Bc. Karel Poneš

Funkce: pedagog
Vyučuje: Počítačové zpracování obrazu I – III“ a „Pokročilé techniky v DTP I, II
E-mail: xPonesK@seznam.cz
Telefon: 603 834 065
Adresa: Kouty 278/62, 621 00 Brno

 

BcA. Karel Poneš 

 

Narozen:                    3.2.1972 v Brně

Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Vyučuje:                     Počítačové zpracování obrazu I – III

Vzdělání:                    Gymnázium Brno, Křenová 36, obor technická chemie
maturita 1990

                       Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně,
audio-video technika, filmový fotograf, absolutorium 1997

                                   Institut tvůrčí fotografie, FPF SU
bakalářské studium ukončeno 2001

Zaměstnání:               fotograf, Botanický ústav AVČR Praha (2001 – 2006)
OSVČ, fotografické služby (2001 - dosud)
Grafik, BVV Brno (2004– 2006)
Institut tvůrčí fotografie, FPF SU externě (2006 - 2007)
Institut tvůrčí fotografie, FPF SU kmenově (2007 - dosud)
Filozofická fakulta MU v Brně externě (2007 – dosud)
FOTOGRAFIKS s.r.o. velkoformátový tisk (2008 – dosud)

 

Profesní činnost :      

2000 – 2005               
digitalizace a počítačová retuš historických stereo-diapozitivů ze sbírky Technického muzea v Brně. (Fotostudio M Design)

1999 – 2001   
digitalizace středověkých rukopisů, pečetí a iluminací z doby přemyslovců pro Ústav pro klasická studia AVČR.

2003 – 2005   
digitalizace historických architektonických plánů ze sbírky Moravské galerie v Brně pro Seminář dějin umění Masarykovy univerzity (kolekce plánů F. A. Grimma).

2001 – 2006   
digitalizace historických herbářů pro Botanický ústav AVČR a Národní muzeum v Praze.

2004 – 2005    spolupráce při instalaci a nastartování činnosti digitalizačního centra Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, dílčí grafické práce v rámci některých výstav. Digitalizace archivních negativů ze sbírky Divadelního ústavu v Praze.

2006 – dosud  - zajištení kompletních prací obrazové digitalizace pozůstalosti Leoše Janáčka pro Masarykovu univerzitu v Brně a Moravské zemské muzeum v Brně..

 

V rámci podnikání pracuje především v oblasti reklamní a užité fotografie. V letech 2004 - 2008 pracoval jako lektor Fotoškoly Brno (digitální fotografie, DTP). V letech 2006 – 2008 spolupracoval jako lektor odborných seminářů s firmou Canon CZ. Od roku 2007 spolupracuje jako lektor specializovaných a rekvalifikačních kurzů s Institutem digitální fotografie v Praze (tematika správy barev).

Přednášky na vědeckých a uměleckých konferencích, seminářích a tvůrčích dílnách:

2006
Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií

2007
Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií
VŠUP Praha, přednáška s tematikou: „Správa barev“

2008
43. Mezinárodní hudební festival Brno, Mezinárodní muzikologické kolokvium: „Leoš Janáček: „Creation within European Culture“, přednáška Karel Poneš: „Digitalizace autografů z Janáčkovy pozůstalosti“, Dietrichsteinský palác, Brno

 

Autorská výstava:

2003                           
Ste Maries de la Mer, dokumentární cyklus, Galerie FOMA-FOTO, Brno

 

Účast na společných výstavách:

2003                           
Mio Photo Award final selection, Tennoji Hall, Osaka, Japan

2006                           
Absolventi Institutu tvůrčí fotografie 1991-2006, Dům umění, Opava