Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Twórczej Fotografii FPF SU

1. 2. 2021 Po 23.14 od Ondřej Durczak | Aktuálně
2019–01

Procedura rekrutacji 2021/2022

Zgłoszenie online

Charakterystyka programu studiów Fotografia kreatywna

Instytut Twórczej Fotografii Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie umożliwia trzy lata studiów licencjackich oraz kontynuację dwuletnich studiów magisterskich z podstawowych dziedzin artystycznej, dokumentalnej, reportażowej i użytkowej fotografii, a także historii, teorii i krytyki fotografii, uzupełnionych studiami historii sztuki, edycji graficznej i typografii, grafiki komputerowej, komputerowego przetwarzania fotografii, psychologii sztuki, socjologii, historii filmu i innych dyscyplin.

Formuła studiów łączy w sobie studia korespondencyjne, w których studenci wykonują praktyczne ćwiczenia z podstawowych dziedzin fotografii i wysyłają je do pedagogów, za pośrednictwem specjalnego programu internetowego, dla oceny, z regularnym zaocznym studiowaniem i szeregiem kreatywnych warsztatów, plenerów i długoterminowych projektów fotograficznych. Studium kończy obrona praktycznej i teoretycznej części pracy licencjackich oraz egzamin końcowy z historii i teorii fotografii. Absolwenci trzyletniego licencjackiego studium powinni uzyskać podstawowe kwalifikacje uniwersyteckie we wszystkich głównych dziedzinach artystycznej, dokumentalnej i użytkowej fotografii, a także historii, teorii i krytyki fotografii.

Procedura rekrutacji na studia licencjackie

Egzamin wstępny, na zaoczne studia licencjackie kierunku twórcza fotografia, składa się z dwóch etapów.

Kandydaci do studiowania programu studiów licencjackich o kierunku Twórcza fotografia będą przesyłać do 31. 3. 2021 r. na adres dziekanatu, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

• zestaw fotografii w × maksymalnym formacie 30 i 40 cm: 15 sztuk fotografii jako dowolny zestaw wystawowy, 3–5 sztuk ilustracji fotograficznych swobodnie wybranej powieści lub tomiku poezji i 1 stylizowany autoportret, wydrukowanego indeksu wszystkich fotografii formatu A3 oraz płytę DVD, • zawodowe CV z przeglądem dotychczasowych studiów lub ukończonych kursów fotograficznych i warsztatów twórczych, udziału w wystawach i dotychczasowych publikacji (tylko w dziedzinie fotografii twórczej).

W pierwszym etapie (egzamin uzdolnień) komisja egzaminacyjna złożona z pedagogów ITF oceni wszystkie przesłane prace, nada im punktacje oraz sporządzi listę oczekujących kandydatów po pierwszej turze.

Kandydaci, którzy dobrze zostaną sklasyfikowani w pierwszej turze egzaminów wstępnych, zostaną zaproszeni do drugiej rundy, która odbędzie się prawdopodobnie pod koniec czerwca 2021 roku. Wtedy napiszą testy z podstawowej orientacji w historii fotografii, technologii fotograficznej, historii sztuk pięknych i wiedzy ogólnej oraz wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Ze względu na to, iż na uzupełniające, magisterskie studia mogą być przyjmowani także tegoroczni absolwenci studiów licencjackich o kierunku fotografia, niektórzy z nich, w przypadku ITF, będą kończyć studia aż w sierpniu 2021, egzaminy wstępne na uzupełniające studia magisterskie Twórczej fotografii odbędą się dopiero we wrześniu 2021r.

Data konsultacji dla osób zainteresowanych studiami zostanie ogłoszona zgodnie z rozwojem pandemii Covid-19. Jeśli nie uda się zorganizować wspólnych konsultacji dla wszystkich zainteresowanych w Opawie w marcu 2021 r., planujemy konsultacje dla mniejszych grup kandydatów w Opawie, Pradze, Katowicach i Bratysławie. Bardziej szczegółowe informacje będą dostępne na www.itf.cz.

Prosimy śledzić strony internetowe Instytutu Fotografii Twórczej (www.itf.cz) oraz Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego SU (www.fpf.slu.cz) oraz Facebook Instytutu Fotografii Twórczej.

Uzupełniające studia magisterskie Fotografii Twórczej

Dla najlepszych absolwentów studiów licencjackich możliwa jest kontynuacja przez kolejne dwa lata na uzupełniających studiach magisterskich, pozwalających studentom na większy wybór przedmiotów. Absolwenci specjalistycznych studiów fotograficznych na innych uniwersytetach mogą również ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie. W ramach procedury rekrutacyjnej przedstawia się zestaw fotografii i pracę teoretyczną z tematyki historii fotografii, w zakresie licencjackich prac teoretycznych oraz licencjackich prac praktycznych, jakie powstają w Instytucie Twórczej Fotografii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego.

Kandydaci na magisterskie studia uzupełniające Fotografii Twórczej wyślą latem 2021 r. (termin zostanie dokładnie określony) na adres dziekanatu, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

• zestaw wystawowy 10 fotografii lub makietę publikacji fotograficznej, wydrukowany indeks wszystkich fotografii (format A3) oraz pracę teoretyczną z historii i teorii fotografii w zakresie prac licencjackich pisanych w Instytucie Twórczej Fotografii, czyli co najmniej 15 stron własnego tekstu (absolwenci studiów licencjackich Twórczej Fotografii w ITF SU FPF w Opawie mogą złożyć pisemny wniosek o przedłożenie swoich prac z archiwum ITF), CV zawodowe (studia, zatrudnienie, wystawy, działalność wydawnicza).

PEDAGODZY ORAZ INNI PRACOWNICY ITF

Kierownik:

prof. PhDr. Vladimír Birgus

Zastępca kierownika:

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Sekretarz:

Ivana Mikolášová

Pedagodzy wydziałowi:

prof. PhDr. Vladimír Birgus

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

doc. MgA. Pavel Mára

doc. Mgr. Josef Moucha

doc. Mgr. Václav Podestát

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

odb. as. MgA. Mgr. Ondřej Durczak

odb. as. MgA. Dita Pepe

odb. as. MgA. Karel Poneš

Pedagodzy zewnętrzni:

Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

MgA. Jan Brykczyński

MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D.

doc. ak. mal. Otakar Karlas

MgA. Ing. Peter Korček

Dr. hab. Mgr. BcA. Rafal Milach, Ph.D.

MgA. Štěpánka Stein

Mgr. BcA. Michał Szalast

MgA. Roman Vondrouš

MgA. Bc. Miroslav Zeman

Kierownik studia, laboratorium i pracowni komputerowej:

MgA. David Macháč

Kierownik biblioteki i archiwum:

Łukasz Lamla

Menedżer wystaw i publikacji:

MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Dział IT:

MgA. Bc. Miroslav Zeman

Studenci zagraniczni:

Mgr. BcA. Michał Szalast

0

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
tridekady
Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 3. 9. 2021 ||| On-line přednášky: 20. a 21. 3. 2021
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Logo ITF, nové

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení