prof. ak. mal. Otakar Karlas

Funkce: pedagog
Vyučuje: Typografie a užitá grafika, Typografie a základy počítačové grafiky, Počítačová grafika a DTP I-II, Počítačová úprava fotografie
E-mail: okarlas@volny.cz
Telefon: 224 317 504
Adresa: Sušická 11 160 00 Praha 6

Otakar Karlas

se narodil 26. prosince 1956 v Praze. Studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze (oddělení grafické úpravy tiskovin, 1972–76) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (speciální ateliér knižní kultury a písma, prof. Milan Hegar, 1976–82). Jeho výtvarná práce je založena na písmu; vyznačuje se respektem a vědomým navázáním na tradici české typografie. Styl jeho práce je přesně promyšlený, úsporný, neokázalý. Jeho realizace jsou výrazné soustředěnou prací s několika prvky (sémantická hra slovního a typografického vyjádření, uměřená kontrastní barevnost grafických ploch). Navrhl řadu typografických plakátů výstavních (UPM, NG, FAMU), divadelních (Divadlo za branou II), autorských filmových (Kino Ponrepo). Graficky upravil knihy pro nakladatelství Albatros, Český spisovatel, Herrmann & synové, Kalich, Kant, Mladá fronta, NLN, Olympia, Paseka, Petrov, Portál, Prostor, Sursum, Zvon a výstavní katalogy (NG, UPM). Navrhuje autorské knižní vazby (realizace František Šiml) a značky. V letech 1991–92 se podílel na řešení grafického designu čsl. pavilonu na výstavě EXPO ’92 v Seville (s Janou Žemličkovou a Karlem Čapkem). V roce 1995 byla ve spolupráci s nakladatelstvím Sursum realizována autorská kniha Repoetitorium, jejíž poeticko typografický koncept je založen na užití písem minulosti. (Texty Přemysl Rut, typografie Otakar Karlas a Karel Čapek). S Františkem Štormem spolupracoval na digitalizaci Preissigovy antikvy z roku 1925 a knižních písem Johna Baskervilla a Justuse Ericha Walbauma. Od roku 1996 je členem TypoDesignClubu.

Autorské výstavy: 1993 – Typografie & knižní vazba, Ústav makromolekulární chemie a fyziky v Praze, (společně s Františkem Šimlem); 1993 – Plakáty, Městské divadlo v Kolíně; 2000 – Plakáty fotografických výstav z let 1979–2000, Galerie Milana Borovičky, Rališka – Pekárny, Horní Bečva; 2006 – Repoetitorium, výstava autorské knihy, Památník Petra Bezruče v Opavě (společně s Přemyslem Rutem a Karlem Čapkem); 2007 – Typografie, plakáty & knižní grafika, Kabinet fotografie, Dům umění Opava.

Kolektivní výstavy: 1982, 1984, 1992, 1994, 1996, 2000, 2008, 2010 – Bienále užité grafiky Brno; 1985 – Bienále plakátu v Lahti; 1987 –Užité umění výtvarných umělců do 35 let, Mánes, Praha; 1989 – Salón užitého umění, Praha; 1989 – Mezinárodní salón filmového plakátu Lodž; 1990 – Copyright, síň Academia Praha; 1995 – Fenomén logo, Design Centrum Praha; 1997, 1998 – TDC, Design Centrum Praha; 2001, 2002 – Pedagogové ITF FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění Opava, Galerie fotografie Poznaň, Galerie Opera Ostrava; 2004 – TypoDesignClub ’04, v rámci V. přehlídky českého a zahraničního designu art & interior, Veletržní palác, Národní galerie v Praze.

Zastoupen ve sbírkách: Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum plakátu Lahti, Finsko.

Pedagogická činnost: V letech 1985–95 vedl oddělení grafické úpravy tiskovin na Střední průmyslové škole grafické v Praze, od roku 1997 externě působí na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1998 pedagogicky působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vede předměty nauka o písmu a typografie. V roce 2003 byl jmenován docentem pro obor písmo a typografie.

Ocenění: Nejkrásnější knihy 1981, Cena Arna Sáňky za typografii; Ateliérová cena VŠUP v Praze, 1982; Nejkrásnější knihy 1990, Cena Ministerstva kultury ČR za knihu Umění lhát jako když tiskne (texty Přemysla Ruta); 1995 – Repoetitorium oceněno jako nejkrásnější česká kniha; 1999 – Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za výtvarnou podobu výběrové řady Klubu přátel poezie; 2002 – kniha Jasná luna v prázdných horách získává 2. cenu města Havlíčkova Brodu v soutěži o nejkrásnější knihu 12. podzimního knižního trhu; Fotografické publikace roku (výběr): Vladimír Birgus, Fotograf František Drtikol; Jindřich Štreit, Cesta ke svobodě; Česká fotografka Dagmar Hochová; Pedagogové ITF FPF Slezské univerzity v Opavě; 2010 – Cena Vojtěcha Preissiga za mimořádný ediční počin (udělil Spolek českých bibliofilů v rámci soutěže Nejkrásnější české knihy 2009

Odborné aktivity v letech 2012–2016

• Ocenění – Nejkrásnější knihy 1981, Cena Arna Sáňky za typografii; Ateliérová cena VŠUP v Praze, 1982; Nejkrásnější knihy 1990, Cena Ministerstva kultury ČR za knihu Umění lhát jako když tiskne (texty Přemysla Ruta); 1995 – Repœtitorium ­oceněno jako nejkrásnější česká kniha; 1999 – Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za ­výtvarnou podobu výběrové řady Klubu ­přátel ­poezie; 2002 – kniha Jasná luna v prázdných horách získává 2. cenu města Havlíčkova Brodu v soutěži o nejkrásnější knihu 12. podzimního knižního trhu; Fotografické publikace roku (výběr titulů): ­Vladimír Birgus, ­Fotograf František Drtikol;­ ­Jindřich Štreit, Cesta ke svobodě; Česká ­fotografka Dagmar Hochová; Pedagogové ITF FPF Slezské univerzity v Opavě; 2010 – Cena ­Vojtěcha Preissiga za mimořádný ediční počin, udělil Spolek českých biblio­filů v rámci soutěže Nejkrásnější české knihy 2009. • členem umělecké rady Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, • Účast na zahraničních konferencích: Association Typographique Internationale / ATypI São Paulo 2015 14. –17. října 2015, São Paulo, Brazílie. Association Typographique Internationale / ATypI Warsaw 2016 13. –18. září 2016, Varšava, Polsko. • výběr z grafické práce za rok 2012 Pro Českou poštu navrhuje poštovní známku, obálku prvního dne vydání a poštovní razítko k příležitosti 150. výročí založení Sokola (1862–2012), datum vydání 15. 2. 2012. Pro nakladatelství Paseka graficky upravuje knihu Henry David Thoreau, Mainské lesy, která volně navazuje na předchozí tituly téhož autora (Walden aneb Život v lesích a Toulky přírodou).

Pro nakladatelství Triáda a Centrum teologie a umění graficky upravuje knihu Friedhelm Mennekes / Nadšení a pochybnost (Nové umění ve starých kostelech) • výběr z grafické práce za rok 2013 Vytváří plakát a pozvánku k výstavě prof. Jindřicha Štreita Vítkovice v galerii GONG (Ostrava, Dolní Vítkovice, duben – červen 2013) Vytváří plakát JEUNES PHOTOGRAPHES k výstavě prací studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě pořádané v École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes ve Francii (březen – duben 2013) Vytváří plakát, pozvánku a grafické řešení výstavy Pavel Nešleha / Možnost soustředění v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (únor – duben 2013) Pro nakladatelství Krystal graficky upravuje publikaci Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze – umělecký průvodce. Pro nakladatelství Paseka graficky upravuje knihu Milena Lenderová DCERA NÁRODA / Tři životy Zdeňky Havlíčkové Graficky upravuje monografii českého sochaře Ladislava Zívra (text Jaromír Typlt) pro nakladatelství KANT. • výběr z grafické práce za rok 2014 Pro Českou poštu navrhuje poštovní známku, obálku prvního dne vydání a poštovní razítko VEČERNÍČEK, datum vydání 18. 2. 2015. Pro nakladatelství Paseka graficky upravuje knihu H. D. Thoreau, Občanská neposlušnost Pro grafický časopis FONT pravidelně vytváří dvoustrany věnované typografickým písmům významných světových písmolijen. • výběr z grafické práce za rok 2015 Guardini, Romano, Ctnosti, nakladatelství Triáda, Praha, 2015, ISBN 978–80–7474–114–2 Lenderová, Milena, Halířová, Martina, Jiránek, Tomáš, Vše pro dítě!, nakladatelství Paseka, Praha – Litomyšl, 2015, ISBN 978–80–7432–499–4. Fosse, Jon, Sny Olavovy, nakladatelství Pistorius & Olšanská, Příbram, 2015, ISBN 978–80–87855–33–1. Vesaas, Tarjei, Bělidlo, nakladatelství KALICH, Praha, 2015, ISBN 978–80–7017–224–7. McGahern, John, Zlaté hodinky, nakladatelství KALICH, Praha, 2015, ISBN 978–80–7017–222–3. • výběr z grafické práce za rok 2016 Pro Českou poštu navrhuje poštovní známku, obálku prvního dne vydání a poštovní razítko k příležitosti 70. výročí založení UNESCO, datum vydání 19. 11. 2016. Graficky upravuje publikace: Rut, Přemysl, Čunderle, Michal, eds., Nedivadlo Ivana Vyskočila, Brkola, Praha, druhé, rozšířené vydání, 2016, ISBN 978–80–88151–02–9. Adam Robert, Martínek, František, Píša Petr, Pokorná, Magdalena, Rychnovská, Lucie, eds., Karel Havlíček, Koresondence I, 1831–1842, vydalo NLN s. r. o., Praha, 2016, ISBN 978–80–7422–474–4. Schmidt, Norbert, Přímluva za současnost, Umění v sakrálním prostoru, nakladatelství Triáda, Praha, 2016, ISBN 978–80–7474–185–2. Helle, Helle, Jestli chceš, nakladatelství Paseka, Praha – Litomyšl, 2016, ISBN 978–80–7432–715–5.

obrazek

Otakar Karlas: Knižní přebal, Masudži Ibuse

Na vlnách, nakladatelství Paseka, 2007

obrazek

Otakar Karlas: Vladimír Birgus:František Drtikol

přebal fotografické monografie, nakladatelství KANT, 2000,

obrazek

Otakar Karlas: Vladimír Birgus, Jan Mlčoch: Jaroslav Rössler

přebal fotografické monografie, The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, 2004,

obrazek

Otakar Karlas: Tomáš Pospěch: Jindřich Štreit přebal fotografické monografie, nakladatelství KANT, 2006

rathousky_fdc_2024 Grafický návrh poštovní známky, razítka a FDC pro Českou poštu k připomenutí 100. výročí narození Jiřího Rathouského, 2024

tiskni, přečteno 5922x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení