MgA. Marek Malůšek

Funkce: pedagog
Vyučuje: Barevné skladebné postupy I,
E-mail: mm@marekmalusek.cz
Telefon: 739 057 397
Adresa: Antonínská 634, 687 25 Hluk

Žije a pracuje v Uherském Hradišti a Hluku.

Narozen 8. ledna 1975 v Uherském Hradišti.

Studium: Lidová konzervatoř v Ostravě, obor Výtvarná fotografie, ukončeno 2003; Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, bakalářské studium, ukončeno 2008; Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných před¬mětů v základní umělecké a střední odborné škole, ukončeno 2009; Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, magisterské studium, ukončeno 2012; od 2012 Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, doktorské studium.

Zaměstnání a členství: Od roku 2002 působí jako odborný pedagog výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště. V roce 2005 – 2006 působil jako externí pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Od roku 2009 do současnosti je garantem a vedoucím oboru Užitá fotografie a média na Střední škole umě-leckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Působí jako lektor a odborný garant v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Základních uměleckých škol a Středních odborných škol v rámci projektů Evropské unie. Je předsedou občanského sdružení FotoMosty a členem revizní komise občanského sdružení Memoria. Je iniciátorem, pořadatelem a spoluorganizátorem řady fotografických výstav, soutěží, dílen a projektů zaměře¬ných především na práci s mládeží. Spolupracuje jako kurátor s Galerií kina Hvězda v Uherském Hradišti, je garantem výstavního projektu Galerie Myší díra. Dlouhodobě se podílí na přípravách Letních filmových škol v Uherském Hradišti. Spolupracuje s mnoha kulturními, příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Vedení fotografických projektů, výběr: 2004: Salaš 2004 – roční fotografický projekt, spolupráce ZUŠ Uherské Hradiště a SŠUP Uherské Hra¬diště.** 2005:** Vlastníma očima, Týden proti šika¬ně – Nové Město nad Metují, fotografická dílna pro mládež z nízkoprahového centra. Proběhlo pod záštitou města Nové Město nad Metují, ESF a Ministerstva vnitra. 2006: Umění pomáhat – dlouhodobý projekt ve spolupráci s Oblastní charitou Uherské Hradiště a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště. Zakončeno výstavami v Uherském Hradišti (Galerie kina Hvězda), Praze (Parlament ČR), Olomouci (krypta olomouckého Dómu), Kroměříži, Hodoníně, Veselí nad Moravou a Buchlovicích. 2007: Setkání pod Buchlovem – fotografický projekt studentů a absolventů ITF. Zakončeno výstavami (Muzeum Podhradí Buchlovice, Galerie kina Hvězda Uherské Hra¬diště, Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj Praha atd).** 2008:** Galerie Myší díra – Experimentální výtvarná galerie. Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, Městem Uherské Hradiště a ČD. 2012: Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiš¬tě – roční vícevrstvý projekt zaměřený na poznání města Uherské Hradiště, jeho kulturních památek a historických souvislostí. Výstup v podobě multimediální instalace v podzemí Františ¬kánského kláštera v Uherském Hradišti. 2013: Za pověstmi hradu Buchlova -projekt určený studentům odborných uměleckých a vysokých škol, jehož výstupem je dokumentární film.

Výběr z kurátorské činnosti: 2005: Vlastníma očima, Galerie pod Radnicí, Nové Město nad Metují. 2006: Diva divas divam, výstava studentek a absolventek ITF FPF SU v Opavě; Lidská přání – Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště; Umění pomáhat – Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště a jinde. 2007: Dana Kyndrová; Anna Gutová, Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště; Setkání pod Buchlovem, Muzeum Podhradí Buchlovice, Galerie kina Hvězda a další. 2008: Adam Tuchliński; Alena Dvořáková a Viktor Fischer, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2009: Ohlédnutí za rokem 2008, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2010: Zachytit pocit, Galerie Slo¬váckého divadla; Ohlédnutí za rokem 2009, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2011: Ohlédnutí za rokem 2010, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2012: O důvod více -výstava studentů a absolventů ITF FPF SU v Opavě; Pavel Maria Smejkal – Retrospektiva, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2012: Evžen Sobek – Life in Blue; O důvod více II – výstava studentů a absolventů Ateliéru reklamní fotografie FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; 2013: Karel Tůma – Co je to v nás?; Eva Malůšková – Autoportréty. Výstavy realizované v rámci projektu Galerie Myší díra: Tohle nás zajímá, tohle nás trápí; Fiktivní poli¬tická kampaň; Ostrava v Uherském Hradišti; Zimní kino; Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiště; Prezidentská zátiší.

Výstavní činnost – výběr: 2004: Já a můj svět, Galerie kritiků, Praha; 2005: Není současnost bez minulosti, Arcibiskupské gymnázium Velehrad; Týden proti šikaně, Klub Mandl, Nové Město nad Metují; Vyměnili jsme umění za radost, Galerie Pod svícnem, Frýdek Místek; Dvě města, dvě univerzity na hranici, Galerie Szara, Cieszyn a Galerie Magna, Ostrava; 2006: Co se děje na kašně, Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; Umění pomáhat, Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; 2007: Moravské woodoo, Klub a galerie U černého kocoura, Frýdek – Místek; Vyměnili jsme umění za radost, Klub Modrý trpaslík, Česká Třebová; Dialog kultur, Galeria Katowice, Polsko; Setkání pod Buchlovem, Muzeum Podhradí, Buchlovice a Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; Diplomové a klauzurní práce, Kongresové centrum ČNB, Praha; 2008: Vyrostly nám hračky, Galerie UH2, Uherské Hradiště; Opava na prahu nového tisíciletí, Dům umění, Opava a Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava; 2009: Na cestě, Cafe Pierre, Veselí nad Moravou; Institut tvůrčí fotografie – mladí čeští fotografové, Galerie Klimy Bocheńskiej, Varšava, Polsko; 2010: Dvacátý rok ITF FPF SU v Opavě, Divadlo Reduta, Brno, reprízy v Praze, Liberci, Varšavě, Vilniusu. 2011: Minulost za zdí, Mene Tekel, Karolinum, Praha; 2012: Regenerace, Civilizované iluze, Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění – Cafe´87, Olomouc; Minulost za zdí, budova Zlínského kraje, Zlín; 2013: Na cestě – On the road, Kino Kotva, České Budějovice; Jeunes Photographes de l’Institut de Photographie Créative Université de Silésie, École Supériere Des Beaux-ArtS de Nimes, Francie; Na cestě – On the road, Fotografický festival, Nové Město nad Metují; Slezské Rudoltice 2013, Zámek Slezské Rudoltice

Odborné aktivity 2012–2016

Výstavní činnost, výběr – 2016: 25 let Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Letní filmové školy v Uherském Hradišti ve fotografiích, výstavní prostory kina Bio Central, Hradec Králové; 25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Dům umění v Opavě, Opava; On the road, Výstavní prostory kina Hvězda, Uherské Hradiště; Letní filmové školy v Uherském Hradišti ve fotografiích, výstavní prostory kina Hvězda, Uherské Hradiště; On the road, Blatenský fotofestival, Blatná; 2013: Na cestě – On the road – Unterwegs, Kino Kotva, České Budějovice; Jeunes Photographes de l’Institut de Photographie Créative Université de Silésie, École Supériere Des Beaux-Arts de Nimes; Slezké Rudoltice 2013, zámek Slezské Rudoltice; Na cestě – On the road, Galerie U Svaté Anny, Plzeň; 2012: Minulost za zdí, budova Zlínského kraje, Zlín; Regenerace, Civilizované iluze, Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění -Olomouc. Kurátorská příprava výstav, výběr – pravidelná příprava výstav pro výstavní prostory MKUH Uherské Hradiště (např. Ohlédnutí Miloslav Druckmüller. Fotografie; Denisa Belzová, Dvojí; Momentky z budoucnosti; Londýn pohledem Miloně Novotného; Londýn pohledem Daniela Šperla; Jaromír Čejka – Jižní Město; Na cestě; Letní filmové školy ve fotografiích; Okupační stávky 68/89 – Přemysl Hněvkovský; Robert Buček – Apokryfy; Karel Tůma – Co je to v nás? Výběr 32. / malá retrospektiva; O důvod více III, Filmová a televizní fakulta akademie múzických umění v Praze, Katedra fotografie; Pavel Maria Smejkal – Retrospektiva; Evžen Sobek – Life in Blue; O důvod více II. – Ateliér reklamní fotografie FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně). Kurátorská příprava výstav v prostorech kavárny Hvězda (Rodinné album 1980 / 2015; Baletka ve skleníku; Fotografie studentů ITF 2014; Poslední klauzury – studenti SŠUP Ústí nad Orlicí; Ilustrace k historii města Uherské Hradiště). Další výstavy – Klauzurní a diplomové práce 2014, práce studentů ITF FPF SU v Opavě, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava; Klauzurní a diplomové práce 2013 – II. část. Práce studentů ITF. Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava; Odpoledne s prarodičem. Galerie Patro, Uherské Hradiště, 2014; Sen o zlaté rybě. Galerie Vladimíra Hrocha, Uherské Hradiště, 2014; Poslední klauzury. Galerie Malá scéna, Ústí nad Orlicí, 2014; Selénita 2016, Tyršova galerie, Uherské Hradiště, 2016; Špalíček – výstava k provedení baletu na hudbu Bohuslava Martinů, výstavní prostory Klubu kultury Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, 2015; Ilustrace k historii města Uherské Hradiště, prostory Františkánského kláštera v Uherském Hradišti, 2012. Workshopy a přednášky pro veřejnost – workshop Tipy, postupy a užití světla v portrétní fotografii, Uherské Hradiště, květen 2016; příprava programového bloku KinoFilm na Letní filmové škole Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, 2015; přednáška a workshop, zámek Uherský Ostroh, 2015; fotografický workshop v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti spolu s Karlem Cudlínem, 2014; fotografický workshop Osvětlování portrétu, zámek Holíč, Slovensko, 2014; Fotografický workshop v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti, lektor fotografické školy, 2013; Letní fotografická škola v Bystřici nad Pernštejnem, spolu s Viktorem Kopaszem, 2012; Fotografický workshop v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti, lektor fotografické školy, 2012; Krátkodobé workshopy pro školy, fotokluby a další organizace.

Výtvarné projekty a pedagogické vedení – Za pověstmi hradu Buchlova – roční výtvarný projekt, výstup v podobě dokumentárního filmu, 2013; Křižovatky poezie, vedení workshopu, výstup v podobě instalací ve veřejném prostoru, 2013; Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiště – roční výtvarný projekt ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti; Baťův kanál 2016 – roční projekt, výstup v podobě dokumentární filmu a fotografické výstavy.

obrazek

Creatures

obrazek

Creatures

obrazek

Creatures

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

tiskni, přečteno 2031x

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
tridekady
Výstava Tři dekády v Praze: od 19. 6. 2020 do 27. 9. 2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8. 4. 2021 ||| Státnice a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 7. – 11. 9. 2020 ||| Konzultace on-line: 17. – 18. 10. 2020 a 31. 10. 2020 ||| 11.–13. 12. 2020
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení