Studium

Přijímací řízení 2018/2019

Obecné informace

Platba a poplatky

Elektronická přihláška

Charakteristika studijního oboru

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, digitální fotografie, senzitometrie, exponometrie, technologie fotografie, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů.

Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů (nyní např. Opava na prahu nového tisíciletí). Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části diplomové práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie.

Absolventi tříletého, tzv. bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie.

Pro nejlepší absolventy je určeno následné dvouleté magisterské studium, které umožňuje studentům větší výběr předmětů. Do magisterského studia se mohou přihlásit i absolventi specializovaných bakalářských fotografických studií na jiných vysokých školách. V přijímacím řízení se předkládá soubor fotografií a teoretická práce z dějin fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A JEJICH ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ V RÁMCI VÝUKY

Stav pedagogických pracovníků ve školním roce 2019–2020

INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

Stav pedagogických pracovníků

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus

Zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Tajemnice: Ivana Mikolášová

Pedagogičtí pracovníci:

prof. PhDr. Vladimír Birgus

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

doc. MgA. Pavel Mára

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

MgA. Dita Pepe

doc. Mgr. Václav Podestát

odb. as. MgA. Karel Poneš

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Externí spolupracovníci:

MgA. Jan Brykczyński

MgA. Jan J. Dvořák, Ph.D.

doc. ak. mal. Otakar Karlas

MgA. Mgr. Jan Mahr

MgA. Marek Malůšek

Mgr. BcA. Rafal Milach, Ph.D.

doc. Mgr. Josef Moucha

MgA. Štěánka Stein

BcA. Bc. Miroslav Zeman

Správce ateliéru, laboratoří a digitální učebny:

MgA. David Macháč

Správce knihovny a archivu:

Lukáš Lamla

Manažer výstav a publikací:

MgA. Mgr. Ondřej Durczak

tiskni, přečteno 81905x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení