Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2023/2024 na Institut tvůrčí fotografie a konzultace pro uchazeče

11. 12. 2022 Ne 10.25 od Ondřej Durczak | Aktuálně

pz_cz Skupinový portrét studentů a pedagogů ITF na Horní Bečvě v říjnu 2022, foto David Macháč a Pavel Mára

Přijímací řízení 2023/2024

Elektronická přihláška

Charakteristika studijního programu Tvůrčí fotografie

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů. Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů. Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části bakalářské práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie. Absolventi tříletého bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie. Nejlepší z nich mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu.

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací zkouška na kombinované studium programu Tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově. Uchazeči o studium bakalářského studijního programu Tvůrčí fotografie zašlou do 31. 3. 2023 elektronickou přihlášku (https://is.slu.cz/prihlaska/) a zaplatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč a současně zašlou na adresu Studijní oddělení FPF Slezské univerzity, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

• soubor vytištěných fotografií ve formátu maximálně 30 × 40 cm: 15 ks fotografií jako volný výstavní soubor, 3–5 ks fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky a 1 ks stylizovaný autoportrét. Dále index (náhled) všech těchto zaslaných fotografií vytištěný na jednom výtisku formátu A3, všechny zaslané fotografie na DVD (tedy 15 ks volný soubor + 3–5 ks ilustrace + 1 autoportrét)

• odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti (pouze u oboru Tvůrčí fotografie).

V prvním kole (talentová zkouška) zkušební komise z řad pedagogů ITF posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole.

Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, budou pozváni do druhého kola (v květnu nebo v červnu 2023), v němž absolvují ústní pohovor. Zde by měli prokázat dobré znalosti v oblasti historie i současné fotografie, dějin výtvarného umění, filmu, techniky fotografie, ale také orientaci v dalších druzích umění a kultury (literatura, hudba apod.). Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdají přijatí uchazeči při zápisu do studia.

Termín konzultací pro zájemce o studium proběhne v sobotu 21. 1. 2023 od 9:00 prezence účastníků od 8:00 na Bezručově náměstí 14 (v budově Fakulty veřejných politik) v Opavě.

Tradiční konzultace pro uchazeče o bakalářského studia slouží k získání základních informací o studiu na ITF a o přijímacím řízení. Jejich hlavní náplní jsou ale individuální konzultace uchazeče s pedagogy, kteří společně sestaví soubor pro první kolo přijímacích zkoušek. Účastník konzultací pro uchazeče proto s sebou přiveze soubor fotografií reprezentující jeho volnou fotografickou tvorbu, fotografie pro ilustraci a autoportrét. Je vhodné dovézt více fotografií.

Opavské konzultaci pro zájemce o studium na ITF bude dne 10. 1. 2023 od 18 hodin předcházet podobná akce v Galerii ZPAF v Katovicích (Dąbrowskiego 2, 40–035 Katowice, Polsko) zaměřená především na polské zájemce. Konzultovat své práce zde mohou s doc. Mgr. Jiřím Siostrzonkem, Ph. D., MgA. Arkadiuszem Golou, Ph.D., Mgr. Michałem Szalastem a Mgr. Arkadiuszem Ławrywiancem a dalšími.

Sledujte prosím webové stránky Institutu tvůrčí fotografie (www.itf.cz) a Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (www.fpf.slu.cz) a Facebook Institut tvůrčí fotografie.

obrazek Konzultace pro uchazeče v roce 2022

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

Institut tvůrčí fotografie v roce 2021 ve filmu ITF2021

Projekce TVÁROU V TVÁR: Výstava ITF na Měsíci fotografie v Bratislavě v roce 2022 bratislava_projekce

Video konzultace pro uchazeče o studium na ITF 2022 konzultaceUchazeci

0

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení