MgA. Marek Malůšek

Funkce: pedagog
Vyučuje: Barevné skladebné postupy I,
E-mail: mm@marekmalusek.cz
Telefon: 739 057 397
Adresa: Antonínská 634, 687 25 Hluk

Žije a pracuje v Uherském Hradišti a Hluku.

Narozen 8. ledna 1975 v Uherském Hradišti.

Studium: Lidová konzervatoř v Ostravě, obor Výtvarná fotografie, ukončeno 2003; Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, bakalářské studium, ukončeno 2008; Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných před¬mětů v základní umělecké a střední odborné škole, ukončeno 2009; Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, magisterské studium, ukončeno 2012; od 2012 Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, doktorské studium.

Zaměstnání a členství: Od roku 2002 působí jako odborný pedagog výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště. V roce 2005 – 2006 působil jako externí pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Od roku 2009 do současnosti je garantem a vedoucím oboru Užitá fotografie a média na Střední škole umě-leckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Působí jako lektor a odborný garant v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Základních uměleckých škol a Středních odborných škol v rámci projektů Evropské unie. Je předsedou občanského sdružení FotoMosty a členem revizní komise občanského sdružení Memoria. Je iniciátorem, pořadatelem a spoluorganizátorem řady fotografických výstav, soutěží, dílen a projektů zaměře¬ných především na práci s mládeží. Spolupracuje jako kurátor s Galerií kina Hvězda v Uherském Hradišti, je garantem výstavního projektu Galerie Myší díra. Dlouhodobě se podílí na přípravách Letních filmových škol v Uherském Hradišti. Spolupracuje s mnoha kulturními, příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Vedení fotografických projektů, výběr: 2004: Salaš 2004 – roční fotografický projekt, spolupráce ZUŠ Uherské Hradiště a SŠUP Uherské Hra¬diště.** 2005:** Vlastníma očima, Týden proti šika¬ně – Nové Město nad Metují, fotografická dílna pro mládež z nízkoprahového centra. Proběhlo pod záštitou města Nové Město nad Metují, ESF a Ministerstva vnitra. 2006: Umění pomáhat – dlouhodobý projekt ve spolupráci s Oblastní charitou Uherské Hradiště a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště. Zakončeno výstavami v Uherském Hradišti (Galerie kina Hvězda), Praze (Parlament ČR), Olomouci (krypta olomouckého Dómu), Kroměříži, Hodoníně, Veselí nad Moravou a Buchlovicích. 2007: Setkání pod Buchlovem – fotografický projekt studentů a absolventů ITF. Zakončeno výstavami (Muzeum Podhradí Buchlovice, Galerie kina Hvězda Uherské Hra¬diště, Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj Praha atd).** 2008:** Galerie Myší díra – Experimentální výtvarná galerie. Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, Městem Uherské Hradiště a ČD. 2012: Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiš¬tě – roční vícevrstvý projekt zaměřený na poznání města Uherské Hradiště, jeho kulturních památek a historických souvislostí. Výstup v podobě multimediální instalace v podzemí Františ¬kánského kláštera v Uherském Hradišti. 2013: Za pověstmi hradu Buchlova -projekt určený studentům odborných uměleckých a vysokých škol, jehož výstupem je dokumentární film.

Výběr z kurátorské činnosti: 2005: Vlastníma očima, Galerie pod Radnicí, Nové Město nad Metují. 2006: Diva divas divam, výstava studentek a absolventek ITF FPF SU v Opavě; Lidská přání – Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště; Umění pomáhat – Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště a jinde. 2007: Dana Kyndrová; Anna Gutová, Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště; Setkání pod Buchlovem, Muzeum Podhradí Buchlovice, Galerie kina Hvězda a další. 2008: Adam Tuchliński; Alena Dvořáková a Viktor Fischer, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2009: Ohlédnutí za rokem 2008, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2010: Zachytit pocit, Galerie Slo¬váckého divadla; Ohlédnutí za rokem 2009, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2011: Ohlédnutí za rokem 2010, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2012: O důvod více -výstava studentů a absolventů ITF FPF SU v Opavě; Pavel Maria Smejkal – Retrospektiva, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2012: Evžen Sobek – Life in Blue; O důvod více II – výstava studentů a absolventů Ateliéru reklamní fotografie FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; 2013: Karel Tůma – Co je to v nás?; Eva Malůšková – Autoportréty. Výstavy realizované v rámci projektu Galerie Myší díra: Tohle nás zajímá, tohle nás trápí; Fiktivní poli¬tická kampaň; Ostrava v Uherském Hradišti; Zimní kino; Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiště; Prezidentská zátiší.

Výstavní činnost – výběr: 2004: Já a můj svět, Galerie kritiků, Praha; 2005: Není současnost bez minulosti, Arcibiskupské gymnázium Velehrad; Týden proti šikaně, Klub Mandl, Nové Město nad Metují; Vyměnili jsme umění za radost, Galerie Pod svícnem, Frýdek Místek; Dvě města, dvě univerzity na hranici, Galerie Szara, Cieszyn a Galerie Magna, Ostrava; 2006: Co se děje na kašně, Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; Umění pomáhat, Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; 2007: Moravské woodoo, Klub a galerie U černého kocoura, Frýdek – Místek; Vyměnili jsme umění za radost, Klub Modrý trpaslík, Česká Třebová; Dialog kultur, Galeria Katowice, Polsko; Setkání pod Buchlovem, Muzeum Podhradí, Buchlovice a Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; Diplomové a klauzurní práce, Kongresové centrum ČNB, Praha; 2008: Vyrostly nám hračky, Galerie UH2, Uherské Hradiště; Opava na prahu nového tisíciletí, Dům umění, Opava a Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava; 2009: Na cestě, Cafe Pierre, Veselí nad Moravou; Institut tvůrčí fotografie – mladí čeští fotografové, Galerie Klimy Bocheńskiej, Varšava, Polsko; 2010: Dvacátý rok ITF FPF SU v Opavě, Divadlo Reduta, Brno, reprízy v Praze, Liberci, Varšavě, Vilniusu. 2011: Minulost za zdí, Mene Tekel, Karolinum, Praha; 2012: Regenerace, Civilizované iluze, Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění – Cafe´87, Olomouc; Minulost za zdí, budova Zlínského kraje, Zlín; 2013: Na cestě – On the road, Kino Kotva, České Budějovice; Jeunes Photographes de l’Institut de Photographie Créative Université de Silésie, École Supériere Des Beaux-ArtS de Nimes, Francie; Na cestě – On the road, Fotografický festival, Nové Město nad Metují; Slezské Rudoltice 2013, Zámek Slezské Rudoltice

obrazek

Creatures

obrazek

Creatures

obrazek

Creatures

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

tiskni, přečteno 1100x

Novinky

Obhajoby a státnice: 11.–13. 9. 2017 Přijímací zkoušky do navazujícího a magisterského a do doktorského studia: 14. 9. 2017 Exkurze na Měsíc fotografie a OFF festival v Bratislavě: 2.–5. 11. 2017. Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státnice proběhnou 12. 1. 2018. Konzultace pro zájemce o studium na ITF FPF SU v sobotu 13. 1. 2018 od 9 hodin na FPF SU v Opavě.
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 13.–15. 10. 2017 15.–17. 12. 2017
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení