odb. as. MgA. Karel Poneš

Funkce: pedagog
Vyučuje: Počítačové zpracování obrazu I – III“ a „Pokročilé techniky v DTP I, II
E-mail: karelpones@centrum.cz
Telefon: 603 834 065
Adresa: Botanická 5, 602 00 Brno

** odb. as. MgA. Karel Poneš**

Narozen: 3.2.1972 v Brně

Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Vyučuje: Počítačové zpracování obrazu I – III

Vzdělání: Gymnázium Brno, Křenová 36, obor technická chemie maturita 1990

Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně, audio-video technika, filmový fotograf, absolutorium 1997

Institut tvůrčí fotografie, FPF SU bakalářské studium ukončeno 2001

Zaměstnání: fotograf, Botanický ústav AVČR Praha (2001 – 2006) OSVČ, fotografické služby (2001 – dosud) Grafik, BVV Brno (2004– 2006) Institut tvůrčí fotografie, FPF SU externě (2006 – 2007) Institut tvůrčí fotografie, FPF SU kmenově (2007 – dosud) Filozofická fakulta MU v Brně externě (2007 – 2009), FOTOGRAFIKS s.r.o. velkoformátový tisk (2008 – dosud)

Profesní činnost :

2000 – 2005 digitalizace a počítačová retuš historických stereo-diapozitivů ze sbírky Technického muzea v Brně. (Fotostudio M Design)

1999 – 2001 digitalizace středověkých rukopisů, pečetí a iluminací z doby přemyslovců pro Ústav pro klasická studia AVČR.

2003 – 2005 digitalizace historických architektonických plánů ze sbírky Moravské galerie v Brně pro Seminář dějin umění Masarykovy univerzity (kolekce plánů F. A. Grimma).

2001 – 2006 digitalizace historických herbářů pro Botanický ústav AVČR a Národní muzeum v Praze.

2004 – 2005 spolupráce při instalaci a nastartování činnosti digitalizačního centra Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, dílčí grafické práce v rámci některých výstav. Digitalizace archivních negativů ze sbírky Divadelního ústavu v Praze.

2006 – dosud  – zajištení kompletních prací obrazové digitalizace pozůstalosti Leoše Janáčka pro Masarykovu univerzitu v Brně a Moravské zemské muzeum v Brně..

V rámci podnikání pracuje především v oblasti reprodukční fotografie a fotografie architektury. V letech 2004 – 2008 pracoval jako lektor Fotoškoly Brno (digitální fotografie, DTP). V letech 2006 – 2008 spolupracoval jako lektor odborných seminářů s firmou Canon CZ. V letech 2007 – 2011 spolupracoval jako lektor specializovaných a rekvalifikačních kurzů s Institutem digitální fotografie v Praze (tematika správy barev).

Přednášky na vědeckých a uměleckých konferencích, seminářích a tvůrčích dílnách:

2006 Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií

2007 Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií VŠUP Praha, přednáška s tematikou: „Správa barev“

2008 43. Mezinárodní hudební festival Brno, Mezinárodní muzikologické kolokvium: „Leoš Janáček: „Creation within European Culture“, přednáška Karel Poneš: „Digitalizace autografů z Janáčkovy pozůstalosti“, Dietrichsteinský palác, Brno

Autorská výstava:

2003 Ste Maries de la Mer, dokumentární cyklus, Galerie FOMA-FOTO, Brno

******Účast na společných výstavách:**

2003 Mio Photo Award final selection, Tennoji Hall, Osaka, Japan

2006 Absolventi Institutu tvůrčí fotografie 1991–2006, Dům umění, Opava

Odborné aktivity 2012–2016

přednáška s tématikou fotografické reprodukce a parametrů obrazového souboru v rámci semináře „Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů“, Národní archiv České republiky, Praha, květen 2013. • přednáška „Komplexní pohled na problematiku digitální obrazové reprodukce“ Národní archiv České republiky, Praha, únor 2014. • výuková přednáška pro pedagogy SOU služeb Praha 9, obor fotograf, tematika předtisková příprava a správa barev, Praha, říjen 2015. • externí pedagog fakulty architektury VUT v Brně, předmět „Fotografie a architektura“ 2012. • lektor fotografické skupiny mezioborového workshopu „Koncept, koláž, konfrontáž“ s účastí: Fakulty architektury VUT v Brně, Filzofické fakulty UP v Olomouci, FAVU v Brně, ITF FPF SU v Opavě Olomouc, říjen 2015. • lektor odborných dílen Limited edition zaměřených na správu barev a předtiskovou přípravu pro Institut fotografických studií Photogenia v Brně, 2015. • garant projektu obrazové digitalizace pozůstalosti Leoše Janáčka pro FF Masarykovy Univerzity v Brně a Moravské Muzeum. Kompletní zpracování – digitalizace, grafika, uložení a ošetření metadaty, 2012 – 2015. • garant projektu obrazové digitalizace pozůstalosti Adrieny Šimotové a Jiřího Johna pro Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna. Kompletní zpracování – digitalizace, uložení a ošetření metadaty, 2015 – 2017. • předtisková příprava, tisk a výroba exponátů pro autorské výstavy (výběr): Pavel Mára (Paříž 2013, Praha 2015), Jindřich Štreit (Vítkovice 2016, Praha 2015, 2017), Vladimír Birgus (Olomouc 2014), Tomki Němec (2016), Dušan Kochol (Bratislava 2016), Vladimír Židlický (2015) ad. • stálá spolupráce na výrobě autorských tisků renomovaných českých i zahraničních umělců (výběr): Pavel Baňka, Kurt Gebauer, Jiří Šigut, Tereza Vlčková, Kateřina Šedá, Dita Pepe, Evžen Sobek, Barbora Bálková, Ivan Pinkava ad. • Výzkum technologických možností obrazové reprodukce uměleckých děl pomocí 3D mikroskopie pro soukromý sektor (2016). • Kurátorská činnost (výběr): Remapping Cultural Territories. Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. Photokina academy. Photokina, Hall 9.1, Messe, Köln, 16. 9. – 21. 9. 2014, (spolupráce Vladimír Birgus, Pavel Mára, Václav Podestát, Josef Moucha, Miroslav Myška). prezentace ITF v rámci festivalu Internationale Photoszene Köln 2016 v galerii Lichtblick, Kolín nad Rýnem 2016. prezentace ITF v rámci festivalu Circulation 2016 v Paříži, Centquatre, Paris 2016.

Účast na kolektivních výstavách (volná tvorba):

House of Abysmal / diplomové práce,Divadlo Jiřího Mirona, Ostrava 2014 25 let ITF FPF SU Dům umění, Opava 2015 výstava ITF v rámci Prague Photo 2015 výstava ITF v rámci Měsíce fotografie v Bratislavě (projekce) 2015 House of Abysmal / výstava 25 let ITF FPF SU, GHMP Praha 2016 • Fotografické reprodukce pro katalogy No. 39 – No. 44, Aukční dům Sýpka 2015 – 2017 • Fotografie pro publikaci: Brněnský architektonický manuál: průvodce architekturou 1918–1945 (ed. P. Hlaváčková), vyd. Dům umění města Brna, 2012, 368 stran, ISBN 978–80–7009–161–6

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

tiskni, přečteno 5836x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení