doc. Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

Funkce: pedagog
Vyučuje: Muzejní a galerijní praxe, Muzea, galerie, sběratelství, Slovenské, polské a maďarské umění po roce 1945, Vybrané kapitoly z dějin fotografie
E-mail: bieleszova@muo.cz
Telefon: +420 773 185 670
Adresa: Řepčínská 80, 779 00 Olomouc

Štěpánka Bieleszová (*1971) vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1990–1995). Od roku 1995 působí v Muzeu umění Olomouc jako kurátorka výstavních projektů, od roku 2007 také jako kurátorka sbírky fotografie. Podílela se na vydání monografií českých fotografů Miloslava Stibora (2007) a Jaroslava Vávry (2011). Je autorkou publikace Civilizované iluze, ve které odborně zpracovala fotografickou sbírku Muzea umění Olomouc, která reprezentuje vývoj české fotografie od 19. do 21. století. Významná je také její práce na řadě dalších fotografických katalogů a výstav (Michal Macků. Fotografie, uhlotisky, skleněné geláže, 2007; Milena Valušková. Bez ohledu na mě, 2007; Michal Kalhous. Dobrý den pane sousede, 2012) a dalších projektech (Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989, 2009; Nechci v kleci. České a slovenské umění 1970–1989, 2008). Spolupracuje s olomouckou galerií Caesar (výstava Konkrétní a surové. Pocta Arsénu Pohribnému, 2008) a Univerzitou Palackého v Olomouci (Výchova a vzdělávání dospělých v oblasti fotografie, 2014). Podílela se i na přípravě výstavy Česká fotografie 20. století (Bonn 2009). S fotografem Jindřichem Štreitem realizuje od roku 2009 cyklus výstav začínajících fotografů v Galerii Café Amadeus v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. V roce 2016 a 2016 připravila s prof. V. Birgusem pro zahraniční publikum přehledové publikace a výstavy o české moderní fotografii (A Century of Avant-garde and off-guard Photography, Landskrona 2015; Na pierwszy rzut oka. Wwybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Na první pohled. Výběr z české fotograie 20. a 21. Století / At first sight. A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries, Olomouc 2016.

Profesionální profil

Vysokoškolské vzdělání v oboru teorie a dějiny umění, titul Mgr., FF UP v Olomouci (1995) Doktorská studium, titul PhD, PdF UP v Olomouci (2013) • Praxe v oboru muzejnictví • Galerijní praxe • Kurátorská praxe, výstavnictví • Akviziční činnost • Zkušenosti s vedením kolektivu • Financování projektů, podávání a získávání grantů • Administrativní dovednosti • Vedení provozní agendy • Jazyková vybavenost – střední (německý, anglický, ruský a francouzský jazyk)

Profesionální úspěchy

Muzejní a galerijní praxe • Vedoucí oddělení moderního umění • Koordinace práce kurátorů oddělení – výstavní a sbírkotvorná činnost • Příprava a finanční zajištění projektů – granty a dotační tituly • Publikační činnost (viz příloha soupis publikační činnosti) • Kurátor sbírkového fondu (3. největší fond svého druhu v ČR)

Kurátorská praxe • Členka výstavní komise Muzea umění Olomouc • Kurátorka výstav (viz soupis výstav) • Spolupráce na výstavních projektech Muzea umění Olomouc v národním i mezinárodním kontextu • Příprava stálé expozice českého moderního umění 1. poloviny 20. století

Akviziční činnost • Vedoucí akviziční komise Muzea umění Olomouc • Budování sbírky fotografie 20. století v Muzeu umění Olomouc – 7.000 exponátů (od r. 2007) • Rozšiřování mezinárodní sbírky umění 2. poloviny 20. století v Muzeu umění Olomouc (1995–2019) • Propagace sbírek Muzea umění Olomouc • Spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi

Dosavadní zaměstnání

Kurátorka výstav
Muzeum umění Olomouc 1995 – 1996
Vedoucí prezentačního oddělení Muzeum umění Olomouc 1996 – 2000
Rodičovská dovolená 2000 – 2005
Oddělení dokumentace Muzeum umění Olomouc 2005 – 2006
Odbor sbírkový a expoziční – vedoucí oddělení moderního umění Muzeum umění Olomouc 2006 – 2007
vedoucí oddělení Muzeum moderního umění Muzeum umění Olomouc 2007–2019
kurátorka sbírky fotografie Muzeum umění Olomouc 2007–2019

Vzdělání
Vysokoškolské Univerzita Palackého Olomouc, Katedra teorie a dějin výtvarných umění 1990 –1995
Doktorské Univerzita Palackého Olomouc, Katedra výtvarné výchovy 2009–2012

Reference
Reference jsou k dispozici na vyžádání u prof. Vladimíra Birguse, vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Opava FPF SU v Opavě a u prof. Jindřicha Štreita, Institut tvůrčí fotografie Opava

Zahraniční spolupráce (výběr)

2011
Magdalena Abakanowicz, Život a dílo/ Life and Work, spolupráce Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Varšava, Polsko.

2015 Landskrona Foto View: Cech Republic. A Century of Avant-garde and off-guard Photography, spolupráce Landskrona Museum, Švédsko.

2016 Na pierwszy rzut oka. Wwybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku, spolupráce Muzeum Śląska Opolskiego, Opole, Polsko.

2017 Mistři české avantgardní fotografie, spolupráce Národní galerie Sofie, Bulharsko

2018 Abstrakce.PL / Abstrakce v polské malbě 1945–2017, spolupráce Zachęta – Narodowa galeria sztuki, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Polsko

2019 Místo činu: Pécsi Műhely | Maďarské akční umění, spolupráce soukromá sbírka, Pécs, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Budapest, Maďarsko, Institute for the Research of the Avant-Garde, Zagreb, Chorvatsko.

Monografie (výběr)

2012 Štěpánka Bieleszová, Civilizované iluze. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc. Muzeum umění Olomouc. 287 s. ISBN 978–80–87149–43–0

2014 Štěpánka Bieleszová, Vladimír Birgus. Fotografie 1972–2014. Kant – Muzeum umění Olomouc, 2014. 197 s. ISBN 978–80–87149–71–3

Štěpánka Bieleszová, Vladimír Birgus. Photographs 1972–2014. Kant – Muzeum umění Olomouc, 2014. 197 s. ISBN 978–80–87149–75–1

2015 Björn Andersson – Štěpánka Bieleszová – Vladimír Birgus, Landskrona foto view: Czech republic : a century of avant-garde and off-guard photography, Landskrona foto, Landskrona 2015. 271 s. ISBN 978–91–976702–9–6

2016 Štěpánka Bieleszová – Vladimír Birgus, Na pierwszy rzut oka : wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku = Na první pohled : výběr z české fotografie 20. a 21. století = At first sight : a selection of Czech photography from the20th and 21st centuries, Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Muzeem Śląska Opolskiego a Institutem tvůrčí fotografie Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské Univerzity, Olomouc 2016. 191 s. ISBN 978–80–88103–14–1

Štěpánka Bieleszová – Vladimír Birgus, Jindřich Štreit (Ne)známé fotografie, Fontána – Muzeum umění Olomouc, 2016. 167 s. ISBN 978–80–88103–07–3

2017 Štěpánka Bieleszová, Milena Valušková / Fotografie 1971–2017, Fontána – Muzeum umění Olomouc, 2017. 207 s. ISBN 978–80–88103–15–8

2019 Štěpánka Bieleszová – Ladislav Daněk – Katalin Keserü, Místo činu: Pécsi Műhely | Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2019. 112 s. ISBN 978–80–88103–45–5

Stálá expozice 2013 Století relativity. Výtvarná kultura 1900–2000. Muzeum umění Olomouc.

Výzkumný grant Technologické agentury ČR (TAČR) Vesnice je svět. Proměny společenského klimatu na Bruntálsku 1978–2018 v kontextu fotografií Jindřicha Štreita.Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA č. TL02000265 Spoluřešitelka s ITF FPF SU v Opavě.

Publikační činnost 1996 Štěpánka Bieleszová, Aleš Veselý. Obraz – Objekt, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, červenec – září 1996, s. 18–19.

1997 Štěpánka Bieleszová, Karel Havlíček. Lidožravá rostlina, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, duben – červen 1997, s. 18–19.

Štěpánka Bieleszová, Anežka Kovalová. Bez názvu, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, říjen – prosince 1997, s. 20–21.

Štěpánka Bieleszová, Sochařské sympozium Sloup, Ateliér, 1997.

Štěpánka Bieleszová, Sochařské sympozium Sloup (kat.výst.), Galerie Caesar, Olomouc 1997, 4 s.

1998 Štěpánka Bieleszová, Tělo jako důkaz (kat.výst.), Muzeum umění Olomouc 1998, 52 s.

Štěpánka Bieleszová, Tělo jako důkaz, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, leden – březen 1998, s. 20 – 21.

Štěpánka Bieleszová, Tělo jako důkaz, in: Fotografie, 1998.

Štěpánka Bieleszová, Mezi tradicí a experimentem, in: Bulletin Moravské galerie v Brně, roč. 1998, sv. 54.

Štěpánka Bieleszová, Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 – 1989, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, leden  – březen 1997, s. 14 – 15.

Štěpánka Bieleszová (Müllerová), Tělo jako důkaz, Prostor Zlín, 6,2,1998,12–13.

1999 Štěpánka Bieleszová, „a co sbírky?“ Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 – 1998 (kat.výst.), Muzeum umění Olomouc 1999, 54 s.

Štěpánka Bieleszová, Jan Herynek – Jiří Toman. Dva v Janě (kat.výst.), Galerie Jana, Olomouc 1999, 4 s.

Štěpánka Bieleszová, Edith Jeřábková – Richard Štipl. Nepřímý přenos (kat.výst.), Muzeum Mohelnice, 1999, 3 s.

Štěpánka Bieleszová, „a co sbírky?“ Akviziční činnosti Muzea umění Olomouc 1985 – 1998, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, duben – červen 1999, s. 20 – 21.

Štěpánka Bieleszová, „a co sbírky?“ in: Bulletin Moravské galerie v Brně, roč. 1999, Sv. 56.

Štěpánka Bieleszová, Bronislava Šnajdrová. Malby z posledních let, in: Prostor Zlín, 1999, roč. 7, č. 3, s. 18 – 19.

Štěpánka Bieleszová, Následují zprávy ze sportu (rec. výst.), Ateliér, 1999.

2000 Štěpánka Bieleszová, Ludmila Padrtová. Bez názvu, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, leden – březen 2000, s. 20 – 21.

Štěpánka Bieleszová, Klasika 2000. Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace (kat.výst.), Muzeum umění Olomouc, 2000, 58 s.

Štěpánka Bieleszová, Klasika 2000. Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, červen – září 2000, s. 18 – 19.

2003 Štěpánka Bieleszová, Kurt Gröger. Malba, kresba, grafika ze sbírek Muzea umění Olomouc (kat.výst.), MKZ – Galerie Šternberk, 2003, 23 s.

Štěpánka Bieleszová, Tvrdý oříšek (rec. výst. Davida Jedličky), Ateliér, 2003, č. 10, s. 5.

2004 Ivo Sumec, Nabeton (rec. výst.), Ateliér, 2004, č. 13, s. 5.

2006 Štěpánka Bieleszová, Michal Macků, Fotografie, uhlotisky, skleněné geláže (kat.výst.), Galerie Caesar, 2007.

Štěpánka Bieleszová, Druhá vlna akcí Vladimíra Havlíka, in: Soft Spirit (kat.výst.), Dům umění města Brna, Brno 2006, s. 63 – 75.

Štěpánka Bieleszová, Radostný koncept. Objekty 1979 – 2006, in: Soft Spirit (kat.výst.), Dům umění města Brna, Brno 2006, s. 92 – 135.

Štěpánka Bieleszová, Rupert Kytka. Fotografie (kat.výst.), Galerie Šternberk, 2006, 1 s.

2007 Štěpánka Bieleszová, Milena Valušková. Bez ohledu na mě (kat. výst.), Galerie Caesar 2007, 4 s.

Štěpánka Bieleszová, Milena Valušková. Hladiny (kat. výst.), Divadlo hudby Olomouc, 38 s.

2006 Štěpánka Bieleszová, Sbírka staré fotografie Muzea umění Olomouc. in: Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky, Národní archív v Praze, 2006, roč. 6, s. 57 – 60.

Štěpánka Bieleszová, Život věcí. Idea zátiší ve fotografie 1840 – 1985. Sbírka Siegert, in: Bulletin Muzeum umění Olomouc, duben – květen – červen 2006, s. 20 – 21.

Štěpánka Bieleszová, Duel, (rec. výst. Vladimíra Havlíka a Davida Jedličky), Ateliér, roč. 19, 2006, č. 8, 13. 4. 2006, s. 5.

Štěpánka Bieleszová, Milan Kunc, (rec. výst.), Ateliér, roč. 19, 2006, č. 10, 11. 5. 2006, s. 4.

Štěpánka Bieleszová, Převážně analogový víkend, (rec. výst. Petra Horáka), Ateliér, roč. 19, 2006, č. 16 – 17, 31. 8. 2006, s. 6.

Štěpánka Bieleszová, Rupert Kytka, (rec. výst.), Ateliér, roč. 19, 2006, č. 21, 26. 10. 2006, s. 4.

Štěpánka Bieleszová, Mezi námi skupinami II, (rec. výst.), A2 Kulturní týdeník, roč. 1, 2006, 8. 11. 2006, s. 9.

Štěpánka Bieleszová, Římský objev pátera Dionýse, in: Zprávy vlastivědného muzea Olomouc, 2006.

Štěpánka Bieleszová, Běžně užitá podprahová ironie, (rec. výst. Jana Nálevky a Pavly Ryšky), in: Umělec, roč. 10, 2006, č. 2, s. 88.

2007 Štěpánka Bieleszová, Michal Macků. Fotografie, uhlotisky, skleněné geláže, Ateliér XX, 2007, č. 5, s. 6.

Štěpánka Bieleszová, Jiří Šigut… Tak se z lesa ozývá, Ateliér XX., 2007, č. 10, s. 6.

Štěpánka Bieleszová, Monika Imrová, A2 kulturní týdeník, roč. III, 2007, č. 12 (21. 3. 2007), s. 8.

Štěpánka Bieleszová, Milena Valušková. Hladinky, Ateliér XX, 2007, č. 19, s. 6.

Štěpánka Bieleszová, Identita reality, Ateliér XX, 2007, č. 24, s. 6.

2008 „nechci v kleci!“ / České a slovenské umění 1970 – 1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc. Editorka publikace a spoluautorka textu.

Od Hollara k Beuysovi- Sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni (kat. výst.), Muzeum umění Olomouc 2007. Editorka publikace a spoluautorka textu.

Štěpánka Bieleszová, Miloslav Stibor. Fotografie (kat. výst.), Muzeum umění Olomouc 2007.

2009 Štěpánka Bieleszová, Metropolí intimnosti (K problematice fenoménu olomoucké kresby). In: Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké kultury 1969–89. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009, s. 122–143.

Všechno bylo totálně vykastrované! Rozhovor Štěpánky Bieleszové s Petrem Jochmannem. In: Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké kultury 1969–89. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009, s. 194–195.

Přispívá akt v naší cestě k socialismu? Rozhovor Štěpánky Bieleszové s Miloslavem Stiborem. In: Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké kultury 1969–89. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009, s. 203–204.

Heslo Vladimír Havlík, Petr Jochmann, Michal Macků, Ondřej Michálek, Eleonora Pražáková, Ivo Přeček, Milena Valušková, Institut výtvarné fotografie, Jazz klub při závodním klubu ROH Moravia v Mariánském údolí, Národní výstavy amatérské fotografie, Výtvarný obor Lidové školy umění v Olomouci in: Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké kultury 1969–89. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009.

Štěpánka Bieleszová, Ve sféře Pata/fyzického/ umění Miloslava Sonny Halase. In: Sborník k 1. výročí úmrtí M. S. Halase. Brno 2009, s. 16–18.

Štěpánka Bieleszová, Výtvarné umění III. Umění 20. století. Učební texty, didaktické pomůcky a interaktivní DVD. Eurodidact Olomouc, Olomouc 2009.

Štěpánka Bieleszová, Jiří Andrýsek – 8 a půl hodiny. Katalog. list. Muzeum umění Olomouc – Café Amadeus.

Štěpánka Bieleszová, Ladislav Hrinda – útestpasone. Katalog. list. Muzeum umění Olomouc – Café Amadeus.

2010 Štěpánka Bieleszová, II. ročník Salonu hanáckých fotografů (katalog výstavy). Prostějov 2010.

Štěpánka Bieleszová, Arkadiusz Gola. Ženy v dole, Ateliér, č. 3, 4. 2. 2010, s. 12

Štěpánka Bieleszová, Jindřich Štreit – Pavel Forman. Identita reality/ The identity of reality (katalog výstavy). Galerie U Rytíře, Liberec 2010.

Štěpánka Bieleszová, Institucionální péče o projevy art brut ve Švýcarsku, in: Spontánní projev (sborník prací), Masarykova univerzita Brno 2010.

2011 Štěpánka Bieleszová (ed.), Magdalena Abakanowicz. Život a dílo/ Life and Work (katalog výstavy). Muzeum umění Olomouc – Arbor Vitae 2011.

Štěpánka Bieleszová, Přál bych si, aby se fotografie stala slepeckým písmem fotograficky nevidomých. Poznámky k pedagogické činnosti Jaroslava Vávry v Brně a Olomouci v letech 1948 – 1981, in: Jaroslav Vávra. Lovec obrazů (katalog výstavy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2011, s.

Štěpánka Bieleszová, Institucionální péče o projevy art brut ve Švýcarsku, in: Spontánní projev, Masarykova univerzita Brno 2010.

Štěpánka Bieleszová, Young Czech Photography, in: Circulations. Festival de la jeune photographie européenne (katalog výstavy). Galerie Côté Seine, Paříž 2011, s. 17–18.

Ladislav Daněk – Štěpánka Bieleszová – Miloslav Stibor, Lovec obrazů. Fotograf Jaroslav Vávra (1920–1981), (publikace k výstavě), Olomouc, Muzeum umění 2011.

Štěpánka Bieleszová, Andrej Balco. Antracit. Ateliér, č. 11/ 2011, s. 6.

Štěpánka Bieleszová, Rafal Siderski. Home Town. Ateliér, č. 7/ 2011, s. 6.

Štěpánka Bieleszová, Chóra. Země, krajina, území. Milena Valušková, Hana Vytopilová, Tom Jakubec, Robin Závodný (katalog výstavy). Fontána Olomouc 2011.

Štěpánka Bieleszová, Obraz, ve kterém žijeme. A2, č. 24, 2011, s. 12.

Štěpánka Bieleszová, K odkazu Josefa Vydry. Počátky odborné vysokoškolské výuky fotografie na Fakultě společenských věd Vysoké školy pedagogické v Olomouci v dobovém kontextu, in: Alena Kavčáková (de.), Josef Vydra (1884–1959) v kontextu umělecké a výtvarné pedagogické avantgardy 20. století – historie a současnost, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2010, s. 110–120.

Štěpánka Bieleszová, Ludvík Mazur. Zblízka, in: Bohumír Kolář (ed.), Fotografové, filmaři, grafici a ilustrátoři Literárního klubu Olomouc, Nakladatelství Jola, Kostelec na Hané 2011, s. 22.

2012 Štěpánka Bieleszová, Roland Barthes a muzejní pedagogika – možnosti fotografie v procesu animace výstavy, in: Hana Myslivečková – Veronika Jurečková Mališová (eds.), Výtvarná výchova ve světě současného umění technologií I. Využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově. Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2012.

Štěpánka Bieleszová – Pavla Vrbová – Pavel Zatloukal, Civilizované iluze. Sbírka fotografie Muzea umění Olomouc (katalog výstavy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2012.

2013 Štěpánka Bieleszová, Fotografie v roli progresivního a komunikačního média, in: Petra Šobáňová(ed.), Užitečná symbióza. Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2013, s. 96–108. Štěpánka Bieleszová, Možnosti současné fotografie v procesu zážirkové pedagogiky pro dospělé, in: Petra Šobáňová(ed.), Užitečná symbióza. Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2013, s. 164–167.

2014 Štěpánka Bieleszová – Vladimír Birgus, Vladimír Birgus. Fotografie 1972–2014. Kant, Praha 2014.

Štěpánka Bieleszová – Vladimír Birgus, Vladimír Birgus. Photography 1972–2014. Kant, Praha 2014.

2015 Björn Anderson – Vladimír Birgus – Štěpánka Bieleszová, Landskrona Foto View: Cech Republic. A Century of Avant-garde and off-guard Photography. City of Landskrona – Muzeum umění Olomouc 2015. ISBN: 97880871499 7 3

Štěpánka Bieleszová, Skupina DOFO. Kolekce fotografie 60. let 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc, Krok, roč. 12, 2015, č. 3, s. 9–13.

Štěpánka Bieleszová, Možnosti současné fotografie v procesu zážitkové pedagogiky pro dospělé, Studia Historica Nitrensis, roč. 19, 2015, č. 1, s. 94–98.

2016 Štěpánka Bieleszová (ed.), Jindřich Štreit. (Ne)známé fotografie 1978–1989 / (Un)known photographs 1978–1989. Fontána – Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2016.

Štěpánka Bieleszová – Vladimír Birgus, Na pierwszy rzut oka. Wwybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Na první pohled. Výběr z české fotograie 20. a 21. Století / At first sight. A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries, Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Muzeem Śląska Opolskiego a Institutem tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Olomouc 2016.

Štěpánka Bieleszová, Milena Valušková. Fotografie 1971–2016, Prostor Zlín, 2016, č. 2, s. 34–37, s. 63 resumé. Štěpánka Bieleszová (ed.), Milena Valušková – Fotografie / Photographs 1971–201. Fontána – Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2016.

Štěpánka Bieleszová (ed.), Jindřich Štreit : (ne)známé fotografie 1978–1989 = (un)known photographs 1978–1989. Fontána – Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2016. 167 stran

Štěpánka Bieleszová, Photography in the Role of a Progressive and Communicative Medium, in: Šobáňová Petra (ed) et al., Useful Symbiosis: Science, Technology, Art & Art Education, Univerzita Palackého v Olomouc 2016, s. 227–242.

2017 Štěpánka Bieleszová, Fascinace kresebností. Skripturální kresby Dagmar Havlíčkové, Fontána, Olomouc 2017. Štěpánka Bieleszová – Ladislav Daněk, Okamžité chrámy. Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění (kat. výstavy), Olomouc, Muzeum umění, 2017.

2018 Štěpánka Bieleszová, Fotografie na Olomoucku po roce 1989, Krok, č. IV, 2018, s. 3–5.

2019 Štěpánka Bieleszová – Ladislav Daněk – Katalin Keserü, Místo činu: Pécsi Műhely | Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2019.

Výstavní a kurátorská činnost

1998 26. 3. – 24. 5. 1998, Tělo jako důkaz, Muzeum umění Olomouc 13. 5.- 1. 8. 1998, …a co sbírky? Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985–1998, Muzeum umění Olomouc.

2000 24. 8. – 5. 11. 2000, Klasika 2000: Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace, Muzeum umění Olomouc.

2. 4. – 6. 5. 2003, David Jedlička, Ivo Sumec: Těžká hodina, Muzeum umění Olomouc – Café 87.

2006 Život věcí. Idea zátiší ve fotografii 1840–1985, sbírka Siegert / The life of things: The idea og still life in photography 1840–1985, the Siegert collection. Muzeum umění Olomouc. 7. 6. – 31. 8. 2006, Pocta Ivo Přečkovi, Muzeum umění Olomouc – Café 87.

2007 18.1.- 25. 3. 2007, Vladimír Havlík. Soft spirit. Akce, vizuální poezie, autorské knihy, objekty, kresby, obrazy 1977–2007, Muzeum umění Olomouc. 2. 2. – 14. 5. 2007, Zaostřeno na dopravní podnik, Tramvaj, Dopravní podnik Olomouc, a.s.

 1. 3. –13. 5. 2007, Jindřich Štreit: Fotografie 1965 – 2005, Muzeum umění Olomouc.
 2. 7. – 30. 9. 2007, Miloslav Stibor: Fotografie / Photography, Muzeum umění Olomouc.
 3. 9. – 30. 12. 2007, Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys, Muzeum umění Olomouc.

2008 24. 4. – 12. 10. 2008, Nechci v kleci! České a slovenské umění 1970–1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me! Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc.

2009 26. 11. 2009 – 4. 4. 2010, Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Muzeum umění Olomouc.

25. 3. – 30. 4. 2009, Koncept, charakter, reflexe – Retrospektiva Ivo Přečka, Nessim Galéria, Budapešť. 5. 11. –8. 12. 2009, Petr Kutra / Místo činu, Divadlo hudby, Olomouc.

2010 9. 2. – 28. 3. 2010, Arkadiusz Gola / Ženy v dole. Galerie Café Amadeus. 30. 3. – 9. 5. 2010, Lukáš Cetera / Uchvácení / Ravissment. Galerie Café Amadeus. 11. 5. – 20. 6. 2010, Svatopluk Klesnil / Chvíle šampiónů. Galerie Café Amadeus. 22. 6. – 5. 9. 2010, Jitka Horázná / Nedělní odpoledne. Galerie Café Amadeus. 21. 9. – 28. 11. 2010, Jan Branč / Navštívení. Galerie Café Amadeus. 30. 11. – 9. 1. 2011, Jitka Teubalová / ONA. Galerie Café Amadeus.

2011 12. 5. – 28. 8. 2011, Magdalena Abakanowicz, Život a dílo/ Life and Work. Muzeum umění Olomouc 19. 2. – 1. 3. 2011, Jitka Horázná. Dimanche après-midi. Galerie Côté Seine – Parc de Bagatelle. 11. 1. – 27. 2. 2011, Michaela Spurná. Karneval. Galerie Café Amadeus. 8. 3. – 1. 5. 2011, Rafal Siderski – Home Town .Galerie Café Amadeus. 3. 5. – 22. 6. 2011, Andrej Balco. Antracit. Galerie Café Amadeus. 4. 7. – 4. 9. 2011, Lenka Jakubčáková. V odloučení. Galerie Café Amadeus. 7. 4. – 25. 5. 2011, Dagmar Havlíčková, Motlitba srdce. Kresby. Divadlo hudby Olomouc. 4. 10. – 8. 11. 2011, Zasunutí / Právěpodobně (Eva Pospěchová – Martin Hlavica – David Mužík), Galerie Café Amadeus. 10. 11.2011 – 15. 1. 2012, Jiří Doležal / Stopy paměti, Galerie Café Amadeus.

2012 8. 3. – 20. 5. 2012, Civilizované iluze. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc. 7. 3. – 3. 4. 2012, Regenerace. Současná fotografie ze sbírek Muzea umění Olomouc, Galerie Café ´87 15 / 3 – 27 / 5 / 2012, Jan Mahr. Synthetic, Galerie Café Amadeus 29. 5. – 16. 9. 2012, Jan Langer. Století, Galerie Café Amadeus 18. 9. – 11. 11. 2012, Světlo jinak, Galerie Café Amadeus 13. 11. 2012–31. 1. 2013, Kristýna Erbenová, Soukromá území, Galerie Café Amadeus

2013 9. 10. 2013–5. 1. 2014, Andrzej Pawlowski. Genesis / Kineformy, Muzeum umění Olomouc (s PhDr. Anežkou Šimkovou) 14. 11. 2013, Století relativity. Výtvarná kultura 1900–2000. Muzeum umění Olomouc. 17.9.2013–11.10.2013 Světlo jinak. Galerie Café Amadeus. 12.10.2013–31.12.2013 Renáta Köhlerová. Zprávy o mizejícím světě. Galerie Café Amadeus.

2014 12. 6. – 5. 10. 2014, Vnitřní okruh v souč. čes. fot. Muzeum umění Olomouc. 15. 5. – 14. 9. 2014, V. Birgus. Fotografie 1972–2014. Muzeum umění Olomouc. 14. 1. – 30. 3. 2014, Szymon Szceszniak, Útěk do divočiny. Galerie Café Amadeus. 8. 4. – 8. 6. 2014, Matěj Třešňák, Whatś happen? Galerie Café Amadeus. 10. 6. – 7. 9. 2014, Jaromír Palas. Dobrý člověk ještě žije? Galerie Café Amadeus. 23. 9. – 16. 11. 2014, Světlo jinak III Galerie Café Amadeus. 5. 11. – 2. 12. 2014 R. Brunner Dvořák. Co by bylo, kdyby nebylo Sarajevo. Galerie Café Amadeus. 18. 11. – 2. 2. 2015 Architecture Now! Galerie Café Amadeus.

2015 11. 6. – 20. 9. 2015, Alfred Lenica. Barva – gesto – podvědomí. Muzeum umění (s Ladislavem Daňkem) 3. 7 .- 6. 9. 2015, Landskrona Foto View: Cech Republic. A Century of Avant-garde and off-guard Photography. Museum of Landskrona, Švédsko 3. 2. – 29. 3. 2015, Rodina (Jindřich Štreit, Oldřich Kučera, Lucie Petrůjová). Galerie Café Amadeus 14. 4. – 14. 6. 2015, Oldřich Malachta. Za hradbou hor. Galerie Café Amadeus

 1. 6. – 6. 9. 2015, View: Czech Republic. Landskrona Museum, Švédsko
 2. 6. – 13. 9. 2015, Spolu (Lucie Podhorná, Barbora Skopalíková, Iva Višinková, Svatopluk Klesnil, Zbyněk Kosík, Tomáš Pavlíček, Jindřich Štreit). Galerie Café Amadeus
 3. 9. – 15. 11. 2015, Světlo Jinak IV – Karel Kita – Marie 1922. Galerie Café Amadeus
 4. 10. 2015 – 15. 11. 2015 Jindřich Štreit – Sedm dní a sedm nocí. Galerie Café Amadeus
 5. 11. –3. 12. 2015 Petr Zatloukal. Poslední cesta. Galerie Café Amadeus
 6. 11. 2015 – leden 2016 Vladimír Koštial. Galerie Café Amadeus

2016 29. 10. 2016– 29. 1. 2017, Na pierwszy rzut oka. Wwybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku, Muzeum Śląska Opolskiego, Opole 30. 6. – 30. 10. 2016, Jindřich Štreit (Ne)známé fotografie, Muzeum umění Olomouc 2. 11. – 30. 11.2016, Jindřich Štreit (Nie)znane Fotografie 1978–1989, Galerie ZPAF Katowice 24. 11. 2015 – 24. 1. 2016, Vladimír Koštial / Krajina – dokumentace – propagace, Galerie Café Amadeus 16. 12. 2015 – 31. 1. 2016, Markéta Ondrušková / V rytmu tichého valčíku, Galerie Café Amadeus 23. 2. – 24. 4. 2016, Lena Jakubčáková / Baba z lesa, Galerie Café Amadeus 26. 4. – 26. 6. 2016, Martin Wágner / Kde začíná Evropa? Galerie Café Amadeus 30. 6. – 30. 10. 2016, Jindřich Štreit (Ne)známé fotografie, Muzeum umění Olomouc 19. 6. – 27. 11. 2016, Eliška Blažková – Haredim, Galerie Café Amadeus 27. 9. – 27. 11.2016, Světlo jinak V (Martin Dubjak, Lenka Sedláčková, Vladimír Slivka, Karol Stollmann, Jan Vosýnek), Galerie Café Amadeus 29. 11.2016 – 31. 1. 2017, Barbora Skopalíková / Symbioza, Galerie Café Amadeus 29. 11. – 31. 1. 2017, Jiří Přivřel / V tom okamžení , Galerie Café Amadeus

2017 22. 3. – 21. 5. 2017, Mistři české avantgardní fotografie, Národní galerie Sofie, Bulharsko 29. 6. – 29. 10. 2017, Milena Valušková / Fotografie 1971–2017 15. 2. – 2. 4. 2017, Kryštof Goluch / V práci, Galerie Café Amadeus 4. 4. – 25. 6. 2017, Jan Němeček / Petrkov / Bratři Reynkovi, Galerie Café Amadeus 29. 6. – 3. 9. 2017, Hana Connor – Filip Jandourek / Černé slzy, Galerie Café Amadeus 5. 9. – 1. 10. 2017, Světlo jinak VI, Galerie Café Amadeus 2. 3. – 11. 6. 2017, Okamžité chrámy 6. 4. – 3. 9. 2017, Adolf Hoelzel / Kresby (spolupráce) 9. 6. – 30. 6. 2017, Jindřich Štreit Není to tak dávno / Not So Long Ago Fotografie / Phtotgraphs 1979–1989, Velvyslanectví ČR v Pekingu Čína

2018 20. 4 – 19.8 2018, Abstrakce.PL / Abstrakce v polské malbě 1945–2017, Muzeum umění Olomouc.

 1. 4. – 6. 5. 2018, Jindřich Štreit  – Milena Valušková / výstavní prostor radnice Veenendaal, Holandsko.
 2. 11. 2018 – 10. 2. 2019, Jaromír Funke. Avantgardní fotograf, Muzeum umění

Olomouc. 15.2. – 22. 4. 2018, Dagmar Havlíčková, Kresba světlem i tmou, Muzeum Prostějov. 26. 4. – 15. 7. 2018, Dagmar Havlíčková, Kresby, chrám Českobratrské církve evangelické, Zlín (ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně). 12. 9. – 28. 10. 2018, Dagmar Havlíčková, Kresby, Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Praha.

2019 28. 2. – 2. 6.2019, Místo činu: Pécsi Műhely | Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc

Účast na konferencích Štěpánka Bieleszová, Konference „Pedagog a umění“ k poctě významného výtvarného pedagoga Josefa Vydry (1884–1959), 4. – 5. 11. 2009, KVV PdF UP Olomouc, příspěvek: Počátky výuky fotografie (bauhaus, SUŔ Bratislava a Brno, Katedra společenských věd UP Olomouc).

Štěpánka Bieleszová, Umění a kultury střední Evropy. Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Katedra bohemistiky FF UP a ÚČL AV ČR, Olomouc, 15. 3. – 17. 3. 2011. příspěvek: Pro Čechy Němcem, pro Němce Čechem, umírá jako Francouz. Tragický osud malíře a vlastence v době druhé světové války a za poválečného uspořádání Československa. www. strednievropa.webnode.cz

Štěpánka Bieleszová, Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 23. 9. 2011; příspěvek: Aktivizační edukační metody práce s fotografií. Projekty realizované v praxi muzejní pedagogiky. Participácia múzea v oblasti neformálneho vzdelávania, Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitrě, SR, 4. – 5. 10. 2011; příspěvek: Možnosti současné fotografie v procesu zážitkové pedagogiky pro dospělé.

Štěpánka Bieleszová, Možnosti současné fotografie v procesu zážitkové pedagogiky pro dospělé. Příspěvek na konferenci „Participácia múzea v oblasti neformálneho vzdelávania“ 4. – 5. 10. 2011, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Filozofická fakulkta – Katedra muzeologie, Nitra, Slovensko.

Štěpánka Bieleszová, Aktivizační edukační metody práce s fotografií. Projekty realizované v praxi muzejní pedagogiky. Příspěvek na konferenci Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0016.

tiskni, přečteno 2059x

Novinky

T E R M Í N PRO „PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY“ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA ITF je 31. 7. 2024.
Termín státní závěrečné zkoušky, obhajoby a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 11. – 13. 9. 2024
Konzultace pro studenty proběhne na Horní Bečvě v termínu 11. – 13. 10. 2024
Konzultace pro studenty proběhne v Opavě v termínu 13.- 15. 12. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení