Prof. PhDr. Vladimír Birgus

Funkce: Vedoucí ITF, profesor, člen Vědecké rady FPF SU
Vyučuje: Dějiny fotografie I-III, Současná fotografie I-IV, Česká fotografie 20. století I-II, Seminář kritiky fotografie, Diplomový teoretický seminář I-II, Barevná dokumentární fotografie
E-mail: vlbirgus@volny.cz, www.birgus.com
Telefon: 603 892 886, ITF: 553 684 384
Adresa: Na poříčním právu 4 128 00 Praha 2

Narozen: 5. 5. 1954 ve Frýdku-Místku

Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Vyučuje: Dějiny fotografie do roku 1918 Dějiny fotografie 1918–1945 Dějiny fotografie po roce 1945 Současná fotografie I, II, III Seminář kritiky fotografie Výstavní soubor Příprava teoretické bakalářské práce Příprava praktické diplomové práce Diplomový teoretický seminář I Tvůrčí dílna, Fotografický plenér, exkurze a projekt

Studium: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor literatura-divadlo-film (1973–1978, doktorát 1980), FAMU Praha, obor fotografie (mimořádné studium 1974–1978) Habilitační řízení: obor fotografie, FAMU Praha, 1994 Jmenovací řízení: obor fotografie, FAMU Praha, 1999 Zaměstnání: Odborný asistent FAMU Praha (1978–1994) a FPF SU (od 1990) Docent FAMU a FPF SU (1994–99) Profesor FAMU (1999–2003, 2003–2005 externě) a FPF SU (1990-dosud) Vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1990 – dosud)

Působení v zahraničí: studijní pobyt na katedře fotografie Nottingham Trent University, Velká Británie, 1992, externí výuka dějin a teorie fotografie na Škole fotografie AFA ve Vratislavi, mnoho kratších pobytů na zahraničních školách Člen předsednictva Evropské společnosti pro dějiny fotografie (European Society for History of Photography) ve Vídni, Vědecké rady FPF SU v Opavě, v letech 1996–2003 člen Umělecké rady FAMU, nyní člen Vědecké rady a Nákupní komise Východočeské galerie v Pardubicích, člen oborové gratové komise F2 Fondu rozvoje vysokých škol (od 2006), člen redakčních rad časopisů Fotografie Magazín, DIGI Foto, European Photography (Berlín), Photonews (Hamburk) a Kwartalnik Fotografia (Września, Polsko), externí redaktor za Českou republiku v časopisu Imago, stálý spolupracovník kulturních rubrik Mladé fronty Dnes a Hospodářských novin a časopisů Ateliér, Fotograf, Fotografie Magazín, DIGI Foto, History of Photography, Biuletyn Fotograficzny a dalších. Je vedoucím redaktorem internetového časopisu www.photorevue.com. Zakládající člen Pražského domu fotografie, řadu let působil v jeho správní radě, nyní je předsedou Umělecké rady Pražského domu fotografie, o.p.s.. Člen Asociace profesionálních fotografů ČR a Syndikátu novinářů ČR. Dramaturg Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě a Galerie Opera v Ostravě. V současnosti školitel 2 studentů doktorského studia na FAMU v Praze.

Měl řadu odborných přednášek na zahraničních fotografických školách a fotografických festivalech (Amsterodam, Mnichov, Stockholm, Paříž, Arles, Houston, Barcelona, Berlín, Hamburk, Vídeň, Poznaň, Vratislav, Moskva, Kyjev, Bielefeld, Krakov, Lodž aj.), v letech 1990 a 1992 vedl tvůrčí dílny na Salzburg College v Salcburku. Opakovaně působil jako hodnotitel portfolií na fotografických festivalech v Houstonu, Berlíně, Budapešti, Moskvě. Arles, Lyonu a Lille. Ve své fotografické tvorbě se po dřívějších výtvarných cyklech aktů a zátiší od poloviny 70. let zaměřuje především na tzv. subjektivní dokument, v němž od začátku 80. let také často využívá možností barevné fotografie, v užité fotografii především na snímky pro obrazové publikace a audiovizuální programy. Měl přes 55 autorských výstav v ČR i v zahraničí, zúčastnil se více než 110 kolektivních expozic a připravil řadu výstav české fotografie pro přední zahraniční muzea a galerie. Je autorem a spoluautorem více než 30 knih a cca 600 článků. Za knihu Česká fotografická avantgarda 1918–1948 získal hlavní cenu a titul Fotografická kniha let 1998–99 v soutěži fotografických publikací na mezinárodním festivalu v Barceloně Primavera Fotográfica 2000, hlavní cenu v soutěži fotografických knih ze střední a východní Evropy na 10. Měsíci fotografie v Bratislavě roku 2000, cenu v soutěži Kraszna-Krausz Photography Book Award v Londýně a Golden Light Award za nejlepší knihu z historie fotografie, vydanou v USA v roce 2002, za knihu Jaroslav Rössler-Fotografie, koláže, kresby získal cenu Nejlepší fotografická publikace ze střední a východní Evropy z let 2003–2004 na Měsíci fotografie v Bratislavě a v roce 2005 čestné uznání v soutěži fotografických publikací vydaných v USA Golden Light Award, za několik jiných publikací (např. Akt v české fotografii, Fotografie v českých zemích 1839–1999, Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného, Institut tvůrčí fotografie – Diplomové a klauzurní práce 1998–2003, Vladimír Birgus: Fotografie 1981–2004, Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě 1991–2006), získal cenu Fotografická publikace roku v soutěži Fotografie-Magazínu.

Knižní publikace (výběr):

Birgus, V., Mlčoch, J.: Jaroslav Rössler. Czech Avant-Garde Photographer. The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge (Massachusetts) & London, 2004. 164 s. ISBN 0–262–02557–4.
Birgus, V., (text), Sobek, E., (fotografie): Ecce homo. Brno 2004, 72 str.
Birgus, V., (text), Křenek, J., (fotografie): Jiří Křenek. KANT, Praha 2004. 60 str. ISBN 80–86217–80–9.
Birgus, V., Mlčoch, J.: Česká fotografie 20. století. Průvodce. UPM a KANT, Praha 2005. 164 s. ISBN 80–86217–89–2. (Anglické vydání Czech Photography of the 20th Century. UPM a KANT, Praha 2005. 164 s. ISBN 80–86217–90–6.
Birgus, V., Mlčoch, J.: Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography. KANT, Praha 2005. 2. vydání (česky a anglicky).
Birgus, V.: Eugen Wiškovský. Torst, Praha 2005. 144 s. ISBN 80–7215–266–1 (česky a anglicky).
Birgus, V. (ed).: Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991–2006. Slezská univerzita, Opava 2006, 228 s. ISBN 80–7248–378–1.
Birgus, V.: František Drtikol. Actes sud / Photo Poche, Arles 2006, 142 s. ISBN 978–2–7427–4856–3.
Birgus, V., Kicken, A. + R.: Drtikol. Photographs / Photographie. Hatje Cantz, Ostfildern 2012, 106 s. ISBN 978–3–7757–2600–9.
Birgus, V. (text), Pepe, D. (fotografie): Dita Pepe. Autoportréty / Self-portraits. KANT, Praha 2012. ISBN 978–80–7437–069–4.
Birgus, V. (ed.): Opavská škola fotografie. Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF SU / Opava Schoul of Photography. Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. Slezská univerzita, Opava 2011. 298 s. ISBN 978–80–7248–654–0.
Birgus, V.: Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography. GHMP a KANT, Praha 2013. 190 s. ISBN 978–80–7437–099–1.
Birgus, V.:. Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský: Masters of Czech Avant-Garde Photography / Maitres de la photographie tchėque d’avant-garde / Mästare inom tjeckisk avantgardefotografi / Mistři české avantgardní fotografie. Praha: KANT, 2014. 60s, anglicky, francouzsky, švédsky, česky. 60 s. ISBN: 978–80–7437–144–8.
Bieleszová, Š. a Birgus V.: Na pierwzy rzut oka. Wybór z czeskiej fotografii XX. I XXI. Wieku / Na první pohled. Výběr z české fotografie 20. a 21. století. Olomouc: Muzeum umění, 2016, 192 s., polsky, anglicky a česky. ISBN 978–80–88103–14–1.
Birgus, V., Jeffraey, I,. Thomas, A,: The Intimate World of Josef Sudek. The National Gallery of Canada, Ottawa – 5 Continets, Milano, 2016, 272 s., anglicky a francouzsky, ISBN 978–88–7439–735–8.

Fotografické publikace (vlastní fotografie): Birgus, V., (fotografie), Łubowicz, E. (text): Vladimír Birgus-Fotografie 1981–2004 / Photographs 1981–2004 / Photographies 1981 – 2004. KANT, Praha 2004. 60 str. ISBN 80–86217–78–7. Birgus, V., Marco, J., Štreit, J.: Europeans. Leica Gallery, New York 2008.

Texty v odborných sbornících a knihách publikovaných v zahraničí (výběr): Birgus, V.: Czech and German Avant-Garde Photography. Photoresearcher-European Society for the History of Photography, 2005, č. 8, s. 30–34. V. Birgus: Josef Sudek. In: The Folio Society Book of the 100 Greatest Photographs. The Folio Society, Londýn 2006, s. 148–149. Birgus, V. Czech Photographic Avant-Garde. In: Avantgarde. Interarte, Tokyo 2006, s. 32–41. Birgus, V., Mlčoch, J.: La photographie tcheque dans les annéés soixanre. In: Wellner-Pospíšil, Michael & Páleníček, Jean.Gaspard (ed.): Culture tschéque des annes 60. L’ Harmat, Paris 2007, s. 279–272. ISBN 978–2–296–03238–5. V. Birgus – medailony fotografů, in: Greenberg, H. – Kicken, A. + R.: Czech Vision. Avant-Garde Photography in Czechoslovakia. Hatje Cantz, Ostfildern 2007. 232 str. ISBN978–3–7757–2030–4. V. Birgus: Eugen Wiškovský and Czech Avant-Garde Photography. In: Auer, A., Schlögl, U.: Jubilee – 30 Years European Society for the History of Photography, Wien/Salzburg 2008, s. 254 – 261. ISBN 978–3–902675–04–0. V. Birgus: Tereza Vlčková. In: Mesiac fotografie 2008 / Month of Photography, Bratislava 1008, s. 58 – 59. V. Birgus: Identités: jeunes femmes photographes tcheques / Identities: young Czech women photographers. In: Identité(s) 08 / Identity (ies) 08. Milan 2008, s. 120 – 135. ISBN 9–782952–346795. V. Birgus: Klasiker der tschechischen Avantgardefotografie / Classics of Czech Avant-Garde Photograpy. In: Monat der Fotografie Wien 2008, Fotohof, Salzburg 2008, s. 208 – 211. ISBN 978–3–902675–11–8.

Spolupráce na knihách publikovaných v ČR

Birgus, V.: Religiózní motivy ve fotografii v českých zemích do roku 1914. In: Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870–1914. Arcidiecézní muzeum, Olomouc a Západočeská galerie, Plzeň 2006.
V. Birgus: František Drtikol. In: Heller, J. (ed.): Akt – naučte se fotografovat kreativně. Zoner Press, Brno 2007. ISBN 978–80–86815–68–8. S. 62–69.
V. Birgus.: Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Institute of Creative Photography, FPF SU Opava.. In: FIŠEROVÁ, L. (ed.): Šestka / Six.. Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography. Pražský dům fotografie + KANT, Praha 2007, 276 stran, ISBN 80–903872–0–9. S. 9 – 52.
V. Birgus.: Stiborova fotografie šedesátých let. In: Bieleszová, Štěpánka (ed.): Miloslav Stibor – fotografie. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2007, s. 18–19.
V. Birgus.: Eugen Wiškovský. In: Funkeho Kolín. 7. ročník fotografického festivalu / Funke’s Kolín. 7th Photo Festival. Kolín, 2007, s. 4–15. ISBN 978–80–903666–1–9.

Katalogy, časopisecké stati za posledních 5 let (výběr):

František Drtikol. Akty z najleszego okresu. Kwartalnik Fotografia, 2004, č. 14, s. 50–55.
Paris Photo w dobie niepewnośći. Kwartalnik Fotografia, 2004, č. 14, s. 70–73.
5. Fotobinále v Moskvě. Ateliér, 2004, č. 18, s. 9.
Václav Podestát: Lidé/People. Katalog, Dům umění, Opava 2004.
Dita Pepe-Mimikry ženy. Fotografie Magazín, 2004, č. 1, s. 20–23.
Světová premiéra přehlídky německé fotografie. Ateliér, 2003, č. 19, s. 7.
Václav Podestát. Imago, 2004, č. 17, s. 19–23.
The 13th Month of Photography in Bratislava. Imago, 2004, č. 17, s. 66–68.
Vrcholný Drtikol v UPM. Ateliér, 2004, č. 10, s. 16.
Opava představuje Akt v české fotografii 1960–2000. Foto Video, 2004, č. 5, s. 42–46.
Tělo, světlo, linie. Fotografie Magazín, 2004, č. 6, s. 22–26.
The Fifth Photobiennale in Moscow. Imago, 2004, č. 18, s. 69–70.
Akt v české fotografii 1960–2000. Ateliér, 2004, č. 10. s. 7.
Moskva a Arles. Fotografie Magazín, 2004, č. 10, s. 9–13.
Odešel Henri Cartier-Bresson. Foto Video, 2004, č. 10, s. 28–35.
Fotografické události v Paříži. DIGI, 2004, č. 8, s. 30–33.
Barbora Kuklíková. Fotograf, 2004, č. 4, s. 94–95.
35th Rencontres in Arles. Fotograf, 2004, č. 4, s. 116–117.
Fotobinnele Moscow 2004. Fotograf, 2004, č. 4, s. 118–119.
Evžen Sobek. Ein subjektiver Dokumentarist. Photonews, 2004, č. 12, s. 18–19.
Jiří Křenek. Kwartalnik Fotografia, 2004, č. 16, s. 16–21.
Moskewskie Fotobiennale 2004. Kwartalnik Fotografia, 2004, č. 16, s. 86–89, 127–129.
Michal Macků-gelaźe. Centrum kultury „Zámek“, Poznaň.. ISBN 83–89313–46–4.
To gusvó otnv tchékio fotográfia 1960–2000 / The Nude in Czech Photography 1960–2000. Katalog, Technopolis, Athény 2005.
The Month of Photography in Bratislava. Imago, 2005, č. 19, s. 72–73.
Martin Parr. Kwartalnik Fotografia, 2005, č. 19, s. 36–41, 106–108.
Czech Documentary and Reportage Photography 1968–79. Imago, 2005, č. 20, s. 12–19 S J. Mlčochem).
4th International Festival of Photography in Lódź. Imago, 2005, č. 20, s. 63–64.
To gumno sthin tsechikh fotografia 1960–2000. Fotografos (Athens), 2005, č. 3, s. 50–53.
Kítrivo, kókkivo. Highlights (Athens), 2005, č. 17, s. 200–206.
Patnáct. Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské university v Opavě / Fifteen. The Fifteenth Year of the Institute of Creative Photography, Sileasian University in Opava / Penkiolika. Silezijos universiteto Opavos Kyrybines fotografijos instituto penkioktieji metai. SU Opava. 36 s. ISBN 80–7248–313–7.
Japonská fotografie. DIGI Foto, 2005, č. 1, s. 32–36.
Metropole fotografie (New York). DIGI Foto, 2005, č. 2, s. 30–33.
Diplomové práce z Institutu tvůrčí fotografie. Ateliér, 2005, č. 4, s. 16.
Martin Parr. Fotograf, 2005, č. 5, s. 38–49.
Čtrnáctý Měsíc fotografie v Bratislavě. Fotograf, 2005, č. 5, s. 126–127.
Paris Photo 2004 & Mois de la Photo v Paříži. Fotograf, 2005, č. 5, s.128–129.
Fotografické Arles 2005. DIGI Foto, 2005, č. 6, s. 70–73.
Arles 2005. Fotograf, 2005, č. 6, s. 112–113.
Bratislavský Měsíc fotografie 2005. Fotograf, 2005, č. 6, s. 114–115.
Mezinárodní festival fotografie v Lodži 2005. Fotograf, 2005, č. 6, s. 115–116.
Weronika Łodzińska + Andrzej Kramarz, 1.62 Square Meter of Home. Imago, 2006, č. 21, s. 2.9.
Month of Photography in Bratislava. Imago, 2005, č. 21, s. 66–67.
Martin Parr. Kwartalnik Fotografia, 2005, č. 19, s. 36–41.
Miloslav Stibor: Fotografie/Photographs 1960–1970. Katalog, Dům umění, Opava 2006, 24 s., ISBN 80–7248–354–4.
Gustav Aulehla: Takoví jme byli. Katalog, Dům umění, Opava 2006.
Photo-Metropole Prague. Breaks and Inconsistencies. Leica World, 2006, č. 1, s. 25–31.
Nevšedně všední svět Gustava Aulehly. Fotografie Magazín, 2006, č. 3, s. 20–25.
FotoFest v Houstonu. DIGI Foto, 2006, č. 4, s. 84–87.
Birgus, V.: Česká fotografie a světové fotografické sbírky. 62. Bulletin Moravské galerie, Brno 2006, s. 55–76.
Necelé dva metry domova. Fotografie Weroniky Lodzińské a Andrzeje Kramarze. Fotografie Magazín, 2006, č. 5, s. 18–25.
Studentské fotografie ve Varšavě. Fotografie Magazín, 2006, č. 5, s. 26–29.
Raná tvorba Miloslava Stibora. Fotografie Magazín, 2006, č. 6, s. 4–11.
Vizuální galerie Photokiny. DIGI Foto, 2006, č. 7, s. 11–13.
Jubileum Institutu tvůrčí fotografie. Fotografie Magazín, 2006, č. 7, s. 14–19.
Objevy z Houstonu. Fotografie Magazín, 2006, č. 7, s. 28–31.
Ceny z Arles. Fotografie Magazín, 2006, č. 9, s. 12–15.
Fotografia Czeska: Od piktorializmu do fotografii nowoczesnej. Biuletyn Fotograficzny /Krakov), 2006, č. 9, s. 44–46 (s J. Mlčochem).
Fotografia Czeska: Dokument i reportaź przed 1918. Biuletyn Fotograficzny (Krakov), 2006, č. 10, s. 36–38.
Fotografie na Photokině. Fotografie Magazín, 2006, č. 11, s. 8–15.
Měsíc fotografie v Krakově 2006. Fotograf, 2006, č. 7, s. 116–117.
Monat der Fotografie in Krakau. Photonews, 2007, č. 6. s. 3. ISSN 1612–4413.
16th Month of Photography in Bratislava. Imago, 2007, č. 23, s. 68–69. ISSN 1335–1362.
Mitteleuropäische Fotografie in amerikanen Augen. Photonews, 2007, č. 10, s. 12–13. ISSN 1612–4413..
František Drtikol. C – International Photo Magazine, 2007, č. 5, s. 224–239, 266–267, 275–276. ISSN 1748 3565.
Young Czech Women Photographers. Imago, 2007, č. 24, s. 16–23. ISSN 1335–1362.
Month of Photography in Krakow for the Fith Time. Imago, 2007, č. 24, s. 60–61. ISSN 1335–1362.
Modernity in Central Europe, 1918 – 1945. Imago, 2008, č. 25, s. 48 – 61. ISSN 1335–1362.
Amerykańskie odkrycie miedzywojennej fotografii z Europy Šródkowej. Kwartalnik Fotografia, 2008, č. 26–27, s. 111 – 115. ISSN 1509–9628.
Rafał Milach. IMAGO, 2008, č. 25, s. 25 – 37. ISSN 1335–1362.
Dita Pepe – ženščina s množestvom lic. D FOTO, 2008, č. 6, s. 55 – 59. ISSN 482004422003706.
Opavský Institut tvůrčí fotografie v Berlíně. Fotografie Magazín, 2008, č. 1, s. 6 – 13. ISSN 1211–0019.
Pařížský veletrh. DIGI Foto, 2008, č. 2, s. 82 – 85. ISSN 1801–0873.
Rafal Milach. . Fotografie Magazín, 2008, č. 2, s. 6 – 15. ISSN 1211–0019.
Bratislavský Měsíc fotografie. Ateliér, 2008, č. 2, s. 7. ISSN 1210–5236.
Umělé prázdniny Reinera Riedlera. . Fotografie Magazín, 2008, č. 3, s. 24–31. ISSN 1211–0019.
Rencontres d Arles 2008. Fotograf, 2008, č. 11, s. 116 – 117. ISSN 1213–9610.
Čtyři polští fotografové. Ateliér, 1008, č. 6. s. 5. ISSN 1210–5236.
Adam Tuchliński. Fotografie Magazín, 2008, č. 6, s. 8 – 17. ISSN 1211–0019.
Trasphotographiques. Fotografie Magazín, 2008, č. 7, s. 13 – 23. ISSN 1211–0019.
Americký objev fotografie ze střední Evropy. Ateliér, 2008, č. 9, s. 1, 16. ISSN 1210–5236.
Fotografický festrival v Arles. Ve znamení módní fotografie. DIGI Foto, 2008, č. 9, s. 90–93. ISSN 1801–0873.

Autorské výstavy:

2004
Muzeum současné historie Ruska, v rámci Měsíce fotografie Fotobiennale 2004, Moskva
Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
Prospekto fotografijos galerija, Vilnius
Galerie Žlutá ponorka, Znojmo
Galeria Camelot, v rámci Měsíce fotografie v Krakově, Krakov
Centre culturel tchéque, v rámci Měsíce fotografie, Paříž
Galeria Fotografii B&B, Bielsko-Biala

2005
Východočeská galerie, Pardubice
Galerija Rigo, Novigrad, Chorvatsko
Foto Galerija Lang, Záhřeb, Chorvatsko
Fotogalerie Nova, Košice
Městské divadlo, Kolín, v rámci festivalu Funkeho Kolín 2005

2006
Galerie na radnici, Příbor
Městské muzeum, Moravská Třebová, v rámci Fotografického festivalu
Tschechisches Zentrum, Vídeň, v rámci Měsíce fotografie ve Vídni

2007
Výstavní síň Foma Bohemia, Hradec Králové.
Galerie Badrov, Záhřeb (Chorvatsko)

2012
Lódžski Dom Kultury, Fotofestiwal, Lodž.
Muzeum a galerie Novojičínska, Nový Jičín.
Europeans: Vladimír Birgus, Jindřich Marco, Jindřich Štreit, Monat der Fotografie, Bank Austria + Tschechisches Centrum, Vídeň.

2015
Vladimír Birgus a Jindřich Štreit: Dvojice, galerie Artinbox, Praha.

2016
Vladimír Birgus: Daleko od hlučícího davu, Oblastní galerie Liberec.

2017
Vladimír Birgus: Fotografia 1972 – 2017, Muzeum Slaskie, Katowice.

Účast na skupinových výstavách (výběr):

2004
Paris Photo 2004. Le Carrousel du Louvre, Paříž.
Akt v české fotografii 1960–2000. Slovenská umělecká beseda, Bratislava, v rámci Měsíce fotografie.

2005
Akt v české fotografii 1960–2000. Kulturní centrum Technopolis, Athény.
Česká fotografie 20. století. Galerie hl. m. Prahy, Praha.
15 let Galerie Bohl, Galerie Bohl, Eisenach
Výběr ze zlatého fondu Národního muzea fotografie, Poslanecká sněmovna, Praha

2006
Collection of the Museum for Photographic Art, Museet for Fotokunst, Odense, Dánsko
Autoportrét ve fotografii, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Krajina pedagogů ITF, Letní filmová škola, Uherské Hradiště.
Česká fotografie. Obří fotografie na hradbách, Krajinná výstava, Cheb
Akt v české fotografii 1960–2000. Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec.
Přírůstky Východočeské galerie. Východočeská galerie, Pardubice.

2007
One Shot Each. Museet for Fotokunst, Odense (Dánsko)
AIPAD Miami. Miami (USA).
Fotografie 70. let. Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy.

2008
Třetí strana kostky. Česká a slovenská fotografie 1969–1989 ze sbírek Moravské galerie v Brně. Moravská galerie, Brno.
Magie české fotografie. Zámek Bruntál.

Kurátorství výstav (výběr):

Město v současné české dokumentární fotografii. Muzeum současné historie Ruska, Měsíc fotografie Fotobienále, Moskva 2004. Václav Podestát: Lidé. Dům umění, Opava 2004. Diplomové práce z Institutu tvůrčí fotografie FPF SU, galerie Opera, Ostrava 2005 (s Vojtěcem Bartkem a Jiřím Siostrzonkem) Akt v české fotografii 1960–2000, Technopolis, Athény, 2005, galerie Opera, Ostrava, 2005 Skupina Babis – Barbora Krejčová, Barbora Kuklíková, Martina Novozámská, 4. Mezinárodní festival fotografie, Lodž 2005 Andrzej Florkowski, galerie Opera, Ostrava 2005 Antanas Sutkus, Kabinet fotografie Domu umění, Opava 2005 Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Mezinárodní festival fotografie, Lodž Barbora Kuklíková, galerie Velryba, Praha 2005 Tři z FAMU: Milan Jaroš, Tomáš Třeštík, Lukáš Žentel, galerie Opera, Ostrava 2005 Patnáct-Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě – Pražský dům fotografie, Praha, 2005 galerie Prospektos, Vilnius, galerie Opera, Ostrava (s Vojtěchem Bartkem, Alešem Kunešem, Václavem Podestátem a Jiřím Siostrzonkem) Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové muzeum, Galerie hlavního města Prahy (Dům U Kamenného zvonu, Městská knihovna), Praha 2005 (s Janem Mlčochem) Aleksandras Macijauskas, Romualdas Požerskis, galerie Opera, Ostrava 2005 Jiří Křenek, Dům umění, 15. Měsíc fotografie, Bratislava 2005 Václav Podestát: Lidé, Fuji Film fotografijos galerija, Kaunas 2005 Opava na prahu nového tisíciletí, Kabinet fotografie Domu umění, Opava 2005 (s Vojtěchem Batkem, Václavem Podestátem, Jiřím Siostrzonkem a Jindřichem Štreitem) Miloslav Stibor: Fotografie 1960–2000. Dům umění, Opava 2006 (reprízy v Praze a v Záhřebu). Gustav Aulehla: Takoví jsme byli. Dům umění, Opava 2006 (reprízy Praha. Bratislava, Ostrava) Barbora Krejčová: Vzpomínky na to, co se nestalo, galerie Velryba, Praha Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991–2006. Dům umění, Opava 2006. (s Alešem Kunešem, Václavem Podestátem, Tomášem Pospěchem a Jiřím Siostrzonkem) Jan Dyntera: Middle of Homewhere, galerie Velryba, Praha 2006. Filip Singer a Martin Wágner: Daleko od Moskvy , galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona 2006, (s Alešem Kunešem) Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Stara galeria ZPAF, Varšava 2006. Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. Visual Gallery of Photokina, Messe, Kolín nad Rýnem 2006. František Drtikol & Jaroslav Rössler, Master & Student. Czech Center, New York, Consulate General of the Czech Republic in Chicago (USA) 2007. Autopotraits de Dita Pepe. Centre culturel tchéque, Paris (Francie) 2007. Mariusz Forecki: Blue Box – Střepiny dne, Rafal Milach: Wunderland. Galerie Opera, Ostrava 2007. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Diplomové a klauzurní práce 2006–2007. Kongresové centrum České národní banky, Praha 2007 (s Alešem Kunešem a Tomášem Pospěchem). Glocal Girls. Mladé české a slovenské fotografky / Young Czech and Slovak Women Photographers. Prague Biennale 3, Karlínská hala, Praha 2007. Weronika Łodzińska & Andrzej Kramarz: Domov / Home. Pražský dům fotografie / Prague House of Photography, Praha 2007. Institut für kreative Fotografie der Schlesischen Universität in Opava. Tschechischen Zentrum, Wien (Rakousko) 2007. Jaunieji čeku fotografai. Prospektos galerija, Vilnius (Litva – ve spolupráci s Vojtěchem Bartkem, Alešem Kunešem, Pavlem Márou a Václavem Podestátem) 2007. Eugen Wiškovský. 7. festival Funkeho Kolín. Regionální muzeum v Kolíně, Kolín 2007. Klauzurní práce Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě 2007. Dům umění, Opava 2007 (s Alešem Kunešem). Mladé české fotografky / Young Czech Women Photographers. Mesiac fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava 2007 Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě 2007. Mesiac fotografie, České centrum, Bratislava 2007 (s Vojtěchem Bartkem, Pavlem Márou, Alešem Kunešem, Václavem Podestátem, Karlem Ponešem, Jiřím Siostrzonkem a Jindřichem Štreitem). Czech Start! Institut für kreative Fotografie der Schlesischen Universität in Opava. Tschechischen Zentrum, Galerie Brotfabrik, Fotogalerie Friedrichshein, Berlín 2007 (s Vojtěchem Bartkem, Alešem Kunešem, Pavlem Márou, Václavem Podestátem, Karlem Ponešem, Tomášem Pospěchem, Jiřím Siostrzonkem a Jindřichem Štreitem.). Identités: jeunes femmes photographes tcheques / Identities: young Czech women photographers. Lyon Septembre de la photopgraphie, Lyon 2008. Klasiker der tschechischen Avantgardefotografie František Drtikol, Jaroslav Rössler, Eugen Wiškovský, Monat der Fotografie, Wien 2008. Czech Avant-Garde Photography: Jaromír Funke + Eugen Wiškovský, Czech Center, New York 2008. Tereza Vlčková, Transphotographiques, Lille 2008. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Institut für kreative Fotografie der Schlesischen Universität In Opava / Institute of Creative Photography, Silesian University Opava. Academy meets Photokina, Photokina, Köln 2008 (s Alešem Kunešem, Pavlem Márou, Václavem Podestátem a Karlem Ponešem) Institut tvůrčí fotografie FPF SU – diplomové a klouzurní práce 2007, Galerie Opera, Ostrava 2008.. Čtyři polští absolventi ITF, Dům umění, Opava 2008. Mladé české fotografky, Galerie Opera, Ostrava 2008. Adam Tuchliński, Galerie Opera, Ostrava 2008. Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Prague Foto, Výstavní síň Mánes, Praha 2008 (s Alešem Kunešem, Pavlem Márou a Tomášem Pospěchem) Tereza Vlčková: Two / A Perfect Day. Elise…, Dům umění, Opava 2008. Kateřina Držková, Dita Pepe, Tereza Vlčková, Nuit de l Europe, Rencontres d Arles, Arles 2008. Gustav Aulehla, Behind the Wall, Noorderlicht Photofestival, Leeuwarden, Nizozemí 2008. Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Dům umění, Opava 2008. Výběr fotografií Vladimír Birgus, Tomáš Pospěch, spolupráce Vojtěch Bartek, Václav Podestát, Karel Poneš, Jiří Siostrzonek, Jindřich Štreit. Václav Podestát – Private Ereignisse. Galerie auf der Pawlatsche, AAKH, Institut für Slawistik der Universität Wien, Monat der Fotografie, Wien 2008. Tereza Vlčková, České centrum. 18. Mesiac fotografie, Bratislava 2008. Eugen Wiškovský. Fotografie z 20. až 50. let, Fotografická galerie Fiducia, Ostrava 2008. Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. 11. Mezinárodní festival fotografie, Lódzki Dom Kultury, Lódź. 2012. – Vnitřní okruh v současné české fotografii, Galerie hlavního města Praha – Městská knihovna, Praha (Dom umenia, Bratislava, Muzeum moderního umění, Olomouc). – František Drtikol: modernistické akty, 1923–1929 / František Drtikol. Desnudos modernistas, 1923–1929, Photo Espaňa 2013, Real academia de bellas artes San Fernando, Madrid (Dům umění, Opava). – Inside / Outside. Polští studenti Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě / Inside / Outside. Polscy Studenti Instytutu Twórczej Fotografii Unywersitetu Ślaskiego w Opawie. Fotofestiwal Interphoto, Białystok (spolupráce Václav Podestát, Tomáš Pospěch a Jiří Siostrzonek), 2013  – Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský. Master of Czech Avant-Garde Photography. Centre tchéque, Paříž .v rámci doprovodného programu Paris Photo. Repríza Dům umění v Opavě a Landskrona Museum – Švédsko. Galéria města Bratislavy, Bratislava 2016 – Landskrona Foto, Landskrona 2016  – Čtvrtstoletí, 25 let ITF FPF SU v Opavě, Galerie hl. m. Prahy, Praha 2016. –Josef Sudek. La monde a ma fenetre. Jeu de Paume, Paris 2016. – The Intimate World of Josef Sudek, The National Gallery of Canada, Ottawa, 2016 – 2017. – Na pierwszy rzut oka. Wybór z czeskiej fotografii XX. i XX. Wieku, Muzeum Slaska Opolskiego, Opole 2016 – Avantgardní fotograf Jaromír Funke, Leica Gallery Prague, Praha 2016.

Zastoupení ve sbírkách

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha Moravská galerie, Brno Muzeum umění, Olomouc Východočeská galerie, Pardubice Slezské zemské muzeum, Opava Galerie výtvarného umění, Hodonín. Muzeum umění a designu, Benešov Státní ústřední archiv – Sbírka Svazu českých fotografů, Praha Pražský dům fotografie, Praha Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem. Museet for Fotokunst, Odense, Dánsko Bibliothéque National, Paříž Maison Européenne de la Photographie, Paříž Victoria and Albert Museum, Londýn Lietuvos fotomeninninku sajunga,Vilnius. International Center of Photography, New York San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco The Museum of Fine Art, Houston Yokohama Museum of Art, Jokohama Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokio

Anotace nejvýznamnějších prací:

Birgus, V., Vojtěchovský, M.: Tschechoslowakische Fotografie der Gegenwart. Museum Ludwig, Köln & Edition Braus, Heidelberg 1990. 168 str. ISBN 3–925835–63–6. Katalog stejnojmenné výstavy současné československé fotografie, která se po premiéře v Muzeu Ludwig v Kolíně nad Rýnem dočkala osmi repríz v Evropě a dvou v USA. Výstava zahrnovala aktuální práce autorů různých generací od Viléma Reichmanna přes Jana Svobodu, Jana Saudka, Viktora Koláře či Rudolfa Sikoru až po Tona Stana a výrazně přispěla k mezinárodní propagaci české a slovenské fotografie. Birgus, V.: Fotograf František Drtikol. Prostor, Praha 1994. 208 str. ISBN 80–85190–31–1. Dosud nejobsáhlejší monografie klasika české fotografie shrnula mnohaleté bádání o jeho tvorbě a životě. Kniha vyšla v roce 2000 ve 2. českém vydání v nakladatelství KANT, které také vydalo anglickou verzi s širokou mezinárodní distribucí. Birgus, V., Vojtěchovský, M.: Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s. KANT, Praha & Chicaco Cultural Center, Chicago 1998. 208 str. ISBN 80–86217–00–0. Dvojjazyčný katalog výstavy, která v Chicagu a v 18 dalších městech ve Velké Británii, Španělsku, Francii, Lucembursku, Portugalsku, Německu, Litvě, Polsku i ČR představila tvorbu 33 českých fotografů z 90. let. Birgus, V. (ed.): Česká fotografická avantgarda 1918–1948. KANT, Praha 1999. 328 str. ISBN 80–86217–11–6. Kniha doprovázející dosud největší výstavu české avantgardní fotografie, uvedenou v Barceloně, Paříži, Lausanne, Praze a Mnichově. Kniha vyšla i v německém (Arnoldsche, Stuttgart) a americko-britském vydání (The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge & London) a získala řadu cen v České republice, Španělsku, na Slovensku, ve Velké Británii a v USA. Česká fotografie 20. století. Dosud největší přehlídka všech hlavních tvůrčích trendů v české fotografii uplynulého století (1200 exponátů), připravená ve spolupráci s kurátorem fotografické sbírky UPM v Praze Janem Mlčochem, byla sestavena v naprosté většině z originálních dobových fotografií z mnoha sbírek. V Praze byla současně uvedena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Domě U Kamenného zvonu a v GHMP v Městské knihovně. K výstavě vyšla stejnojmenná publikace v češtině a v angličtině. Od 13. 3. do 26. 7. 2009 bude tato výstava uvedena pod názvem Tscheschische Fotografie der 20. Jahrhundert v Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland v Bonnu a vyjde k ní německý, anglický a český katalog o 350 stranách.

Literatura o autorovi, citace

Biografická hesla ve slovnících Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Slovník českých výtvarných umělců, Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století, Kdo je kdo – Osobnosti české současnosti, Všeobecná encyklopedie Diderot, Velký naučný slovník, Všeobecná encyklopedie Universum, Česko – Dějiny, místopis, osobnosti, památky, příroda, umění, Photographers’ Encyclopeadia International, Contemporary Photographers, Dictionary of International Biography aj. Autorské medailony v mnoha časopisech – Fotografie Magazín, Ateliér, Týden, DIGI Foto, Imago, Photonews, Foto Magazin, Kwartalnik Fotografia, Biuletyn Fotograficzny, Pozytyw, Portfolio aj. (podrobný seznam na www.birgus.com). Desítky citací v zahraničním i českém odborném tisku a odborných publikacích.

Ocenění

Řád ministra kultury Polské republiky Gloria Artis (2006)

Stříbrná medaile Slezské univerzity

Cena Osobnost české fotografie roku 2006 (spolu s Janem Mlčochem), Asociace profesionálních fotografů České republiky, Praha

Hlavní cena a titul Fotografická kniha let 1998–99 v soutěži fotografických publikací na mezinárodním festivalu v Barceloně Primavera Fotográfica 2000, hlavní cena v soutěži fotografických knih ze střední a východní Evropy na 10. Měsíci fotografie v Bratislavě roku 2000, cena v soutěži Kraszna-Krausz Photography Book Award v Londýně a Golden Light Award za nejlepší knihu z historie fotografie, vydanou v USA v roce 2002 za knihu Česká fotografická avantgarda 1918–1948

Hlavní cena a titul Nejlepší fotografická publikace ze střední a východní Evropy z let 2003–2004 na Měsíci fotografie v Bratislavě 2004 a čestné uznání v soutěži fotografických publikací vydaných v USA Golden Light Award 2005 za knihu Jaroslav Rössler-Fotografie, koláže, kresby

Ceny Fotografická publikace roku v soutěži Fotografie-Magazínu (např. Akt v české fotografii, Fotografie v českých zemích 1839–1999, Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného, Institut tvůrčí fotografie – Diplomové a klauzurní práce 1998–2003, Vladimír Birgus: Fotografie 1981–2004, Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě 1991–2006)

obrazek

Skotsko, 1978

obrazek

Leningrad, 1982

obrazek

Kirgízie, 1981

obrazek

Berlín, 1993

obrazek

Moskva, 2000

obrazek

Barcelona, 2002

obrazek

Miami Beach, 2012

obrazek

Miami, 2012

obrazek

Vídeň, 2009

obrazek

Benátky, 2011

obrazek

Benátky, 2013

obrazek

Toronto, 2012

tiskni, přečteno 12213x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení