prof. Mgr. Václav Podestát

Funkce: pedagog
Vyučuje: Základy reportážní fotografie, Subjektivní dokument, Dokumentární soubor
E-mail: vpodestat@volny.cz
Telefon: 737 618 241
Adresa: Na Palcátech 547, 331 41 Kralovice

doc. Mgr. Václav Podestát. Václav Podestát

Narozen: 22. 5. 1960 v Kralovicích Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Vyučuje: Základy reportážní fotografie, Subjektivní dokument, Dokumentární soubor

Studium: Institut výtvarné fotografie Svazu českých fotografů Praha (1985 –1988) FAMU Praha – obor fotografie (1989 – 1994)

Zaměstnání: Odborný asistent Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1997 – dosud)

Fotografuje od 1978. Vedle dokumentárně zaměřené volné tvorby (cykly Život beze snů, Lidé aj.) se věnuje i užité fotografii, zejména reklamním záběrům a snímkům architektonických památek pro různé publikace. Je činný také jako kurátor výstav pro Muzeum a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici (např. Zdeněk Lhoták, Jiří Hanke, Bořivoj Hořínek, Olbram Zoubek sestry Válovy, Věra Janoušková, Adolf Born, Miloslav Chlupáč aj.). Zabývá se i fotografickou kritikou a publicistikou, zejména pro Plzeňský deník, Ateliér, Imago aj.

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 2004–2008

Knihy:

Beur, M: Fotografie. Co a jak. Fraus, Plzeň, 2007. ISBN 978–80–7238–625–3. Lektorování a doplnění českého vydání knihy. Bukačová Irena, Fák Jiří: Paměť Krajiny II – Soupis drobných památek Kralovicka a Žihelska, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 2008. ISBN 978–80–903165–8–4. Podíl na fotogfrafické části. Bukačová Irena, Fák Jiří: Paměť Krajiny III – Soupis drobných památek Plaska, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 2008. ISBN 978–80–87185–04–9. Podíl na fotogfrafické části.

Časopisecké stati (výběr):

Pavel Mára. Imago, 2004, č. 17, s. 58. Magické město. Fotografie Zdeňka Stuchlíka z Rio de Janeira, Katalog, Galerie Parník, Ostrava 2004. European Photography Guide 8. Imago, 2004, č. 17, s. 69. Bořivoj Hořínek – Fotografie/Záznamy. Katalog výstavy. Galerie Fiducia, Ostrava 2006. Přesahy Bořivoje Hořínka. Ateliér, 2006, č. 19, s. 6. Miloslav Stibor – Photographs 1960 – 1970. s. 55, Imago, 2006, č. 22, s.55. Šestka v PHP. Ateliér, 2007, č. 8, s. 6. Jindřich Štreit: Fotografie / Photographs 1965 –2005. KANT Praha 2006. Imago, č. 23, Bratislava, 2007. Miloslav Stibor: Photographs. Imago, č. 24, s. 56, Bratislava, 2007. František Drtikol. Imago, č. 24, s. 56, Brarislava, 2007. Adolf Born. Ateliér, č. 11, 2008. František Drtikol. Ateliér č. 2, 24. 1. 2008, s. 10. Petr Velkoborský. Ateliér, č. 14, 2008.

Katalogy vlastních autorských výstav:

Birgus, V.: Václav Podestát – Lidé/People. KANT, Praha a Slezská univerzita, Opava 2004. Birgus, V.: Václav Podestát – Ludzie. Galeria Fotografii „pf“ Poznaň. ISBN 83–89313–31–6, 2004. Birgus, V.: Václav Podestát – Žmones/People. Slezská univerzita, Opava a Fuji Film fotografijos galerija, Kaunas, 2005. Birgus, V.: Václav Podestát – Private Ereignisse. Slezská univerzita, Opava a Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik der Universität, Wien, 2008.

Autorské výstavy:

2004 Lidé. Dům umění, Kabinet fotografie, Opava Lidé/People. Galerie fotografie „pf“ – Centrum kultury Zámek, Poznaň Lidé. Galerie Opera – Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě Lidé/People 2006 Lidé. Výstavní sál zámku, Moravská Třebová Tváře času – fotografie. Jižní rondel konventu,. PlasyTváře času – fotografie. Jižní rondel konventu Plasy. 2008 Václav Podestát – Private Ereignisse. Galerie auf der Pawlatsche, AAKH, Institut für Slawistik der Universität, Wien. 2010 Václav Podestát – Fotografie. Jízdárna zámku Kozel. Václav Podestát – Fotografie. Masarykovo muzeum /Zámeček/, Zámecká ul. 9, Hodonín, v rámci festivalu Photokošt na téma Dny všední, dny sváteční

Účast na skupinových výstavách (výběr):

2004 Město v současné české fotografii. 5. Fotobienále, Muzeum současné historie Ruska, Moskva.Zlatý fond Národního muzea fotografie, část třetí. Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec 2005 Salon 2005 – výstava výtvarníků regionu severního Plzeňska. Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánské Týnici. Česká fotografie 20. století, část 3. Městská knihovna,, Praha Opava na prahu nového tisíciletí. Kabinet fotografie Domu umění, Opava 2006 Bez hranic – deset českých fotografů. Krajinná výstava, Městské hradby, Cheb Nezapomenutelní absolventi IVF. Galerie u Jákoba, Opava Krajiny pedagogů ITF. Letní filmová škola, Uherské Hradiště 2008 Jeden den v životě České republiky. Mánes, Praha Opava očima studentů ITF FPF SU v Opavě. Dům umění, Opava Magie české fotografie. Muzeum v Bruntále, zámek, Bruntál 2009 Tenkrát na Východě – Češi očima fotografů 1948–1989, Galerie Hlavního města Prahy, Dům u kamenného zvonu. 2009 Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn. 2010 Máchovy Litoměřice. 5. ročník festivalu grafiky, kresby a fotografie. Oblastní muzeum Litoměřice. 2011 Berührungen des Glaubens in der tschechiscehn Fotografie (Markéta Luskačová, Jindřich Štreit, Václav Podestát) – Wallfahtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut 2012 OFF station Plzeň

Zastoupení ve sbírkách:

Galerie 4, Cheb Chebské muzeum, Cheb Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha Slezské zemské muzeum, Opava Sbírka Svazu českých fotografů – Státní ústřední archiv, Praha Litevská fotografická společnost, Vilnius Bibliothéque Nationale, Paříž Maison Européene de la Photographie, Paříž Muzeum umění a designu, Benešov

Anotace nejvýznamnějších prací:

Příběh Luboše N. (1993 – 94) Soubor dokumentárních fotografií vznikal na začátku devadesátých let 20. století ve spolupráci s Centrem dobré vůle v Chebu. Prvotním iniciátorem tohoto ročního projektu byla výše jmenovaná společnost s Galerií 4 v Chebu. Kolekce černobílých fotografií byla prvně veřejně prezentována v rámci autorské výstavy v únoru 1995 v Galerii 4 v Chebu.Příběh Luboše N. mohl na první pohled vzbuzovat deziluzi z postižení mladého člověka, který při práci lesního dělníka utrpěl těžký úraz – ochrnutí spodní části těla. Fotografie se ale řazením staly obrazovým deníkem obyčejných i slavnostnějších dnů mladého muže, který se s těžkým handicapem vyrovnal. Mapují jeho pracovní dny (ve stejném lesním závodě), rodinný život s manželkou a synem. Fotografie upozorňují, že podobné problémy se mohou týkat každého z nás, že existují také centra sociální pomoci slabším, opuštěným a postiženým.

Starší věk (1993 – 1994) Cyklus vznikal v letech 1993–1994 jako závěrečný absolventský soubor – praktická magisterská práce na FAMU v Praze (katedra fotografie).V subjektivní rovině vypovídá o lidech, kteří překročili obecně vnímanou hranici populace činné v produktivním věku. Obrazová skladba upřednostňuje neběžná kompoziční řešení, dává vyznít konfrontacím dějů v exteriérech i interiérech městské i venkovské krajiny, nejednou v poloze melancholických nálad, ale i radosti a optimismu. Fotografie byly snímány kinofilmovým přístrojem na různých místech České republiky, jednotlivosti i mimo ni. Přísné řazení dějové posloupnosti, dovedené do podoby makety originální, fotografické publikace, umožnilo netříštit vyprávěcí linii obrazovými jednotlivostmi a umocnit emocionální rovinu obrazového příběhu.

Iluze (od 2. poloviny 80. let) Soubor černobílých fotografií má svůj počátek ve druhé polovině osmdesátých let 20. století. Po souboru Prostory s minimalistickými prvky kontrastů světel a stínů, tvarových zvláštností a vizuálních podobností, tvarových analogií i jednoduše komponovaných nalezených zátiší, uplatňují tyto fotografie prolnutí několika rovin potkané reality v jeden obraz. Syntéza vrstev reálných i odražených obrazů dala vzniknout nové poetice. Výstupem se stala výstavní kolekce, která byla předložena k obhajobám – závěrečným zkouškám na Institutu výtvarné fotografie SČF Praha (v roce 1988), a o rok později i k přijímacím zkouškám ke studiu na katedře umělecká fotografie na FAMU Praha. Fotografie „Iluze“jsou odrazem momentálních nálad a autorské snahy zobrazit míjené místa jinak, než je vidí běžný divák. Soubor kulminoval na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století, v současnosti má pokračování pouze v jednotlivostech.

Lidé (od druhé poloviny 80. let 20. stol.) Soubor subjektivně laděných snímků vzniká od druhé poloviny osmdesátých let minulého století. Jeho časové rozpětí není zatím přesně vymezené. Je osobní reflexí na vnější reálné i vnitřní citové podněty, je substancí osobní vjemů, prožitků i nálady při potkávaných situací. Převážná část vznikla na cestách v České republice i v zahraničí. Výtvarná rovina bývá někdy propojena se sociologickou informací, ukazuje osoby blízké i naprosto neznámé, které se staly díky příznivé konstelaci vzájemného míjení na místě fotografování nepřehlédnutelnými, a pro obraz důležitými. Doprovodné popisky neopomíjí informaci datace a místa fotografování. Fotografie jsou výpovědí o okolním světě s rozmanitostmi, klady, zápory, vítězstvím i prohrami. Byly vystaveny na mnoha autorských i kolektivních výstavách doma i ve světě. Na jejich základě vzniká i několik navazujících, dílčích, malých projektů snímaných digitální technikou.

Literatura o autorovi, citace:

Biografická hesla ve slovnících Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Kdo je kdo – Osobnosti české současnosti, Photographers’ Encyclopeadia International aj. Autorský medailon např. v časopise Imago, 2004, č. 17, s. 18–23. Řada citací v českých i zahraničních odborných časopisech.

Odborné aktivity 2012–2016

Pravidelným hostem domácích i zahraničních fotografických festivalů (Praha, Bratislava, Waršava, Arles, Lodz, Kolín nad Rýnem)
Řešitel grantu ISIP, Vědecko-výzkumná činnost, Národní programy, Interní soutěž v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2016, Profilace a inovace výuky v oblasti výstavní a publikační činnosti na ITF, P7 (2016–2019)
2012: Účast na výstavě „Civilizované iluze“. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění, Olomouc 8. 3. – 20. 5. 2012. Off Station Plzeň, Plzeň, 13. 5.–27. 5. 2012
Kurátorská příprava výstav: Já, ty, my. Dům umění Opava, 17. 1.– 4. 3. 2012 (spolupráce). Já, ty, my. 11. Mezinárodní festival fotografie, Lódzki Dom Kultury, Galeria FF, Lódź, 12. 5. – 23. 6. 2012 (spolupráce). Vladimír Birgus – Fotografie. Mezinárodní festival fotografie, Galeria FF, Lodzki Dom Kultury, Lódź, 12. 5.– 23. 6. 2012. Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě – Klauzurní a diplomové práce- 1. část. Galerie Opera, Ostrava 3. 5. – 6. 6. 2012 (s Vladimírem Birgusem). ; DEUTSCHE UND TSCHECHEN IM 20. JAHRHUNDERT Im SCHATTEN ZWEIER TOTALITÄRER REGIME / ČEŠI A NĚMCI VE 20. STOLETÍ VE STÍNU DVOU TOTALITNÍCH REŽIMŮ. Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, 29. 10.–25. 11. 2012. (spolupráce).

Účast na výstavách: Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography. Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna, Praha, 15. 5.–18. 8. 2013. Land – Fotografie (Engl, Gotz, Kocourek, Kocourková, Kooijman, Maier, Maur, Mayer, Podestát, Pohnl, Schmidt, Spahn, Stolz). Oberfalzer Kunstlerhaus Schwandorf-Fronberg. 15. 9.–20. 10. 2013. Vnútorný okruh v súčasnej českej fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography. Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava. 2.–30. 11. 2013

Kurátorství výstav: Emila Medková – fotografie. Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice, 12. 6.–22. 7. 2012. Pavel Bouda – obrazy, Bořivoj Rak – sochy. Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice, 27. 6.–2. 9. 2012. Jiří Slíva – výběr z grafického díla. Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice, 25. 7.–9. 9. 2012.

2013: PODESTÁT, Václav. Litografie Emmy Srncové v Mariánské Týnici. Vlastivědný sborník, čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska. 2013, roč. 23, č. 2, s. 6. ISSN 1801–0032. PODESTÁT, Václav. Plaská lípa – Ejhle člověk, 6. ročník celostátní fotografické soutěže. Předmluva v katalogu. Plasy, 2013. Bez ISBN.

2013: Kurátorství výstav: Jubilanti Hollaru (ve spolupráci se Spolkem českých grafiků umělců Hollar). Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 23. 4.–2. 6. 2013. Klauzurní a diplomové práce student Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univetrzity v Opavě 2012–2013 – 1. část. Dům umění, Opava, 14. 5.–30. 6. 2013. Kurátoři Vladimír Birgus a Václav Podestát. Letnice umělců – tvorba členů UVU Plzeňské oblasti. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. 26. 6.–1. 9. 2013. Emma Srncová – litografické listy. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. 17. 7.–25. 8. 2013. Inside / Outside. Polscy Studenti Instytutu Twórczej Fotografii Unywersitetu Ślaskiego w Opawie. Fotofestowal Interphoto, Bialystok, Hala Wystawowa Wydzialu Architektury Politechniku Bialostockiej, 2.–30. 9. 2013. Kurátor Vladimír Birgus, spolupráce Václav Podestát, Tomáš Pospěch a Jiří Siostrzonek. Inside / Outside. Polští student Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Galerie Opera, Ostrava, 17. 10.–20. 11. 2013. Kurátor Vladimír Birgus, spolupráce Václav Podestát, Tomáš Pospěch a Jiří Siostrzonek.; autorská výstava:

2014: PODESTÁT, Václav. Lidé a Privátní příběhy – fotografie. Galerie Klatovy-Klenová. 15. 6. – 17. 8. 2014. účast na společné výstavě: „Vnitřní okruh v současné české fotografii“. Muzeum moderního umění Olomouc, 12. 6. – 5. 10. 2014.; „Dvojexpozice“. Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Double Exposure. Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery. Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie, Praha, 19. 11. 2014 – 1. 2. 2015. spolukátorství výstavy „L’Institut de Photographie Créative de l’Université Silesian d’Opava“. 14. Rencontres Photographiques de Montpellier Boutographies, Montpellier, 17. 5. – 1. 6. 2014 (s Vladimírem Birgusem). Kurátorství výstav: Útěky do krajiny-Václav Malina, obrazy. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 17. 6. – 20. 7. 2014. Stanislav Hanzík, sochy; Galina, pastely. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 1. 7. – 28. 9. 2014. Letní poetické setkání, Jan Eckert, obrazy a keramické plastiky. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 23. 7. – 7. 9. 2014. Spolukurátrství výstav: „Czeska Noc Fotografii“. Práce studentů ITF, festival fotografie. Niebostan, Piotrkowska 17, Lodž, Polsko, 7. 6. 2014 (s Vladimírem Birgusem). Remapping Cultural Territories. Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. Photokina academy. Photokina, Hall 9.1, Messe, Köln, 16. 9. – 21. 9. 2014, (spolupráce Vladimír Birgus, Pavel Mára, Karel Poneš, Josef Moucha, Miroslav Myška).

2015: publikované texty: PODESTÁT, Václav. Milota. Ateliér, 2015, č. 23–24, s. 1. ISSN 1210–5236.; PODESTÁT, Václav. Česká fotografie na švédském festivalu. Foto, 2015, č. 24, s. 68–71. ISSN 1805–3335.; PODESTÁT, Václav. Čtvrtstoletí měsíce. Foto, 2015, č. 25, s. 68–75. ISSN 1805–3335. Spolukurátorství výstavvy: 25 rokov Inštitútu tvorivej fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Galéria Medium, VŠVU Bratislava, 8. 11. – 29. 11. 2015 – s Vladimírem Birgusem, Josefem Mouchou a Jiřím Siostrzonkem). Porotce celostátní fotografické soutěže Plaská lípa /Člověče co to děláš/ – Klášter Plasy, 29. 8. 2015 – 20. 9. 2015. Člen Oborové rady doktorského studia oboru Tvůrčí fotografie na FPF SU, člen Syndikátu novinářů ČR, člen Asociace muzeí a galerií ČR.

2016: publikované texty: PODESTÁT, Václav. Pražská retrospektiva Miloty Havránkové. Fotonoviny, Bratislava, č. 34 / 2016, s. 15. ISSN: 1337–6454. PODESTÁT, Václav. Chebské bilance fotografických kateder z Opavy a Bratislavy. www.photorevue.com, 29. 11. 2016 PODESTÁT, Václav. Arleské fotografické setkání 2016, Les Rencontres De La Photographie Arles, 4. 7. – 25. 9. 2016. www.photorevue.com. 29. 8. 2016 Text v katalogu: PODESTÁT, Václav. Zdeněk Stuchlík – Mezi řádem a chaosem. Text v katalogu výstavy, Dům umění v Opavě, 11. 11. –1. 1. 2017. Surbanz a Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978 80 906351 0 4. Zastoupení v mezinárodním katalogu výstavy: BIELESZOVÁ, Štěpánka, BIRGUS, Vladimír. Na pierwszy rzut oka. Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Na první pohled. Výběr z české fotografie 20. a 21. století / At First Sight. A Selection of Czech Photographs from the 20th and 21st Centuries, Muzeum umění Olomouc s Muzeem opolského Slezska v Opolí a Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, 2016. s. 158 – 159. ISBN: 978–80–88103–14–1, Autorská výstava Příběhy okamžiku, Václav Podestát, fotografie. Club gentlemanů Žižkov a Poštovní minigalerie České pošty Praha 33, 6. 4. – 9. 5. 2016. Kurátorství a spolukurátorství výstav Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015, Art; Centrum Galerie 4, Cheb, 18. 3. – 29. 4. 2016. Kurátoři Vladimír Birgus, Pavel Mára, Josef Moucha, Václav Podestát, Tomáš Pospěch, Jiří Siostrzonek a Jindřich Štreit. Kurátorství výstav: Luděk Bouchner, Padrť, fotografie. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice, 30. 3.–8. 5. 2016.; Umělecké kovářství a truhlářství studentů SŠ Oselce. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice, 11. 5.–19. 6. 2016.; My dva a čas. Marie Janečková, obrazy, Jaroslav Štětka, dřevořezby. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice, 26. 4. – 12. 6. 2016.; Chrámy v srdci, chrámy na dlani, architektonické modely historických památek z katedry teorie architektury VUT Brno. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice, 22. 6. – 31. 7. 2016.; Luděk Tichý, výběr ze sochařského a malířského díla. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice, 21. 6.– 11. 9. 2016.; Jana Vacková, barevná litografie, malba, kresba, koláže; Marie Šedá–Němejcová, šperky. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice, 3. 8.–11. 9. 2016.;

obrazek

Václav Podestát: Barcelona 2002

obrazek

Václav Podestát: Skoki 2002

obrazek

Václav Podestát: Opava 2004

obrazek

Václav Podestát: Lužná u Rakovníka 2000

obrazek

Václav Podestát: Budapešť 2009

obrazek

Václav Podestát: Varšava 2009

obrazek

Václav Podestát: Olomouc 2006

obrazek

Václav Podestát: Arles 2005

obrazek

Václav Podestát: Zábřeh 2008

obrazek

Václav Podestát: Brno 2009

tiskni, přečteno 6053x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení