odb. as. MgA. Karel Poneš

Funkce: pedagog
Vyučuje: Počítačové zpracování obrazu I – III“ a „Pokročilé techniky v DTP I, II
E-mail: xPonesK@seznam.cz
Telefon: 603 834 065
Adresa: Botanická 5, 602 00 Brno

** odb. as. MgA. Karel Poneš**

Narozen: 3.2.1972 v Brně

Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Vyučuje: Počítačové zpracování obrazu I – III

Vzdělání: Gymnázium Brno, Křenová 36, obor technická chemie maturita 1990

Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně, audio-video technika, filmový fotograf, absolutorium 1997

Institut tvůrčí fotografie, FPF SU bakalářské studium ukončeno 2001

Zaměstnání: fotograf, Botanický ústav AVČR Praha (2001 – 2006) OSVČ, fotografické služby (2001 – dosud) Grafik, BVV Brno (2004– 2006) Institut tvůrčí fotografie, FPF SU externě (2006 – 2007) Institut tvůrčí fotografie, FPF SU kmenově (2007 – dosud) Filozofická fakulta MU v Brně externě (2007 – 2009), FOTOGRAFIKS s.r.o. velkoformátový tisk (2008 – dosud)

Profesní činnost :

2000 – 2005 digitalizace a počítačová retuš historických stereo-diapozitivů ze sbírky Technického muzea v Brně. (Fotostudio M Design)

1999 – 2001 digitalizace středověkých rukopisů, pečetí a iluminací z doby přemyslovců pro Ústav pro klasická studia AVČR.

2003 – 2005 digitalizace historických architektonických plánů ze sbírky Moravské galerie v Brně pro Seminář dějin umění Masarykovy univerzity (kolekce plánů F. A. Grimma).

2001 – 2006 digitalizace historických herbářů pro Botanický ústav AVČR a Národní muzeum v Praze.

2004 – 2005 spolupráce při instalaci a nastartování činnosti digitalizačního centra Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, dílčí grafické práce v rámci některých výstav. Digitalizace archivních negativů ze sbírky Divadelního ústavu v Praze.

2006 – dosud  – zajištení kompletních prací obrazové digitalizace pozůstalosti Leoše Janáčka pro Masarykovu univerzitu v Brně a Moravské zemské muzeum v Brně..

V rámci podnikání pracuje především v oblasti reprodukční fotografie a fotografie architektury. V letech 2004 – 2008 pracoval jako lektor Fotoškoly Brno (digitální fotografie, DTP). V letech 2006 – 2008 spolupracoval jako lektor odborných seminářů s firmou Canon CZ. V letech 2007 – 2011 spolupracoval jako lektor specializovaných a rekvalifikačních kurzů s Institutem digitální fotografie v Praze (tematika správy barev).

Přednášky na vědeckých a uměleckých konferencích, seminářích a tvůrčích dílnách:

2006 Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií

2007 Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií VŠUP Praha, přednáška s tematikou: „Správa barev“

2008 43. Mezinárodní hudební festival Brno, Mezinárodní muzikologické kolokvium: „Leoš Janáček: „Creation within European Culture“, přednáška Karel Poneš: „Digitalizace autografů z Janáčkovy pozůstalosti“, Dietrichsteinský palác, Brno

Autorská výstava:

2003 Ste Maries de la Mer, dokumentární cyklus, Galerie FOMA-FOTO, Brno

******Účast na společných výstavách:**

2003 Mio Photo Award final selection, Tennoji Hall, Osaka, Japan

2006 Absolventi Institutu tvůrčí fotografie 1991–2006, Dům umění, Opava

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

obrazek

House of Abysmal

tiskni, přečteno 2805x

Novinky

Obhajoby a státnice: 11.–13. 9. 2017 Přijímací zkoušky do navazujícího a magisterského a do doktorského studia: 14. 9. 2017 Exkurze na Měsíc fotografie a OFF festival v Bratislavě: 2.–5. 11. 2017. Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státnice proběhnou 12. 1. 2018. Konzultace pro zájemce o studium na ITF FPF SU v sobotu 13. 1. 2018 od 9 hodin na FPF SU v Opavě.
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 13.–15. 10. 2017 15.–17. 12. 2017
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení