latacz, Leszek Modelowanie funkcji przenoszenia modulacji heterogenicznych nośników informacji obrazowej : praca doktorska wykonana w Zakładzie Fototechniki pod kierunkiem prof. dr. inż. Adama Zaleskiego Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej 2001 22.8.2002
3191050269 ITF Latacz, Leszek Modelowanie funkcji przenoszenia modulacji heterogenicznych nośników informacji obrazowej : praca doktorska wykonana w Zakładzie Fototechniki pod kierunkiem prof. dr. inż. Adama Zaleskiego Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej 2001 22.8.2002
3191050270 ITF Sussman, Elisabeth Lisette Model London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050271 ITF Panzer, Mary Mathew Brady London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050272 ITF Materiały sesji naukowo-technicznej : IX Międzynarodowe Targi Fotografii i Obrazu : XIII Ogólnopolski Zjazd Fotografów Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut chemii Fizycznej i Teoretycznej. Zakład Fototechniki 2000 22.8.2002
3191050273 ITF Materiały sesji naukowo-technicznej : IX Międzynarodowe Targi Fotografii i Obrazu : XIII Ogólnopolski Zjazd Fotografów Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut chemii Fizycznej i Teoretycznej. Zakład Fototechniki 2000 22.8.2002
3191050274 ITF Materiały Sesji Naukowo-Technicznej : X Międzynarodowe Targi Fotografii i Obrazu : XIV Ogólnopolski Zjazd Fotografów Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut chemii Fizycznej i Teoretycznej. Zakład Fototechniki 2001 22.8.2002
3191050275 ITF Materiały Sesji Naukowo-Technicznej : X Międzynarodowe Targi Fotografii i Obrazu : XIV Ogólnopolski Zjazd Fotografów Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut chemii Fizycznej i Teoretycznej. Zakład Fototechniki 2001 22.8.2002
3191050276 ITF Materiały sesji naukowo-Technicznej : XI Międzynarodowe Targi Fotografii i Obrazu : XV Ogólnopolski Zjazd Fotografów Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut chemii Fizycznej i Teoretycznej. Zakład Fototechniki 2002 22.8.2002
3191050277 ITF Materiały sesji naukowo-Technicznej : XI Międzynarodowe Targi Fotografii i Obrazu : XV Ogólnopolski Zjazd Fotografów Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut chemii Fizycznej i Teoretycznej. Zakład Fototechniki 2002 22.8.2002
3191050278 ITF Rubin, James H. Nadar London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050279 ITF Praktická fotografie : oborové encyklopedie SNTL Praha SNTL 1973 23.8.2002
3191050280 ITF Rajkowski, Bogumil Badania zjawisk krawędziowych, jako czynników kształtujących : ostrośç konturową w halogenosrebrowych nośnikach informacji obrazowej : praca doktorska wykonana w Zakładzie Fototechniki pod kierunkiem prof. dr. inż. Adama Zaleskiego Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej 2001 22.8.2002
3191050281 ITF Rajkowski, Bogumil Badania zjawisk krawędziowych, jako czynników kształtujących : ostrośç konturową w halogenosrebrowych nośnikach informacji obrazowej : praca doktorska wykonana w Zakładzie Fototechniki pod kierunkiem prof. dr. inż. Adama Zaleskiego Wrocław Politechnika Wrocławska. Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej 2001 22.8.2002
3191050282 ITF Technické základy fotografie Praha Komora fotografických živností a Společenstvo drobného podnikání 2002 22.8.2002
3191050283 ITF Technické základy fotografie Praha Komora fotografických živností a Společenstvo drobného podnikání 2002 22.8.2002
3191050284 ITF The American artbook London Phaidon 1999 22.8.2002
3191050285 ITF Scheufler, Pavel Galerie c.k. fotografů Praha Grada Publishing 2001 23.8.2002
3191050286 ITF Moderní litevská fotografie Vilnius Lithuanian photoartists' union 1999 23.8.2002
3191050287 ITF Lerski, Helmar Verwandlungen durch Licht Freren Luca 1982 23.8.2002
3191050288 ITF Dejiny slovenského výtvarného umenia : 20. storočie Bratislava Slovenská národná galéria Bratislava 2000 22.8.2002
3191050289 ITF Jeffrey, Ian Josef Sudek London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050290 ITF Durden, Mark Dorothea Lange London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050291 ITF Yochelson, Bonnie Jacob Riis London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050293 ITF Jeffrey, Ian Shomei Tomatsu London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050294 ITF Rian, Jeff Lewis Baltz London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050295 ITF Badger, Gerry Chris Killip London Phaidon 2001 23.8.2002
3191050296 ITF Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. 1/2002 Hradec Králové Státní ústřední archiv v Praze 2002 23.8.2002
3191051113 ITF Zeng Huang, James, 1957- Life & death in Bosnia & Herzegovina Beijing Chinese Photographic Publishing House 1995 5.11.2002
3191051114 ITF Maniscalchi, Rossano B. Second thoughts Praha [Velvyslanectví Spojených států amerických] 2002 18.9.2002
3191051319 ITF Zuska, Vlastimil, 1951- Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny Praha Triton 2001 2.4.2002
3191051320 ITF Zuska, Vlastimil, 1951- Čas v možných světech obrazu : příspěvek k ontologii výtvarného uměleckého díla v procesu jeho recepce Praha Univerzita Karlova 1994 26.11.2002
3191051321 ITF Kupka, František Tvoření v umění výtvarném Praha Brody 1999 26.11.2002
3191051322 ITF Durych, Jaroslav, 1886-1962 Eseje o umění [Durych] Brno Host 2001 26.11.2002
3191051323 ITF Beneš, Milan, 1950- Úvod do andragogiky Praha Karolinum 2001 26.11.2002
3191051324 ITF Vančát, Jaroslav Tvorba vizuálního zobrazení : gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově Praha Karolinum 2000 26.11.2002
3191051325 ITF Beneš, Milan, 1950- Andragogika : filozofie-věda Praha Eurolex Bohemia 2001 26.11.2002
3191051326 ITF Sus, Oleg Bez bohů geneze? Brno Vetus Via 1996 26.11.2002
3191051621 ITF Koudelka, Josef, 1938- Chaos London Phaidon 1999 7.1.2003
3191051622 ITF Ságl, Jan, 1942- Art cult Praha KANT (Karel Kerlický) 2002 6.1.2003
3191051623 ITF Kyndrová, Dana, 1955- Žena mezi vdechnutím a vydechnutím Praha KANT (Karel Kerlický) 2002 7.1.2003
3191051625 ITF Petišková, Tereza Československý socialistický realismus 1948-1958 : [katalog výstavy] Praha Gallery 2002 7.1.2003
3191051626 ITF Honnef, Klaus Andy Warhol 1928-1987 : umění jako byznys Köln Taschen [c2000] 6.10.2000
3191051627 ITF Dault, Gary Michael Children in photography : 150 years Willowdale Firefly book 1990 7.1.2003
3191051628 ITF Women artists in the 20th and 21st century Köln Taschen 2001 7.1.2003
3191051629 ITF Koudelka, Josef, 1938- Divadlo Za branou 1965-1970 : fotografie [Praha] Divadlo Za branou II, Otomar Krejča 1993 7.1.2003
3191051630 ITF Baleka, Jan, 1929- Výtvarné umění : výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika) Praha Academia 1997 29.10.1997
3191051631 ITF Macek, Václav Vasil Stanko Praha Dagmar Friedlaenderová, Stanislav Friedlaender 2002 7.1.2003
3191051632 ITF Marcel Duchamp : sbírka Julius Hummel, Vídeň Brno Moravská galerie v Brně 2000 7.1.2003
3191051633 ITF Sparkeová, Penny Století designu : průkopníci designu 20. století Praha Slovart 1999 5.1.2000
3191051634 ITF Ozvěny kubismu : návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920-2000 Praha České muzeum výtvarných umění 2000 7.1.2003
3191051635 ITF Ladislav Sitenský Praha Dita 1997 7.1.2003
3191051636 ITF Kříž, Vilém, 1921- Vilém Kříž : fotografie z období 1937-1992 Praha Středočeská galerie 1992 7.1.2003
3191051637 ITF U nás : 1968-1990 : Pavel Štecha : fotografie Lomnice nad Popelkou Jaroslav Bárta 2001 7.9.2004
3191051638 ITF A new history of photography Köln Könemann 1998 6.1.2003
3191051639 ITF Die Kunst der Abstrakten Fotografie Stuttgart Arnoldsche Art Publishers 2002 7.1.2003
3191051640 ITF Grosenick, Uta Art at the turn of the millenium Köln Taschen 1999 7.1.2003
3191051641 ITF Kučera, Jaroslav, 1946- Lidé, které jsem potkal Praha KANT (Karel Kerlický) 2002 7.1.2003
3191051652 ITF Wystawa studentow Instytutu Tworczej Fotografii Uniwersytetu Slaskiego w Opawie Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 1993 16.1.2003
3191051653 ITF Náš svět : život obyvatel ústavů sociální péče očima fotografů a výtvarné práce klientů speciálních zařízení Šternberk Ecce homo 1998 8.1.2003
3191051654 ITF Martinček, Martin Vám patrí úcta Banská Bystrica Stredoslovenské vydavatel´stvo 1966 8.1.2003
3191051655 ITF David Hamilton Milano Gruppo editoriale Fabbri 1984 8.1.2003
3191051656 ITF Tina Modotti Milano Gruppo editoriale Fabbri 1983 19.4.2000
3191051657 ITF Antyfotografia i ciag dalszy Wroclaw Muzeum narodowe we Wroclawiu 1993 8.1.2003
3191051658 ITF Lessing, Erich, 1923- 50 Jahre Photographie Wien Agens-Werk Geyer + Reisser 1995 8.1.2003
3191051659 ITF Tichánek, Jiří Stará Kopřivnice dokumentech a fotografiích Kopřivnice Město Kopřivnice 1998 16.1.2003
3191051660 ITF Hochová, Dagmar Síla věku Praha KUKLIK 1996 16.1.2003
3191051661 ITF Nordhoek, Wim Grundlehre der Farbfotografie Leverkusen Wilhelm Knapp 1978 16.1.2003
3191051662 ITF Messner, Arwed Eine halbe Stunde vor Berlin : Trebbin - momentaufnahme einer Kleinstadt in der Mark Brandenburg Trebblin Ex pose 1992 8.1.2003
3191051663 ITF Náš svět : život obyvatel ústavů sociální péče očima fotografů a výtvarné práce klientů speciálních zařízení Šternberk Ecce homo 1998 8.1.2003
3191051665 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Hořká léta : Evropa Praha Orbis 1995 8.1.2003
3191051666 ITF Vilém Reichmann : Fotografien Berlin Ex pose 1989 16.1.2003
3191051667 ITF Bailey, David Imagine : a book for band Aid by David Bailey London Thames and Hudson 1985 16.1.2003
3191051668 ITF Mesiac fotografie 1995 Bratislava Fotofo 1995 16.1.2003
3191051669 ITF Mesiac fotografie 1995 Bratislava Fotofo 1995 16.1.2003
3191051670 ITF Mesiac fotografie 1993 Bratislava Fotofo 1993 16.1.2003
3191051671 ITF Mesiac fotografie 1999 Bratislava Fotofo 1999 8.1.2003
3191051672 ITF Mesiac fotografie 1999 Bratislava Fotofo 1999 8.1.2003
3191051673 ITF Mesiac fotografie 1998 Bratislava Fotofo 1998 8.1.2003
3191051674 ITF Mesiac fotografie 1998 Bratislava Fotofo 1998 8.1.2003
3191051675 ITF Ján Šmok Praha KANT (Karel Kerlický) [2000] 15.8.2000
3191051676 ITF Znamení doby : plakát střední a východní Evropy 1945-1995 : katalog výstavy Brno Moravská galerie v Brně 1999 16.1.2003
3191051677 ITF Deutscher Jugendfotopreis 1996 Remscheid KJF 1996 16.1.2003
3191051678 ITF Deutscher Jugendfotopreis 1997 Remscheid KJF 1997 16.1.2003
3191051679 ITF Kneidl, Pravoslav Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven M1878 Praha Nakladatelství Svoboda 1989 22.10.1997
3191051680 ITF Wood, Jane Beauty shots Crans Rotovision 2000 16.1.2003
3191051681 ITF Bator, Andrzej P. Fotografie [Bator] Jelenia Góra Galeria Sztuki BWA 2001 16.1.2003
3191051682 ITF Zaleski, Adam Zbrodnia Katyńska : czyli o zbiorowej zagładzie polskich oficerów dokonanej w trzech miejscach, a nazwanej imieniem jednego z nich :o życiu w obozie starobielskim w okresie od października 1939 r. do maja 1940 r. Wrocław Dolnośląska Agencja jerG 2000 16.1.2003
3191051683 ITF Żakowicz, Aleksander Henryk Mikolasch (1872-1931) : fotograf i dydaktyk Wrocław TINTA 1998 16.1.2003
3191051684 ITF Żakowicz, Aleksander Henryk Mikolasch (1872-1931) : fotograf i dydaktyk Wrocław TINTA 1998 16.1.2003
3191051685 ITF Řezáč, Jan Josef Sudek : slovník místo pamětí Praha Artfoto 1999 16.1.2003
3191051686 ITF Neuwirth, Štěpán, 1944- Tep nemocnice Ostrava Repronis 2002 12.4.2002
3191051687 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Jindřich Štreit : Mikulovsko Mikulov Regionální muzeum v Mikulově 1995 16.1.2003
3191051688 ITF Kuneš, Aleš, 1954- Fotografie v českém surrealismu : text habilitační přednášky Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2002 16.1.2003
3191051689 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Les gens du Bassin Potassique d'Alsace [Francie] Khéops a Pulversheim [199?] 16.1.2003
3191051690 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Le Quai de Rohan - Nouvelle Ville Lorient Lorient 1994 16.1.2003
3191051691 ITF Praha objektivem mistrů Praha Panorama 1983 16.1.2003
3191051692 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Lidé olomouckého okresu Olomouc Okresní úřad Olomouc 1994 16.1.2003
3191051693 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Cesta ke svobodě Sovinec Společnost přátel umění v Sovinci 1999 16.1.2003
3191051694 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Brána naděje Olomouc Arcibiskupství olomoucké [2000] 16.1.2003
3191051695 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Na konci světa : Burjatsko - Sibiř Volary Stehlík 2000 16.1.2003
3191051696 ITF Moltó Esquembre, Francisco Stockholm : vision intima Malilla Pentagraf Impresores 1990 16.1.2003
3191051697 ITF Stibor, Miloslav, 1927- Fotografie pro lidové školy umění Praha Státní pedagogické nakladatelství 1978 16.1.2003
3191051698 ITF Profile : Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne Skoki Poznań Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 16.1.2003
3191051699 ITF Tomaszczuk, Zbigniew Łowcy obrazów : szkice z historii fotografii Warszawa Centrum Animacji Kultury 1998 16.1.2003
3191051700 ITF Wildlife photographer of the year Kingston Fountain 1994 16.1.2003
3191051701 ITF Grigorescu, Dan New York : [fotografie] Bucurest Sandu Mendrea 1976 8.1.2003
3191051702 ITF Mesiac fotografie 2002 : 12. ročník Bratislava Fotofo 2002 8.1.2003
3191051703 ITF Mesiac fotografie 1997 Bratislava Fotofo 1997 8.1.2003
3191051704 ITF Mesiac fotografie 1997 Bratislava Fotofo 1997 8.1.2003
3191051705 ITF Mesiac fotografie 1994 Bratislava Fotofo 1994 16.1.2003
3191051706 ITF Mesiac fotografie 1994 Bratislava Fotofo 1994 16.1.2003
3191051707 ITF Smola, Oldřich Srdce Prahy v plamenech : 106 snímků Oldřicha Smoly z květnové revoluce Praha Universum 1946 16.1.2003
3191051708 ITF 1999 : fotografie české společnosti Praha České foto 2000 23.8.2002
3191051709 ITF Miedzy wami Polakami Krakow Znak 1992 16.1.2003
3191051710 ITF Eberhard, Winfried Mit anderen Augen Wetterau Sparkasse Wetterau 1998 16.1.2003
3191051711 ITF Stibor, Miloslav, 1927- Mädchenland schaften : Praxis der Bildgestaltung mit Miloslav Stibor Leverkusen Wilhelm Knapp 1980 16.1.2003
3191051712 ITF Tělo a fotografie : 1. ročník bienále festivalu Foto Praha-Kolín Praha Pražský dům fotografie 1988 16.1.2003
3191051713 ITF Die großen Schläge werden mit der linken Hand augeführt Berlin Ex pose 1995 16.1.2003
3191051714 ITF Schäfer, Peter Maria Bosnia : Krieg in Europa : War in Europe Berlin Ex pose 1994 16.1.2003
3191051861 ITF Manuel Alvarez Bravo Köln Könemann 14.1.2003
3191051889 ITF Fárová, Anna Sudek Praha Torst 1995 16.1.2003
3191051890 ITF Macek, Václav Slovenská fotografia 1925-2000 : moderna, postmoderna, postfotografia Bratislava Slovenská národná galéria Bratislava 2001 16.1.2003
3191051891 ITF William Eggleston London Thames and Hudson 2002 16.1.2003
3191051892 ITF The naked & the dressed München Schirmer-Mosel 1998 16.1.2003
3191051893 ITF The fashion book New York Phaidon 1998 16.1.2003
3191051894 ITF Sussman, Elisabeth Nan Goldin New York Whitney museum of American Art 1996 16.1.2003
3191051895 ITF Edward Weston 1886-1958 Köln Taschen 1999 16.1.2003
3191051896 ITF Baran, Ludvík Miloslav Stibor [1990] Ostrava Profil 1990 16.1.2003
3191051897 ITF Cartier, Breson Henri cartier-Bresson in India London Thames and Hudson 1993 16.1.2003
3191051898 ITF Kirschner, Zdeněk Josef Sudek : Výběr fotografií z celoživotního díla M1282 Praha Panorama 1982 16.1.2003
3191051899 ITF Honnef, Klaus Pantheon der Photographie im XX. Jahrhundert [München] Kunst- und Ausstellunghalle der Bundesrepublik Deutschland [199?] 16.1.2003
3191051900 ITF Varga, Kamil Kamil Varga Bratislava Fotofo 1997 16.1.2003
3191051901 ITF Jaromír Funke : průkopník fotografické avantgardy (1896-1945) Brno Moravská galerie v Brně 1996 16.1.2003
3191051902 ITF Rosenblum, Naomi A world history of photography New York Abbeville Press 1989 16.1.2003
3191051903 ITF Klein, William In & out of fashion Heidelberg Braus 1986 16.1.2003
3191051904 ITF Birgus, Vladimír, 1954- František Drtikol Praha KANT (Karel Kerlický) 2000 16.1.2003
3191051905 ITF Magnum New York Phaidon 2001 16.1.2003
3191051906 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Česká fotografie 90. let Praha KANT (Karel Kerlický) 1998 17.11.1999
3191051907 ITF Icons of photography : the 20th century Munich Prestel 1999 16.1.2003
3191052234 ITF Ray, Man Vlastní portrét Praha ARTetFact 2002 27.1.2003
3191052236 ITF Einhorn, Erich Flexaret v praxi Praha SNTL-Nakladatelství technické literatury 1968 27.1.2003
3191052237 ITF Summers, Diane Honey hunters of Nepal New York Harry N. Abrams 1988 27.1.2003
3191052238 ITF Huszár, Tibor Portréty Bratislava Vydavatel´stvo Slovart 1995 27.1.2003
3191052239 ITF Šmok, Ján Akt vo fotograii  [2. vyd.] Martin Vydavateľstvo Osveta 1986 27.1.2003
3191052240 ITF František Drtikol : fotograf, malíř, mystik Praha Galerie Rudolfinum 1998 27.1.2003
3191052241 ITF Pleskotová, Petra Svět barev Praha Albatros 1987 27.1.2003
3191052242 ITF Dempsey, Amy Umělecké styly, školy a hnutí : encyklopedický průvodce moderním uměním [Praha] Nakladatelství Slovart 2002 27.1.2003
3191052243 ITF Tausk, Petr Farebná tvorivá fotografia Martin Vydavateľstvo Osveta 1985 27.1.2003
3191052245 ITF Im Bilde : aktuelle Fotografie aus Österreich Wolkersdorf FLUSS 1991 30.1.2003
3191052246 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Lidé olomouckého okresu Olomouc Okresní úřad Olomouc 1994 16.1.2003
3191052247 ITF Chobot, Manfred, 1947- Der Hof : Land Bilder Wien Bibliothek der Provinz 27.1.2003
3191052248 ITF Fotografie absolventů FAMU Praha Filmová a televizní fakulta AMU Praha 1987 27.1.2003
3191052250 ITF Václav Zykmund : fotografie 1933-1945 Praha Pražský dům fotografie 1993 27.1.2003
3191052252 ITF Jeffrey, Ian Photography : a concise history Toronto Oxford University Press 1981 30.1.2003
3191052253 ITF Fotograf a malíř K.O. Hrubý Brno Nadace Viléma Reichmanna 1996 27.1.2003
3191052254 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Hořká léta : Evropa Praha Orbis 1995 8.1.2003
3191052255 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Hořká léta : Evropa Praha Orbis 1995 8.1.2003
3191052256 ITF Zajíc, Miroslav Inventura aneb Dvacet let fotoreportérem Mladého světa Praha Mladá fronta 1989 28.1.2003
3191052257 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Hořká léta : Evropa Praha Orbis 1995 8.1.2003
3191052258 ITF Zlín a jeho lidé : fotografixký projekt 1997-2001 Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2001 28.1.2003
3191052259 ITF Documentary dilemmas : aspect of British documentary photography 1983-1993 London The British Council 1994 12.2.2002
3191052260 ITF František Zvardoň : toulky Praha Francouzský institut v Praza 1996 29.1.2003
3191052261 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Milan Borovička Ostrava Profil 1984 29.1.2003
3191052262 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Hořká léta : Evropa Praha Orbis 1995 8.1.2003
3191052282 ITF Adlerová, Alena České užité umění 1918-1938 Praha Odeon 1983 28.1.2003
3191052283 ITF Robek, Antonín Dějiny české etnografie. I. Praha Státní pedagogické nakladatelství 1976 28.1.2003
3191052284 ITF Tausk, Petr Dějiny fotografie. I., Přehled vývoje fotografie do roku 1918 Praha Státní pedagogické nakladatelství 1987 28.1.2003
3191052285 ITF Zykmund, Václav Stručné dějiny moderního malířství Praha Státní pedagogické nakladatelství 1971 8.11.1996
3191052286 ITF Rodinný album.sk : fotografie 1989-2001 Bratislava Slovart 2002 28.1.2003
3191052293 ITF Opakované příběhy : tradice v novém Brno Moravská galerie v Brně 1996 28.1.2003
3191052294 ITF Metzger, Rainer Vincent van Gogh : the complete paintings. Part I, Etten, April 1881 - Paris, February 1888 Köln Taschen 1997 28.1.2003
3191052295 ITF Kranzfelder, Ivo Edward Hopper 1882-1967 : vision of reality Köln Benedikt Taschen 1995 28.1.2003
3191052296 ITF Dějiny českého výtvarného umění. I/1, od počátku do konce středověku Praha Academia 1984 29.7.1997
3191052297 ITF Dějiny českého výtvarného umění. I/2, od počátku do konce středověku Praha Academia 1984 29.7.1997
3191052298 ITF House, George Eastman 1000 Photo Icons Köln Taschen 2002 29.1.2003
3191052299 ITF Novák, Tomáš, 1946- Sám sobě psychologem M1997 Praha Grada 1992 23.10.1997
3191052300 ITF Hoskovec, Jiří, 1933- Tajemství experimentální psychologie Praha Academia 1992 21.2.1996
3191052301 ITF Brouk, Bohuslav Autosexualismus a psychoerotismus M2733 Praha Odeon 1992 7.7.1998
3191052302 ITF Neubauer, Zdeněk, 1942 Přímluvce postmoderny Praha Michal Jůza & Eva Jůzová 1994 29.1.2003
3191052303 ITF Heidegger, Martin, 1889-1976 O pravdě a Bytí Praha Mladá fronta 1993 29.10.1996
3191052304 ITF Současné německé umění Praha Vesmír 1994 29.1.2003
3191052305 ITF Studia psychologica. VIII, Psychologické otázky výchovného poradenství. 2, Druhý stupeň základní školy Praha Univerzita Karlova 1991 29.1.2003
3191052306 ITF Dvořák, Josef Člověk mezi životem a smrtí Praha Spektrum 1990 29.1.2003
3191052307 ITF Ortega y Gasset, José, 1883-1955 Vzpoura davů Praha Naše vojsko 1993 29.6.1998
3191052308 ITF Noel, Ladislav Ako fotografovať Bratislava Vydavateľstvo Osveta [195-] 29.1.2003
3191052309 ITF Tausk, Petr Barevná fotografie Praha SNTL-Nakladatelství technické literatury 1978 29.1.2003
3191052310 ITF Einhorn, Erich Základy fotografie Praha Orbis 1962 29.1.2003
3191052335 ITF Ateliér Jindřicha Štreita : [katalog k výstavě studentů FAMU Praha a Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě z pracovních dílem dokumentární fotografie] Opava Katedra fotografie FAMU Praha 1996 30.1.2003
3191052336 ITF Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Praha KANT (Karel Kerlický) 2001 30.1.2003
3191052337 ITF Lavrent'jev, A.N. Rakursy Rodčenko Moskva Iskusstvo 1992 31.1.2003
3191052338 ITF Pivk, Herman Fotografije Lubljana Galerija Insula 1993 31.1.2003
3191052339 ITF Česká amatérská fotografie 1945-1989 Praha Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1989 31.1.2003
3191052340 ITF Fotografie absolventů FAMU Praha Filmová a televizní fakulta AMU Praha 1987 27.1.2003
3191052341 ITF Mondrian, Piet Lidem budoucnosti : studie k neoplaticismu Praha Triáda 2002 31.1.2003
3191052342 ITF Agnes Martin : nezkalená mysl Praha Arbor vitae 2000 31.1.2003
3191052343 ITF Dvorník, František, 1893-1975 Byzantské misie u Slovanů Praha Vyšehrad 1970 31.1.2003
3191052344 ITF Mehliss, W. E. Praktická mikrofotografie Praha SNTL-Nakladatelství technické literatury 1979 31.1.2003
3191052345 ITF Srp, Karel, 1958- Jindřich Štyrský Praha Torst 2001 5.12.2001
3191052346 ITF Baran, Ludvík Portrét ve fotografii Praha Orbis 1969 31.1.2003
3191052347 ITF Tomášek, Zdeněk Vyvolávám a zvětšuji sám Praha Merkur 1979 31.1.2003
3191052348 ITF Baran, Ludvík Zázraky filmového obrazu Praha Panorama 1989 31.1.2003
3191052349 ITF Skopec, Rudolf Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku Praha Orbis 1963 7.5.1998
3191052351 ITF Chalupecký, Jindřich, 1910-1990 František Janoušek Praha Odeon 1991 31.1.2003
3191052352 ITF Mráz, Bohumír Dějiny výtvarné kultury. 2 Praha Idea servis 1997 19.4.2000
3191052353 ITF Motlová, Milada Jiří Kolář M2882 Praha Odeon 1993 29.10.1998
3191052354 ITF Chastel, André, 1912-1990 Giotto : [souborné malířské dílo] M1813 Praha Odeon 1991 28.11.1997
3191052355 ITF Fouchet, Max-Pol Wifredo Lam Praha Odeon 1989 31.1.2003
3191052356 ITF Jaromír Funke : fotografie 1919 - 1943 : věci skleněné a obyčejné Praha Pražský dům fotografie 1995 31.1.2003
3191052357 ITF Armando Testa S. p. A. : propagační agentura [S.l.] [s.n.] [19--] 31.1.2003
3191052358 ITF Hauner, Miroslav Česká krajina Plzeň Západočeské nakladatelství 1990 31.1.2003
3191052366 ITF Fiala, Václav Pomník pro Rožnov Praha Kovalam 1997 31.1.2003
3191052367 ITF Scheufler, Pavel Jindřich Eckert Praha Odeon 1985 15.6.1999
3191052368 ITF Westerbeck, Colin Joel Meyerowitz London Phaidon 2001 3.2.2003
3191052369 ITF Williams, Gilda Boris Mikhailov London Phaidon 2001 3.2.2003
3191052370 ITF Mokrejš, Antonín, 1932- Umění: a k čemu? Praha Triton 2002 3.2.2003
3191052371 ITF Souček, Ludvík, 1926-1978 Zdenko Feyfar Praha Odeon 1980 3.2.2003
3191052372 ITF Fiala, Vlastimil Impresionismus Praha Nakladatelství československých výtvarných umělců 1964 3.2.2003
3191052373 ITF Pictures by David Hockney London Thames and Hudson [1988] 3.2.2003
3191052392 ITF Honnef, Klaus Andy Warhol 1928-1987 : umění jako byznys Köln Taschen [c2000] 6.10.2000
3191052393 ITF Lackner, Stephan Max Beckmann Bratislava Fortuna Print 1992 10.2.2003
3191052394 ITF 3 Interpress Foto Warszawa Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1966 5.2.2003
3191052395 ITF Václav Zykmund : fotografie 1933-1945 Praha Pražský dům fotografie 1993 27.1.2003
3191052396 ITF Plakát ; Firemní styl ; Propagační grafika Brno Moravská galerie v Brně 1994 5.2.2003
3191052397 ITF Festival of light : an international festival of photography around the world Paris Imprimerie Comelli Paris 2000 5.2.2003
3191052398 ITF Eikoh Hosoe Köln Könemann 1999 10.2.2003
3191052399 ITF Paul Strand Cologne Aperture 1997 5.2.2003
3191052400 ITF Chlupáč, Miroslav [sochař] Sochařství Praha Státní pedagogické nakladatelství 1985 3.2.2003
3191052401 ITF Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends : Prager Kulturtage in Wien 14. 4. - 4. 5. 2000 Palais Palffy Praha [s.n.] 2000 3.2.2003
3191052402 ITF Birgus, Vladimír, 1954- František Drtikol [Birgus, Braný] Praha Odeon 1988 3.2.2003
3191052403 ITF Bán, Andrej Pútnici Poprad Dom fotografie - Tatranská galéria 1996 3.2.2003
3191052404 ITF Erich Lessing : fifty years of photography Wien Agnes-Werk Geyer + Reisser 1995 3.2.2003
3191052405 ITF Karel Hájek : archiv 1926 - 1973 [S.l.] Asociace fotografů 1998 3.2.2003
3191052406 ITF Grenzbereiche : Fotografien aus Deutschland, Tschechien und Österreich 1986 - 1996 München Adalbert Stifter Verein e. V. 1996 3.2.2003
3191052407 ITF Karel Ludwig : archiv 1939 - 1948 Praha Pražský dům fotografie 1997 3.2.2003
3191052408 ITF Václav Podestát [S.l.] [s.n.] [199-] 3.2.2003
3191052409 ITF Stefan Wojnecki : pęknięcia ku symulacji Poznań Galeria Miejska "Arsenał" 1999 3.2.2003
3191052410 ITF Súčasná slovenská fotografie Bratislava SKZ MK SR 1991 3.2.2003
3191052411 ITF Festival fotografie $ mixmediálneho umenia : northern England in northern Slovakia - severné Anglicko na severnom Slovensku : Poprad Tatranská galéria "továreň - factory" 1. 5. - 23. 5. 1993 Poprad Tatranská galéria 1993 3.2.2003
3191052412 ITF Chochola, Václav Kabinety vzpomínek Praha Arcadia 1993 3.2.2003
3191052469 ITF Saudek, Jan, 1935- Život, láska a smrt a jiné takové podružnosti Praha Slovart 1994 10.2.2003
3191052470 ITF Feist, Peter H. Pierre-Auguste Renoir 1841-1919 : sen o harmonii Köln Benedikt Taschen 1992 6.2.2003
3191052471 ITF Dějiny architektury Praha Odeon 1980 6.2.2003
3191052472 ITF Josef Váchal Praha Argestea 1994 10.2.2003
3191052474 ITF Čáp, Jan, 1925- Psychologie výchovy a vyučování [1. vyd., 1993]  Praha H&H 1993 1.7.1997
3191052475 ITF Macková, Olga Camille Corot Praha Odeon 1983 5.2.2003
3191052515 ITF My 1948-1989 : fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně Brno Moravská galerie v Brně 1999 10.2.2003
3191052516 ITF Bienale Plakatu Polskiego 15 Katowice Galeria Sztuki BWA 1997 13.2.2003
3191052517 ITF Baran, Alexander Předpoklady fotografie, neboli, Prolegomena Praha Akademie múzických umění v Praze 2000 14.2.2003
3191052518 ITF Bauhausfotografie Bonn Institut für Auslandbeziehungen 1996 14.2.2003
3191052519 ITF Robakowski, Józef Vital-Video : wystawa-pokaz filmów Poznań Muzeum Narodowe w Poznaniu 1993 14.2.2003
3191052520 ITF Fotografie Ameryki Łacińskiej Jelenia Góra BWA Jelenia Góra [1997] 14.2.2003
3191052521 ITF The collective eye catalogue Lausanne Pro Helvetia 14.2.2003
3191052522 ITF Forster, Renate von Die im Licht, die im Schatten München Antje Kunstmann GmbH 1990 14.2.2003
3191052525 ITF Portfolio : Bibliothek der Fotografie No 16 : David LaChapelle Hamburg Stern [199?] 14.2.2003
3191052526 ITF Tausk, Petr A short history of press photography Prague International organization of journalist 1988 14.2.2003
3191052572 ITF Wittlich, Petr Česká secese Praha Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění 1982 14.2.2003
3191052573 ITF Hirschfeld, Harry Erlebnis Farbe : ein Streifzug durch individuelle und experimentelle Farbfotografie Leipzig Fotokinoverlag 1988 12.2.2003
3191052574 ITF Stopadesát fotografií : fotografická sbírka moravské galerie Brno Směr 1989 13.2.2003
3191052575 ITF Dostál, František Život na psí knížku Praha KOALA 1992 14.2.2003
3191052576 ITF Nevidím : svět pod lupou Sovinec Společnost přátel umění v Sovinci 1999 14.2.2003
3191052577 ITF Smith, Adolphe Street life in London London Benjamin Blom 1969 14.2.2003
3191052578 ITF Eva Besnyö Amsterdam Focus 2000 14.2.2003
3191052579 ITF Cunningham, Imogen Die Poesie der Form Kilchberg Stemmle 1994 14.2.2003
3191052580 ITF Pospěch, Tomáš Lidé v obrazech Hranice DOST 2001 13.2.2003
3191052581 ITF Fotobox 2000 : prezentační katalog profesionálních fotografů Praha Photo&Graphic Design 1999 14.2.2003
3191052582 ITF Badge, Peter Kontakte : Photographien von Ingo Bulla Göttingen Wallstein 1997 14.2.2003
3191052583 ITF Na styku Wroclaw Osrodek kultury i sztuki we Wroclawiu 1995 13.2.2003
3191052584 ITF Arbus, Diane Ohne Titel [Arbus] New York Zweitausendeins 1995 12.2.2003
3191052585 ITF Průmyslová výroba fotografií a moderní ateliérová technika '98 Praha Komora fotografů ČR 1998 12.2.2003
3191052586 ITF Pražan, Emil Problematika tvorby amatérského filmu, diafonu a videa České Budějovice Krajské kulturní středisko 1988 12.2.2003
3191052587 ITF Noel, Ladislav K práci s farebným diapozitívom a diafilmom Bratislava Krajské osvetové stredisko Bratislava 1984 12.2.2003
3191052588 ITF Angelma : fotografie, vizuální tvorba : teorie, historie, distribuce, pedagogika Ostrava Městské kulturní středisko v Ostravě [197?] 12.2.2003
3191052589 ITF Sousedík, Bořek Úvod do studia dějin fotografického obrazu Ostrava Městské kulturní středisko v Ostravě 1982 12.2.2003
3191052590 ITF Angelma : fotografie, vizuální tvorba : teorie, historie, distribuce, pedagogika Ostrava Městské kulturní středisko v Ostravě [197?] 12.2.2003
3191052591 ITF Setkání [fotografie] Valašské Meziříčí Jednotný klub pracujících města Valašské Meziříčí 1978 12.2.2003
3191052592 ITF Sousedík, Bořek Skladba fotografického obrazu Ostrava Městské kulturní středisko v Ostravě 1988 13.2.2003
3191052593 ITF Barche, Gisela Das Aktfoto : Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter : Ästhetik, Geschochte, Ideologie München Bucher 1985 12.2.2003
3191052594 ITF Slovak Foto Martin Osveta  [Martin] 1980 13.2.2003
3191052595 ITF Fassati, Tomáš Hovory o živé fotografii Benešov Galerie výtvarného umění v Benešově 1993 13.2.2003
3191052596 ITF Lewczyński, Jerzy Fotografie [Lewczyński] Wrocław BWA Wrocław 2001 13.2.2003
3191052597 ITF Bauman, Zygmunt, 1925- Tekutá modernita Praha Mladá fronta 2002 19.11.2002
3191052598 ITF Moholy-Nagy, László Od materiálu k architektuře Praha Triáda 2002 14.2.2003
3191052599 ITF Friedlanderová, Hana Češi na prahu nového tisíciletí Praha SLON 2000 14.2.2003
3191052600 ITF Klee, Paul, 1879-1940 Pedagogický náčrtník Praha Triáda 1999 14.2.2003
3191052601 ITF Mžyková, Marie Václav Zykmund Olomouc Galerie výtvarného umění v Olomoouci 1992 13.2.2003
3191052602 ITF Williamsová, Robin Grafická úprava pod vedením profesionálů : základní principy grafického návrhu a typografie pro vizuální nováčky Praha Mobil Media 2002 14.2.2003
3191052603 ITF Koreček, Miloš Phantomasia Berlín Ex pose 1989 14.2.2003
3191052604 ITF Prażuch, Wiesław 150 lat fotografii polskiej Warszawa Arkady 1991 13.2.2003
3191052605 ITF Leuthäuser, Gabrielle Architecture in the twentieth centuy Köln Benedikt Taschen 1991 12.2.2003
3191052606 ITF Nahá a krásná Ostrava Petit 12.2.2003
3191052607 ITF Fotobox 99 : prezentační katalog profesionálních fotografů Praha Photo&Graphic Design 1998 11.2.2003
3191052608 ITF Reprogafia Bratislava Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry 1979 14.2.2003
3191052609 ITF Sudek, Josef Fotografie [Sudek] Praha Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1956 12.2.2003
3191052610 ITF Baran, Ludvík Audiovizuální prostředky - Teorie, tvorba, technika Praha Státní pedagogické nakladatelství 1980 14.2.2003
3191052611 ITF Scheufler, Pavel Jaroslav Feyfar České Budějovice Foto Mida 1994 14.2.2003
3191052612 ITF Baran, Ludvík Audiovizuální prostředky - Teorie, tvorba, technika Praha Státní pedagogické nakladatelství 1980 14.2.2003
3191052613 ITF Stibor, Miloslav, 1927- Fotografie pro lidové školy umění Praha Státní pedagogické nakladatelství 1978 16.1.2003
3191052614 ITF Illek, Zbyněk Dílna '88 Ašsko Cheb Chebské muzeum 1988 13.2.2003
3191052615 ITF Šimek, Jaroslav Netradiční echniky výtvarné fotografie Praha Akademie múzických umění v Praze 1989 12.2.2003
3191052616 ITF Racibórz w fotografii Bolesława Stachowa Racibórz Zarząd miasta Raciborza 1994 12.2.2003
3191052617 ITF Mrázková, Daniela Jan Saudek : divadlo života [Panorama, 1991] Praha Panorama 1991 11.2.2003
3191052618 ITF Baňka, Pavel Infinity Praha Galerie Rudolfinum 2001 12.2.2003
3191052619 ITF Gaugin, Paul Před a po Praha Labyrint 2001 14.2.2003
3191052620 ITF Dušková, Dagmar České umění 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty Opava Academia 2001 22.3.2002
3191052621 ITF Rečo, Jano The seniors home Praha Köcher and Köcher 1996 14.2.2003
3191052622 ITF Rydet, Zofia Obecność Kalwaria Zebrzydowska Calvarianum 1988 14.2.2003
3191052623 ITF Dějiny umění. 12 Praha Knižní klub 2002 12.12.2002
3191052624 ITF The 20th-Century Art Book London Phaidon Press Limited 1996 14.2.2003
3191052625 ITF Krąg fotografii : listopad 1995 Poznań Galeria Miejska "Arsenał" 1995 14.2.2003
3191052626 ITF Olszówka, Piotr Czarnków : miasto osiemsetletni Czarnków Ex pose 1994 11.2.2003
3191052627 ITF Zuckriegl, Margit Österreichische Fotografie seit 1945 aus den Bestanden der Österreichischen Fotogalerie im Rahmen der Salzburger Landessammlungen Rupertinum Salzburg Anton Pustet 1989 13.2.2003
3191052628 ITF Pauer, Marián Ako sa krúti svet Bratislava GORA 1995 10.6.1996
3191052629 ITF Plicka, Karel Praha ve fotografii Praha Orbis 1960 13.2.2003
3191052630 ITF Plicka, Karel Praha ve fotografii Praha Orbis 1960 13.2.2003
3191052631 ITF Ehm, Josef Krásy plná, slávou i kletbou bohatá...Praho : pohledy na minulost a přítomnost města Praha Družstevní práce 1948 12.2.2003
3191052632 ITF Marco, Jindřich, 1921- O grafice : kniha pro sběratele a milovníky umění Praha Mladá fronta 1981 14.2.2003
3191052633 ITF Keller, Jan, 1955- Úvod do sociologie [Keller, 1991] Praha Sociologické nakladatelství 1991 23.7.1999
3191052634 ITF Brouk, Bohuslav Lidská duše a sex M2732 Praha Odeon 1992 11.12.1997
3191052635 ITF Nová citlivost Litoměřice Galerie výtvarného umění v Litoměřicích [1995] 14.2.2003
3191052636 ITF Intuice ve vědě a filozofii : (sborník příspěvků) Praha Filozofický ústav AV ČR 1993 14.2.2003
3191052637 ITF Asger Jorn : grafické dílo Praha Národní galerie v Praze 1995 14.2.2003
3191052638 ITF Budil, Ivo T., 1965- Mýtus, jazyk a kulturní antropologie [1992] Praha Triton 1992 14.2.2003
3191052639 ITF Kulhánek, Jaroslav Černobílá fotografie Praha Orbis 1959 14.2.2003
3191052640 ITF Wakeman, Alan Londoner's London London Rapp & Whiting 1969 13.2.2003
3191052641 ITF Düchting, Hajo Vasilij Kadlinskij 1866-1944 : revoluce v malířství Köln Benedikt Taschen 1993 13.2.2003
3191052642 ITF Mendgen, Eva Franz von Stuck 1863-1928 : ein Fürs im Reiche der Kunst Köln Benedikt Taschen 1994 13.2.2003
3191052643 ITF From Sudek to Saudek : czech photography in the 20th century Tel-Hai Eli Lemberger Museum of Photography 10.2.2003
3191052644 ITF From Sudek to Saudek : czech photography in the 20th century Tel-Hai Eli Lemberger Museum of Photography 10.2.2003
3191052645 ITF Hlušička, Jiří Michal Ranný Praha Odeon 1993 10.2.2003
3191052646 ITF Hochová, Dagmar Deset, dvacet, třicet, už jdu Praha KUKLIK 1994 10.2.2003
3191052647 ITF Plicka, Karel Pražský hrad [Plicka] Praha Orbis 1965 14.2.2003
3191052648 ITF Teige, Karel, 1900-1951 Surrealistické koláže 1935-1951 : ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze Praha Středoevropská galerie a nakladatelství 1994 10.2.2003
3191052649 ITF My 1948-1989 : fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně Brno Moravská galerie v Brně 1999 10.2.2003
3191052650 ITF Tělo v současné české fotografii Praha KANT (Karel Kerlický) [1997] 10.2.2003
3191052671 ITF Šimek, Jaroslav Netradiční techniky výtvarné fotografie Praha Státní pedagogické nakladatelství 1988 5.2.2003
3191052672 ITF Štěpánek, Ervín Základy videotechniky a tvorby videopořadů Brno Masarykova univerzita. Fakulta pedagogická 1992 22.1.1998
3191052673 ITF Ladislav Postupa [Liberec] [s.n.] 1992 5.2.2003
3191052674 ITF Scheufler, Pavel Teze k dějinám fotografie do roku 1914 Praha Akademie múzických umění v Praze 2000 5.2.2003
3191052675 ITF Stoniš, Miroslav Jaro, léto 1968, podzim 1989 Ostrava Profil 1990 6.5.1998
3191052676 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Síla paměti [Olomouc] [s.n.] [1999] 5.2.2003
3191052677 ITF Industriebauten 1830 - 1930 : eine fotografiesche Dokumentation von Bernadr und Hilla Becher München [s.n.] 1967 5.2.2003
3191052678 ITF Essers, Volkmar Henri Matisse 1869 - 1954 : mistr barvy Bratislava Slovart 1993 5.2.2003
3191052679 ITF Bockemühl, Michael J. M. W. Turner 1775 - 1851 : the World of Light and Colour Köln Benedikt Taschen 1991 5.2.2003
3191052680 ITF Sławomir Decyk : solarigrafia Poznań Zaoczne Studium Fotografii 2002 5.2.2003
3191052681 ITF Borecký, Vladimír, 1941- Český surrealismus 1929-1953 : skupina surrealistů v ČSR : události, vztahy, inspirace Praha Argo 1996 30.10.2001
3191052917 ITF Read, Herbert Osudy moderního umění : výbor z díla Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1964 27.3.2003
3191052918 ITF Kesner, Ladislav, 1961- Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti Praha Národní galerie v Praze 2000 22.3.2001
3191052919 ITF Read, Herbert Stručné dejiny maliarstva od Cézanna po Picassa Bratislava Tatran 1967 27.3.2003
3191052920 ITF Bresson, Robert, 1907- Poznámky o kinematografu Praha Dauphin 1998 27.3.2003
3191052921 ITF Novák, Luděk Století moderního malířství : 1865-1965 Praha Orbis 1968 27.3.2003
3191052922 ITF Grosz, George, 1893-1959 Malé ano a velké ne : vlastní životopis Olomouc Votobia 1999 27.3.2003
3191052923 ITF O sebeč a o svojom diele Bratislava Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1964 27.3.2003
3191052924 ITF Bernard, Jan, 1948- Jazyk, kinematografie, komunikace : o mezeře mezi světy Praha Národní filmový archiv 1995 27.3.2003
3191052925 ITF Braque, George Georges Braque : zápisky a rozhovory Praha Arbor vitae 1998 27.3.2003
3191052926 ITF Čapek, Josef, 1887-1945 Umění přírodních národů Praha Dauphin 1996 27.3.2003
3191052927 ITF Padrta, Jiří Kazimír Malevič a suprematismus Praha Torst 1996 27.3.2003
3191052928 ITF Graham, Gordon Filosofie umění Praha Barrister & Principal 2000 27.3.2003
3191052929 ITF Kulka, Jiří Surrealismus prožitý, život prosněný Brno Arcana 1995 27.3.2003
3191052930 ITF M.C. Escher Praha MPAC 1994 27.3.2003
3191052931 ITF M.C. Escher Praha MPAC 1994 27.3.2003
3191053089 ITF Eugeniusz Delekta : grafika, rysunek, malarstwo Katowice Uniwersytet Śląski 1995 27.3.2003
3191053090 ITF Norbert Witek : malarstwo Katowice Uniwersytet Śląski [199?] 27.3.2003
3191053091 ITF Hornowska, Ewa My - dzisaj : o sztuce pokolenia lat siedemdziesiatych Warszawa Observator 1993 27.3.2003
3191053092 ITF Orosz István Vác Papyrus Hungaria RT. [199?] 27.3.2003
3191053093 ITF Opava [AVE centrum] Opava Magistrát města Opavy 1996 27.3.2003
3191053094 ITF Loyda, Vladimír Hlas domova : antologie našeho Polabí Brandýs nad Labem Gymnázium Brandýs nad Labem 1996 27.3.2003
3191053095 ITF Století Slezské nemocnice v Opavě Opava Parnas Trading 2000 27.3.2003
3191053096 ITF Třeštík, Tomáš Osobnosti současné české reklamní a módní fotografie Praha ATEMI 2002 27.3.2003
3191053097 ITF Knížák, Milan Liebliches Trauma Berlin Linpa 1987 27.3.2003
3191053098 ITF Alexandre Perrier 1862-1936 Solothurn Kunstmuseum 1987 27.3.2003
3191053099 ITF Zygmunt Lis : malarstwo Katowice Uniwersytet Śląski 1995 27.3.2003
3191053100 ITF Vlasák, Emanuel Polabské město Čelákovice : stručné dějiny Čelákovice Městský úřad Čelákovice 1990 11.2.2002
3191053101 ITF Černý, Jiří Dějiny lingvistiky Olomouc Votobia 1996 5.3.1997
3191053102 ITF Novák, Luděk Nová figurace Praha Obelisk 1970 27.3.2003
3191053306 ITF Muzika, František Krásné písmo ve vývoji latinky. I Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1963 29.4.2003
3191053307 ITF Muzika, František Krásné písmo ve vývoji latinky. II Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1963 29.4.2003
3191053601 ITF Klee, Paul, 1879-1940 Vzpomínky, deníky, esej [Praha] Arbor vitae 2000 12.6.2003
3191053602 ITF Worringer, Wilhelm Abstrakce a vcítění : příspěvek k psychologii stylu Praha Triáda 2001 12.6.2003
3191053603 ITF Lourekas, Peter QuarkXPress 5 pro Windows a Macintosh Praha Peachpit Press 2001 12.6.2003
3191053704 ITF Mucha, Ivan Symboly v jednání Praha Karolinum 2000 6.10.2000
3191053705 ITF Vybíral, Zbyněk Psychologie lidské komunikace Praha Portál 2000 19.9.2000
3191053706 ITF Šubrt, Jiří Čas a společnost : k otázce temporizované sociologie Praha ISV 2002 19.6.2003
3191053732 ITF Josef Koudelka Praha Torst 2002 4.7.2003
3191053733 ITF Das Jahrbuch 2003 Stuttgart BFF Bund Freischaffender Foto-Designer e.V. 2003 17.7.2003
3191053734 ITF Collection de photographies du Museé national d'art moderne 1905-1948 Paris Centre Georges Pompidou 1996 4.7.2003
3191053735 ITF Farber, Richard Historic photographic processes New York Allworth Press 1998 4.7.2003
3191053736 ITF Weegee's story : from the Berinson collection Salzburg Rupertinum 1999 4.7.2003
3191053737 ITF Grewenig Japanische Fotografie der 60er Jahre Heidelberg Braus 1993 4.7.2003
3191053738 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Czech photographic avant-garde 1918-1948 Cambridge The M.I.T. Press 2002 4.7.2003
3191053739 ITF Ohlsen, Nils Der Akt in der Kunst des 20. Jahrhunderts [München] Wienand 2002 4.7.2003
3191053740 ITF Gilden, Bruce Haiti [London] Marval 1996 4.7.2003
3191053741 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Fotografie v českých zemích 1839-1999 : chronologie Praha Grada Publishing 1999 26.7.2000
3191053742 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Fotografie v českých zemích 1839-1999 : chronologie Praha Grada Publishing 1999 26.7.2000
3191053743 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Akt v české fotografii Praha KANT (Karel Kerlický) 2000 4.7.2003
3191053744 ITF The century of the body : photoworks 1900-2000 London Thames and Hudson 2000 4.7.2003
3191053745 ITF Mißelbeck, Reinhold Prestel-Lexikon der Fotografen : von den Anfängen 1839 bis zur Gegenwart : mit Glossar München Prestel 2002 4.7.2003
3191053746 ITF Hirsch, Robert Seizing the light : a history of photography Boston McGraw-Hill 2000 4.7.2003
3191053747 ITF Deutsche Fotografie : macht eines Mediums 1870-1970 Bonn Kunst- und Ausstellunghalle der Bundesrepublik Deutschland 1997 4.7.2003
3191053748 ITF Bernard, Bruce One hundred photographs London Phaidon 2002 4.7.2003
3191053749 ITF Ondzik, Jozef Slovensko 002 : obrazová správa o stave krajiny Bratislava Inštitút pre verejné otázky 2002 4.7.2003
3191053751 ITF Waldenfelds, Bernhard, 1934- Znepokojivá zkušenost cizího Praha Oikoymenh 1998 20.6.2003
3191053752 ITF Längle, Alfried, 1951- Smysluplně žít : aplikovaná existenciální analýza Brno Cesta 2002 20.6.2003
3191053753 ITF Rudhyar, Dane, 1895-1985 Za hranicemi individualismu : psychologie transformace Praha Půdorys 1995 20.6.2003
3191053754 ITF Neubauer, Zdeněk, 1942 Smysl a svět : hermeneutický pohled na svět Praha Moraviapress 2001 20.6.2003
3191053755 ITF Quesnell, Michael D. Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme Praha Academia 2002 20.6.2003
3191053841 ITF Čačka, Otto Nástin psychologie pro doplňující pedagogické studium. II Brno Paido Brno 7.10.2004
3191053842 ITF Sekot, Aleš Sociologie v kostce Brno Paido 2002 24.6.2003
3191053919 ITF Lucie-Smith, Edward Art today : současné světové umění Praha Nakladatelství Slovart 1996 29.10.1997
3191053920 ITF Informační technologie. 1.díl Brno Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta 1993 27.4.1999
3191053921 ITF Sny Praha Odeon 1970 8.7.2003
3191053922 ITF Partsch, Susanna Paul Klee 1879-1940 Köln Benedikt Taschen 1993 8.7.2003
3191053923 ITF Mandelštam, Osip Prózy M1459 Praha Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění 1992 25.8.1998
3191053924 ITF Kessidi, F.Ch. Hérakleitos Praha Svoboda 1985 8.7.2003
3191053925 ITF Tomášek, Zdeněk Fotografické přístroje Praha Merkur 1975 8.7.2003
3191053926 ITF Havel, Václav, 1936- Antikódy Praha Odeon 1993 24.9.1999
3191053927 ITF Bureš, Radim Základy etiky : učební text pro střední školy S & M 1991 15.12.1997
3191053928 ITF Základy filozofie : učební text pro střední školy. 2. část Praha S&M 1993 8.7.2003
3191053929 ITF Základy filozofie : učební text pro střední školy. 3. část Praha S&M 1993 8.7.2003
3191053930 ITF Základy filozofie : učební text pro střední školy. 4. část Praha S&M 1993 8.7.2003
3191053931 ITF Jean, Georges Písmo, paměť lidstva Slovart 1994 26.10.1995
3191053932 ITF Kohák, Erazim, 1933- Pražské přednášky : život v pravdě a (post)moderní skepse Rychnov nad Kněžnou Ježek 1999 1.3.2000
3191053933 ITF Intuice Praha Iniciály 1993 8.7.2003
3191053934 ITF Podzemní univerzita Brno Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 1993 8.7.2003
3191053935 ITF Bendlová, Peluška Gabriel Marcel Praha Filosofia 1993 8.7.2003
3191053936 ITF Filmový smích Bolka Polívky Praha Český literární fond 1993 8.7.2003
3191053937 ITF Pantagruelovská prognostika Praha Iniciály 1993 8.7.2003
3191053938 ITF Bocheński, Józef Maria, 1902- Cesty k filosofickému myšlení : úvod do základních pojmů Praha Nakladatelství Svoboda 1994 8.7.2003
3191053939 ITF Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (ITP) Praha Triton 1993 8.7.2003
3191053940 ITF Vinci, Leonardo da Úvahy o malířství Praha Gryf 1993 8.7.2003
3191053941 ITF Lopatka, Jan, 1940-1993 Radiojournal v ko(s)mickém věku Praha Inverze 1993 8.7.2003
3191053942 ITF Vališová, Alena Asertivita v rodině a ve škole, aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli Jinočany H&H 1998 25.11.2002
3191053943 ITF Filmová ročenka 1992 Praha Národní filmový archiv 1993 8.7.2003
3191053944 ITF Jung, Carl Gustav, 1875-1961 Analytická psychologie - její teorie a praxe : Tavistocké přednášky M1818 Praha Academia 1992 19.6.1997
3191053945 ITF Josef Axmann 1793-1873 Brno Muzeum města Brna 1993 8.7.2003
3191053946 ITF Kroutvor, Josef Potíže s dějinami : eseje Praha Prostor 1990 1.11.1999
3191053947 ITF Trojan, Jakub S., 1927- Moc v dějinách Praha ISE : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1994 30.6.1999
3191053948 ITF Mareš, Petr Text a komunikace : jazyk v literárním díle a ve filmu Praha Univerzita Karlova 1992 26.6.2002
3191053949 ITF Ricoeur, Paul, 1913- Život, pravda, symbol Praha Oikoymenh 1993 17.12.1997
3191053950 ITF Kunc, Jiří O přechodech k demokracii Praha Sociologické nakladatelství (Slon) 1994 13.11.2001
3191053951 ITF Šlosar, Dušan Jazyčník v Praze Horizont 1985 26.10.1998
3191053952 ITF Kozák, Pavel Způsob existence české Budějovice Dona 1992 8.7.2003
3191053953 ITF Hopcke, Robert H. Průvodce po sebraných spisech C.G. Junga Praha Nakladatelství Tomáše Janečka 1993 8.7.2003
3191053954 ITF Blecha, Ivan Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii Olomouc Vydavatelství Univerzity Palackého 1995 28.6.1996
3191053955 ITF Bennett, Hal Zina Holotropní vědomí : tři úrovně lidského vědomí, formující naše životy GEMMA 89 1993 15.7.1996
3191053956 ITF Frazer, James George Zlatá ratolest Praha Mladá fronta 1994 8.7.2003
3191053957 ITF Utrio, Kaari Dcery Eviny : historie evropské ženy Havlíčkův Brod Hejkal 1994 22.10.1996
3191053966 ITF Spaemann, Robert, 1927- Štěstí a vůle k dobru : (pokus o etiku) Praha Oikoymenh 1998 31.3.1999
3191053979 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Akt v české fotografii Praha KANT (Karel Kerlický) 2000 4.7.2003
3191054005 ITF Corbinová, Juliet Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie Boskovice Sdružení Podané ruce 1999 9.8.2000
3191054006 ITF Beneš, Milan, 1950- Andragogika Praha Eurolex Bohemia 2003 23.7.2003
3191054007 ITF Beneš, Milan, 1950- Idea vzdělávání v dnešní společnosti Praha Eurolex Bohemia 2002 23.7.2003
3191054008 ITF Stengers, Isabelle, 1949- Drama evoluce : fragment evoluční ontologie ; Od Země k nebi ; Znovuobjevení kouzla přírody Praha Hynek c2000 25.1.2001
3191054160 ITF Šípek, Jiří Úvod do geopsychologie : svět a putování po něm v kontextu současné doby Praha ISV 2001 8.4.2002
3191054177 ITF Foto-zeszyty. Nr. 1-2 (47-48) 2002 Poznań Przymat 2002 27.8.2003
3191054178 ITF Swart, Joop Masterclass '97 Amsterdam World Press Photo 1997 1.9.2003
3191054179 ITF Informatorium pro každého, aneb, Moderní vševěd. 2 Praha Mladá fronta 1984 1.9.2003
3191054183 ITF Anglicko-český a česko-anglický slovník [kapesní vydání] Olomouc Fin Publishing 2002 19.8.2003
3191054184 ITF Anglicko-český a česko-anglický slovník [Fin, 2002] Olomouc Fin Publishing 2002 13.8.2003
3191054185 ITF Koetzle, Hans-Michael Slavné fotografie : historie skrytá za obrazy 1928-1991 Praha Taschen 2003 12.8.2003
3191054186 ITF Steiner, Gerhard Egon Schiele 1890 - 1918 : umělcova půlnoční duše Köln Taschen 2003 12.8.2003
3191054187 ITF Umění devatenáctého století Praha Národní galerie v Praze 2002 12.8.2003
3191054188 ITF Odehnalová, Alena Vybrané kapitoly z dějin kultury XX. století Brno CERM, akademické nakladatelství 2001 12.8.2003
3191054189 ITF Tomanová, Inka Rusko-český a česko-ruský slovník Praha Český klub 2000 17.10.2001
3191054190 ITF Německo-český a česko-německý slovník [Fin, 2003] Olomouc Fin Publishing 2003 13.8.2003
3191054191 ITF Černá, Marie Dějiny výtvarného umění [Černá] Praha Idea servis 2002 12.8.2003
3191054192 ITF Wice, Nathaniel Alt. culture : encyklopedie alternativní kultury Brno Books 1999 22.11.1999
3191054193 ITF Nebeský, Václav Smysl modernosti Praha Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2001 12.8.2003
3191054194 ITF Scheufler, Pavel Galerie c.k. fotografů Praha Grada Publishing 2001 23.8.2002
3191054195 ITF Funke, Jaromír Fotografie vidí povrch Praha Státní grafická škola v Praze 2003 12.8.2003
3191054196 ITF Stano, Tono, 1960- Fascinace Praha Pražský dům fotografie 2001 12.8.2003
3191054197 ITF Svět umění XX. století : od postimperionismu po digital art Praha Albatros 2003 12.8.2003
3191054199 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Jistoty a hledání v české fotografii 90. let [Praha] KANT (Karel Kerlický) 1996 12.8.2003
3191054200 ITF Primus, Zdenek Alois Nožička : komplementární svědectví Praha KANT (Karel Kerlický) 2003 12.8.2003
3191054201 ITF Mráz, Bohumír Dějiny výtvarné kultury. 3 Praha Idea servis 2000 12.8.2003
3191054202 ITF Mráz, Bohumír Dějiny výtvarné kultury. 4 Praha Idea servis 2003 12.8.2003
3191054203 ITF Debicki, Jacek Dějiny umění : malířství : sochařství : architektura [2001] Praha Argo 2001 12.8.2003
3191054204 ITF Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [2001] Praha Academia 2001 12.8.2003
3191054205 ITF Ladislav Sutnar - Praha - New York - design in action Praha Uměleckoprůmyslové muzeum 2003 12.8.2003
3191054206 ITF Gojda, Martin Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny Praha Academia 2000 12.8.2003
3191054251 ITF Kulturní krajina, aneb, Proč ji chránit? : téma pro 21. století Praha Ministerstvo životního prostředí České republiky 2000 21.10.2000
3191054257 ITF Format : Pismo Artystyczne. 1-4/2002 Krakow Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2002 27.8.2003
3191054258 ITF Pospěch, Tomáš The architecture of Hranice 1815-1948 Hranice DOST 2001 27.8.2003
3191054259 ITF Česká amatérská fotografie 1945-1989 Praha Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1989 31.1.2003
3191054260 ITF Znaky každodennosti, čili, Krátké řeči téměř o ničem Praha Herrmann a synové 1993 1.9.2003
3191054261 ITF Krajina duše : [české výtvarné umění přelomu 19. a 20. století ze sbírky ČMVU] Praha České muzeum výtvarných umění 1995 1.9.2003
3191054262 ITF Pondělíček, Ivo Fantaskní umění : jeho vývoj a souvislosti Praha Nakladatelství československých výtvarných umělců 1964 27.8.2003
3191054263 ITF Fotografujeme : příručka pro začátečníky a pokročilé Praha Pěnkava 1999 27.8.2003
3191054264 ITF Coreth, Emerich Co je člověk? : základy filozofické antropologie Praha Zvon 1994 1.11.1996
3191054265 ITF Filla, Emil Práce oka Praha Odeon 1982 1.9.2003
3191054266 ITF Zvěřina, František Georges Rouault Praha Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1961 27.8.2003
3191054267 ITF Antoni Rut Poznaň Foto Express Fuji Fotoplastykon Antoni Rut 2000 28.8.2003
3191054268 ITF Václav Zykmund : fotografie 1933-1945 Praha Pražský dům fotografie 1993 27.1.2003
3191054269 ITF Foto-zeszyty. Nr. 1-2 (47-48) 2002 Poznań Przymat 2002 27.8.2003
3191054270 ITF Štreit, Jindřich, 1946- Lidé olomouckého okresu Olomouc Okresní úřad Olomouc 1994 16.1.2003
3191054271 ITF Perruchot, Henri Život Toulouse-Lautreca Praha Obelisk 1969 29.8.2003
3191054272 ITF Kroutvor, Josef Praha : město ostrých hran Praha VOLVOX GLOBATOR 1992 28.8.2003
3191054273 ITF Redon, Odilon Samomluvy Praha Torst 1996 27.8.2003
3191054274 ITF Appignanesi, Richard Postmodernismus pro začátečníky Brno Ando Publishing 1996 2.9.2003
3191054275 ITF Malík, Jaroslav Moje malá próza Róza Rožnov pod Radhoštěm Grafia 29.8.2003
3191054276 ITF Seed, John Myslet jako hora : shromáždění všech bytostí Prešov Nadácia Zelená Nádej 1992 29.8.2003
3191054277 ITF Lamač, Miroslav Vincent van Gogh Praha Odeon 1966 6.2.2003
3191054279 ITF Novák, Luděk Postimpresionismus Praha Nakladatelství českých výtvarných umělců 1965 27.8.2003
3191054280 ITF Marek, Jaroslav, 1927- Česká moderní kultura Praha Mladá fronta 1998 14.5.1998
3191054281 ITF Weegee Weegee : [katalog] Cheb Galrie 4 [199?] 27.8.2003
3191054282 ITF Un libro tiene que saber a toro : Könemann 1999/2000 : [katalog] Köln Könemann [2001] 27.8.2003
3191054285 ITF Švankmajer, Jan, 1934- Hmat a imaginace : (úvod do taktilního umění) : textilní experimentace 1974-1983(1994) Praha Kozoroh 1994 1.9.2003
3191054298 ITF Kolář, Viktor Seminar in documentary photography Prague Academy of performin arts 2000 1.9.2003
3191054303 ITF Costa, Guido Nan Goldin 55 London Phaidon 2001 27.8.2003
3191054304 ITF Bořivoj Borovský : některé práce z let 1960-1992 Pardubice Východočeská galerie Pardubice 1993 28.8.2003
3191054305 ITF Vacková, Růžena Věda o slohu. [Díl] I. Praha Aula 1993 12.12.1997
3191054306 ITF Psychoterapi II. : sborník přednášek (Psychoterapeutická fakulta 1992/93 Praha Triton 1993 15.8.2003
3191054307 ITF Švankmajer, Jan, 1934- Transmutace smyslů [Praha] Středoevropská galerie a nakladatelství 1982 15.8.2003
3191054308 ITF Wilson, Edward O., 1929- O lidské přirozenosti : máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? Praha Nakladatelství Lidové noviny 1993 8.10.1997
3191054309 ITF Watts, Alan W. Ta Kniha : o tabu, které nám brání poznat sebe sama Brno Ohnisko 1993 15.8.2003
3191054310 ITF Vidlák, Miloš SDociologie náboženství. I. Praha Univerzita Karlova 1991 15.8.2003
3191054311 ITF Petrusek, Miloslav Teorie a metoda v moderní sociologii Praha Karolinum 1993 17.3.1997
3191054312 ITF Petříček, Miroslav, jr. Úvod do (současné) filosofie : 11 improvizovaných přednášek Praha Herrmann a synové 1992 2.11.1995
3191054313 ITF Jirásko, Luděk Církevní řády a kongregace v zemích českých Praha Klášter premonstrátů na Strahově 1991 15.8.2003
3191054314 ITF Nakonečný, Milan, 1932- Základy psychologie osobnosti Praha Management Press 1993 24.6.1996
3191054315 ITF Starkbauer, Ján Věčné tabu : eros a etos v náboženských systémech. I. Bratislava CAD Press [199?] 15.8.2003
3191054316 ITF Dethlefsen, Thorwald Osud jako šance Brno Signet 1992 15.8.2003
3191054317 ITF Poe, Edgar Allan, 1809-1849 Eureka : esej o hmotném a duchovním vesmíru Praha Gryf 1993 4.3.1998
3191054318 ITF Kozák, Pavel Psychologie tvořivé fotografie Praha Artama 1991 15.8.2003
3191054319 ITF Jeřábek, Hynek Úvod do sociologického výzkumu Praha Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum 1993 11.12.1997
3191054320 ITF Jak se rodí sociologický výzkum : k problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti Praha Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum 1992 11.12.1997
3191054323 ITF Rheinwaldová, Eva Rodičovství není pro každého Praha Motto 1992 15.8.2003
3191054365 ITF Kdo je kdo : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů Praha Agentura Kdo je kdo : (sdružení RAPID, a.s. a STUDIO 1809, s.r.o.) 2002 29.8.2003
3191054439 ITF Art diary 2002-2003 Milano Giancarlo Politi 2002 9.9.2003
3191054440 ITF A strange heaven : contemporary chinese photography Hong Kong Asia Art Archive 2003 9.9.2003
3191054758 ITF Hartlová, Helena Psychologický slovník. [2000] Praha Portál 2000 15.6.2000
3191054759 ITF Mareš, Jiří, 1942- Psychologie pro učitele [Čáp, Jan, Mareš, Jiří] Praha Portál 2001 23.5.2001
3191054760 ITF Sternberg, Robert J. Kognitivní psychologie Praha Portál 2002 16.12.2002
3191054761 ITF Gardner, Howard Dimenze myšlení : teorie rozmanitých inteligencí Praha Portál 1999 1.12.1999
3191054762 ITF Jednota a mnohost : sborník textů z česko-německého filosofického kolokvia Praha Vyšehrad 2002 15.9.2003
3191054763 ITF Bourdieu, Pierre, 1930- O televizi Brno Doplněk 2002 15.9.2003
3191055785 ITF Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-2003. XII., Por-Rj Ostrava Výtvarné centrum Chagall 2003 10.12.2003
3191056273 ITF Anglicko-český, česko-anglický studijní slovník  [ISBN 80-86002-62-4] Olomouc Fin 2003 13.1.2004
3191056341 ITF Goffman, Erving Stigma : poznámky k problému zvládání narušené integrity Praha Sociologické nakladatelství 2003 16.1.2004
3191056342 ITF Rajče na útěku : kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami Brno Etnologický ústav AV ČR 2003 16.1.2004
3191056343 ITF Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí : sborník z konference Tišnov Akademie věd ČR, Psychologický ústav 2002 16.1.2004
3191056344 ITF Ptáčková, Brigita Estetika na dlani Olomouc Rubico 2002 16.1.2004
3191056345 ITF Cílek, Václav, 1955- Krajiny vnitřní a vnější : texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu Praha Dokořán 2002 16.1.2004
3191056346 ITF Chalumeau, Jean-Luc Přehled teorií umění Praha Portál 2003 16.1.2004
3191056347 ITF Gadamer, Hans-Georg Aktualita krásného : umění jako hra, symbol a slavnost Praha Triáda 2003 16.1.2004
3191056348 ITF Ramonet, Ignacio Tyranie médií Praha Mladá fronta 2003 23.10.2003
3191056364 ITF Golding, John, 1929- Cesty k abstraktnímu umění : Mondrian, Malevič, Kandinskij, Pollock, Newman, Rothko a Still Brno Barrister & Principal 2003 9.1.2004
3191056365 ITF Olechnicki, Krzysztof Antroplogia obrazu : fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk spolecznych Warszawa Oficyna naukowa 2003 9.1.2004
3191056366 ITF Taneční zóna [léto 2003] Praha Divadelní ústav 2003 16.1.2004
3191056367 ITF Mrázková, Daniela Příběh fotografie : vyprávění o historii světové fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích osudů významných osobností a mezních vývojových okamžiků Praha Mladá fronta 1985 21.2.1996
3191056784 ITF Cieslar, Jiří, 1951- Démanty všednosti : český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně Praha Pražská scéna 2002 5.9.2002
3191056785 ITF Kelby, Scott Digitální fotografie ve Photoshopu Brno Computer Press 2003 20.1.2004
3191056786 ITF Štrauss, Tomáš Od predstavy k skutočnosti diela : príspevky k metateórii umenia Bratislava Hajko a Hajková 1998 19.1.2004
3191056787 ITF Kresťanstvo a kultúra : zborník prednášok I. Bratislava Slovenská národná galéria Bratislava 1999 19.1.2004
3191056788 ITF Kresťanstvo a kultúra : zborník prednášok II. Bratislava Slovenská národná galéria Bratislava 1999 19.1.2004
3191056789 ITF Hayes, Nicky Základy sociální psychologie [3. vyd., 2003] Praha Portál 1998 19.1.2004
3191056790 ITF Sokol, Jan, 1936- Filosofická antropologie : člověk jako osoba Praha Portál 2002 9.4.2002
3191056791 ITF Piero, 1967- Kulturní antropologie Praha Portál 2003 23.10.2003
3191056792 ITF Orlíková, Jana Jan Zrzavý [Srp, Orlíková] Praha Academia 2003 12.1.2004
3191056840 ITF Scheufler, Pavel Jindřich Eckert Praha Odeon 1985 15.6.1999
3191056841 ITF Birgus, Vladimír, 1954- František Drtikol [Birgus, Braný] Praha Odeon 1988 3.2.2003
3191056842 ITF Skopec, Rudolf Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku Praha Orbis 1963 7.5.1998
3191056974 ITF Newton, Helmut, 1920- Vlastní životopis [Helmut Newton] Praha Slovart 2003 6.2.2004
3191056975 ITF Nishii, Kazuo Daido Moriyama London Phaidon 2001 6.2.2004
3191056976 ITF Aubenas, Sylvie Gustave Le Gray London Phaidon 2003 6.2.2004
3191056977 ITF Ashford, Rod Lighting for nude photography Mies Rotovision 2002 9.2.2004
3191056978 ITF Newton, June Helmut Newton : work Köln Taschen [2003] 9.2.2004
3191056979 ITF Krystof, Doris Modigliani 1884-1920 : poezie vidění Köln Slovart 2003 9.2.2004
3191056980 ITF Néret, Gilles Michelangelo 1475-1564 Köln Taschen 2003 9.2.2004
3191056981 ITF May, Alex Digitální fotografie Praha Slovart 2002 6.2.2004
3191056982 ITF Anton Corbijn : everybody hurts Schirmer/Mosel Kestner Gesselschaft 2004 6.2.2004
3191056983 ITF Kriegeskorte, Werner Giuseppe Arcimboldo 1527-1593 Köln Taschen 2003 6.2.2004
3191056984 ITF Hedgecoe, John Fotografujeme na kinofilm Praha Slovart 2003 6.2.2004
3191056985 ITF Adam, Hans Christian Eugéne Atget's Paris Köln Taschen 2001 6.2.2004
3191056986 ITF Joinson, Simon Portraits : the digital photographer's handbook Mies Rotovision 2002 9.2.2004
3191056987 ITF Ewing, William A. The photographic art of Hoyningen-Huene London Thames and Hudson 1998 9.2.2004
3191056988 ITF Leuthäuser, Gabrielle Architektura 20. století [Gőssel, Leuthäuserová] Köln Taschen 2003 9.2.2004
3191056989 ITF Ewing, William A. Breaking bounds : the dance photography of Lois Greenfield London Thames and Hudson 2000 9.2.2004
3191056990 ITF Bowden, Charles Eugene Richards London Phaidon 2001 23.8.2002
3191056991 ITF Lukitsh, Joanne Julia Margaret Cameron London Phaidon 2001 6.2.2004
3191056992 ITF Caujolle, Christian Joan Fontcuberta London Phaidon 2001 6.2.2004
3191056993 ITF Gautrand, Jean-Claude Robert Doisneau 1912-1994 Köln Taschen 2003 6.2.2004
3191056994 ITF Breton, André Man Ray 1890-1976 [Taschen, 2001] Köln Taschen 2001 6.2.2004
3191056995 ITF Portfolio : Bibliothek der Fotografie No 17 : Patrick Demarchelier Hamburg Jahr AG [2003] 9.2.2004
3191056996 ITF Portfolio : Bibliothek der Fotografie No 7 : Mr. Freedom: William Klein Hamburg Jahr AG 1997 9.2.2004
3191056997 ITF Portfolio. No 23, Spezial Fotografie : Francis Giacobetti  Hamburg Jahr AG [2003] 9.2.2004
3191056998 ITF Portfolio. No 29, Spezial Fotografie : Invasion Peter Lindbergh Hamburg Jahr AG [2003] 9.2.2004
3191056999 ITF Rhem, James Aaron Siskind London Phaidon 2003 6.2.2004
3191057000 ITF Matsui, Midori Wolfgang Tillmans London Phaidon 2002 9.2.2004
3191057001 ITF Virilio, Paul Stroj videnia Bratislava Slovenský filmový ústav 2002 18.2.2004
3191057002 ITF Abellán, José Luis, 1933- Myšlienky pre XXI. storočie Bratislava Archa 1997 18.2.2004
3191057260 ITF Typoornamenty Praha Pluto 1991 1.3.2004
3191057698 ITF Martinček, Martin Vrchári Martin Osveta 1975 13.4.2004
3191057980 ITF Sučík, Jozef The lexicon of the Czech visual artists born in 20th century [CD-ROM] Ostrava Society for Contemporary Arts 2004 23.4.2004
3191058281 ITF Labyrint revue : časopis pro kulturu. 2003,13-14 Praha Labyrint 2003 3.6.2004
3191058525 ITF Zvardoň, František Otisk času Opava Slezské zemské muzeum 2004 18.6.2004
3191058527 ITF Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 1999 17.6.2004
3191058529 ITF Podestát, Václav Lidé Praha KANT (Karel Kerlický) 2004 17.6.2004
3191058531 ITF Sobek, Evžen Ecce homo [Evžen Sobek] Brno Expodata-Didot 16.6.2004
3191058533 ITF Setkání okamžiků : fotografický projekt Uničov 2003 Uničov Město Uničov 2003 16.6.2004
3191058535 ITF Cena Jaromíra Funkeho 2004 Praha KANT (Karel Kerlický) 2004 16.6.2004
3191058536 ITF Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě : diplomové a klauzurní práce 1998-2003 Praha KANT (Karel Kerlický) 2003 13.11.2003
3191058537 ITF Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě : diplomové a klauzurní práce 1998-2003 Praha KANT (Karel Kerlický) 2003 13.11.2003
3191058582 ITF Hořká léta 1939-47 : Evropa očima českých fotografů Opava Slezská univerzita v Opavě 1995 20.3.2001
3191058585 ITF The women's eye : view Opava The Institute of creative photography 2001 25.6.2004
3191058587 ITF The group Milan Opava The Institute of creative photography 1999 25.6.2004
3191058588 ITF Listy o fotografii : Acta photographica Universitatis silesianae Opaviensis. 1/1994 Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 1994 25.6.2004
3191058589 ITF Fotografie : [česko-polské dny] Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2004 25.6.2004
3191058592 ITF Cibulková, Michaela Cirkus Berousek [Vítkov] Český Fortel 2004 25.6.2004
3191058594 ITF Cena Jaromíra Funkeho 2004 Praha KANT (Karel Kerlický) 2004 16.6.2004
3191058596 ITF Podestát, Václav Lidé Praha KANT (Karel Kerlický) 2004 17.6.2004
3191058597 ITF Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Praha KANT (Karel Kerlický) 2002 25.6.2004
3191058600 ITF Setkání okamžiků : fotografický projekt Uničov 2003 Uničov Město Uničov 2003 16.6.2004
3191058602 ITF Sobek, Evžen Ecce homo [Evžen Sobek] Brno Expodata-Didot 16.6.2004
3191058603 ITF Listy o fotografii. 2 : Acta photographica Universitatis Silesianae Opaviensis Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 1998 9.6.1999
3191058606 ITF Listy o fotografii : Acta photographica Universitatis sielsianae Opaviensis 3/2001 Opava Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2001 25.6.2004
3191058607 ITF Fotofestiwal : III Mięnarodowy Festival Fotograii w Łodzi Łodź Fundacja Edukacji Wizualnej 2004 25.6.2004
3191058608 ITF Pospěch, Tomáš Lidé v obrazech Hranice DOST 2001 13.2.2003
3191058610 ITF Instytut Twórczej Fotografii w Opawie : dyplomy 1998-2003 Poznań Centrum Kultury Zamek 2004 25.6.2004
3191058611 ITF Václav Podestát : Ludzie Poznań Centrum Kultury Zamek 2004 25.6.2004
3191058680 ITF Nowicka, Ewa Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 19.7.2004
3191058681 ITF Olszewska-Dyoniziak, Barbara Zarys antropologii kulturowej Zielona Góra Zachodnie Centrum Organizacji 2000 19.7.2004
3191058770 ITF Birgus, Vladimír, 1954- Cosi nevyslovitelného Praha KANT (Karel Kerlický) 2004 13.7.2004
3191058885 ITF 21. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2004 : grafický design, ilustrace a písmo v knihách, časopisech, novinách a nových médiích Brno Moravská galerie v Brně 2004 19.7.2004
3191058947 ITF Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. A-L Praha Ottovo nakladatelství 2003 10.12.2003
3191058948 ITF Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. M-Ž Praha Ottovo nakladatelství 2003 10.12.2003
3191058949 ITF Sudek, Josef Josef Sudek o sobě Praha Torst 2001 16.8.2004
3191058950 ITF Peter Župník : Praha, paměti noci Paris České centrum 2003 18.8.2004
3191058951 ITF Holý, Petr, [Mgr.] Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související : komentář Praha C.H. Beck 2001 16.8.2004
3191058952 ITF Persson, Michael Antonín Kratochvíl Praha Torst 2003 16.8.2004
3191058953 ITF Dufek, Antonín, 1943- Jaromír Funke Praha Torst 2003 18.8.2004
3191058954 ITF Kuneš, Aleš, 1954- Václav Chochola Praha Torst 2003 18.8.2004
3191058955 ITF Moucha, Josef, 1956- Jan Lukas Praha Torst 2003 7.11.2003
3191058956 ITF Lodwick, Marcus Obrazy vyprávějí : průvodce do kapsy Bratislava Mladé letá 2003 18.8.2004
3191058957 ITF Néret, Giles Salvador Dalí : 1904-1989 [ISBN 80-7209-530-7] Praha Slovart 2003 18.8.2004
3191058958 ITF Černá, Marie Dějiny výtvarného umění [Černá] Praha Idea servis 2002 12.8.2003
3191058959 ITF Edbauer, Matthias Lexikon všeobecného vzdělání Bratislava Aktuell 2001 11.3.2003
3191058960 ITF Bauer, Alois Dějiny výtvarného umění Olomouc Rubico 1998 3.2.1999
3191058961 ITF Příběh moderního média : česká fotofrafie 1840-1950 Praha KANT (Karel Kerlický) [2004] 16.8.2004
3191058962 ITF Bajger, Kryštof Česko-polský a polsko-český slovník Ostrava Impex 2003 18.8.2004
3191058963 ITF Chalumeau, Jean-Luc Přehled teorií umění Praha Portál 2003 16.1.2004
3191058964 ITF Volf, Petr, 1965- Ivan Komárek : obrazy z let 1986-2003 Praha BB art 2004 18.8.2004
3191058965 ITF Volf, Petr, 1965- Tomáš Císařovský : obrazy z let 1988-2003 Praha BB art 2004 18.8.2004
3191058966 ITF Volf, Petr, 1965- Piccaso byl monstrum Praha Primus 2001 18.8.2004
3191058967 ITF Anglicko-český a česko-anglický slovník [Fin, 2002, 3.dopl.vyd.] Olomouc Fin 2002 16.8.2004
3191058968 ITF Interwiew s fotografií : první sedmička : Bruce Davidson, Elliot Rrwitt, Ralph Gibson, Antonín Kratochvíl, Duane Michals, Arnold Newman, Vladimir Vjatkin Praha Slovart 2003 18.8.2004
3191058969 ITF Kolářová, Běla Objekty a asambláže Praha Torst 1993 18.8.2004
3191058970 ITF Funke, Jaromír Fotografie vidí povrch Praha Státní grafická škola v Praze 2003 12.8.2003
3191058971 ITF Stano, Tono, 1960- Fascinace Praha Pražský dům fotografie 2001 12.8.2003
3191058972 ITF Jaroslav Pulicar : fotografie Praha Kovalam 1998 18.8.2004
3191058973 ITF U nás : 1968-1990 : Pavel Štecha : fotografie Lomnice nad Popelkou Jaroslav Bárta 2001 7.9.2004
3191058974 ITF Heisler, Jindřich Z kasemat spánku Praha Torst 1999 18.8.2004
3191058975 ITF Restany, Pierre Hundertwasser : malíř-král v pěti podobách : síla umění Köln Taschen 2004 9.3.2004
3191058976 ITF Vávra, Jiří Od impresionismu k postmoderně : dějiny vizuálního umění Olomouc Nakladatelství Olomouc 2001 18.8.2004
3191058977 ITF Colonialist photography : imag(in)ing race and place London Routledge 2002 23.8.2004

3191058978

ITF Tanner, Jeremy The sociology of art : a reader London Routledge 2003 8.9.2004
3191058979 ITF Kahn-Harris, Keith After subculture : critical studies in contemporary youth culture New York Palgrave [2004] 8.9.2004
3191058980 ITF Barnard, Malcolm Fashion as communication London Routledge 2002 8.9.2004
3191058981 ITF Wells, Liz Photography : a critical introduction London Routledge 2004 8.9.2004
3191058982 ITF The photography reader London Routledge 2003 23.8.2004
3191058993 ITF Ulman, Peter Sprievodca klubovým filmom Bratislava Asociácia slovenských filmových klubov 2003 18.8.2004
3191058994 ITF Tomaszewski, Tomasz W centrum Warszawa Poligrafia 2003 16.8.2004
3191058995 ITF Švácha, Rostislav Lomené, hranaté a obloukové tvary : česká kubistická architektura 1911-1923 Praha Gallery 2000 16.8.2004
3191059078 ITF Hlinák, Jan Fotografický blesk v digitální i klasické fotografii Praha Institut digitální fotografie 2004 16.9.2004