MgA. Jan J. Dvořák, Ph.D.

Funkce: pedagog
Vyučuje: Užitá fotografie I a II, Volný seminář, Reklamní fotografie I
E-mail: Janjdvorak@o2active.cz
Telefon: 603 572 283
Adresa: Patočkova 47, 169 00 Praha 6

Po maturitě na gymnáziu (1989) absolvoval katedru fotografie pražské FAMU (1997). Magisterská diplomní práce (pod pedagogickým vedením prof. Vladimíra Birguse) Pražské povstání ve fotografii byla oceněna Českým literárním fondem. Na téže škole v roce 2006 obhájil disertační práci, zabývající se životaběhem a tvorbou fotoreportéra Karla Hájka. Studoval rovněž sociologii na UK (1989 – 91) a masovou komunikaci na FSV UK (1998 – 2000).

Během studia na FAMU získával praktické profesní zkušenosti jako externí fotoreportér zpravodajského deníku Prostor. Po absolutoriu působil jako volný fotograf, spolupracoval s hudebními vydavatelstvími, periodiky, reklamními agenturami, architekty, designéry, firmami.

Od roku 2006 vyučuje na Střední škole reklamní a umělecké tvorby Michael – především předměty, týkající se reklamy, masmediální komunikace a historického vývoje fotografie. Od roku 2008 zde působí jako vedoucí pedagog reklamní tvorby. Je hlavním autorem a editorem publikace Jak dělat dobrou reklamu (Michael 2014; spolu se Z. Štěpánkem a D. Jelínkovou). Přednáší také na Vysoké škole kreativní komunikace.

Ve volné tvorbě se zabývá klasickou černobílou fotografií, snímanou v plenéru.

Publikoval v periodicích: Lidové noviny, Literární noviny, MF Dnes, Architekt, Prostor, Mladý svět, Kmen, Listy o fotografii, Strategie, Marketing a média.

Podílel se na vzniku (společně s P. Štechou a F. Šlapalem) reprezentativní fotografické publikace Česká národní banka. Rekonstrukce 1997 – 2000 (nakladatelství Prostor, 2000).

Vytvořil obrazový doprovod pro monografii architekta Pavla Janáka (N. Kiesling: Pavel Janák. Arbor vitae, Praha, 2011).

Další příklady fotografických realizací: katalogy a obrazová prezentace firem Techo, Preciosa, Moravská gobelínová manufaktura Valašské Meziříčí. Publikace, prezentující designovou i architektonickou tvorbu Bořka Šípka pro společnosti Ajeto, Arzenal, Scaralux a Scarabas. Monografie Space house (Burian, Hájek, Hradečný, Šépka architekti). Obálky alb Josefa Suka (vydavatelství Lotos) či skupin Pražský výběr a Žlutý pes (vydavatelství Bonton).

• Studium a absolutorium Katedry umělecké fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (1991–1997, magisterská diplomní práce Pražské povstání ve fotografii byla oceněna Českým literárním fondem) • Postgraduální studium a obhajoba disertační práce Československý osud. Životaběh Karla Hájka a jeho fotografie v dobovém kontextu (FAMU, 2001 –2016). • Studium sociologie (FF UK, 1989 – 91) a mediální komunikace (FSV UK, 1998 – 2000) • Jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština) • Průběžné studium teorie a historie fotografie s přihlédnutím ke specifikům fotografie užité v kontextu domácí i světové produkce. • Studium odborných periodik (Marketing a Media, HN, Index LN) • Průběžné sledování domácích i světových tištěných a elektronických médií (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Die Zeit, Die Presse, Frankfurter Allgemeine Zeitung, NY Times) • Tvorba vizuálních studijních prezentačních nástrojů. • Oborová praxe: spolupráce s agenturami, hudebními vydavatelstvími, architektonickými studii, designery – katalogy a obrazová prezentace firem Techo, Preciosa, Moravská gobelínová manufaktura Valašské Meziříčí. Publikace, prezentující designovou i architektonickou tvorbu Bořka Šípka pro společnosti Ajeto, Arzenal, Scaralux a Scarabas. Monografie Space house (Burian, Hájek, Hradečný, Šépka architekti). Obálky alb Josefa Suka (vydavatelství Lotos) či skupin Pražský výběr a Žlutý pes (vydavatelství Bonton) • Publikace Česká národní banka. Rekonstrukce 1997 – 2000 (nakladatelství Prostor, 2000). Spolu s P. Štechou a F. Šlapalem. • Publikační činnost v periodicích: Lidové noviny, Literární noviny, MF Dnes, Architekt, Prostor, Mladý svět, Kmen, Listy o fotografii, Strategie, Marketing a média. • Systematické návštěvy galerií, muzeí a sledování trendů v dotčeném oborové oblasti. • Oponentury teoretických bakalářských prací v oboru fotografie. • Aktivní volná tvorba fotografie (kolektivní výstavy, knižní publikace, publikace v periodikách).

• Monografie architekta P. Janáka (Kiesling, Norbert: Pavel Janák. Praha: Arbor Vitae, 2011) – obrazová část. • Publikace Jak dělat dobrou reklamu (a nedělat špatnou). (Dvořák, Jan J. – Štěpánek, Zdeněk – Jelínková, Dagmar Praha: Michael, 2014.) • Tematická expozice Pavel Janák. Výstavní síň Chodník Městské části Praha 6, 2012 (fotografie architektury) • Účast na skupinové výstavě INCONTRO , Galerie U Kunštátů, 2015 • Lidové noviny, 17. 11. 2014 – fotografická esej s tematikou Listopadu 1989. • Spolupráce s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (oponentura bakalářské práce K. Hovorkové Celistvost; 2016)

• Studium a absolutorium Katedry umělecké fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (1991–1997, magisterská diplomní práce Pražské povstání ve fotografii byla oceněna Českým literárním fondem) • Postgraduální studium a obhajoba disertační práce Československý osud. Život a běh Karla Hájka a jeho fotografie v dobovém kontextu (FAMU, 2001 –2016). • Studium sociologie (FF UK, 1989 – 91) a mediální komunikace (FSV UK, 1998 – 2000) • Jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština) • Průběžné studium teorie a historie fotografie s přihlédnutím ke specifikům fotografie užité v kontextu domácí i světové produkce. • Studium odborných periodik (Marketing a Media, HN, Index LN) • Průběžné sledování domácích i světových tištěných a elektronických médií (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Die Zeit, Die Presse, Frankfurter Allgemeine Zeitung, NY Times). • Tvorba vizuálních studijních prezentačních nástrojů. • Pedagogická praxe: od roku 2006 vyučuje na Střední škole reklamní a umělecké tvorby Michael – především předměty, týkající se reklamy, masmediální komunikace a historického vývoje fotografie. Od akademického roku 2016/17 přednášel také na Vysoké škole kreativní komunikace.

• Hlavní autor a editor publikace Jak dělat dobrou reklamu (a nedělat špatnou). (Dvořák, Jan J. – Štěpánek, Zdeněk – Jelínková, Dagmar, Praha: Michael, 2014.) • Člen zkušební komise při absolutoriích Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael (2014, 2015, 2016) • Člen komise při přijímacích řízeních Vysoké školy kreativní komunikace (2017). • Editorská spolupráce při akci MF Dnes Studenti čtou a píší noviny (2012, 2013, 2014, 2015) • Spolupráce na projektu 18. narozeniny deníku iDnes (práce studentů středních škol v ČR), 2016

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

tiskni, přečteno 1246x

Novinky

Termíny konzultací na Horní Bečvě: 13.-15. 12. 2019 ||| 13.-15. 3. 2020 ||| 23.-26. 4. 2020 ||| 18.-21. 6. 2020 ||| Termín konzultací pro uchazeče o studium: 11. 1. 2020
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .
Logo ITF, nové

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení