Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2023/2024 w Instytucie Twórczej Fotografii FPF SU

11. 12. 2022 Ne 10.16 od Ondřej Durczak | Aktuálně

pz_pl Portret grupowy studentów i pedagogów ITF w Horní Bečva w październiku 2022 r., fot. David Macháč i Pavel Mára

Procedura rekrutacji 2023/2024

Zgłoszenie online

Charakterystyka programu studiów Fotografia kreatywna

Instytut Twórczej Fotografii Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie umożliwia trzy lata studiów licencjackich oraz kontynuację dwuletnie studiów magisterskich z podstawowych dziedzin artystycznej, dokumentalnej, reportażowej i użytkowej fotografii, a także historii, teorii i krytyki fotografii, uzupełnionych studiami historii sztuki, edycji graficznej i typografii, grafiki komputerowej, komputerowego przetwarzania fotografii, psychologii sztuki, socjologii, historii filmu i innych dyscyplin. Formuła studiów łączy w sobie studia korespondencyjne, w których studenci wykonują praktyczne ćwiczenia z podstawowych dziedzin fotografii i wysyłają je do pedagogów, za pośrednictwem specjalnego programu internetowego, dla oceny, z regularnym zaocznym studiowaniem i szeregiem kreatywnych warsztatów, plenerów i długoterminowych projektów fotograficznych. Studium kończy obrona praktycznej i teoretycznej części pracy licencjackich oraz egzamin końcowy z historii i teorii fotografii. Absolwenci trzyletniego licencjackiego studium powinni uzyskać podstawowe kwalifikacje uniwersyteckie we wszystkich głównych dziedzinach artystycznej, dokumentalnej i użytkowej fotografii, a także historii, teorii i krytyki fotografii. Najlepsi z nich mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich oraz na studiach doktoranckich.

Procedura rekrutacji na studia licencjackie

Egzamin wstępny, na zaoczne studia licencjackie kierunku twórcza fotografia, składa się z dwóch etapów. Kandydaci na studia licencjackie z fotografii kreatywnej wyślą zgłoszenie elektroniczne (https://is.slu.cz/prihlaska/info) do 31 marca 2023 r. i zapłacą 500 CZK za zadania związane z procedurą rekrutacyjną i jednocześnie prześlą je na adres: Studijní oddělení FPF Slezské univerzity, Masarykova třída 343/37, CZ-746 01 Opava, Czech Republic:

• zestaw fotografii w maksymalnym formacie 30 i 40 cm: 15 sztuk fotografii jako dowolny zestaw wystawowy, 3–5 sztuk ilustracji fotograficznych dowolnie wybranej powieści lub tomiku poezji i 1 stylizowany autoportret, wydrukowanego indeksu wszystkich fotografii formatu A3 oraz płytę DVD,

• zawodowe CV z przeglądem dotychczasowych studiów lub ukończonych kursów fotograficznych i warsztatów twórczych, udziału w wystawach i dotychczasowych publikacji (tylko na ITF).

W pierwszym etapie (egzamin uzdolnień) komisja egzaminacyjna złożona z pedagogów ITF oceni wszystkie przesłane prace, nada im punktacje oraz sporządzi listę oczekujących kandydatów po pierwszej turze.

Kandydaci, którzy dobrze zostaną sklasyfikowani w pierwszej turze egzaminów wstępnych, zostaną zaproszeni do drugiego etapu (w maju lub czerwcu 2023 r.) czyli do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Tutaj powinni wykazać się dobrą wiedzą z zakresu historii i współczesnej fotografii, historii sztuk pięknych, filmu, technik fotograficznych, ale także orientacji w innych rodzajach sztuki i kultury (literatura, muzyka itp.).

Urzędowo poświadczona kopia świadectwa maturalnego jest składana przez przyjętych kandydatów przy zapisie na studia. Termin: konsultacje dla przyszłych studentów odbędą się w sobotę, 21 stycznia 2023 r. od godz. 9:00 (rejestracja uczestników od godz. 8:00) Bezručovo náměstí 14 w Opawie.

Tradycyjne konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie służą do uzyskania podstawowych informacji na temat studiów w ITF i procedury rekrutacyjnej. Jednak ich głównym celem są indywidualne konsultacje kandydatów z pedagogami, którzy wspólnie stworzą zestaw do pierwszego etapu egzaminów wstępnych. W związku z tym uczestnik konsultacji dla kandydatów przywiezie ze sobą zestaw fotografii przedstawiających jego twórczość fotograficzną, fotografie do ilustracji i autoportret. Wskazane jest, aby przywieść więcej zdjęć.

Konsultację opawską dla osób zainteresowanych studiowaniem w ITF poprzedzi podobne wydarzenie w Galerii ZPAF w Katowicach (Dąbrowskiego 2, 40–035 Katowice, Polska) 10 stycznia 2023 r. od godz. 18.00 skierowane przede wszystkim do polskich kandydatów. Mogą oni konsultować swoją pracę z doc. dr Jiřím Siostrzonkiem, mgA. Arkadiuszem Golą, dr., mgr. Michałem Szalastem i mgr. Arkadiuszem Ławrywiancem i innymi.

obrazek Konzultace pro uchazeče v roce 2022 – úvodní přednáška

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

Instytut Fotografii Twórczej w 2021 roku w filmie ITF2021

Projekce TVÁROU V TVÁR: Wystawa ITF na Miesiącu Fotografii w Bratysławie w 2022 roku bratislava_projekce

Konsultację opawską w 2022 roku konzultaceUchazeci

0

Novinky

T E R M Í N Y: *** 4. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 2.-5. 5. 2024 *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení