Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
tridekady
Výstava Tři dekády v Praze: od 19. 6. 2020 do 27. 9. 2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8. 4. 2021 ||| Státnice a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 7. – 11. 9. 2020 ||| Konzultace on-line: 17. – 18. 10. 2020 a 31. 10. 2020 ||| 11.–13. 12. 2020
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

Starzec Pawel: Makeshift

Paweł Starzec / Makeshift CZ: Makeshift je projekt týkající se přepisování historie v Bosně a Hercegovině a masových zvěrstev bosenské války a jejich vymazaných kontextů. Ve většině případů jsou místa sloužící k páchání zvěrstev renovována, aby sloužila bývalému účelu budov veřejného užitku. Historie je kolektivně nastavená vyprávění, takže má schopnost přepisovat se od nuly, vynechat věci, které musely být zapomenuty, aby se zachovala celistvost nově založené společnosti rozdělených etnických skupin. Páteř celého procesu za bosenskou válkou je univerzální a mimo konkrétní místo a čas a je tak snadno opakovatelný. Celá krajina nese kontaminaci, kterou chce část nově napsané historie vymazat. ENG: Makeshift is a project on rewriting history in Bosnia and Hercegovina, relating to the mass atrocities of Bosnian War and their erased context. In most cases, places used to commit atrocities were renovated after war, and restored to their former purpose of buildings of public utility. History is a collectively set narration, so it has the ability of being rewritten from scratch, to omit things that had to be forgotten. Most of the reasoning behind Bosnian War is universal and beyond specific place and time, and thus easily repeatable. The entire landscape bears contamination that part of newly written history wants to erase.