Jan Langer: Ve svých světech (Bakalářská diplomová práce 2008)