doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

Funkce: pedagog
Vyučuje: Intermediální tvorba, Současné výtvarné umění, České výtvarné umění 20. století, Kurátorský seminář
E-mail: potom@volny.cz
Telefon: 604 930 252
Adresa: U garáží 4, 170 00 Praha

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

Narozen: 31. 7. 1974 v Hranicích

Studium: Gymnázium, Hranice (1988–1992) Lidová konzervatoř v Ostravě, obor výtvarná fotografie (u Bořka Sousedíka, 1991–1993) Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (BcA. 1992–1995, MgA. 1996–1998) Dějiny a teorie umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Bc. 1992–1995) a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 1995–1999) Doktorandské studium na ITF FPF SU v Opavě (2008–2012) Doktorandská stáž na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida, zimní semestr 2011) 15. 3. 2017 habilitační přednáška a obhájení titulu docent na VŠVU v Bratislavě.

Zaměstnání: 1992–1997 volný novinář 1997-dosud Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (odb. as.) 1997–2007 Fakulta technologická ve Zlíně VUT v Brně, od roku 2000 přejmenovaná na Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2001–2003 vedoucí kabinetu teorií)

Fotograf, historik umění, volný kurátor a pedagog. Ve vlastní fotografické tvorbě, kterou kontinuálně rozvíjí od roku 1994, se nejdříve zaměřoval na minimalizující zátiší vytvářené na velkoformátové negativy 18×24 cm a drobné performance využívající fotografické médium. Vedle toho vytvářel subjektivně dokumentární soubory: Pomezí (1994–1997, z projektu Lidé Hlučínska 90. let 20. století) a Ostrovy (1997–2002), v rámci kterého vznikly i fotografie o rodném městě Hranice (Ohraničení, 1997–2002), životě bezdomovců v Emauzských domech (1997–1999) nebo z cisterciáckého kláštera Oseku (1998–1999) a věznic v Rýnovicích, Heřmanicích nebo Opavě. Řada těchto fotografií vznikla pro grant společnosti Pro Helvetia v rámci projektu Fotografie české společnosti vytvářeném spolu s Jaroslavem Bártou, Karlem Cudlínem, Jaromírem Čejkou, Alenou Dvořákovou a Bohdanem Holomíčkem. Dlouhodobě si všímal vstupu nadnárodních společností do českého prostředí v souboru Look at the Future o firemní kultuře v továrně LG.Philips Displays v Hranicích (2001–2007). V posledních letech se od dokumentární fotografie přesunul spíše ke konceptuálnějším přístupům v projektech Pevnostní opevnění (2002), Krajinky.jpg (2002–2005), Majitelé hradů (2003–2005), Bezúčelná procházka (2004–2008), Hrady a zámky ČR (2004–2005, 2009), kde reaguje na vizuální stereotypy, narušuje hranice tradičního dokumentu a žánru krajiny. Ze souborů byly vydány knihy Lidé Hlučínska 90. let 20. století (1999), Lidé v obrazech (2001), Ohraničení (2002) a Bezúčelná procházka (2010).

Jako historik umění se zaměřuje především na fotografii a současné výtvarné umění střední Evropy. Ve své diplomové praci se věnoval problematice socialistického realismu v české fotografii. Pravidelně publikuje v odborných časopisech Ateliér, Umění, Prostor, Listy o fotografii, Camera Austria, Imago, Fotograf, Biuletyn Fotograficzny, Photonews, Dart, Reflex i v denním tisku (MF Dnes, Hospodářské noviny, Salon-kulturní příloha Práva). Napsal řadu textů katalogů, úvodní text k monografii Miloše Poláška Portfolio (1999), k fotografickým publikacím Zlín a jeho lidé (2001), Lucia Nimcová: Slovenské ženy (2003), monografii Vladimíra Birguse Cosi nevyslovitelného (2002) a připravil monografii Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005 (2006). Jeho kniha Hranická architektura 1815–1948 (2000) vyšla i v anglickém vydání.

Byl organizátorem a spoluorganizátorem četných fotografických projektů (Lidé Hlučínska 90. let 20. století, Zlín a jeho lidé, Hranicko) a výstav (Pražský dům fotografie, Měsíc fotografie v Bratislavě, Muzeum umění v Olomouci, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Synagoga v Hranicích, Galerie Opera v Ostravě, Kabinet fotografie Domu umění v Opavě, Mezinárodní fotografické festivaly v Lodźi, Krakově a Varšavě, Fotografický festival Funkeho Kolín, Praguebiennale aj.). Je spoluautorem publikace a stejnojmenné výstavy Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století (Muzeum umění v Olomouci, 2002) a výstav Po potopě (Mánes, Praha, 2002, Umělecká beseda, Bratislava, 2002, Místodržitelský palác, Moravská galerie Brno, 2003), Odpojeno/Spojeno (Centre for Central European Architecture, Praha, 2005), Marginální architektura (s Lucií Lendelovou, Muzeum Artistů, Lodz, 2005), I Image (Krzysztof Csandrowicz, Gergely László, Lucia Lendelová, Dorottya Gallery, Budapešť, Středoevropský dům fotografie, Bratislava, 2006), Architektura bez architektů (Synagoga, Hranice, 2005), Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005 (Galerie výtvarného umění, Ostrava, 2006; Slovenská národní galerie, Bratislava, 2006; Dům umění v Opavě, 2007; Dům U Kamenného zvonu, GHMP 2007, Varšava 2009), Via lucis 1989–2009 (Brusel, Bratislava, 2009 a Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, 2010), Nový život/Nový dokument (Praguebiennale, Praha 2009), Tenkrát na Východě (s Vladimírem Birgusem, GHMP, Praha 2009), Taken Off (Středoevropský dům fotografie, Bratislava, 2010), Jan Jindra – Silvestry v hotelu Jalta (Fotograf Gallery, 2010), Romantický konstrukt (s Danielou Dostálkovou, Prague Biennale, 2011), Fotografie jako fotografie (Školská 28, Praha 2011), Andreas Feininger: That´s Photograph (Dům U Kamenného zvonu GHMP, Praha 2011) aj.

Knižní publikace (fotografie): Lidé v obrazech / People in the picture. Fotografie a text Tomáš Pospěch, grafická úprava: Martin Feikus, Dost, Hranice, 2001, 68 s., ISBN 80–902942–2–7. Ohraničení. Momentky z Hranic 1996–2002. (Fotografie Tomáš Pospěch, úvodní text Lucia Lendelová), Grafická úprava: Martin Feikus a Nora Procházková, Dost, Hranice 2002, ISBN 80–902942–4–0. Bezúčelná procházka / An aimless walk. Fotografie Tomáš Pospěch, text Lucia Fišerová, grafická úprava Jakub Wdowka, DOST, Hranice, 2010, ISBN 978–80–903903–9–3

Knižní publikace (texty): Miloš Polášek: Portfolio. Ostrava 1999. Hranická architektura 1815–1948. Text a fotografie Tomáš Pospěch, grafická úprava: Martin Feikus, Dost, Hranice 2000, 108 s., ISBN 80–902942–0–0. The Architecture of Hranice 1815–1948. Text Tomáš Pospěch, grafická úprava: Martin Feikus, Dost, Hranice 2001, 108 s. ISBN 80–902942–1–9. Lucia Lendelová – Tomáš Pospěch – Helena Rišlinková: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2002, grafická úprava: Petr Šmalec, 216 s., ISBN 80–85227–50–9. (2003, 2. vydání, Muzeum umění Olomouc a Nakladatelství DOST). Hranice. Průvodce památkami města. (Česky, anglicky), text Tomáš Pospěch, grafická úprava Nora Procházková, Dost, Hranice 2002, 24 s. ISBN 80–902042–3–5. Šumná města. (Text Šumné Hranice). Petrov, Brno 2003. Václav Bednář – Tomáš Pospěch: Hranice. C.k. rakousko-uherské vojenské ústavy. Dost, Hranice 2005, (česky, anglicky a německy). Anděla Horová (ed.): Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. (Spolupráce na heslech), Academia, Praha 2006. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. (Koncepce knihy, výběr fotografií), Kant, Praha 2006. ISBN 80–86970–05–1 Židé na Hranicku. Text: Václav Bednář, Tomáš Pospěch (architektura), editor: Jiří J. K. Nebeský, Dost, Hranice 2007, ISBN: 978–80–902942–3–3, (česky a anglicky). Pověsti z Hranicka. Fajermoni, věščáci, poseci a jiná uzřelá hlůza. Výbor uspořádal a úvodem opatřil Tomáš Pospěch, doslov napsal Jiří J. K. Nebeský, ilustrační doprovod a typografie Nora Procházková, Hranice 2007, 256 stran. Jiří Doležel: Epi-center. Koncepce a výběr fotografií: Tomáš Pospěch, Jiří Doležel, Jaroslav Dufek, Nakladatelství KANT, Praha 2007, 114 stran, (nemá ISBN). Veronika Zapletalová: Chatařství / Summerhouses. Architektura lidských snů a možností. Texty: Václav Cílek, Tomáš Pospěch, Jiří Škabrada, Rostislav Švácha, Veronika Zapletalová, vydavatelství ERA, Brno 2007, 414 stran, ISBN 978–80–7366–086–4 Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989/ Once Upon a Time in the East. (Tomáš Pospěch, Vladimír Birgus), Kant, Praha 2009, 126 stran, ISBN 978–80–7437–005–2 OPAVA očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Ed. Vladimír Birgus, Tomáš Pospěch, texty: Rudolf Žáček, Tomáš Pospěch, biografie Tomáš Pospěch, vydala Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s nakladatelstvím KANT, Opava 2008, ISBN 978–80–86970–73–8. LANGER, Radovan – POSPĚCH, Tomáš – SKŘEBSKÁ, Renata – SVOBODOVÁ, Hana: Výtvarní umělci města Hranic/Visual Artists of the Town of Hranice/Die bildenden Künstler von der Stadt Hranice. 1. vyd. Hranice: Město Hranice, 2009. 160 s. ISBN 978–80–254–5042–0. Jan Balabán: Viktor Kolář. Ostrava. (Spolupráce při koncepci knihy a výběru fotografií), KANT, Praha 2010. Orel, lev, svastika a hvězda. Historie bývalých rakousko-uherských vojenských škol v Hranicích. (ed. Tomáš Pospěch, texty: Václav Bednář, Petr Cimala, Alena Jirásková, Radovan Lipus, Tomáš Pospěch, David Vávra), grafická úprava: Studio Kutululu, DOST, Hranice 2010, ISBN 978–80–87407–02–8 Česká fotografie 1938–2000 v recenzích, textech, dokumentech. (Ed. Tomáš Pospěch, grafická úprava: Jakub Wdowka), DOST, Hranice 2010, 376 s., ISBN 978–80–86774–51–0 Imrich Veber: HOMOurban. (Ed. Tomáš Pospěch, text Ondřej Hložek, Tomáš Pospěch), PozitiF, Praha 2012, ISBN 978–80–87407–04–2.

Knižní publikace a sborníky publikované v zahraničí: Judita Csáderová: Prelínanie. (Kol. autorů, ed. Lucia Benická), Dům fotografie v Popradě, Poprad 2004. Tomáš Pospěch: Nowy dokument. Czechy, Slowacja, Wegry, Polska / Nový dokument. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko. In: Fotografia dokumentalna w projektach fotograficznych / Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. Galeria Szara, Cieszyn 2005. Jindřich Štreit. Odwaga widzenia. Antologia textov. Odwaga parzenia. Fundacija Fotografii, Lodź, Praha 2006. Pawel Grześ: Mieleszki. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku, Gródek (Polsko), 2006, ISBN 83–924329–0–8 5lovensko. 5 rokov Slovenska vo fotodokumente. Grant VACULIK ADVERTISING. Výběr fotografií: Tomáš Pospěch, texty: Tomáš Pospěch, Juraj Vaculík. Vydal Vaculík Advertising, Bratislava 2007, 140 stran, ISBN 978–80–969834–0–7 Diverzia do krajiny / Diversions into the Landscape. Stratégie „prepodstatňovania“ a odkláňania v súčasnej českej a poľskej fotografii. Mladé médium II / A youthful Medium II, VŠVU Bratislava, 2012, s. 44–55.

Texty ve sbornících publikovaných v ČR: POSPĚCH, Tomáš: Šumná města – Hranice. In: Kdysi a nedávno. Texty o dějinách Hranicka 2009. (Ed. Jiří J. K. Nebeský), sešit 1, Hranice: Tichý typ, 2009. ISBN 978–80–903768–3–0. ISSN 1804–0659. Česká společnost ve fotografii. Text pro sborník Sociologie a fotografie (ed. Jiří Siostrzonek), ITF FPF SU v Opavě 2010. POSPĚCH, Tomáš: Architektura Hranic a lázní Teplic nad Bečvou v letech 1945–1989. Kdysi a nedávno 3. Texty o dějinách Hranicka, Tichý typ, Hranice 2012, s. 69–84. ISSN 1804–0659.

Katalogy: Praha – Varšava – Bratislava. Galerie U Mloka, Olomouc 2004. Veronika Zapletalová – Chatařství. In: Biennale San Paulo, (katalog), San Paulo 2004. Michaela Cibulková: Cirkus Berousek. Český Fortel, Praha 2004. Zdeněk Stuchlík. Slezské muzeum v Opavě, KANT, Praha 2004. Krajinky.jpg. (Text Lucia Lendelová, Tomáš Pospěch), Galerie Fiducia, Ostrava 2005. IV. mezinárodní festival fotografie, Lodź, 2005. Veronika Zapletalova. El diablo no es tan feo como lo pintan. Obras de la 26 Bienal de San Paolo, 2005. Hranicko. Fotografický projekt Týden v životě Hranicka. Dost, Hranice 2006. Devátá sklizeň. Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně, KANT, Praha 2006. Miloslav Stibor: Fotografie. Texty: Štěpánka Bieleszová, Vladimír Birgus, Ludvík Baran, Karel Dvořák, Michal Macků, Jiří Mašín, Tomáš Pospěch, Ján Šmok, Ladislav Rusek, Jindřich Štreit, Václav Zykmund, editorka Štěpánka Bieleszová, Muzeum umění v Olomouci, Olomouc 2007, 128 stran, ISBN 978–80–85227–92–5. Plyš myslí, že je víc. Diplomové práce, Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava, 8 stran. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Úvodní text a výběr fotografií Tomáš Pospěch, Nakladatelství DOST, Hranice 2007, 24 stran, ISBN 978–80–902942–32–6. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Leták k výstavě J. Š., Dům U Kamenného zvonu, GHMP, 2007. 5lovensko. 5 rokov Slovenska vo fotodokumente – Grant VACULIK ADVERTISING. Mesiac fotografie Bratislava, 17. ročník, 2007, s. 28–29. Daniela Dostálková: Instant Monument. Dům umění v Opavě a ITF FPF SU v Opavě, 2008. Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii. (Ed. Tomáš Pospěch), Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec 2009, 60s., ISBN 978–80–904314–0–9. New Life, New Document. New Documentary Photography in Central Europe. (Kurátoři/texty: Tomáš Pospěch a Vladimír Birgus), Praguebiennale 4, Praha, s. 7–25. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. In: V. Warszawski festiwal fotografii artystycznej. (Ed. Magdalena Durda-Dmitruk), Instytut Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie, 2009. Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii. DVD, (Ed. Tomáš Pospěch), Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec 2009, ISBN 978–80–904314–1–6. Nový život/Nový dokument (spolu s Vladimírem Birgusem), Mesiac fotografie/Month of Photography, 19. ročník, Bratislava 2009, s. 46–51, ISBN 978–80–85739–53–4. Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii. Mesiac fotografie/Month of Photography, 19. ročník, Bratislava 2009, s. 46–51, ISBN 978–80–85739–53–4. Jindřich Štreit: Pohled do aparátu. Galerie Basilika, České Budějovice, 2008.
Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Alšova jihočeská galerie, České Budějovice, 2008. Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie, 51. Bezručova Opava, statutární město Opava 2008. Daniela Dostálková: Instant Monument. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2008. Francie očima Jindřicha Štreita. Klicperovo divadlo, Hradec Králové. Jan Pohribný: Hledání světla / Searching for the Light. (Texty: Tomáš Pospěch, Paula Hyvönen), Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec 2008, ISBN 978–80–254–3066–8. BIRGUS, Vladimír – POSPĚCH, Tomáš: Nový život/Nový dokument. In: Mesiac fotografie / Month of Photography. 19. ročník, Bratislava 2009, ISBN 978–80–85739–53–4. Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii. In: Mesiac fotografie / Month of Photography, 19. ročník, Bratislava 2009, ISBN 978–80–85739–53–4. Jindřich Štreit. Fotografie 1965–2005. In: V. Warszawski festiwal fotografii artystycznej. (Ed. Magdalena Durda-Dmitruk), Varšava: Instytut Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie, 2009. New Life/New Document. Praguebiennale 4. Milano: Nadace Prague Biennale Foundation, 2009, 253 s. POSPĚCH, Tomáš (ed.): Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii / Czech society in Photographs. Texty Miroslav Paulík, Tomáš Pospěch, Pavel Scheufler, Alexandr Vondra, Zdeněk Zbořil. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Národní muzeum fotografie, 2009. 60 s. ISBN 978–80–904314–0–9. Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii / Czech society in Photographs. DVD prezentace, Jindřichův Hradec: Národní muzeum fotografie, 2009. ISBN 978–80–904314–1–6. Taken Off. Středoevropský dům fotografie, Bratislava. Jindřich Štreit/Blátivé pastorále. Bialysztok 2011. Jindřich Štreit. Blátivé pastorále. Braga, Portugalsko 2011. Jindřich Štreit/Fotograf venkova. České centrum, Lisabon 2011. Dagmar Hochová/Akrobat na glóbu života. Leica Gallery Prague, Praha 2011. POSPĚCH, Tomáš – DOSTÁLKOVÁ, Daniela: Romantický konstrukt. Praguebiennale, Praha 2011. Jan Jindra: Silvestry v hotelu Jalta. Galerie Fiducia, Ostrava 2011. POSPĚCH, Tomáš – BIRGUS, Vladimír: New Life/New Document. Rencontros da Imagem, Braga, Portugalsko 2011. Fotoateliér Mikulov 2011. Jindřich Štreit/Fotograf venkova. České centrum, Lisabon 2012. Pavel Mára. Obyčajne menej / Usually Less. 22. Mesiac fotografie Bratislava, Bratislava 2012, s. 36–37. ISBN 978–80–85739–56–5. Fotografická dílna Mikulov. (Text a koncepce Tomáš Pospěch), Městské kulturní zařízení, Mikulov 2012. Pavel Mára. Galerie Fiducia, Ostrava 2012. Ivo Přeček. Ateliér Josefa Sudka, Praha 2012.

Časopisecké stati (výběr):

2004 Václav Podestát představuje mystérium všednosti. Salon – Právo, leden 2004. Bilance fotografického století. Ateliér, únor 2004. Prvních sto let úrody, kterou sklízela česká fotografie. Salon – Právo, únor 2004. Antonín Kratochvíl. Monografie. Imago, winter 2004. Lucia Nimcová: Slovensko 003. Obrazová správa o stave krajiny. Imago, březen 2004 Bilance fotografického století. Ateliér, č. 5, 2004. Prvních sto let úrody, kterou sklízela česká fotografie. Salon – Právo, březen 2004. Tiché absolutno. (Ivo Přeček). Ateliér, č. 16 – 17, 26. 8. 2004, s. 6. Praha – Varšava – Bratislava. Ateliér, č. 16 – 17, 26. 8. 2004, s. 7. Faces of History / Tváře dějin. Ateliér, č. 14 – 15, s. 7. Fotograf utopie. (René Burri), Architekt, 2004.

2005 Sudkovy industriální zahrádky. Smutná krajina. Salon – Právo, photorevue.com, leden 2005. Josef Sudek: Sad Landscape. Imago, zima 2004/2005, č. 19. Sto let české fotografie. Salon – Právo, photorevue.com, č. 429, 4. srpna 2005. New Documentary Photography. Czech Republik, Poland, Hungary, Slovakia. Imago, léto 2005.

2006 Jak myslet architekturu fotoaparátem. Era 21, 2006. Jindřich Štreit: Fotograf venkova. Ateliér, č. 6, 2006. Devátá sklizeň. Fotografie Magazín, č. 11, 2006, s. 24 – 30. Devátá sklizeň. Ateliér, č. 21, 2006, s. 5.

2007 Jindřich Štreit. Rozhovor. PhotoArt, 2007, č. 1. K jedné fotografii J. Š., Protimluv, Revue pro kulturu, roč. V, 2007, č. 1, s. 39. Martina Novozámská: Určeno k likvidaci? Ateliér, 2007, č. 5. Jindřich Štreit – Blátivé pastorále. Život, Revue Umělecké besedy, 2007, č. 3, s. 24 – 27. Jindřich Štreit: Fotografie 1965 – 2005. Magazín Fotografie, 2007, č. 11. Tomáš Pospěch – Jana Tichá: Úvod – Fotografie a architektura, Fotograf, 2007, č. 9, s. 3, ISSN 1213–9602. Viktor Szemzö – Slovenská sídliště. Fotograf, 2007, č. 9, s. 82 – 85, ISSN 1213–9602. Petr Willert – Life-style: Hon na babičku, hon na kočku. Fotograf, 2007, č. 9, s. 90 – 91, ISSN 1213–9602. Martina Novozámská&Jan Vaca&Jaroslav Vraj – Lipová-Spansdorf. Fotograf, 2007, č. 9, s. 98 – 99, ISSN 1213–9602. Jindřich Štreit. The Muddy Pastorales. Interview. Imago, č. 23, winter 2007, s. 32 – 41. Martina Novozámská&Jan Vaca&Jaroslav Vraj – Lipová-Spansdorf 1915 – 2005. Imago, č. 23, winter 2007, s. 56. Marginální architektura. Fotograf, 2007, č. 9, s. 104 – 106, ISSN 1213–9602. Trapeři a Přemci. Kulturní týdeník A2, 2007, č. 34. ISSN 1801–4542.

2008 Jindřich Štreit. The Muddy Pastorales. 5klatek, Poznan. Tereza Vlcková: Gärten der Wonne am Rande des Nervenzusammenbruchs, Photonews, č. 7–8, s. 22–23. Daniela Dostálková, Instant Life. Fotografie magazín, č. 6, 2008, s. 22–33. Babiččina diskotéka. Fotografie magazín, č. 5, 2008, s. 16–23. Grant Vaculík Advertising, Fotografie magazín, č. 6, 2008, s. 46–53. Daniela Dostálková: Instant Monument. Ateliér, 2008. Jolana Havelková, Galerie, A2, č. 6. Zahrádky blaženosti na pokraji nervového zhroucení. Fotografie magazín, č. 4, 2008, s. 18–25. Martin Kollár: Nic zvláštního? Fotograf, č. 11, 2008.

2009 Tereza Vlčková – Gardens of Glory At The Edge of Nervous Breakdown, Imago, č. 25–26, Summer – Winter 2008, s. 4–16. ISSN 1335–1362. POSPĚCH, Tomáš – PROKOP, Jaroslav: Department of Advertising Photography, Faculty of Multimedia Communications, Tomáš Baťa University in Zlín, Imago, č. 25–26, Summer – Winter 2008, s. 68–73. ISSN 1335–1362.

2010 Vladimír Birgus – Pospěch, Tomáš: Once Upon a Time in the East – Czechs Through the Eyes of Photographers 1948–1989. Imago, Winter 2009, č. 28 (vydáno 2010), s. 22–33. Anna Fárová, Zemřela dáma, která fotografii prošlapala cestu k umění. Hospodářské noviny, 2. 3. 2010. Herbert Tobias. Německý Mapplethorpe? Ateliér, č. 4, 18. 2. 2010, s. 16. Fred Kramer. Reklamní fotograf v době nedostatku. Fotograf, č. 14, 2009, s. 28–35. Bára Prášilová. Fotograf, č. 14, 2009. Via lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii. DIGIfoto, č. 4, 2010, s. 96–101. Nový život/Nový dokument. Česko, Slovensko, Polsko. Ateliér, č. , 2010. Lukáš Jasanský / Martin Polák: 10 000 a chlapi. Ateliér, č. 9, 29. 4. 2010, s. 16. Jiří Křenek. Fotograf, č. 15, 2010. Velké naděje. Měsíc fotografie v Krakově. Fotograf, č. 15, 2010.

2011 POSPĚCH, Tomáš – DOSTÁLKOVÁ, Daniela: Romantisches Konstrukt. Die Subversion des Gewöhnlichen. Photonews, 2011, č. 9, s. 16–17, ISSN 1612–4413 Socialistické ženy a fetišismus. Nový Prostor, 2011, č. 3, ISSN 1213–1911 Akrobat na glóbu života. Rozhovor s Dagmar Hochovou. DIGI foto, 2011, č. 12, s. 94–101, ISSN 1801–0873 Karel Kašpařík. Amatér z Hané. Fotograf, 2011, č. 17, s. 6–11, ISSN 1213–9602 Fotografie dnes. Mutující nebo rozpuštěná? Flash Art, 2011, č. 19–20, s. 54, ISSN 1336–9644 Jan Regal – Slušovice/ Nový archiv (2009–2011). Fotograf, 2011, č. 18, s. 92–95, ISSN 1213–9602

2012 Zázrak jménem Slušovice. Pátek, Lidové noviny. 3. 2. 2012, č. 5, s. 12–15. Evžen Sobek: Life in Blue. Ateliér, 2012, č. 4, s. 7. ISSN 1210–5236. Vizualismus a jeho pojetí fotografie jako fotografie. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2012, č. 13, s. 30–45. ISSN 1802–8918. Anonymní skulptury. Bernd a Hilla Becherovi v Rudolfinu. Art+Antiques, 2012, č. 4, s. 10–15. ISSN 1213–8398. Co je umění, mě netrápí. Rozhovor s Hillou Becherovou. (Rozhovor Jan Skřivánek, Tomáš Pospěch), Art+Antiques, 2012, č. 4, s. 16–19, ISSN 1213–8398. Řídit svůj život. S Josefem Koudelkou o jeho daru, zvětšeninách a Středozemním moři. (Rozhovor Jan Skřivánek a Tomáš Pospěch), Art+Antiques, 2012, č. 9, s. 28–35. ISSN 1213–8398. Jan Svoboda. Art+Antiques, 2012, č. 12, s. 50–54. ISSN 1213–8398. Dagmar Hochová, rozloučení. Art+Antiques, 2012, č. 12, s. 56. ISSN 1213–8398. Pavel Mára. Obvykle méně. Ateliér, 2012, č. 13, s. 7. ISSN 1210–5236.

Fotografické publikace (vlastní fotografie): Fotografie dokumentarna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. (Marianna Michalowska, Tomáš Pospěch, Jiří Siostrzonek, Jindřich Štreit, Zbigniew Tomaszczuk). Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Vydala Galerie Szara, Czieszyn 2005. Last&Lost. Ein Atlas des verschwindenden Europas. (Ed. Katharina Raabe – Monika Sznajderman). Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006, 336 s. Last&Lost. Atlas d´une Europe fantôme. Noir sur Blanc, Lausanne 2007, ISBN 978–2–88250–199–8. Bezúčelná procházka. DOST, Hranice 2010. Vladimír Birgus – Jan Mlčoch: Česká fotografie 20. století. KANT, Praha 2010. Bednář, Václav – Jirásková, Alena – Pospěch, Tomáš: Orlice, lev, svastika a hvězda. Vojenské školské ústavy v Hranicích. (ed. Tomáš Pospěch), nakladatelství DOST, Praha 2010.

Autorské výstavy (výběr): 2004 – Kladno, Amor fati, Malá galerie České spořitelny. 2004 – Kaunas (Litva), Look at the Future, Muzeum historie komunikací, Kaunas Photo Days (fotografický festival), katalog. 2005 – Lodź, Look at the Future, 4. Mezinárodní fotografický festival, katalog. 2005 – Ostrava, Krajinky.jpg, Galerie Fiducia, katalog. 2006 – Opava, Look at the Future, Kabinet fotografie Domu umění v Opavě. 2006 – Praha, Krajinky.jpg, Galerie VŠUP. 2006 – Hradec Králové, Česká krajina, Galerie FOMA. 2007 – Lodź, Krajinky.jpg, VI. Mezinárodní fotografický festival, Polsko. 2007 – Gdańsk, Look at the Future, Fotografický festival Transfotografia, Polsko. 2007 – Liberec, Krajinky.jpg, Malá galerie. 2007 – Blatná, Look at the Future, zámek, Fotografický festival. 2008 – Brno, Bezúčelná procházka, Galerie Artistů. 2008 – Pardubice, Zátiší, Galerie MK. 2008 – Cheb, Common Land, Galerie 4. 2009 – Vídeň, Common Land, Galerie na Pavlači. 2010 – Praha, Bezúčelná procházka, Galerie Školská 28. 2011 – Ostrava, Bezúčelná procházka, Galerie Aréna. 2012 – Apeldoorn (Holandsko), Look at the Future, International Photo Festival GRID.

Účast na skupinových výstavách (výběr): 2004 – Moskva, Město v současné české dokumentární fotografii. Měsíc fotografie v Moskvě, duben – květen. 2004 – Kolín, Hudba a výtvarné umění, Regionální muzeum. 2004 – Praha, Czech Press Photo, Staroměstská radnice. 2005 – Lodź (Polsko), Marginální architektura, IV. Mezinárodní fotografický festival. 2005 – Praha, Česká fotografie 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna. 2005 – Hranice, Architektura bez architektů, Galerie Synagoga, Městské muzeum a galerie v Hranicích, 9. září – 23. října 2005. 2005 – Praha, Czech Press Photo, 14. 11. – 2005, Křížová chodba Staroměstské radnice. 2005 – Brno, Frame 005, 12. 12. – 2005, Místodržitelský palác, Moravská galerie Brno. 2006 – České Budějovice, Frame 005, Galerie Měsíc ve dne, únor, další reprízy: Bratislava, Frame 005, Středoevropský dům fotografie, duben – květen, Ostrava, Frame 005, Galerie Fiducia, červen – červenec. 2006 – Mnichov, Last&Lost, Literaturhaus, březen 2006, reprízy: Berlín, Neuenkirchen, Lausanne. 2006 – Opava, Absolventi (ITF FPF SU v Opavě), Dům umění 2006 – Uherské Hradiště, Krajina v tvorbě pedagogů ITF, Letní filmová škola, Kino Hvězda. 2007 – Magdeburg, Last&Lost, Magdeburg, Německo. 2007 – Berlín, Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Fotogalerie. 2007 – Lodź, Prestrzeine. Mezinárodní fotografický projekt, Art Lodz Center, Polsko. 2007 – Brno, FRAME007, Dům umění. 2008 – Neu-Ulm, Last&Lost, Edwin-Scharff-Haus, Německo. 2008 – Halle, Last&Lost, Agricultural institute, Německo. 2008 – Opava, Opava, Dům umění. 2008 – Brno, Milan u Evžena, Galerie Artistů. 2008 – Liptovský Mikuláš, Work, Dům fotografie. 2008 – Grünberg, Last&Lost Museum in Spital Grünberg, Německo. 2008 – Bruntál, Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, zámek Bruntál. 2008 – Reggio Emilia, The core of Industry, Photofestival Fotografia Europea, Itálie. 2008 – Potsdam, Last&Lost, European Month of Photography in Berlin, Německo. 2008 – Praha, Czech Press Photo, Staroměstská radnice. 2009 – Bonn, Czech Photography of the 20th Century, Kunsthalle, Německo. 2009 – Essen, Last&Lost, Zeche Zollverein Schacht, Německo. 2009 – Praha, Urbanity, Twenty Years Later, reprizováno: Vídeň, Budapešť, Bratislava, Varšava, Berlín, Ljubljaň. 2009 – Brno, Fotojatka, reprízy: České Budějovice, Praha. 2009 – Lille, Projet Frontieres, Transphotographiques. 2009 – Praha, L. A. F., palác Žofín, Fórum 2000, Praha. 2010 – Praha, L.A.F., Francouzský institut. 2010 – Berlín, Urbanity. CCEA. 2010 – Bratislava, Taken Off, Středoevropský dům fotografie. 2011 – Mikulov, Fotobraní, fotografie z mikulovského workshopu fotografie, Městská galerie, Mikulov 2011. 2011 – Praha, Přídavná spojení, galerie NTK, Praha 2011. 2012 – Olomouc, Civilizované iluze. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc. 2012 – Liptovský Mikuláš, Terénní výzkum II, Dům fotografie, (kurátorka Anna Maximová). 2012 – Opava, Na houby. For John Cage, (kurátor Martin Klimeš), Galerie Gottfrei, Opava. 2012 – Lucemburk – Back to the Roots, Cinéast, 5th Central and Eastern European Film Festival, (kurátor Jagna Olejnikowska, Luxembourg 11.- 28. října 2012

Zastoupení ve sbírkách: Uměleckoprůmyslové museum, Praha Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec Afga-Gevaert AG, Leverkusen, Německo Adalbert Stifter Verein München, Německo Lumen Gallery, Budapešť Łódź Art Center, Polsko Muzeum umění Olomouc

Kurátorství výstav: 2004 Praha – Varšava – Bratislava. Fotografie studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Galerie U Mloka, Olomouc.

2005 Josef Černý: Fotografie 1965–1985. Galerie Severní křídlo zámku, Hranice. Odpojeno/Spojeno 2005. Centre for Central European Architecture, Praha, (Kurátor fotografické části výstavy). Lucia Nimcová: Instantní ženy. Pražský dům fotografie. 21. 4. – 29. 5. 2005. Marginální architektura. (s Lucií Lendelovou), Muzeum Artistů. IV. Mezinárodní fotografický festival, Lodź, 2005. Pořád jsem to já. Motiv stáří v české a slovenské dokumentární fotografii, (s Evou Hrabětovou), Galerie Ambit, Praha 2005. I Image. Dorottya Gallerie, Budapešť, (spolukurátor). Architektura bez architektů. Městské muzeum a galerie v Hranicích, Výstavní síň Synagoga, Hranice, 8. září – 23. října 2005. Vladimír Birgus. Funkeho festival Kolín, říjen 2005.

2006 I Image. Středoevropský dům fotografie, Bratislava, (spolukurátor), V. Mezinárodní festival fotografie, Lodź, Polsko. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Galerie výtvarného umění, Ostrava. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Slovenská národní galerie Bratislava, Měsíc fotografie v Bratislavě. Devátá sklizeň. Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně, Kulturní prostor Alternativa a Hala 64, Zlín. Šestka. Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. Pražský dům fotografie, Praha. Diplomové práce ITF, Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Kabinet fotografie Domu umění v Opavě.

2007 Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Muzeum umění Olomouc. Devátá sklizeň. Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. České centrum, Moskva. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Dům umění Opava. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Galerie Hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu. Photodocument.sk. Středoevropský dům fotografie, Měsíc fotografie v Bratislavě. 5lovensko. Středoevropský dům fotografie, Měsíc fotografie v Bratislavě. Plyš myslí, že je víc. Galerie Opera, Ostrava.

2008 Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Alšova jihočeská galerie, České Budějovice. Jindřich Štreit: Pohledy do fotoaparátu. Galerie Bazilika, České Budějovice. Daniela Dostálková: Instant Monument. Kabinet fotografie, Dům umění, Opava. Projekt Opava. Dům umění v Opavě, Opava. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Městské muzeum, Svitavy.

2009 Petr Willert: Hon na kočku. Galerie Fiducia, Ostrava. Via Lucis 1989–2009. Czech society in photographs. Stálé zastoupení ČR v Bruselu. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Galeria Sztuki Mediów ASP, Varšava. Viktor Kolář: Retrospektiva. Měsíc fotografie, Galerie Starmach, Krakov. Jindřich Štreit: Fotografie 1965–2005. Galerie ASP, Fotografický festival, Varšava. New Life, New Document. New documentary photography in Central Europe. (S Vladimírem Birgusem), Prague Biennale 4, Praha. Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989. (S Vladimírem Birgusem), Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha. Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii. Dům umění, Měsíc fotografie v Bratislavě. Nový život/Nový dokument. (S Vladimírem Birgusem), Středoevropský dům fotografie, Měsíc fotografie v Bratislavě.

2010 Nový život/Nový dokument. (S Vladimírem Birgusem), Galerie Klimy Bochenskiej, Varšava, Měsíc fotografie v Bratislavě, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava. Via Lucis 1989–2009. Česká společnost ve fotografii. Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci. Taken Off. Středoevropský dům fotografie, Bratislava. Ostravští fotografové kolem galerie Fiducia. (Spolu s Romanem Poláškem a Martinem Popelářem), exteriéry Národního divadla Praha, České centrum Brusel. Jan Jindra. Silvestry v hotelu Jalta 1982–1984. Studio Fotograf, Praha. Petr Willert. Něco z babičky. Studio Fotograf, Praha. Šedá romantika. (Maroš Krivý, Agáta Marzecová, Yan Renelt, Silvia Senčeková, Tomáš Werner), Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava. Organizační spolupráce na soutěži/výstavě středoevropských fotografů FRAME 2010, účast v porotě.

2011 Jan Jindra: Silvestry v hotelu Jalta. Galerie Fiducia, Ostrava. Romantický konstrukt. (s Danielou Dostálkovou), Praguebiennale, Praha. Andreas Feininger: That´s Photography. (Kurátor českého uvedení výstavy), Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha. Nový život/Nový dokument. (S Vladimírem Birgusem), Rencontros da Imagem, Braga, Portugalsko. Fotoateliér Mikulov 2011. Třetí ročník fotografického workshopu, Městská galerie, Mikulov. Fotografie jako fotografie. Komunikační prostor Školská 28, Praha. Fotobraní, fotografie z mikulovského workshopu fotografie, Městská galerie, Mikulov. Dagmar Hochová/Akrobat na glóbu života. Leica Gallery Prague, Praha.

2012 Dagmar Hochová/Akrobat na glóbu života. Dům umění Opava, Opava 2012. Pavel Mára. Memory etc., galerie Fiducia, Ostrava 2012. Pavel Mára. Madony a Triptychy, galerie Aréna, Ostrava 2012. Pavel Mára, Měsíc fotografie, Dům umění, Bratislava 2012. Branislav Štěpánek, Umění pornografie. Off_festival, Bratislava 2012. Fotobraní, Mikulovská dílna, Galerie Konvikt, Mikulov 2012. Delikatne dobra / Fragile goods. Tiff festival: Proces w konstrukcji, Vratislav 2012. Křehké zboží, Diplomové a klauzurní práce ITF, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona Ostrava. Ivo Přeček. Ateliér Josefa Sudka, Praha.

Členství v odborných sdruženích: Pražský dům fotografie, (2004–2006 člen správní rady) Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Syndikát novinářů ČR ArchiF, občanské sdružení pro přesahy fotografie

Literatura o autorovi, citace: Kol. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2002. Kol. autorů: Kdo je kdo. Agentura Kdo je kdo, Praha 2002, 2005. Müller-Pohle, Andreas.: European Photography Guide 8. European Photogaphy, Göttingen 2003. Lexikon výtvarných umělců, (CD + www.scu.cz), 2004. Artlist, www.artlist.cz Václav Podestát: Ohraničení – kniha Tomáše Pospěcha, Imago, 2004. Lucia Lendelová: Amor Fati. Imago, 2004. Vladimír Birgus – Jan Mlčoch: Česká fotografie 20. století. Průvodce, Kant, Praha 2005. Lucia Lendelová: Krajinky Tomáše Pospěcha. Fotografie v ostravské Fiducii. Art&Antique, červen 2005, s. 93, www. photorevue.com. Vladimír Šulc: Krajinky.jpg, Ateliér, č. 18, září 2005. Aleš Kuneš: Fotografická soutěž Frame005. Ateliér, 2005, Photorevue.com. Odpojeno – Spojeno 05, katalog výstavy + CD, březen 2005. IV. Mezinárodní fotografický festival, Lodz, katalog, květen 2005. Krajinky.jpg. Galerie Fiducia, katalog, květen 2005. Self-Stories, Dorothea Gallery a Lumen Gallery, Budapešť, květen 2005. Lucia Lendelová: Krajinky.jpg. Art&Antique, č. 6, červen 2005. Birgus, Vladimír – Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století. Katalog, Umělecko-průmyslové muzeum a Galerie hlavního města Prahy, červen 2005. Anna Maximová: Lucia Nimcová – Instant Women. Ateliér, č. 14–15, 7. 7. 2005, s. 7. Marginální architektura. Galerie Synagoga, Městské muzeum a galerie v Hranicích, září 2005. Měsíc fotografie v Bratislavě. Katalog, listopad 2005. Petra Zůnová: Dokumentární fotografie studentů na ITF. Magisterská diplomová práce, ITF FPF SU, Opava 2005. Petra Benešová: Interpretace věci v české fotografii 60. – 80. let 20. století. Magisterská diplomová práce, ITF FPF SU, Opava 2005. Vladimír Birgus: Festival fotografie v Lodži. Ateliér, č. 20, 6. října 2005. Jindřich Štreit: Nietradycyjne metody nauczania fotografii dokumentarnej / Netradiční formy výuky dokumentární fotografie. (S. 60 – 81), in: Fotografie dokumentarna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. (Marianna Michalowska, Tomáš Pospěch, Jiří Siostrzonek, Jindřich Štreit, Zbigniew Tomaszczuk). Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Vydala Galerie Szara, Czieszyn 2005. Josef Chuchma: Krajinky z monitoru. MF Dnes, 17. února 2006. Aleš Kuneš: Krajinky.jpg. Ateliér, 2006, photorevue.com. BUBENÍČEK, PETR: O fotografii je třeba přemýšlet. (Rozhovor s Tomášem Pospěchem), DIGifoto, č. 10, 2008, s. 80–86. Radovan Langer – Tomáš Pospěch – Renata Skřebská – Hana Svobodová: Výtvarní umělci města Hranic/Visual Artists of the Town of Hranice/Die bildenden Künstler von der Stadt Hranice. Město Hranice, 2009, ISBN 978–80–254–5042–0. Lucia L. Fišerová: Mimo hru. Ateliér, č. 3, 4. 2. 2010, s. 12.

Ocenění: 1999 – Czech Press Photo, 2. cena, kategorie Reportáž 2005 – Frame005, 2. cena 2006 – YPU – finalista evropské ceny 2006 – Sittcomm Award 2006, hlavní cena

Zastoupení fotografií v knižních publikacích: BIRGUS, Vladimír MLČOCH, Jan: Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Praha: KANT, 2009, 359 s. ISBN 978–80–6970–96–7. BEDNÁŘ, Václav – POSPĚCH, Tomáš: Hranice. Mauzoleum obětem 1. světové války. Hranice: Dost, 2009, 28 s. ISBN 978–80–903903–9–3, (v tisku). Radovan Langer – Tomáš Pospěch – Renata Skřebská – Hana Svobodová: Výtvarní umělci města Hranic/Visual Artists of the Town of Hranice/Die bildenden Künstler von der Stadt Hranice. Město Hranice, 2009, ISBN 978–80–254–5042–0. Hranice 2010. Exteriérové sochy a plastiky na Hranicku. (Kalendář), 56 s., Hranice: DOST, 2009.

Katalogy výstav – individuální: Krajinky.jpg. (Text Lucia Lendelová, Tomáš Pospěch), Galerie Fiducia, Ostrava 2005. Bezúčelná procházka. Nakladatelství DOST, Hranice 2010.

Katalogy výstav – kolektivní: Hudba a výtvarné umění, Regionální muzeum Kolín, 2004. IV. mezinárodní festival fotografie, Lodź, 2005. Architektura bez architektů, Galerie Synagoga, Městské muzeum a galerie v Hranicích, vydalo Nakladatelství DOST, Hranice 2005. Birgus, Vladimír – Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století. KANT, Praha 2005. V. mezinárodní festival fotografie, Łódź, 2007. Łódź. Światloczuła Przestrzeń / Photosensitive Space. Łódź Art Center 2007. L.A.F., Forum 2000, Žofín, Praha 2009. Trans. La Photographie, Lille, Francie 2009, ISBN 978–2–9524209–7–6. Civilizované iluze. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Olomouc 2012.

Odborné aktivity 2012–2016

Účast na řadě konferencí věnovaných současnému umění
Účast na workshopech výzkumu fotografie organizovaných ÚDU AV ČR
Publikování v českých odborných časopisech (Ateliér, Art+Antiques, Foto, Fotograf, Sešit)
Publikování v zahraničních odborných časopisech (Photonews)
Odborné texty v monografiích (Josef Koudelka, Jan Jindra, Jindřich Štreit, Pavel Hečko, Jiří Hanke, Karel Novák, Pavel Mára):

Odborné texty v monografiích (Josef Koudelka, Jan Jindra, Jindřich Štreit, Pavel Hečko, Jiří Hanke, Karel Novák, Pavel Mára): Tomáš Pospěch (ed.): Imrich Veber: Homo urban. (Text Ondřej Hložek, Tomáš Pospěch), PozitiF, Praha 2012, ISBN 978–80–87407–04–2.

Tomáš Pospěch (ed.), Jiří Hanke, Pohledy z okna mého bytu. (Texty Tomáš Pospěch, František Stavinoha, Antonín Dufek, Vilém Flusser, Martin Hruška, Pavel Sedláček, Michal Janata, Josef Moucha, Jiřina Hankeová, Helena Musilová, Robert Silverio, Petr Třešňák), KANT, Praha 2013, 192 s., ISBN 978–80–7437–110–3.
Pavel Mára. Fotografie / Photographs 1969–2014. (Texty: Antonín Dufek, Ján Šmok, Anna Fárová, Stanislav Ulver, Lucia Lendelová – Fišerová, Tomáš Pospěch), nakladatelství MARA a KANT, Praha 2015, ISBN 978–80–905928–0–3.
Roman Franc (ed.): Karel Novák: Přirozeně. (Texty Roman Franc, Karel Novák, Tomáš Pospěch), BiggBoss, Praha 2015, ISBN 978–80–906019–3–2.
Tomáš Pospěch (ed.): Jan Jindra – Osmdesátky. Koncepce, texty, výběr fotografií Tomáš Pospěch, BiggBoss, Praha 2016, ISBN 978–80–906019–6–3.

obrazek

Tomáš Pospěch: Bezúčelná procházka, 2004–2008

obrazek

Tomáš Pospěch: Bezúčelná procházka, 2004–2008

obrazek

Tomáš Pospěch: Bezúčelná procházka, 2004–2008

obrazek

Tomáš Pospěch: Bezúčelná procházka, 2004–2008

obrazek

Tomáš Pospěch: Bezúčelná procházka, 2004–2008

sump-art-antiques-16–3-web Z projektu Šumperák

tiskni, přečteno 10370x

Novinky

T E R M Í N PRO „PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY“ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA ITF je 31. 7. 2024.
Termín státní závěrečné zkoušky, obhajoby a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 11. – 13. 9. 2024
Konzultace pro studenty proběhne na Horní Bečvě v termínu 11. – 13. 10. 2024
Konzultace pro studenty proběhne v Opavě v termínu 13.- 15. 12. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení