Ateliér

Fotografická snímací technika k dispozici v ateliéru ITF:

Fotoaparáty Canon 5D mark II počet kusů: 4 Canon 5D mark III počet kusů: 2

Objektivy Canon 17‐40 počet kusů: 2 Canon 16‐35 počet kusů: 1 Canon 24‐70 počet kusů: 2 Canon 17 TS počet kusů: 1 Canon 24 TS počet kusů: 2 Canon 90 TS počet kusů: 1 Canon 100 počet kusů: 1 Canon 70‐200 počet kusů: 2 Canon 28 počet kusů: 1 Canon 24 počet kusů: 1 Canon 50 počet kusů: 1 Canon 20 počet kusů: 1 Canon 15‐85 počet kusů: 2 Canon 24‐105 počet kusů: 3 Canon 8 ‐ 15 počet kusů: 1 Blesky Spedlite EX2 počet kusů: 3

Hassleblad 501 cm počet kusů: 3 Objektivy Hasselblad 160mm počet kusů: 1 120mm počet kusů: 1 80mm počet kusů: 5 50mm počet kusů: 1 40mm počet kusů: 1 200mm počet kusů:1 Polaroid kazeta, měřící hranol: 1Ks. ** Hasselblad X‐pan počet kusů: 4** Objektiv 45mm počet kusů: 4

Sinar F1 počet kusů: 2 Objektivy Sinar 150mm počet kusů: 2 210mm počet kusů: 2 90mm počet kusů: 1 Polaroid kazeta: počet kusů: 1

Pentax 6×7 počet kusů: 2 Objektivy Pentax 75mm Shift počet kusů: 1 55mm počet kusů: 2 135mm počet kusů: 1 300mm počet kusů: 1 45mm počet kusů: 1

Zábleskové soupravy Profoto Počet sestav: 1Ks.

Doba zapůjčení max. 14 dní – osobní převzetí a předání – zodpovědný: David Machač (kl. 553 644 386, 777 13 33 75, e-mail: machacdavid@seznam.cz

Interní řád práce v ateliéru, temné komoře a digitální pracovně a výpůjční řád fotografické techniky ITF FPF SU

1/ Fotografický ateliér, temnou komoru a digitální pracovnu v budově FPF SU na Bezručově náměstí 13 mohou používat jen studenti, pedagogové a zaměstnanci ITF, ostatní studenti a pedagogové Slezské univerzity výhradně s povolením vedoucího ITF.

2/ Každý, kdo chce tato pracoviště využívat, se musí nejméně 3 dny předem domluvit o termínu se správcem majetku na ITF (dále jen správcem), v současnosti Davidem Macháčem.

3/ Ateliér, temnou komoru i digitální pracoviště je třeba převzít i odevzdat za přítomnosti správce a provést o tom záznam v knize využívání technických pracovišť ITF. Ten, kdo pracoviště využívá, plně zodpovídá za to, že v nich nedojde k žádnému poškození či znečištění. Jakékoliv případné závady je třeba nahlásit správci, který rozhodne o způsobu jejich odstranění. V případě větších závad o jejich opravě rozhoduje vedoucí ITF.

4/ Fotoaparáty, objektivy a blesky a další technické vybavení, určené k půjčování, je určeno jen pro studenty a pedagogy ITF, ostatní studenti a pedagogové SU si je mohou půjčit se souhlasem vedoucího ITF. Výpůjční doba je maximálně 14 dnů, pouze v případě, že není žádný další zájemce, je možno výpůjčku po dohodě se správcem prodloužit.

5/ Půjčování je možné jen osobně, kdy půjčující za přítomnosti správce zkontroluje technický stav a potvrdí ho svým podpisem ve výpůjční kartě i v knize výpůjček. Tímto podpisem přejímá plnou zodpovědnost za případná poškození. Jakékoliv závady musí půjčující okamžitě hlásit správci, v případě většího rozsahu i vedoucímu ITF, a co nejrychleji je dát na vlastní náklady opravit. Při případné ztrátě musí co nejrychleji zajistit na své náklady získání stejného fotoaparátu, objektivu, blesku či dalšího fotografického vybavení.

6/ Veškeré vypůjčené předměty je nutno vrátit správci osobně. Správce za přítomnosti půjčujícího zkontroluje, že nedošlo k poškození, a ukončení výpůjčky potvrdí svým podpisem ve výpůjční kartě i v knize výpůjček. V žádném případě není možné, aby půjčující předal sám vypůjčený předmět dalšímu zájemci.

7/ Pokud není dodržena výpůjční lhůta a půjčující si nedomluvil její prodloužení se správcem techniky, je mu zaslána e-mailem či poštou upomínka. Když ani potom do týdne vypůjčený předmět osobně nevrátí, může být na základě rozhodnutí vedoucího ITF vyloučen z další možnosti používat technické vybavení ITF.

V Opavě 15. 12. 2011

prof. PhDr. Vladimír Birgus vedoucí ITF FPF SU

David Macháč, správce ateliéru, digitální pracovny, temné komory a techniky ITF

tiskni, přečteno 33013x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení