Filozoficko-přírodovědecká fakulta prodloužila termín pro podání přihlášky k bakalářskému studiu do 23. 3. 2018

12. 3. 2018 Po 17.35 od Ondřej Durczak | Aktuálně
vesnicani-hana-connor07

Foto Hana Connor a Filip Jandourek, Černé slzy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019

OBECNÉ INFORMACE

PLATBA A POPLATKY

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

VZOROVÉ TESTY věnujte pozornost pouze testům pro ITF

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky do bakalářského studia probíhají dvoukolově. Do prvního kola studenti posílají do 23. 3. 2018 na adresu

Studijní oddělení FPF Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 13
746 01 Opava

spolu s přihláškou a odborným životopisem soubor 15 volných fotografií, 3–5 fotografických ilustrací a 1 autoportrét. Soubory jsou následně hodnoceny bez účasti uchazečů. Pokud postoupí do druhého kola, budou pozváni k písemným a ústním zkouškám z dějin fotografie a výtvarného umění, techniky fotografie a všeobecného přehledu.
Do navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit absolventi studia tvůrčí fotografie na vysoké škole. Spolu s přihláškou a odborným životopisem předloží výstavní soubor 10 fotografií a teoretickou práci v rozsahu bakalářské teoretické práce na ITF FPF SU a zúčastní se ústních zkoušek.

STUDIUM

Institut tvůrčí fotografie zajišťuje kombinované bakalářské studium (3 roky), navazující magisterské studium (2 roky) a doktorské studium (3 roky) v oboru Tvůrčí fotografie ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média. ITF nemá na rozdíl od většiny našich vysokých škol s výukou fotografie ateliérový systém studia, kde jsou posluchači po celou dobu studia vedeni jediným pedagogem. Každý student Institutu přichází do styku s mnoha tvůrčími názory, jaké v současnosti představuje devět kmenových a osm externích pedagogů, ale také řada dalších vedoucích tvůrčích dílen a hostů na přednáškách a v seminářích. Sám si ale může pro vedení klauzurní, bakalářské či magisterské práce vybrat jednoho pedagoga, s nímž potom konzultuje svůj postup. Program studia je velmi univerzální. Hlavní důraz je kladen na volnou tvorbu, v níž není apriorně preferován žádný typ fotografií. Při hodnocení rozhoduje výhradně kvalita a originalita. Institut ale také chce, aby jeho absolventky a absolventi byli co nejprofesionálněji připraveni na širokou škálu druhů fotografie, s nimiž se ve své praxi mohou setkat. Aby dovedli precizně a invenčně vyfotografovat architekturu, portrét, reportáž či reklamu, ale také aby dovedli fundovaně o fotografii přemýšlet, mluvit a psát, dobře se orientovali v historii a současnosti fotografické tvorby, výtvarného umění či filmu, dovedli připravit výstavy i autorské publikace, měli znalosti z různých oblastí fotografického managementu, uměli svá díla uplatnit na trhu s uměleckou fotografií. Kreditní systém umožňuje směřování studia ke stále větší volnosti a současně ke specializaci. Ve vyšších ročnících si studenti mohou volit mnoho předmětů podle svého zájmu, povinných cvičení postupně ubývá. Na závěr bakalářského, magisterského i doktorského studia obhajují praktické a teoretické práce a skládají zkoušky z dějin a teorie fotografie.

ÚSPĚCHY STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ (VÝBĚR)

Krzysztof Gołuch – 1. cena ve fotosoutěži Evropské unie Breaking Stereotypes, Brusel 2007
Lucia Nimcová – vítězka Leica Oskar Barnack Award, 2008
Tereza Vlčková – Grand Prix BMW, Lyon September de la photographie, Lyon 2008
Lucia Nimcová  – Central European Bank Photography Award, Frankfurt nad Mohanem 2008
Tomasz Wiech – World Press Photo, 3. cena kategorie Každodenní život, Amsterodam 2009
Bára Prášilová –Fotografka roku, Czech Grand Design Awards, Praha 2009, 2011
Andrej Balco – vítěz Fresh M.I.L.K. Photography Competition, Auckland 2009
Anna Orłowska, Tereza Vlčková, Barbora Žůrková, Radim Žůrek – finalisté reGeneration 2 / Tomorrow’s Photographers Today, Musée de l’ Elysée, Lausanne 2010
Tomasz Wiech – finalista Leica Oskar Barnack Award 2011
Rafał Milach – finalista Paris Photo / Aperture Photo Book Award, New York – Paříž 2012, 2014
Tomasz Lazar – World Press Photo, 2. cena kategorie Lidé ve zprávách, Amsterodam 2012
Bára Prášilová – finalistka New York Photo Awards 2012
Jan Brykczyński – vítěz Syngenta Photohgraphy Award 2013, Londýn
Roman Vondrouš – 1. cena World Press Photo, kategorie Sport, Amsterodam 2013
Bára Prášilová – Hasselblad Masters 2014 – vítězka kategorie Fashion / Beauty
Jan Brykczyński, Gabriel Fragner, Anna Gutová – finalisté reGeneration 3 / Tomorrow’s Photographers Today, Musée de l’ Elysée, Lausanne 2015
Roman Vondrouš – 2. cena v kategorii Sport Action, Pictures of the Year International, New York, 2017.
Dominika Gesicka – Velká cena, Grand Prix Fotofestiwal, Lodž, Polsko, 2017

0

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 3. 9. 2021 ||| Konzultace pro studenty v Opavě: 19. – 22. 8. 2021 ||| Úvodní konzultace pro studenty: 21. – 24. 10. 2021 ||| Ústní zkoušky pro uchazeče do bakalářského studia ITF: 26. – 28. 7. 2021
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Logo ITF, nové

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení