Závěrečné práce

Teoretické bakalářské práce ke stažení

Bachůrek Dominik: Téma otce ve fotografii: bakalářská práce 2018
Barczyński Wojciech: Krzysztof Miller fotograf: bakalářská práce 2019
Bauerová Jana: Petr Balíček – Fotograf: bakalářská práce 2012
Běčáková Renata: Lidová konzervatoř v Ostravě: bakalářská práce 2018
Benešová Natálie: Jovan Dezort: bakalářská práce 2011
Bláhová Lenka: Teoretická bakalářská práce: Blanka Chocholová: bakalářská práce 2013
Blatný Milan: Teoretická bakalářská práce: Vojta Dukát: bakalářská práce 2008
Blumajerová Greta: Kriminalistická fotografie jako inspirace od roku 1945 v modě a reklamě: bakalářská práce 2013
Bőhm Tomasz: Polska fotografia wielkoformatowa w XXI: bakalářská práce 2019
Bříza Stanislav: České fotografické publikace vydané samonákladem po roce 1989: bakalářská práce 2017
Bujko Maciej: Studenti a absolventi studia fotografie na PWSFTviT: bakalářská práce 2015
Burianová Klára: Gender a transgender v současné české fotografii: bakalářská práce 2013
Cetera Lukáš: Deník samovraha: bakalářská práce 2009
Connor Hana: Jiří Všetečka: bakalářská práce 2017
Diviš Jan: Česká fotografie skla: bakalářská práce 2008
Dobeš Roman: Štěpánka Stein a Salim Issa: bakalářská práce 2012
Doležalová Pavlíková Radka: Mateřství v české fotografii 1968-2008: bakalářská práce 2010
Doležel Jiří: Fotoskupina LSU v Olomouci: bakalářská práce 2012
Dorożański Ireneusz: Dokument ve sportovní fotografii v Polsku po roce 1989: bakalářská práce 2015
Drábek Petr: Daniel Šperl: bakalářská práce 2010
Drežík Peter: Fotograf Anton Sládek: bakalářská práce 2019
Dul Krystyna: Café Créme Magazine - Vznik a vývoj časopisu v Lucembursku: bakalářská práce 2018
Durczak Ondřej: Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989: bakalářská práce 2014
Dusík David: Fotografické výstavy v Galerii v podloubí v Olomouci: bakalářská práce 2012
Dvořáková Lucie: Viktor Kronbauer a barva v divadelní fotografii: bakalářská práce 2017
Dwornik Konrad: Člověk a jeho prostor - prostor lidského bytí: bakalářská práce 2011
Džurná Michaela: Adam Holý: bakalářská práce 2018
Erbenová Kristyna: Jan Kubíček: bakalářská práce 2011
Erdélyiová Ester: Súčasná fotografi a na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave: bakalářská práce 2010
Fragner Gabriel : Věra Gabrielová: bakalářská práce 2009
Franc Roman: Naturismus ve fotografii K. Novák: bakalářská práce 2010
Frenczak Pawel: Nové formy komunikace ve válečné fotografii: bakalářská práce 2019
Gajewski Bartłomiej: Krajinářská fotografie polských studentů, absolventů a doktorů Institutu Tvůrčí Fotografie v Opavě: bakalářská práce 2019
Gesicka Dominika: Fotografie z Arktidy na vybraných příkladech: bakalářská práce 2018
Gola Arkadiusz: Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 70. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících: bakalářská práce 2009
Gola Tomasz: Módní fotografie v Polsku v 50. letech 20. století: bakalářská práce 2017
Gorczakowski Marcin: Portrét města: Fotografie Edwarda Janusze: bakalářská práce 2012
Grabicová Lenka: Líba Taylor: bakalářská práce 2017
Grabowiecki Marcin: Život a dílo Wojtka Wietesky: bakalářská práce 2009
Grzelewska Anna: Nahé dítě v současné fotografii: bakalářská práce 2015
Grznáriková Jana: Táňa Hojčová: bakalářská práce 2019
Gutová Anna: Cesta antonína střížka od malby k fotografii: bakalářská práce 2008
Habalová Jana: Časopis Foto: bakalářská práce 2018
Hajduk Tatiana: Osamělost v polské fotografii generace Y na příkladech tvorby studentů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě: bakalářská práce 2016
Halánová Laurinc Zuzana:Fotograf Jozef Ondzik: bakalářská práce 2016
Halická Elena: Irena Armutidisová: bakalářská práce 2012
Hard Matěj: HIP-HOP a fotografie: bakalářská práce 2012
Herskovič Michaela: Galerie Velryba: bakalářská práce 2012
Hliva Tomáš: FRAME - Sedm ročníků soutěže: bakalářská práce 2012
Holly Michaela: Miroslav Myška od sazeče fotografem: bakalářská práce 2016
Hornik Anna: Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze do roku 1982: bakalářská práce 2019
Houdková Martina: Ondřej Neff a jeho přínos české fotografii : bakalářská práce 2015
Hromková Martina: Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích: bakalářská práce 2013
Hrubá Michaela: Přemýsl Koblic na stránkách fotografického obzoru: bakalářská práce 2015
Hunterová Jana: Studio výtvarné fotografie v Liberci: bakalářská práce 2010
Chadim Tomáš: Jindřich Bišický Fotograf 1. světové války: bakalářská práce 2014
Jakub Poláček: Josef Moucha - teoretik, fotograf, kurátor: bakalářská práce 2008
Jakubčáková Lena: Fotografia a literarny text: bakalářská práce 2010
Jančová Miluše: Vlak v české fotografii: bakalářská práce 2019
Jandourek Filip: Gregory Crewdson: bakalářská práce 2009
Janica Michal: Moderní formy prezentace: bakalářská práce 2013
Janiš Juraj: Martin Štěrba jednou nohou fotograf: bakalářská práce 2014
Janowska Jadwiga: Gliwické fotografické tovaryšstvo: bakalářská práce 2019
Jencz Maciej:Akademie fotografie a podnikání v Bialystoku: bakalářská práce 2017
Johnová Magda Ada: Dítě jako fotograf: bakalářská práce 2014
Kašparová Alex Bára: Daniela Mrázková v roli šéfredaktorky Revue fotografie: bakalářská práce 2017
Kedrová Karolína: Slovenská Inscenovaná fotografia po roku 2000: bakalářská práce 2010
Kielbasa Bianka: Anna Grzelewska - monografie: bakalářská práce 2019
Kiss Robert: Forenzní přístup k umělecké fotografii inspirované smrtí po roce 1945: bakalářská práce 2013
Klesnil Svatopluk: Fotograf Jaromír Palas: bakalářská práce 2009
Kmošek Jakub: Fotografie a etnografie v Československu: bakalářská práce 2017
Kodera Radovan: Fotograf Ladislav Michálek: bakalářská práce 2012
Köhlerová Renáta Mia : Reinscenace Millaisovy Ofélie ve fotografii: bakalářská práce 2015
Konopka Konstancja Nowina: Andrzej Kramarz_1: bakalářská práce 2019
Kopřiva Pavel: Roman A. Muselík raná fotografická tvorba: bakalářská práce 2019
Korček Peter: Drahotín Šulla fotograf: bakalářská práce 2016
Koronczi Dávid: Michal Hanko: bakalářská práce 2015
Koutecká Tereza: Festival Funkeho Kolín: bakalářská práce 2010
Kowalczyk Krzysztof: Fotografie jako inspirace, nástroj a výrazový prostředek v tvorbě vybraných současných polských umělců po r: bakalářská práce 2010
Kožiál Jakub: Bořek Sousedík: bakalářská práce 2010
Kranjec Vesna : Italská módní fotografie od 50. let do současnosti: bakalářská práce 2011
Krištůfek Milan: Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii 50.— 90. léta 20. století: bakalářská práce 2014
Lachowicz Marcin: Úvod do monografie: bakalářská práce 2019
Laurinc Daniel: Ľavé oko Martina Kollára: bakalářská práce 2016
Łopacka Monika: mezi dokumentem a fikcí v současné polské fotografii: bakalářská práce 2019
Lovišková Lea: Rodina v slovenskej fotografii po roku : bakalářská práce 2012
Lukasz Damian: Zuza Krajewska: bakalářská práce 2019: bakalářská práce 2019
Macháčková Radka : Petr Tausk: bakalářská práce 2011
Makovská Veronika: Fotografie jako deníkový záznam v českém kontextu posledních deseti let: bakalářská práce 2019
Malachta Oldřich: Alena Šourková: bakalářská práce 2016
Malůšek Marek: Fotografické výstavy na Letních filmových školách v Uherském Hradišti: bakalářská práce 2008
Malúšová Eva: Intimita v současné české fotografii: bakalářská práce 2011
Márová Markéta Dlouhá: Časopis Fotograf: bakalářská práce 2012
Matląg Przemysław : Andrzej Tobis - Život a tvorba: bakalářská práce 2019
Meletzký Vladimír: Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 –1969 s důrazem na výtvarnou fotografii: bakalářská práce 2014
Menzel Anna: Fenomén fotobank a microstockové fotografie: bakalářská práce 2012
Michalak Agnieszka: Filip Zawada: bakalářská práce 2016
Mikołajczuk Natalia: Encyklopedické tendence a katalogizace reality v projektech současných fotografů: bakalářská práce 2018: bakalářská práce 2018
Mikule Tomáš: Rukopis v česke komerčni fotografii: bakalářská práce 2016
Moravcová Jolana: Fotografové Anna a Karel Kocourkovi: bakalářská práce 2009
Musilová Kamila : Fantastická zoologie: bakalářská práce 2009
Mužík David: Expresivní polohy subjektivního dokumentu v současné české fotografii: bakalářská práce 2013
Nagy Petr: Pražský dům fotografie: bakalářská práce 2008
Nárovec František: Petr Velkoborský : bakalářská práce 2008
Němec Václav: Fotografické výstavy a galerie v Českých Budějovicích po roce 1989: bakalářská práce 2010
Němeček Lukáš: Současná letecká fotografie: bakalářská práce 2015
Neugebauer Petr: Ing. Jaroslav Krupka (1884 – 1947): bakalářská práce 2017
Nováček Jiří: Jindřich Přibík fotograf: bakalářská práce 2013
Nováková Jana: Čeští a slovenští fotografové na Bauhausu: bakalářská práce 2008
Obermajerová Monika: Performance a fotografie: bakalářská práce 2010
Ociepa Jakub: Fotografický obraz polských prezidentů 1989 – 2019_: bakalářská práce 2019
Olejniczak Pawel: Proč nový polský dokument?: bakalářská práce 2010
Orlowska Anna: Neviditelnost jako motiv v současné fotografii na vybraných příkladech : bakalářská práce 2013
Orlowski Krzystof: Koplikované vztahy mezi otcem a synem na příkladech ve fotografii: bakalářská práce 2017
Otoupalová Drahomíra: Evžen Sobek: bakalářská práce 2016
Pacholak Krzystof: Prostory v moderní architektuře NE-MÍSTA: bakalářská práce 2014
Panáček Roman: Miloslav Požár - Fotograf: bakalářská práce 2015
Pandulová Eva: Boris Michajlov: bakalářská práce 2012
Paprzycka Sylwia: Fresh from poland - Organizace propagující polské fotografy v zahraničí: bakalářská práce 2019: bakalářská práce 2019
Pašta Martin: Vztah fotografie a videa: bakalářská práce 2016
Piątek Jerzy: Vliv tvorby Zofie Rydet na současnou polskou fotografii po roce 2000: bakalářská práce 2018: bakalářská práce 2018
Pokorná Hana: František Řezníček - osobnost, tvorba: bakalářská práce 2008
Poláček Daniel: Voyeurismus ve fotografii: bakalářská práce 2015
Polkowska Elżbieta: Krajina jako zobrazování událostí druhé světové války v současné polské fotografii: bakalářská práce 2019
Pospěchová Eva: Jiří Šigut: bakalářská práce 2013
Racon Krzysztof: bakalářská práce 2019
Rečková Pavla: Fotografický klub Orion ve Vyškově a jeho členové: bakalářská práce 2011
Renelt Yan: Obchod s fotografií v českých zemích: bakalářská práce 2011
Režová Marta: Bezdomovectví ve fotografii: bakalářská práce 2019
Rohárik Lukáš: Dušan Slivka: bakalářská práce 2013
Rokicka Kamila: Současný trh s fotografickými knihami vydanými vlastním nákladem v Polsku: bakalářská práce 2013
Rubešová Alžběta : Steven Klein: bakalářská práce 2008
Rubín Tomaš: Viktor Kopasz Monografie: bakalářská práce 2016
Sagatowská Katarzyna: Trh umělecké fotografie v Polsku: bakalářská práce 2010
Sedláčková Lenka: Fotografické dílo Ivo Loose: bakalářská práce 2013
Senčeková Sylvie: Charakter a funkcia fotografie v rámci performatívneho umenia: bakalářská práce 2010
Siderski Rafal: Témata, výrazové prostředky a emoce v současné polské dokumentární fotografii: bakalářská práce 2009
Sienkiewicz Krzysztof: Ekonomická témata ve fotografii Konrada Pustoły : bakalářská práce 2019
Sita Michal: Vyfotografujte se sami: bakalářská práce 2009
Skaličková Gita : Současná česká portrétní fotografie v tvorbě nejmladších autorů: bakalářská práce 2008
Sláma Patrik: Cigareta ve fotografii: bakalářská práce 2014
Slivka Vladimír: Boris Németh - fotograf: bakalářská práce 2018
Śniezek Aleksandra - Markiewicz Elżbieta Łubowicz: bakalářská práce 2014: bakalářská práce 2014
Spurná Michaela: Vlastní rodina v současné české fotografii: bakalářská práce 2018: bakalářská práce 2018
Stejskalová Michaela: Fotografie v Náchodě: bakalářská práce 2008
Stolorz Kacper: Polská industriální fotografie po roce 1990: bakalářská práce 2017
Straka Jiří: Jolana Havelková: bakalářská práce 2017
Straka Jiří: Jolana Havelková: bakalářská práce 2017
Stránská Iva: Noční fotografie Josefa Sudka: bakalářská práce 2015
Studený Martin: Etická stránka použití fotogafie v české žurnalistice 2015: bakalářská práce 2015
Sylaby 2017/2018: bakalářská práce 0
Szalast Michał: Krzysztof Gołuch raná tvorba: bakalářská práce 2019
Štěpán Petr: Vladimír Kozlík : bakalářská práce 2015
Štěpánek Branislav: Občanské sdružení FOTOFO: bakalářská práce 2012
Štěpařová Renata: Viktor Stoilov, Nakladatelství Torst a fotografie: bakalářská práce 2010
Šturdíková Jana: Ateliér Miloty Havránkovej na VŠVU v Bratislave: bakalářská práce 2015
Štybnarová Julie: Módní fotografie 50. let: bakalářská práce 2010
Teodosijev Tomáš: Daniela Sýkorová fotografka_: bakalářská práce 2019
Teoretické bakalářské práce: bakalářská práce 0
Teubalová Jitka: Maska a převlek v současné české fotografii: bakalářská práce 2009
Tofan Lukáš: Zimní motivy v současné dokumentární fotografii: bakalářská práce 2015
Toman Petr: Crowdfunding Ve fotodokumentární fotografii a fotožurnalistice: bakalářská práce 2016
Trojan Tomáš: Tvorba Jana Šplíchala od 90. let do současnosti: bakalářská práce 2015
Třešňák Matěj: Fotografický blesk v současné české fotografii: bakalářská práce 2008
Vacková Kristýna: Portréty československých prezidentů v reprezentačních publikacích: bakalářská práce 2019: bakalářská práce 2019
Vajner Zdeněk: Využívání Google Street View ve fotografii: bakalářská práce 2019
Vašků Tereza: Fotografové Černobylu: bakalářská práce 2014
Vašků Václav: Antonín Kratochvíl / Na hranici stínu: bakalářská práce 2012
Vermouzek Jan: Bohumír Prokůpek: bakalářská práce 2012
Vladimíra Židková: Otakar Matušek, Osobnost a dílo: bakalářská práce 2015
Vlčková Petra: Fotografie v současném českém divadelním plakátě: bakalářská práce 2015
Vlčková Tereza: Módní a portrétní fotografie časopisu Blok: bakalářská práce 2008
Vodňanský Tomáš: Sekvence ve fotografii 2. poloviny 20. století: bakalářská práce 2008
Vondrouš Roman: Vladimír David: 50 let strávených nejen s Taxisem: bakalářská práce 2010
Vyhnálková Dagmar: Gabriel Urbánek-fotograf skla: bakalářská práce 2011
Vyhnálková Dagmar: Gabriel Urbánek-fotograf skla: bakalářská práce 2011
Wiech Tomasz: O čem vypráví prostor Prostor Polska v dokumentární fotografii po roce 2000: bakalářská práce 2014
Wójcik Aneta: K čemu je nám umělec?: bakalářská práce 2011
Worobiej Hubert:Vizuální propaganda na příkladu Trybuny Ludu v letech 1948-1950: bakalářská práce 2018
Wrotniak Bartosz: Adam Sobota, Monografie: bakalářská práce 2017
Wrzesniak Agnieszka: Motiv řeky Visly v polské fotografii od roku 1945 až do současnosti: bakalářská práce 2015
Zeman Martin: Současné reflexe industriální krajiny: bakalářská práce 2012
Ziajka Joanna: Reprezentace nepřítele po teroristických útocích na WTC 11. září 2001 Picturing the Enemy after 9/11: bakalářská práce 205
Żubrowska Elżbieta: Fotografie při utváření image politiků: bakalářská práce 2014
Zumr Tomáš: Pravda a lež v české fotografii po roce 1950: bakalářská práce 2017
Zylla Bartlomiej: Rodina z hlediska otce v současné polské fotografii: bakalářská práce 2016
Žižka Ondřej: Miroslav Vojtěchovský / teoretik-pedagog-kurátor-fotograf: bakalářská práce 2012
Žůrek Radim: Mladé české fotografky: bakalářská práce 2010
Žůrková Barbora: Organizace výstav zahraničních fotografů v ČR po roce 1989: bakalářská práce 2010

Teoretické diplomové práce ke stažení

Bauerová Jana: Hradecká fotografická konzervatoř: diplomová práce 2016
Bláhová Lenka: Pro Photo: diplomová práce 2017
Blatný Milan: Biblická ikonografie v české fotografii: diplomová práce 2012
Brykczyński Jan: Současné trendy ve fotografických knihách (na vybraných příkladech): diplomová práce 2015
Ceccaroni Marco: Fotograf Aldo Palazzolo Kritický rozbor významného italského portrétisty: diplomová práce 2014
Cieślikowska Marta: Motiv homo- a transsexuální kultury ve fotografii po roce 1950: diplomová práce 2015
Cónová Magdalena: Český autoportrét po roce 1989 ve fotografii: diplomová práce 2010
Dobeš Roman: Štěpánka Stein – Salim Issa Autorská fotografická tvorba 1998 - 2013 : diplomová práce 2016
Doležel Jiří: Leopold Pospíšil exil 48: diplomová práce 2018
Dorożański Ireneusz: Sportovní fotografie v Polsku.: diplomová práce 2019
Drábek Petr: Dufek Antonín: diplomová práce 2014
Durczak Ondřej: Propagujme uhlí a ocel! Fotografické publikace o Ostravsku: diplomová práce 2016
Dyntera Jan: Barva ve fotografii: diplomová práce 2010
Erbenová Kristýna: Pavel Scheufler 2016: diplomová práce 2016
Erdélyová Ester: Fotografia na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave: diplomová práce 2014
Fojtik Libor: Fúze české inscenované a dokumentární fotografie: diplomová práce 2011
Forecki Mariusz: Fotokast a jiné moderní způsoby prezentace fotoreportáží : diplomová práce 2012
Fragner Gabriel: Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze: diplomová práce 2015
Franc Roman: Dva póly naturistické fotografie: Karel Novák–Jock Sturges: diplomová práce 2016
Frýdlová Jana: Fotografie na grafické škole v Praze: diplomová práce 2007
Gola Arkadiusz: Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 80. letech 20. století ve dvou největších regionálních denicích Trybuna: diplomová práce 2013
Goluch Krzysztof: Polské dokumentární fotografky po roce 2000: diplomová práce 2013
Grabowiecki Marcin: Archiv ve fotografických knihách po roce 2000: diplomová práce 2014
Grzelewska Anna: Nahé dítě v současné fotografii: diplomová práce 2016
Gutová Anna: Obraz obrazu: diplomová práce 2014
Handrejch Jan: Česká panoramatická fotografie po 2. světové válce : diplomová práce 2009
Hard Matěj: Fotograf a fotografie ve filmu: diplomová práce 2015
Hasal Petr: Humor v současné světové fotografii: diplomová práce 2008
Havelková Jolana: Fotografické dílo Rudolfa Sikory: diplomová práce 1998
Hliva Tomáš: Fotografická Soutěž Frame: diplomová práce 2016
Holly Michaela: Rodina ve fotografických projektech: diplomová práce 2019
Horázná Jitka: Fotografka Libuše Jarcovjáková: diplomová práce 2009
Horký Lukáš: Malá galerie v České spořitelně v Kladně: diplomová práce 2018
Hunterová Jana: Liberecké studio výtvarné fotografie: diplomová práce 2014
Hušťák Daniel: Učňovské středisko družstva Fotografia Praha od roku 1969 do současnosti: diplomová práce 2019
Ilík Milan: Dom fotografie v Poprade: diplomová práce 2012
Jakubčáková Lena: Slovenská fotografická ilustrácia: diplomová práce 2014
Jandourek Filip: Fotografické výstavy v Galerii hlavního města Prahy po roce 1989: diplomová práce 2016
Jochová Kateřina: Josef Ehm, život a výber z tvorby 30. - 60. let: diplomová práce 1998
Kašpar Martin: Zapomenutí oderští fotografové 19. století: diplomová práce 2016
Kedrová Karolína: výtvarníctvo, fotografia, film: diplomová práce 2016
Kiss Robert: Moderní naturalistická a manipulovaná umělecká fotografie inspirovaná smrtí: diplomová práce 2015
Kita Karel: Intermediální přístupy ve fotografiích českých a slovenských současných autorů: diplomová práce 2017: diplomová práce 2017
Klesnil Svatopluk: Německá a česká fotografie na Rýmařovsku: diplomová práce 2016: diplomová práce 2016
Kocián Jaroslav: Počátky fotografie na Těšínsku: diplomová práce 2010
Kodera Radovan: Eduard Ingriš – fotografické dílo: diplomová práce 2014
Köhlerová Renáta Mia: Napětí v současné izraelské umělecké fotografii : diplomová práce 2017
Kochol Dušan: Britská módna fotografia 60. a 70. rokov: diplomová práce 2009
Koleková Michaela: 50. roky v dokumentárnej fotografii na Slovensku: diplomová práce 2019: diplomová práce 2019
Kotěšovec Miroslav: Profesor Karel Kruis, fotografie z let 1882—1917: diplomová práce 2004
Kováříková Naďa: Živnostenská fotografie v Kolíně od počátku do 50. let 20. století: diplomová práce 2005
Kowalczyk Krzysztof: Fotografie v tvorbě vybraných polských umělců po roce 2000: diplomová práce 2014
Kožiál Jakub: Kabinety fotografie Slezského zemského muzea a Domu umění v Opavě: diplomová práce 2014
Krištůfek Milan: Fotografické práce Ivana Kafky: diplomová práce 2019
Křížová Veronika: Karel Kania: diplomová práce 2017
Kuklíková Barbora: Česká fotografická ilustrace od počátků do současnosti: diplomová práce 2007
Langer Jan: Proměny fotožurnalistiky v digitálním věku: diplomová práce 2011
Lovišková Lea: Jaroslav Žiak Fotograf a pedagóg: diplomová práce 2016
Łuczak Michał: Intimita v polské fotografii: diplomová práce 2010
Mahr Jan: Korektně nekonvenční Jiří David / muž středních let: diplomová práce 2009
Macháč David: Gustav Aulehla v kontextu české dokumentární fotografie v letech1958-1968: diplomová práce 2009
Machek Roman: Fotografické výstavy v Severočeském muzeu v Liberci: diplomová práce 2017
Malůšek Marek: Institut tvůrčí fotografie fpf Slezské univerzity v Opavě v letech 2006 - 2010 : diplomová práce 2012
Malůšová Eva: Intimita ve fotografiích studentů ITF v letech 2011 - 2016: diplomová práce 2016
Matuszna Anna: Téma básní a pohádky : diplomová práce 2014
Meletzký Vladimír:Galerie Café Amadeus: diplomová práce 2018
Mužík David: Rok psa: diplomová práce 2016
Nagy Petr: Fotografové Aneta a Petr Maclovi: diplomová práce 2011
Navara Richard: Oldřich Škácha: diplomová práce 2009
Němec Václav: Fotojatka: diplomová práce 2015
Němeček Lukáš: Parfém v reklamní fotografii 20. století: diplomová práce 2019
Němeček Miroslav:Prof. Ján Šmok – osobnost a dílo: diplomová práce 2003
Nimcová Lucia: Současná ženská fotografie na Slovensku: diplomová práce 2005
Nováková Jana: Mateřství a fotografie na ITF 2005 - 2011: diplomová práce 2011
Novotný Vladimír: Zobrazování mužského aktu v české fotografii po roce 1990: diplomová práce 2014: diplomová práce 2014
Novozámská Martina: Fotografická interpretace architektury: diplomová práce 2008
Olejniczak Paweł: Situace polske fotografie: diplomová práce 2014
Ortová Pavla: Fotografie absolventů AVU po roce 2000: diplomová práce 2012
Ostrowska Agnieszka: Fotografování potravin v dobách dějin až do současnosti : diplomová práce 2017: diplomová práce 2017
Panská Zuzana: Nahé tělo ve fotografii po roce 1990: diplomová práce 2010
Peták Václav: Vztah filmu a fotografie ve 20.století: diplomová práce 2006
Petrůjová Lucie: Vladimír Koštial – monografie: diplomová práce 2019
Pikous Šimon: Jan Pikous, fotograf: diplomová práce 2017
Pokorná Hana: Mužský akt v české fotografii: diplomová práce 2011
Poláček Daniel: Zobrazení fenoménu ošklivosti ve fotografii po roce 1945 na vybraných příkladech: diplomová práce 2019
Poneš Karel: Vliv technologických změn na reprodukční fotografii po roce 1990: diplomová práce 2014
Popieluch Michal: Subjektivní dokumentární fotografie v Česku: diplomová práce 2012
Pytko Agnieszka Magdalena: Současná válečná fotografie v polské fotoreportáži: diplomová práce 2008
Rata Kaja: Interpretace fotografického cyklu literárním způsobem. Analýza vybraných příkladů.: diplomová práce 2019
Říha Martin: Fotografická tvorba Jaromíra Funkeho po roce 1924: diplomová práce 2007
Sagatowska Katarzyna: Sběratelství fotografie v Polsku po roce 2003: diplomová práce 2014
Schejbal Jan: České dokumentární fotografie 90. let 20. století: diplomová práce 2007
Siderski Rafał : Inscenace v polské dokumentární fotografii po roce 2000: diplomová práce 2014
Sienkiewicz Vojciech: Dokumentární fotografie: diplomová práce 2014
Skaličková Gita: Ateliér fotografie na VSUP v letech 2005-2007: diplomová práce 2010
Skýpala Vladimír: Vladimír Birgus Fotograf, publicista, kurátor, pedagog: diplomová práce 2005
Sláma Patrik: Industriální tématika: diplomová práce 2018
Smejkal Pavel: Autor je mŕtvy. Nech žije umenie!: diplomová práce 2009
Sokalska Magdalena: Fenomén internetových fotografických deníků analyzovaných na příkladech polských blogerů: diplomová práce 2012
Studený Martin: Vladislav Galgonek Fotograf: diplomová práce 2019
Supernak Paweł: Smrt ve fotografii od jejího počátku do roku 1945 : diplomová práce 2012
Szewczyk Krzysztof: Nový polský dokument: diplomová práce 2010
Šavrdová Lenka: Autoakt v české fotografii: diplomová práce 2004
Šimánek Vít: Romové v české fotografii od 60. let 20. století do součastnosti : diplomová práce 2003
Štěpán Petr: Vladimír Kozlík - PER UNIVERSUM: diplomová práce 2019
Štěpařová Renata: Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie: diplomová práce 2014
Štybnarová Julie: Protagonisté módní fotografie 70. let na pozadí historie: diplomová práce 2014
Teoretické diplomové práce: diplomová práce 0
Tippmanová Radka: Světová digitální fotomontáž: diplomová práce 2008
Tofan Lukáš: Odkaz Nové topografie v české fotografii: diplomová práce 2019
Třešňák Matěj: Čtvercový formát v současné české fotografii: diplomová práce 2012
Vaca Jan: Fotografové mezi šlechtici v českých zemích v letech 1839-1918: diplomová práce 2007
Vašků Václav: Antonín Kratochvíl: diplomová práce 2016
Vermouzek Jan: Fotografové soch: diplomová práce 2017
Veselý Tomáš: Fotografové v současné české reklamě: diplomová práce 2003
Vilgus Petr: Pestrý týden: diplomová práce 2001
Vladimíra Židková: Tajemství lesa: diplomová práce 2018
Vlčková Petra: Současné pojetí fotografie v divadelním plakátu činohry Národního divadla v Praze: diplomová práce 2019: diplomová práce 2019
Vlčková Tereza: Věci se rozpadají/Pomíjivost a křehkost v české fotografii: diplomová práce 2012
Vondrouš Roman: Dvě dekády Czech Press Photo: diplomová práce 2014
Vyhnálková Dagmar: Ibra Ibrahimovič: diplomová práce 2016
Wágner Martin: Dana Kyndrová: diplomová práce 2013
Wiech Tomasz: Mezi orientalismem a „podhalanismem“. Zrození horala - fotografie na Podhalí na přelomu 19. a 20. století.: diplomová práce 2018
Wójcik Aneta: Mezi dokumentem a současným uměním v polské fotografii po roce 2000: diplomová práce 2016
Wykrota Adrian: místo pro fotografii PIX.HOUSE: diplomová práce 2019
Zbořilová Zuzana: Současná česká a slovenská fotografie architektury, subjektivní tendence: diplomová práce 2013
Zeman Miroslav: Fotografické výstavy Institutu tvůrčí fotografie v Galerii Opera v Ostravě od roku 2013 : diplomová práce 2018
Žižka Jiří: Fotografická tvorba pedagogů ateliéru reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati : diplomová práce 2009
Žižka Ondřej: Miroslav Vojtěchovský: diplomová práce 2018
Žůrek Radim: Romantika a poetika v současné fotografii: diplomová práce 2012
Žůrková Barbora: reGeneration: diplomová práce 2012

Praktické bakalářské práce 2019

Wojciec Barczyński: Iluze/ ILLUSION (Praktická bakalářská práce)

Tomasz Bőhm: Jantar (Praktická bakalářská práce)

Peter Drezik: Prvý film (Praktická bakalářská práce)

Paweł Frenczak: Punch! (Praktická bakalářská práce)

Bartłomiej Gajewski: Bez názvu (Praktická bakalářská práce)

Jana Grznaríková: Zabudni (Praktická bakalářská práce)

Anna Hornik: Tva algebra (Praktická bakalářská práce)

Jadwiga Janowska: Poradím si až vyrostu (Praktická bakalářská práce)

Elzbieta Polkowska: 1938 (Praktická bakalářská práce)

Jarosław Respondek: Budu zpět (Praktická bakalářská práce)

Krzysztof Sienkiewicz: Nový Svět (Praktická bakalářská práce)

Michal Szalast: Demonstranti (Praktická bakalářská práce)

Kristýna Vacková: Nikde doma (Praktická bakalářská práce)

Praktické diplomové práce 2019

Ireneusz Dorożański: školení dobrovolníků v polské armádě (Praktická diplomová práce)

Michaela Holly: Vdova (Praktická diplomová práce)

Daniel Hušták: Dovča (Praktická diplomová práce)

Michaela Koleková: Be Proud (Praktická diplomová práce)

Milan Kryštůfek: Identita krajiny (Praktická diplomová práce)

Lukáš Němeček: Periferie (Praktická diplomová práce)

Štěpán Petr: Imaginárium (Praktická diplomová práce)

Lucie Petrůjová: Bety (Praktická diplomová práce)

Daniel Poláček: Infra Emotions (Praktická diplomová práce)

Kaja Rata: One Heart (Praktická diplomová práce)

Martin Studený: Má dvojčata (Praktická diplomová práce)

Lukáš Tofan: Sila (Praktická diplomová práce)

Petra Vlčková: RS (Praktická diplomová práce)

Adrian Wykrota: Nie (Praktická diplomová práce)

Praktické závěrečné práce

Bachůrek Dominik: První muž (Praktická bakalářská práce 2018)

Balco Andrzej: Portréty (Magisterská diplomová práce 2010)

Baša Anton: Urban Silence (Praktická diplomová práce 2018)

Bauerová Jana: Big Brother 2011 (Praktická bakalářská práce 2012)

Běčáková Renata: Bílá ovce (Praktická bakalářská práce 2018)

Berens Marta: Silika (Praktická bakalářská práce 2018)

Bílek Michal: Domov Buda (Praktická bakalářská práce 2015)

Bláhová Lenka: Nesouvislosti (Praktická bakalářská práce 2013)

Brykczynsky Jan: The Gardener (Praktická magisterská práce 2015)

Ceccaroni Marco: Backstage (Praktická Magisterská práce 2014)

Čechvala Martin: (Bakalářská diplomová práce 2010)

Chadim Tomáš: Znásilněná krajina (Diplomová práce 2014)

Cieslikowska Marta: This is not Hollywood (Praktická bakalářská práce 2015)

Conova Magdalena: Přítomnost (Magisterská diplomová práce 2011)

Dlouhá Márová Marketa: Rooms (Praktická bakalářská práce 2012)

Doležel Jiří: Kolektivizace (Praktická diplomová práce 2018)

Doroš David: Keď si som (Praktická bakalářská práce 2018)

Dorozanski Irek: Víra a tradice na Horním Slezsku (Praktická bakalářská práce 2015)

Drábek Petr: Můj domov je kde jsem já (Bakalářská diplomová práce 2010)

Dul Krystyna: Rezonance (Praktická bakalářská práce 2018)

Durczak Ondřej: Ostrava v důchodu (Praktická bakalářská práce 2014)

Dvořáček Josef: Temný důl (Praktická bakalářská práce 2018)

Džurná Michaela: Areté (Praktická bakalářská práce 2018)

Erdelyová Havlík Ester: Numb (Praktická Magisterská práce 2014)

Fogiel Michal: IN FLAGRANTE DELICTO SHANGHAI (Bakalářská diplomová práce 2014)

Fojtík Libor: Plastic Family (Bakalářská diplomová práce 2008)

Forecki Mariusz: Popkultura práce (Praktická magisterská práce 2012)

Fragner Gabriel: Farmář (Praktická magisterská práce 2015)

Franc Roman: Brácha (Bakalářská diplomová práce 2010)

Frenczak Pawel: Otec a syn nový příběh (Praktická bakalářská práce 2015)

Fuksa Richard: Portréty Slummerů a Performerů (Praktická diplomová práce 2018)

Gapinski Maciej: Světelný smog (Praktická bakalářská práce 2018)

Gesicka Dominika: This is not real life (Praktická bakalářská práce 2018)

Gola Arkadiusz: Interiéry bydlení v dělnických čtvrtích v Horním Slezsku (Diplomová práce 2013)

Goluch Krzysztof: rugby (Praktická diplomová práce 2013)

Gombiková Jana: Medzi (Praktická bakalářská práce 2018)

Grabowiecki Marcin: Nikdo bozsky (Praktická magisterská práce 2014)

Grygoruk Karo: I Love You Dad (Praktická diplomová práce 2018)

Grygoruk Karol: family comes first (Diplomová práce 2013)

Grzelewska Anna: Julia Wannabe (Praktická bakalářská práce 2015)

Gugala Antonina: Historie (Praktická bakalářská práce 2018)

Gutová Anna: Vanitas (Praktická magisterská práce 2014)

Habalová Jana: Až budu malý (Praktická bakalářská práce 2018)

Hard Derek: Suicide Still Lifes (Praktická Magisterská práce 2015)

Hard Matěj: Little Reality (Praktická bakalářská práce 2012)

Hasal Petr: Svatební cesta (Magisterská diplomová práce 2008)

Hlavica Martin: Předpoklady egoismu - reflexe tradic (Praktická diplomová práce 2013)

Hlíva Tomáš: Bez názvu (Praktická bakalářská práce 2012)

Holly Michaela: Otec (Praktická bakalářská práce 2017)

Horký Lukáš: Město (Praktická diplomová práce 2018)

Hunterová Jana: Hranice (Praktická magisterská práce 2014)

Jakubčáková Lena: V odloučení (Bakalářská diplomová práce 2010)

Lena Jakubčáková: V odloučení (Bakalářská diplomová práce 2010)

Karwan Karolina: Deeplodok (Diplomová práce 2013)

Kiss Robert: Lidické ženy a děti II (Praktická Magisterská práce 2015)

Kochol Dušan: Autoportréty (Bakalářská diplomová práce 2006)

Köhlerová Renata Mia: Kintsukoroi (Praktická bakalářská práce 2015)

Korček Peter: Tu je náš ráj (Praktická diplomová práce 2018)

Koronczi David: 50-50 (Praktická bakalářská práce 2015)

Kotra Žídková Vladimíra: Chiméra (Praktická diplomová práce 2018)

Koutecká Tereza: Pozdravy z Prahy (Bakalářská diplomová práce 2010)

Krzystof Kowalczyk: Odboj (Bakalářská diplomová práce 2010)

Kowalczyk Krzysztof: Přehrada (Praktická magisterská práce 2014)

Kožiál Jakub: Sousedé Biskupic (Praktická Magisterská práce 2014)

Langer Jan: Století Češi (Magisterská diplomová práce 2011)

Lepka Radek: Obyčejný život (Praktická bakalářská práce 2018)

Liboska Tomasz: (Bakalářská diplomová práce 2010)

Macháč David: Z cyklu Chataři (Bakalářská diplomová práce 2006)

Malinová Andrea: Mrtvá žába (Praktická diplomová práce 2018)

Malůšek Marek: Tiché město Opava (Bakalářská diplomová práce 2008)

Malůšová Eva: (Bakalářská diplomová práce 2010)

Wágner Martin: Rusové (Bakalářská diplomová práce 2010)

Matuštík Marek: Unspoken Games (Praktická bakalářská práce 2018)

Matuszna Anna: Inscenovaný portrét (Bakalářská diplomová práce 2010)

Meletzký Vladimír: Lahvárna (Praktická diplomová práce 2018)

Matoušek Michal: A Trip to the Glorious East (Praktická bakalářská práce 2018)

David Doroš: Keď si som (Praktická bakalářská práce 2018)

Mikolajczuk Natalia: Kosmos Atlas (Praktická bakalářská práce 2018)

Mužík David: prism (Praktická diplomová práce 2013)

Nagy Petr: Veřejné bazény (Bakalářská diplomová práce 2008)

Němec Václav: Summertime (Praktická magisterská práce 2015)

Němec Václav: Summertime (Bakalářská diplomová práce 2010)

Němeček Lukáš: Periferie (Praktická bakalářská práce 2015)

Olejniczak Pawel: Olejniczakové v Anglii (Bakalářská diplomová práce 2010)

Oleksy Hanusz Katarzyna: Jsem (Praktická bakalářská práce 2018)

Orlowska Anna: neviditelnost (Praktická diplomová práce 2013)

Pacholak Krszytof: Tranzyt (Bakalářská diplomová práce 2014)

Panáček Roman: Rok na vsi (Praktická bakalářská práce 2015)

Pánská Zuzana: (Magisterská diplomová práce 2011)

Patycki Michal: Slunce (Praktická bakalářská práce 2018)

Piatek Jerzy: Červavé jablko. Konec mýtů (Praktická bakalářská práce 2018)

Pienkowski Lukasz: Zahrada duše (Praktická diplomová práce 2013)

Pikous Šimon: Walkure (Praktická bakalářská práce 2012)

Pokorná Hana: Portréty (Bakalářská diplomová práce 2008)

Poláček Daniel: Infra People (Praktická bakalářská práce 2015)

Prášilová Barbora: Les (Bakalářská diplomová práce 2008)

Rohárik Lukáš: Ztišie (Praktická bakalářská práce 2013)

Rokicka Kamila: Individualismus (Praktická diplomová práce)

Sagatowska Katarzyna: The Promised City (Bakalářská diplomová práce 2010)

Sagatowska Katarzyna: Momentary Collection (Praktická magisterská práce 2014)

Siderski Rafal: Zůstat odejít (Praktická magisterská práce 2014)

Skaláková Eva: poCity (Praktická diplomová práce 2018)

Skaličková Gita: Dvě tváře (Magisterská diplomová práce 2010)

Sláma Patrik: Doutnající šance - Restart (Praktická diplomová práce 2018)

Slivka Vladimír: Timeless Morocco (Praktická bakalářská práce 2018)

Smejkal Pavel: Stars (Bakalářská diplomová práce 2006)

Sniezek Aleksandra: To co se nikdy nestalo (Bakalářská diplomová práce 2014)

Spurná Michaela: Ona (Praktická bakalářská práce 2018)

Starzec Pawel: Makeshift (Praktická bakalářská práce 2018)

Štěpán Laktiš: Modní fotografie (Praktická magisterská práce 2014)

Štěpán Petr: Víra (Praktická bakalářská práce 2015)

Štěpánek Branislav: Monumenty (Praktická diplomová práce 2018)

Štěpařová Renata: Little Reality (Praktická magisterská práce 2014)

Stránská Iva: Stáří - vzpomínky (Praktická bakalářská práce 2015)

Šturdíková Jana: Châteaux po našom (Praktická bakalářská práce 2015)

Štýbnarová Juliey: Autoportrét (Praktická magisterská práce 2014)

Supernak Pawel: HEREAFTER (Praktická magisterská práce 2012)

Tofan Lukáš: Krakonošovo (Praktická bakalářská práce 2015)

Třešňák Matěj: Ano to se opravdu stalo (Praktická magisterská práce 2012)

Trojan Tomáš: Po mniších a lidech (Praktická bakalářská práce 2015)

Váňa David: Vedle sebe, spolu (Praktická bakalářská práce 2018)

Vašků Václav: (Praktická bakalářská práce 2012)

Veselá Magda: Scény (Bakalářská diplomová práce 2010)

Vlčková Petra: Babičky (Praktická bakalářská práce 2015)

Wágner Martin: Kde začíná Evropa (Praktická Magisterská práce 2013)

Wiech Tomasz: Studium cizosti (Praktická diplomová práce 2018)

Wojcik Aneta: Přítomnost (Bakalářská diplomová práce 2010)

Worobiej Hubert: Středně směšný žert (Praktická bakalářská práce 2018)

Zawadka Marek: Zapomenuto (Praktická bakalářská práce 2018)

Zeman Miroslav: Být single (Praktická diplomová práce 2018)

Žídková Vladimíra: Les (Praktická bakalářská práce 2015)

Žižka Ondřej: MO[NU]MENTUM (Praktická diplomová práce 2018)

Zubrowska Ela: Ľ Astragale (Bakalářská diplomová práce 2014)

Žůrkovi Barbora a Radim: Řeka (Praktická magisterská práce 2012)

David Doroš: Keď si som (Praktická bakalářská práce 2018)

Zych Maciej: Trest (Praktická bakalářská práce 2018)

Běčáková Renata: Bílá ovce (Praktická bakalářská práce)

Bříza Stanislav: Stay Hackney Wick (Praktická bakalářská práce 2017)

Connor Hana: Vesničani (Praktická bakalářská práce 2017)

Doležal Jiří: Kolektivizace (Praktická diplomová práce)

Dvořáková Lucie: Lolita (Praktická bakalářská práce 2017)

Džurná Michaela: Areté (Praktická bakalářská práce)

Franc Roman: Sokolové (Praktická magisterská práce 2016)

Gasiorek David: Bound of Silence (Praktická bakalářská práce 2016)

Hajduk Tatiana: REM (Praktická bakalářská práce 2016)

Halánová Zuzana: Srí Lanka (Praktická bakalářská práce 2016)

Jencz Maciej: Obleva (Praktická bakalářská práce 2017)

Kašparová Alex Bára: Identifikace (Praktická bakalářská práce 2017)

Kodera Radovan: (Praktická bakalářská práce 2012)

Korček Peter: Jungle City (Praktická bakalářská práce 2016)

Kotra Židková Vladimíra: Chiméra (Praktická diplomová práce)

Kowalczyk Krzystof: Odboj (Bakalářská diplomová práce 2010)

Křížová Veronika: Sen (Praktická magisterská práce 2017)

Lovišková Lea: Flashback (Praktická magisterská práce 2016)

Mikolajczuk Natalia: Kosmos Atlas (Praktická bakalářská práce)

Mikule Tomáš: Rodinné krajinky (Praktická bakalářská práce 2016)

Neugebauer Petr: Event (Praktická bakalářská práce 2017)

Pašta Martin: Perfect Day (Praktická bakalářská práce 2016)

Piatek Jerzy: Červivé jablko konec mýtů (Praktická bakalářská práce)

Rubín Tomáš: Tichý zvuk (Praktická bakalářská práce 2016)

Sláma Patrik: Restart (Praktická diplomová práce)

Slivka Vladimír: Timeless Morocco (Praktická bakalářská práce)

Spurná Michaela: Ona (Praktická bakalářská práce)

Stolorz Kacper: Spectrum (Praktická bakalářská práce 2017)

Straka Jiří: Scenes (Praktická bakalářská práce 2017)

Wiech Tomasz: Studium cizosti (Praktická diplomová práce)

Worobiej Hubert: Středně směšný žert (Praktická bakalářská práce)

Wrotniak Bartosz: Modra (Praktická bakalářská práce 2017)

Žižka Ondřej: MO(NU)MENTUM (Praktická diplomová práce)

Zumr Tomáš: Narcis (Praktická bakalářská práce 2017)

Zylla Bartolomiej: Toto město na mapě není (Praktická bakalářská práce 2016)

Ocenění pro nejúspěšnější absolventy ITF

„Zlatý Křeček“ cena pro nejlepšího absolventa – „Seznam držitelů“: 1988 Jan Vávra 1989 Bedřich Stiegler 1990 Zdeněk Stolbenko 1991 Miroslav Kukla 1992 Jiří Hrbek 1993 Karel Pobříslo 1994 Irena Armutidisová 1995 Ondřej Kocourek 1996 Kateřina Simerová 1997 Jan Schejbal 1998 Jaroslav Malík 1999 Martin Popelář 2000 Evžen Sobek 2001 Piotr Szymon 2002 David Boukal 2003 červen, Dita Pepe 2003 září Vít Šimánek 2004 Barbora Kuklíková 2005 Petra Benešová 2006 Grzegorz Klatka 2007 leden, Václav Peták 2007 zář,í Andrzej Kramarz 2008 Tereza Vlčková 2009 Pavel Maria Smejkal 2010 cena nebyla udělena 2011 červen, Jiří Langer 2011 říjen, Libor Fojtík 2012 březen, Mariusz Forecki 2012 říjen, Tereza Vlčková 2013 září, Wágner Martin 2014 leden, Jana Hunterová 2014 červen, Katarzyna Sagatowska 2014 září, Rafal Siderski 2015 červen, Renata Mia Köhlerová 2015 září, Jan Brykczynsky

„Cena za nejlepší bakalářskou práci – "Seznam držitelů“: 2000 Miroslav Němeček 2001 červen, David Boukal 2001 říjen, Matěj Stránský 2002 Petra Benešová 2003 Martin Říha 2004 Jan Branč 2005 Barbora Krejčová 2006 Adam Tuchlinski 2007 Mariusz Forecki 2008 Marek Malůšek 2009 oba leden, Arkadiusz Gola a Rafal Siderski 2010 Barbora a Radim Žurkovi 2010 Roman Franc 2011 červen, Wojcik Aneta 2011 říjen, Renelt Yan 2012 červen, Žižka Ondřej 2013 červen, Kama Rokicka 2013 září, Robert Kiss 2014 červen, Tomasz Wiech 2014 září, Ondřej Durczak 2014 červen, Anna Grzelewska

„Cena za nejlepší teoretickou práci " – "Seznam držitelů“: 2001 Petr Vilgus 2009 Jiří Žižka 2010 Katarzyna Sagatowska 2011 Kristýna Erbenová 2012 Branislav Štěpánek 2013 červen, Eva Pospěchová 2013 leden, Lenka Sedláčková 2014 září, Lena Jakubčáková 2015 červen, Daniel Poláček 2015 září, Gabriel Fragner

Teoretické diplomové práce studentů ITF podle evidence knihovny FPF SLU Opava

Teoretické bakalářské práce studentů ITF podle evidence knihovny FPF SLU Opava – stav ke dni: 1. 1. 2020

Teoretické diplomové práce studentů ITF podle evidence knihovny FPF SLU Opava – stav ke dni: 1. 1. 2020

Teoretické disertační práce doktorandů ITF podle evidence knihovny FPF SLU Opava – stav ke dni: 14. 4. 2020

tiskni, přečteno 58238x

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
Konzultace pro uchazeče o bakalářské studium na ITF: dle aktuální pandemické situace. Sledujte web itf.cz. Termín pro odeslání přihlášek a prací do bakalářského studia Tvůrčí fotografie: 31. 3. 2022. Více zde / Więcej informacji
Logo ITF, nové

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení