Krzystof Goluch: Stopy (Baklářská diplomová práce 2007)