Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
tridekady
Výstava Tři dekády v Praze: od 19. 6. 2020 do 27. 9. 2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8. 4. 2021 ||| Konzultace on-line: 31. 10. 2020 ||| 11.–13. 12. 2020
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

Žižka Ondřej: MO[NU]MENTUM

MO[NU]MENTUM - popis souboru MO[NU]MENTUM je souborem fotografií, které navozující situaci intenzivního setkání s lidmi, kteří byli v konkrétním období hybnou silou událostí, jež se měly odehrát v mém životě. Při výběru jsem postupoval tak, že jsem nejprve sestavil seznam lidí, které jsem ve svém životě považoval za důležité. Seznam jsem potom postupně redukoval na ty, kteří ovlivnili můj život zcela zásadním způsobem, bez ohledu na to, jaký vztah jsem s nimi měl nebo mám nyní. Výsledkem je jedenáct osob. Součástí souboru jsou tedy moji rodiče. Dále František, který byl v mém životě po otci první mužskou autoritou, se kterým jsme opravovali kola, který mě později jako trenér učil lyžovat. Pan učitel Štverka představuje bránu do světa hudby, učil mě hrát na klarinet. Libor, který je mým celoživotním kamarádem už od čtvrté třídy, hráli jsme společně v orchestru, seděli spolu v lavici celou dobu studia na gymnáziu, bydleli spolu pět let na kolejích. Nikol byla mou první ženou, se kterou jsem strávil 17 let života. Mike představuje mé první setkání s Amerikou, je zosobněním svobodného života, hodnoty, kterou jsem začal chápat až po setkání s ním v devadesátých letech. Evžen, jehož prostřednictvím jsem vstoupil do světa fotografie. Karel, s nímž jsem našel odvahu opustit zaměstnání a pustit se do práce v oboru, který mě už dávno zajímal. Martina, díky níž jsem znovu našel smysl partnerského života, která je mi zázemím a rodinou. Julie je mé první dítě, proměnila můj život do role rodiče. Názvem souboru jsem se snažil vystihnout význam, který uvedení lidé v mém životě mají. Název obsahuje dvě latinská slova. Monumentum označuje památku, pomník, vzpomínku, připomnění. Momentum znamená hybnou sílu, pohnutku, popud, vliv. Latinská slova jsem volil z toho důvodu, že jejich české ekvivalenty vykazují významový posun vzhledem ke konvenci jejich použití. Fotografie zobrazují jednotlivé osoby v černobílé škále, aby byla potlačena reálnost zobrazení. Bílé uniformní oblečení naznačuje vztah k zobrazování prostřednictvím ikon, zároveň soustřeďuje pohled na tváře zobrazených. Nadživotní velikost koresponduje s významem těchto lidí v mém životě. Důležitou součástí souboru je představa jeho ideální instalace, která je naznačena maketou. Fotografie by měly být v nadživotní velikosti istalovány tak, že budou součástí panelů z bílého poloprůhledného materiálu (například mléčné plexisklo). Panely formátu 100 x 300 cm budou uspořádány v kruhu o průměru přibližně pěti metrů. Pohledy osob na fotografiích směřují z nadhledu na diváka a koncentrují se ve středu kruhu. Kruh je nainstalován ve ztemnělém prostoru, nasvětlené fotografie uvnitř kruhu prosvítají přes materiál panelů ven. Portréty jsem fotografoval velkoformátovou kamerou na černobílé negativy rozměru 4 x 5 palců spomocí dvou blesků osazených softboxy. Důvodem bylo získat co nejkvalitnější zdroje vzhledem k plánované instalaci.