Anna Gutová: Ztracená místa (Bakalářská diplomová práce 2008)