Dušan Kochol

30. 1. 2015 Pá 09.09 od David Macháč | Aktuálně
sedf-dusan-kochol-pozvanka

Dita Pepe v Hospodářských novinách

29. 1. 2015 Čt 12.47 od David Macháč | Aktuálně

obrázekJedna žena, desítky mužů. Fotografka zkoumá, jak se změní v jiné rodině

Necítí se být ženskou fotografkou, i když její snímky ukazují proměnu ženské duše v různých prostředích. Dita Pepe svými autoportréty nehledá odpověď po smyslu života, ale zajímá se o to, co by bylo, kdyby… Její přeměny ženy několika mužů si všimli i v zahraničí.

Celý článek na:http://archiv.ihned.cz/…00-dita-pepe

DNI FOTOGRAFII

20. 1. 2015 Út 08.33 od David Macháč | Aktuálně
01

Krótka historia fotografii czeskiej XX wieku

12. 1. 2015 Po 11.08 od David Macháč | Aktuálně

05 historia_fotografii pdf

Krótka historia fotografii czeskiej XX wieku Vladimír Birgus i Jan Mlčoch Piktorializm Fotografia czeska nie osiągnęła standardów międzynarodowych aż do początku wieku XX; okresu impresjonistycznego i secesyjnego piktorializmu, który spotkał się ze stosunkowo intensywnym i wyrazistym odbiorem w Austrii i Niemczech. W tym czasie ku fotografii zwrócił się ceniony czeski malarz i ilustrator, Alfons (Alphonse) Mucha, tworząc znakomite portrety i akty, które służyły mu pomocą w malowaniu obrazów. Podobnie jak w innych krajach, pojawiać się zaczęli fotografowie-amatorzy – siła napędowa innowacji. Wykorzystywali oni alternatywne techniki ostatecznego wykańczania odbitek, jak choćby bromolej, guma dwuchromianowa oraz olej, które pozwalały manipulować obrazem fotograficznym już po jego ekspozycji. Uzyskane odbitki są unikatowymi oryginałami opatrzonymi sygnaturą artysty, jako że każda odbitka różni się od kolejnej choćby maleńkim szczegółem. František Drtikol, uważany dziś za pierwszego czeskiego fotografa międzynarodowego formatu, był jedną z kluczowych postaci tej nowej generacji profesjonalnych fotografów z ambicjami artystycznymi. Wielkie znaczenie dla rozwoju fotografii czeskiej miała również działalność amerykańskiego Czecha, Drahomíra Josefa Růžički. Jego purystyczne obrazy, inspirowane przez Alfreda Stieglitza i Clarence’a Hudsona White’a, wywierały gruntowny wpływ, nieprzerwanie aż do okresu powojennego.

Arkadiusz Gola

12. 1. 2015 Po 08.35 od David Macháč | Aktuálně
zaproszenie

koníček - hobby

8. 1. 2015 Čt 15.09 od David Macháč | Aktuálně
hobby

DRTIKOL RÖSSLER FUNKE WIŠKOVSKÝ

7. 1. 2015 St 09.16 od David Macháč | Aktuálně
01

Klauzurní a diplomové práce 2014

7. 1. 2015 St 09.11 od David Macháč | Aktuálně
01

DOROTA SITNIK

5. 1. 2015 Po 08.41 od David Macháč | Aktuálně
plakat-d-sitnik

Vladimír Birgus / Jindřich Štreit

30. 12. 2014 Út 15.47 od David Macháč | Aktuálně
obrazek obrazek

Konzultace pro uchazeče o studium na ITF 24. 1. 2015

29. 12. 2014 Po 09.35 od David Macháč | Aktuálně

konzultace pro zájemce o studiumInstitut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů – přihlášky spolu s fotografiemi a profesním životopisem je třeba poslat na studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava, druhé kolo proběhne v červnu: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Konzultace se uskuteční v sobotu 24. 1. 2015 od 9.00 hodin, prezence účastníků od 8.00 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.

Instytut Twórczej Fotografii przygotował tradycyjne styczniowe konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie

29. 12. 2014 Po 09.34 od David Macháč | Aktuálně

05Instytut Twórczej Fotografii na Wydziale Filozoficzno – Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego w Opawie przygotował tradycyjne styczniowe konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie. Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów. Pierwszy etap: złożenie teczki, której ocena odbywa się bez obecności kandidáta (28. 2. 2015). Drugi etap: testy pisemne z historii fotografii, historii sztuki, wiedzy ogólnej, techniki fotograficznej oraz rozmowa z kandydatem. Z analizy dotychczasowych wyników egzaminów wstępnych wynika, że wielu kandydatów nie przechodzi do drugiego etapu ze względu na niewłaściwe przygotowanie teczki tzn. zły dobór zdjęć. W odpowiedzi na ten problem organizowane są konsultacje, podczas których pedagogowie Instytutu Twórczej Fotografii merytorycznie i praktycznie pomagają wybrać i ułożyć fotografie. Konsultacje odbędą się 24.1.2015 od godz. 9:00 w budynku Wydziału Filozoficzno – Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie na Bezručovo náměstí 13 w Opawie. O godz. 8:00 rozpocznie się sprawdzenie obecności zarejestrowanych kandydatów.

Po devadesáti letech se Jaroslav Rössler zásluhou Vladimíra Birguse vrátil do Paříže. A jeho dílo uvidí i Opava.

8. 12. 2014 Po 11.19 od David Macháč | Aktuálně

02PAŘÍŽ, OPAVA – Jestliže v diskusi na veřejném zasedání Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, jež bylo 19. listopadu věnováno prezentaci kandidátů na děkana této součásti, připomněl rektor prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., přínos přítomného prof. PhDr. Vladimíra Birguse prezentaci české fotografie ve světě, byl vskutku nanejvýš aktuální.

Repro: archiv SUVedoucí Institutu tvůrčí fotografie (ITF), tentokrát nikoli v roli pedagoga, nýbrž uznávaného teoretika a kurátora, přivedl v tyto dny do Paříže mimořádně významnou výstavu „Mistři české avantgardní fotografie“. V Českém centru (18 rue Bonaparte) představuje v době od 12. listopadu do 20. prosince publiku francouzské metropole dílo čtyř předních osobností naší meziválečné fotografické tvorby – Františka Drtikola (1883–1961), Jaromíra Funkeho (1896–1945), Jaroslava Rösslera (1902–1990) a Eugena Wiškovského (1888–1964). V. Birgus s nimi jako kurátor pracuje dlouhodobě. A protože jmenovaní nezůstali v mladé Československé republice osamocení, částečně se mu tím s úspěchem daří relativizovat tvrzení, že hlavními centry meziválečné avantgardní fotografie byly Francie, Německo a Rusko.

Tým pedagogů Institutu tvůrčí fotografie získal v osobě publicisty Mgr. Josefa Mouchy výraznou posilu

28. 11. 2014 Pá 08.45 od Lukáš Horký | Aktuálně

HORNÍ BEČVA – Mezi vyučujícími Institutu tvůrčí fotografie (ITF) patří Mgr. Josef Moucha (1956) mezi služebně nejmladší, vždyť tu zahájil teprve druhý rok svého působení, pokud se ovšem jedná o zkušenosti, dostává jeho zařazení v týmu pedagogů ITF diametrálně odlišnou podobu. Má jich totiž dost a o jejich užitečnosti pro posluchače nemůže být pochyb.

moucha1

Na prvním místě je třeba zmínit jeho zkušenosti publicistické. Absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy (UK) se sice už před časem rozhodl pro svobodné povolání, ale své novinářské řemeslo nezapře. A protože se i v něm nejvíce zajímá o fotografii (vedoucího ITT prof. PhDr. Vladimíra Birguse poznal v době vzniku skupiny Dokument ve druhé polovině sedmdesátých let), stává se jeho publicistické zaměření zřejmým. Doložit je lze třeba na textu „Vizualita Petra Velkoborského“ uveřejněném ve FOTO č. 20/2014, v němž se vyjadřuje k výstavě, až do konce roku trvající v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Ostatně vystavující autor je ITF pro své dlouholeté působení v řadách jeho pedagogů velmi blízký. Není tedy divu, že při vernisáži promluvil Jindřich Štreit.

moucha2 Už před deseti lety J. Moucha knižně vydal práci Zážitek arény s podtitulem Eseje o historii fotografie a technických obrazech a ze stejné doby pochází rovněž jeho novela Mimochodem v níž se dotkl tématu, pro generace dříve narozených značně citlivého, totiž základní vojenské služby a případné dezerce z ní. I on byl totiž v situaci, kdy se mu něco podobného honilo hlavou. Ty, kdo sledují čilé výstavní aktivity ITF, není potřeba upamatovávat na Mouchovo vystoupení v opavském Domě umění „Na vlastní stopě; Mošnov 1982“ na konci loňského roku. Černobílá kolekce Mouchových fotografií je považována za přesvědčivé svědectví o vojenské službě v období první poloviny osmdesátých let, kdy už sice nejsilnější normalizační vlna ustoupila, ale přesto všechny oblasti života dále poznamenávala. Dokument J. Mouchy o tom výstižností a neokázalostí podává výmluvnou výpověď.

Aktuálně se je možno s částí Mouchova díla potkat ve Středoevropském domě fotografie v Bratislavě (Galéria Profil), kde je do 14. prosince vystavuje pod názvem Sorela. Vyhovuje tak jedné z dramaturgických linií 24. ročníku Měsíce fotografie, nastoluje téma „Chcete socialistický realismus? Máte ho mít!“ a dostává se do vybrané společnosti autorů, kterým se dostalo cti prezentovat se v rámci tak prestižní události. Pro návštěvníky Měsíce fotografie z našeho regionu neuškodí informace o výstavě Rudolfa Koppitze (1884–1936) pocházejícího ze Skrbovic (místní část obce Široká Niva na Bruntálsku), který svou profesní dráhu startoval v prvních letech 20. století v opavských ateliérech (autorovy originální tisky představuje ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Galerie města Bratislavy v Pálffyho paláci).

„Zájem o fotografii mě neomrzel,“ říká J. Moucha, ať už se zmiňuje o svém podílu na pražské prezentaci letos vydané monografie Vladimíra Birguse, nebo práci na textu katalogu společné výstavy vratislavského tvůrce Jerzyho Oleka a Zdeňka Stuchlíka. „Vždyť fotografie zůstává velkým dobrodružstvím,“ je si jist. S tímto přesvědčením měl možnost posluchače ITF poprvé oslovit už před více než šesti lety, když přijel na beskydskou konzultaci přednášet v roli hosta, s ním přistupuje též k současným pedagogickým úkolům. V tomto akademickém roce se s prof. PhDr. V. Birgusem dělí o výuku předmětů Management ve fotografii a Aktuální tendence ve fotografii, s MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D., vede editorský seminář a sám pak prezentuje „Vývoj názorů na fotografii“. „I v dialogu s posluchači se snažím, aby předaná energie vyvolala rezonanci,“ odhaluje své pedagogické krédo, jež úspěšně uplatňoval jak za pedagogického působení na Fakultě žurnalistiky UK, tak při vedení tvůrčí fotografické dílny na Fakultě sociálních věd UK a semestrální dílny na katedře fotografie FAMU.

moucha3 Vedle pozornosti, kterou v minulosti v podobě monografií věnoval malíři Alfonsu Muchovi, fotografům Františku Drtikolovi, Josefu Sudkovi, Evě Fukové, Josefu Jindřich Šechtlovi, dokumentaristům Milanu Pitlachovi, Janu Lukasovi, Jiřímu Hankemu a Obrazům z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě, 2011), nezapomíná jít ve svých stopách. „Ano, mířím ke knize, jakémusi životopisnému příběhu, o jehož koncepci hodně přemýšlím. Chtěl bych jím zaznamenat, co jsem v jaké době fotografoval,“ netají J. Moucha. Nejde mu ovšem o monografii klasickou. „Rád bych dosáhl toho, aby měla také literární hodnotu, a tak uvažuji o formě mikropříběhů, které by propojily obrazovou část knihy a poskytly o mých stopách i autentický písemný záznam,“ přibližuje svou představu.

Ve volné tvorbě usiluje J. Moucha o postižení posunu příběhu o společnosti k příběhu o sobě. V tomto smyslu ho příkladně zaujala letošní spolupráce s dalšími osmi tvůrci (Karel Cudlín, Lubomír Kotek, Dana Kyndrová, Tomáš Rasl, Andrej Reiser, Jindřich Štreit, Jan Vermouzek, Martin Wágner) na černobílém výstavním a publikačním projektu „Viděno devíti“ (výstavu v termínu od 27. února do 27. dubna uspořádala Art-rezidence Zahradník v Praze). „Umožnil nejprve vyjádření osobitého přístupu k subjektivně voleným námětům a autorům později přinesl zajímavé poznání o jejich spřízněnosti a souznění. U mě k němu došlo s Vladimírem Birgusem, což však vůbec neříkám proto, že je teď na opavském Institutu tvůrčí fotografie mým nadřízeným,“ usmívá se J. Moucha.

Autor: Ivan Augustin Zdroj: http://inoviny.slu.cz/…aznou-posilu

Jindřich Štreit

20. 11. 2014 Čt 14.08 od David Macháč | Aktuálně
pozvanka-streit-cb

pozývame Vás na prezentáciu novej knihy P.M. Smejkala

20. 11. 2014 Čt 14.06 od David Macháč | Aktuálně

70Vážení priatelia,

pozývame Vás na prezentáciu novej knihy P.M. Smejkala.

Úvodné slovo bude mať prof. Václav Macek

s pozdravom

Elena Šoltýsová Executive Manager of FOTOFO +421 918 619 077+421 918 619 077www.sedf.sk

Dvojexpozice

18. 11. 2014 Út 08.45 od David Macháč | Aktuálně
01

Okupační stávky 68/89

12. 11. 2014 St 08.59 od David Macháč | Aktuálně
01-m

Dagmar Vyhnálková: Cirkus Bukowsky

5. 11. 2014 St 12.54 od David Macháč | Aktuálně

02 Článek ve formátu PDFAutor: Tomáš Hliva Zdroj: FOTO 9/2013

O výstavě Petra Velkoborského

4. 11. 2014 Út 11.31 od David Macháč | Aktuálně

01 Článek ve formátu PDF ke stažení Zdroj: Foto č. 20/2014 Autor: Josef Moucha

Studenti a absolventi ITF byli opět úspěšní v soutěži Slovak Press Photo

3. 11. 2014 Po 06.43 od David Macháč | Aktuálně

001Ve třetím ročníku soutěže Slovak Press Photo byli i letos velmi úspěšní studenti a absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF SU. Sedmičlenná mezinárodní porota pod vedením Paula Martinka, slovenského fotoreportéra žijícího v New Yorku, hodnotila celkem 1115 fotografií od 133 autorů. Grant Bratislavy byl udělen studentovi 3. ročníku ITF Petrovi Korčekovi. První cenu v kategorii Každodenní život získala letošní absolventka Lena Jakubčáková za soubor Baba z lesa, který byl součástí její praktické diplomové práce. V kategorii Portrét zvítězil student 3. ročníku Daniel Laurinc se svým cyklem Kořeny, druhou cenu získal absolvent Maňo Štrauch.

Další odkazy:¨http://inoviny.slu.cz/…-press-photo

první společná

28. 10. 2014 Út 06.57 od David Macháč | Aktuálně

01Tisková zpráva ke stažení

Další odkazy: http://inoviny.slu.cz/index.php/contacts/78-kalendar-akci/1616-galerie-opera-ostravskeho-divadla-jiriho-myrona-hosti-fotografie-petry-hajduchove-a-robina-zavodneho

Mistři české avantgardní fotografie

23. 10. 2014 Čt 11.17 od David Macháč | Aktuálně
01

Promoce absolventů magisterského studia na ITF FPF SU 22. 10. 2014

23. 10. 2014 Čt 11.03 od David Macháč | Aktuálně
01-mga-roman-vondrous-a-prodekanka-irena-korbelarova-mg-9838

Dita Pepe na CNN

17. 10. 2014 Pá 10.24 od David Macháč | Aktuálně

01 Zdroj: http://edition.cnn.com/…s/index.html

MĚSÍC FOTOGRAFIE V BRATISLAVĚ

17. 10. 2014 Pá 10.04 od David Macháč | Aktuálně

01Program ke stažení

OFF_festival Bratislava 2014

17. 10. 2014 Pá 07.42 od David Macháč | Aktuálně

01Program ke stažení

Současní i bývalí studenti ITF získali řadu cen v soutěži Czech Press Photo 2014

14. 10. 2014 Út 12.07 od David Macháč | Aktuálně

01Ve dvacátém ročníku soutěže Czech Press Photo opět získala ocenění řada současných i bývalých studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU. Soutěž obeslalo 267 fotografů celkovým počtem 3360 snímků. Výsledky byly oznámeny 13. října. Nejlepší fotografie budou vystaveny na Staroměstské radnici v Praze od 21. listopadu do 31. ledna 2015.

Posluchačka Institutu tvůrčí fotografie Katarzyna Sagatowska má konzultace na Horní Bečvě za nové impulsy

14. 10. 2014 Út 07.41 od David Macháč | Aktuálně

01HORNÍ BEČVA – O prvním říjnovém víkendu to pro MgA. Katarzynu Sagatowskou z polské metropole nebyla zdaleka první konzultace, jež Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty tradičně organizuje v prostředí Beskyd. Přesto se při ní ocitla ve zcela nové roli – jako absolventka magisterského a čerstvá posluchačka doktorského studia.

V něm je v současné době 17 osobností současné naší, slovenské a polské fotografie, přičemž Katarzyna v této vybrané společnosti s rovněž nově přijatou MgA. Janou Hunterovou z Prahy zastupuje ženský element. „Absolvování studia ve Varšavě (Europejska Akademia Fotografii) mi nestačilo, a tak jsem si vyhlédla Slezskou univerzitu v Opavě. Mé spojení s ní se datuje od roku 2006,“ netají kurátorka aukčních výstav nejvýznamnějších polských fotografů konaných ve varšavském Centru současného umění (Ujazdowski Castle). Probíhající měsíc je v něm věnován v pořadí už 13. pokračování projektu Fotografia Kolekcjonerska a kromě výstavy a aukce dojde také na diskusní večer o tvorbě fotografických souborů v minulosti a dnes. Duší těchto aktivit je právě Katarzyna.

Doctor honoris causa Jindřich Štreit, první fotograf s tímto titulem

8. 10. 2014 St 10.22 od David Macháč | Aktuálně

06Pedagog opavské fotografické školy převzal v Bratislavě čestný doktorát. Není to maličkost. Jedná se o velké mezinárodní uznání.

Opava – Jindřichu Štreitovi, světoznámému fotografovi a pedagogovi Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty (ITF FPF) Slezské univerzity v Opavě, se dostalo velkého ocenění v podobě mezinárodního uznání. Je totiž historicky prvním fotografem v Česku a na Slovensku, jemuž byl udělen titul Doctor honoris causa. Stalo se tak ve čtvrtek 2. října 2014 v 11.00 hodin v Městském divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislavě. Jindřich Štreit převzal čestný doktorát z rukou akademického malíře Stanislava Stankociho, rektora bratislavské Vysoké školy výtvarných umění, která mu titul udělila a která právě slaví 65. výročí svého založení.

Tím vším ale slavnostní druhý říjen v Bratislavě neskončil. O čtvrté hodině odpolední se v tamní Galerii Medium otevřela výstava Jindřicha Štreita a Rudolfa Fily spojená s křtem knihy nazvané Obraz a slovo. Připomeňme, že slovenskému malíři Rudolfu Filovi byla v tento den udělena stejná čestná hodnost jako jeho příteli Jindřichu Štreitovi. Toho přijeli do Bratislavy podpořit jeho kolegové z ITF včetně děkana FPF Zdeňka Stuchlíka a vedoucího ITF Vladimíra Birguse.

Starší texty naleznete v archivu.

Novinky

Termíny konzultací na Horní Bečvě: 12.-14. 12. 2014, 13.-15. 3. 2015, 30. 4. – 3. 5. 2015 (čtyřdenní). 25 – 28. 6. 2015 (čtyřdení).
SYLABY 2014
Konzultační den pro zájemce o studium na ITF: 24. 1. 2015 od 9 hodin na FPF SU v Opavě. Přihláška na konzultační den pro zájemce o studium
Otevření výstavy 25 let ITF v Domě umění v Opavě, sraz studentů a absolventů a setkání fotografických škol: 14. a 15. 5. 2015
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.


Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení


www.photorevue.com


Přidej si nás


loga ke stažení