Studium

2019–01 Skupinový portrét studentů a pedagogů ITF na Horní Bečvě v červnu 2019

Přijímací řízení 2021/2022

Elektronická přihláška

Charakteristika studijního programu Tvůrčí fotografie

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů.

Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů. Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části bakalářské práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie.

Absolventi tříletého bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie.

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací zkouška na kombinované studium programu Tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově. Uchazeči o studium bakalářského studijního programu Tvůrčí fotografie zašlou do 31. 5. 2021 na adresu studijního oddělení, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

soubor vytištěných fotografií ve formátu maximálně 30 × 40 cm:

15 ks fotografií jako volný výstavní soubor,
3–5 ks fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky,
1 ks stylizovaný autoportrét.
Dále index (náhled) všech těchto zaslaných fotografií vytištěný na jednom výtisku formátu A3.
Všechny zaslané fotografie také na DVD.

• odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti (pouze u oboru Tvůrčí fotografie).

V prvním kole (talentová zkouška) zkušební komise z řad pedagogů ITF posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole.

Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, budou pozváni do druhého kola, které proběhne pravděpodobně koncem června 2021. Tam absolvují testy ze základní orientace v dějinách fotografie, fotografické technice, dějinách výtvarného umění a všeobecných znalostech a absolvují ústní pohovor.

Termín konzultaci pro zájemce o studium bude vyhlášen podle vývoje pandemie Covidu-19. Pokud nebude možno uspořádat společnou konzultaci pro všechny zájemce v Opavě během března 2021, plánujeme konzultace pro menší skupiny uchazečů v Opavě, Praze, Katovicích a Bratislavě. Podrobnější informace budou na www.itf.cz.

Sledujte prosím webové stránky Institutu tvůrčí fotografie (www.itf.cz) a Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (www.fpf.slu.cz) a Facebook Institut tvůrčí fotografie.

Doporučená literatura pro ústní pohovor

Navazující magisterské studium oboru Tvůrčí fotografie

Přihlášky do navazujícího magisterského studia oboru Tvůrčí fotografie lze podávat do 16. 7. 2021. Elektronická přihláška zde.

PEDAGOGIČTÍ A DALŠÍ PRACOVNÍCI ITF

Akademický rok 2020–2021

INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus

Zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Tajemnice: Ivana Mikolášová

Pedagogičtí pracovníci:

prof. PhDr. Vladimír Birgus

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

doc. MgA. Pavel Mára

doc. Mgr. Josef Moucha

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

doc. Mgr. Václav Podestát

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

odb. as. MgA. Dita Pepe

odb. as. MgA. Karel Poneš

odb. as. MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Externí pedagogové:

Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

MgA. Jan Brykczyński

MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D.

doc. ak. mal. Otakar Karlas

MgA. Ing. Peter Korček

Dr. hab. Mgr. BcA. Rafal Milach, Ph. D.

MgA. Štěpánka Stein

Mgr. BcA. Michał Szalast

Správce ateliéru, laboratoří a digitální učebny:

MgA. David Macháč

Správce knihovny a archivu:

Lukáš Lamla

Manažer výstav a publikací:

MgA. Mgr. Ondřej Durczak

IT:

MgA. Bc. Miroslav Zeman

Zahraniční studenti:

Mgr. BcA. Michał Szalast

tiskni, přečteno 98108x

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
Výstava 30 let ITF v DU v Opavě: od 3. 9. 2021 do 24. 10. 2021 ||| Úvodní konzultace pro studenty: 22. – 24. 10. 2021 ||| Další konzultace pro studenty: 10. – 12. 12. 2021 |||
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Logo ITF, nové

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení